OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Links
Reacties
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
Bekijk ook de schitterende foto-reportage van Annemieke de Graaf.
Bekijk ook de foto's van Bart Rovers.

25, 26 en 27 juni 2010

Kampeerweekend 'Werken aan de Wereld'

Veertien mensen namen eind juni 2010 deel aan een bijzonder kampeerweekend in de zonovergoten Omslag-tuin: een mix van ontmoeting, uitwisseling, activiteit, plezier en warmte. Het weekend was voorbereid en werd op onderdelen begeleid door Omslag-medewerkers Dick Verheul en Marta Resink.

Al vroeg in de middag van de 25ste juni verscheen het eerste tentje in de Omslag-tuin. Tien tentjes werden op zondagmiddag weer afgebroken. In de tussenliggende tijd had zich een gevarieerd programma afgespeeld, en waren zestien individuen geen vreemden meer voor elkaar.

Film, brood en vuur

In de loop van de vrijdagmiddag druppelden de meeste deelnemers één voor één binnen. In de tuin stonden koffie, thee en sap klaar, en na het opzetten van de tentjes hielpen een paar mensen met het snijden van groenten voor de soep-en-broodmaaltijd, die rond 18:00 uur werd genuttigd aan een lange tafel in de tuin. Het brood kwam deze keer nog van de natuurvoedingswinkel; de rest van het weekend was er steeds zelfgebakken brood. Dat werd tijdens verschillende korte workshopjes tussendoor gebakken door de deelnemers, met begeleiding van Dick Verheul.

Tegen achten arriveerden er meer mensen; die kwamen voor de film 'Earth First - uncompromising ecological architecture', die in het kader van de maandelijkse filmavond werd vertoond in de Omslag-werkruimte. Ruim twintig mensen bekeken deze super-inspirerende film over het wereldwijd (zelf) bouwen van huizen met natuurlijke materialen uit de directe omgeving, zoals klei, leem, strobalen, hout en adobe (zongebakken 'modderstenen'). Meer over de film >>>

Na de film werden de gesprekken voortgezet in de tuin, rond de grote vuurschaal midden op het grasveld. Intussen waren een paar broden (die tijdens de film hadden staan rijzen) in de oven geschoven. Rond 23:00 uur arriveerden nog twee deelnemers uit Antwerpen. Her en der rond het vuur waren groepjes mensen levendig met elkaar in gesprek. De meesten zochten bijtijds hun tentje op. Sommigen besloten de warme zomernacht tentloos door te brengen in de open lucht.ZOZ vers van de pers

De zaterdag begon met een uitgebreid ontbijt (met vers zelfgebakken brood) in de tuin. Naast elk bord lag een exemplaar van de nieuwste ZOZ, die op die dag was verschenen. Er werd direct intensief gelezen...

Rond tien uur nestelden we ons in een cirkel in de schaduw voor een uitgebreide kennismaking en inventariseerden we welke thema's we in het programma zouden opnemen. Ook spraken we af om de huishoudelijke taken onderling te verdelen (iets wat tijdens het hele weekend perfect werkte!). Zo ontstond een gevarieerd programma met spel, inhoudelijke sessies, samen koken, brood bakken, vuur, dansen en zingen.Jongleren in de zon

Het programma begon speels: jongleur Michael van Vliet had een tas vol balletjes meegenomen (voor ieder drie), waarmee we konden oefenen in de eerste beginselen van jongleren: eerst individueel en daarna in kleine groepjes. Voor vrijwel iedereen was dit de eerste keer, en: alle begin is moeilijk. We hadden veel plezier, en de dapperste doorzetters konden hun balletjes steeds langer in de lucht houden. De afhakers zochten een eigen plekje in zon of schaduw; ook de hangmat bleek erg populair.Na de lange lunch gaf Joska Dubbeldam een korte introductie van wat ons 's avonds te wachten zou staan: het dansen van de 'Vijf Ritmes'. We concentreerden ons allemaal even op ons eigen lijf en voelden onze verbondenheid met de aarde. Lekker: met blote voeten in het gras!


 http://www.omslag.nl/kamperen/2010/foto/041-dsc04651.jpg 040-dsc04650.jpg.medium.jpeg 022-dsc04631.jpg.medium.jpeg 027-dsc04636.jpg.medium.jpeg 025-dsc04634.jpg.medium.jpeg


Bewust communiceren

In de schaduw van de zijtuin verzorgde Cecilia Magnus vervolgens een introductie rond het thema 'Bewust communiceren', wat voor haar een betere benaming is voor de meer gangbare term 'geweldloze communicatie', ontwikkeld door Marshall Rosenberg.
Op basis van haar persoonlijke ervaringen en haar werk met mensen via de organisatie Gemma (in Antwerpen), liet Cecilia ons kennismaken met een structuur waarbinnen we onze houding/positie tijdens interacties met anderen scherper in beeld kunnen krijgen. Is die rationeel/verstandelijk of gebaseerd op ervaring en waarneming?
Het schema dat zij daarbij gebruikt is ook gebaseerd op de inzichten van Rosenberg. Cecilia werkt nauw samen met haar broer Boudewijn, die ook aanwezig was.


De ratio heeft de neiging te komen tot een oordeel, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen binnenwereld en buitenwereld. Rosenberg noemt dit de 'jakhals'.Een benadering vanuit ervaring en waarneming is vooral gericht op exploratie van de onderliggende behoeften, zowel bij jezelf als bij de ander(en). Ook daarbij is weer een onderscheid tussen 'binnen' en 'buiten'. Rosenberg noemt dit de 'giraf'.


Bij deze ('giraf') benadering is er vooral aandacht voor ieders gevoelens (niet te verwarren met 'nep'-gevoelens) en de onderliggende persoonlijke behoeften. Als er zicht is op die behoeften, kan er een 'strategie' worden ontwikkeld, die kan leiden tot het doen van verzoeken aan een ander. Het is hierbij belangrijk dat je je bewust bent van je eigen gevoelens en behoeften én die van een ander, en dat je dus communiceert vanuit hoofd én hart. Cecilia: ,,Een prettig gevoel duidt op vervulde behoeften; een onprettig gevoel op onvervulde behoeften. Belangrijk is om te (leren) vertrouwen op je innerlijke kompas''.

In korte één-op-één gesprekken werd met het gepresenteerde schema geoefend op basis van persoonlijke conflicterende situaties. De aangeboden informatie bleek niet voor iedereen duidelijk en direct hanteerbaar. Dat is ook lastig in zo'n kort tijdsbestek. Ook in onze groep manifesteerden zich verschillende jakhalzen en giraffen. Wie zich uitgebreider in deze materie wil verdiepen kan terecht bij Gemma vzw.


Meer over Geweldloze Communicatie >>>

Na afloop van deze workshop was er nog een lang nagesprek in kleine kring, waarbij Marta de 'matrix van fundamentele menselijke behoeften', zoals ontwikkeld door de Chileense filosoof Manfred Max-Neef nader toelichtte. Meer hierover >>>

Ook elders in de tuin zochten groepjes mensen elkaars gezelschap, anderen kropen achter de computer, snuffelden wat rond in de Omslag-bibliotheek of lagen lekker lui in de schaduw.

  
055-dsc04662.jpg.medium.jpeg 045-dsc04655.jpg.medium.jpeg http://www.omslag.nl/kamperen/2010/foto/054-dsc04661.jpg 023-dsc04632.jpg.medium.jpeg 039-dsc04649.jpg.medium.jpeg

Samen koken, samen eten
 

De maaltijd, met enkele ingrediënten uit de Omslag-tuin, werd bereid door een flinke groep mensen, en opnieuw was er een broodbak-workshopje. De basis voor de maaltijd vormde een recept met Eeuwige Moes, een 'vergeten' groente die het in de Omslag-tuin goed doet. Meer over Eeuwige Moes en recepten in ZOZ 98 >>>


050-dsc04657.jpg.medium.jpeg http://www.omslag.nl/kamperen/2010/foto/051-dsc04658.jpg 053-dsc04660.jpg.medium.jpeg http://www.omslag.nl/kamperen/2010/foto/052-dsc04659.jpg 060-dsc04667.jpg.medium.jpeg 

057-dsc04664.jpg.medium.jpeg 058-dsc04665.jpg.medium.jpeg 059-dsc04666.jpg.medium.jpeg  


Het Waardenspel

We hervatten het programma een uur later dan gepland, met het Waardenspel. Dit kaartspel, dat gaat over het onderzoeken van persoonlijke kernwaarden, werd gespeeld in twee aparte groepen, begeleid door Dick en Marta. Elke deelnemer ontvangt vijf willekeurige kaarten met daarop een waarde (bijv. eerlijkheid, creativiteit, gehoorzaamheid, solidariteit, status, lef, relaties of ijver). Vervolgens wordt om de beurt (blind) een nieuwe kaart van de stapel genomen, die kan worden ingeruild tegen één van de al aanwezige waarden. De keuze kan hardop kort worden gemotiveerd.

Na verschillende ronden heeft elk een serie van vijf waarden, waarin vervolgens een hiërarchie kan worden aangebracht. Tenslotte kan ieder toelichten waarom (de volgorde van) die waarden voor hem of haar persoonlijk belangrijk zijn. Dit geeft meer zicht op ieders persoonlijke drijfveren en ambities. Op dit spel zijn verschillende varianten mogelijk.

Meer over het Waardenspel >>>


Dansen van de Vijf Ritmes

Na een korte pauze vormden we weer een kring in het grasveld. Joska begeleidde ons bij een vorm van bewegingsmeditatie, die onder de naam 'de Vijf Ritmes' werd ontwikkeld door Gabriëlle Roth. Het is een eenvoudige, diepgaande bewegingsvorm, opgebouwd uit vijf opeenvolgende ritmes: vloeiend, staccato, chaos, lyrisch en stil, die tezamen een golfbeweging ('wave') vormen. De muziek nodigt uit om in beweging te komen, te luisteren naar je lichaam en je natuurlijke stroom en expressie te (her)ontdekken. Joska had hiervoor zelf een stapeltje cd's meegenomen. Van de website: ,,Het dansen van de Vijf Ritmes geeft ontspanning en plezier, het verbindt je met kracht en levenslust. De ritmes bieden je de mogelijkheid om terug te keren naar je natuurlijke levendigheid, want wat vastzit en niet ademt, stagneert. Wat beweegt en ademt kan groeien en zich ontplooien. De Vijf Ritmes helpen je om vrijheid te vinden in je beweging, je zelfhelende vermogens aan te spreken en je bewustzijn te verhogen. Het is een expressieve, plezierige, meditatieve en transformerende manier om in contact te komen met jouw innerlijke drijfveren''. Meer over de Vijf Ritmes >>>

066-dsc04673.jpg.medium.jpeg069-dsc04676.jpg.medium.jpeg062-dsc04669.jpg.medium.jpeg063-dsc04670.jpg.medium.jpeg070-dsc04677.jpg.medium.jpeg

Ieder beleefde het dansen op een heel eigen manier; de meesten alleen, anderen in tweetallen. Sommigen speels, anderen op een persoonlijk-emotionele manier. Het kon allemaal. Na afloop was het stil; de duisternis was inmiddels gevallen en er werden kleine lichtjes aangestoken. Ieder kreeg de ruimte om vanuit het 'ik' weer contact te maken met 'de groep'.


Zingen bij het vuur

Daarna werd in de vuurschaal een groot vuur ontstoken, wat voor sommigen aanleiding was tot het aanheffen van een lied. En geleidelijk aan kwam er een breed repertoire langs - van smartlap tot ingetogen luisterliedjes en flarden van (vergeten) chansons en actieliedjes. Zakken pelpinda's, chips, flessen water en alcoholvrije drankjes gingen van hand tot hand rond het vuur; en geleidelijk aan dempten de stemmen.
Voor sommigen werd het laat die avond.Workshop 'Anders wonen'

Ook de zondagochtend begon met stralend zonnig weer: opnieuw een dag om volop buiten door te brengen. Iedereen was inmiddels al een tintje bruiner of roder geworden. We hadden behoefte aan schaduw! Na het ontbijt gaf Annemieke de Graaf spontaan een korte demonstratie houtsnijden, terwijl anderen zich op de afwas stortten.


Het programma kwam op deze lome zondagochtend wat traag op gang. Thema van het groepsgesprek was nu 'Anders wonen'. Dit werd in- en begeleid door Marta Resink, die zich binnen Omslag ondermeer richt op het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Bij 'anders' stelt ieder zich vanuit de huidige situatie weer iets 'anders' voor; ieder heeft zo zijn/haar eigen droom.
Meer over motivaties m.b.t. 'anders' wonen >>>


Ingrediënten van 'anders' wonen en leven
    

We begonnen met een rondje, waarin iedereen kon aangeven wat voor hem/haar in dat 'andere' belangrijke aspecten zijn. Dat leverde een hele lijst met waarden en aandachtpunten op (zie foto). In volgorde van langskomen werden genoemd: gelijkwaardigheid, stroming (= liefde); verbinding, gemeenschappelijk doel; gezamenlijkheid (samen eten, gemeenschappelijkheid, moestuin, besluitvorming), diversiteit, vrede, harmonie, rust; 'groen' (natuur, milieu en energie); individualisme, privacy, goed nabuurschap; duurzaam (bouwen), energiezuinig, optimale kringlopen; wonen en werken bij elkaar; collectief gereedschap (+ ruimten + werkplaatsen), samen werken; collectief gebruik van spullen die je niet dagelijks nodig hebt; platform voor uitwisseling en hulp; goede chemie tussen de bewoners; kleinschalig, zelfvoorzienend; open en integratief; sterk financieel draagvlak; ook een 'inspiratie-baken' zijn voor anderen, begeleiden van mensen, op de maatschappij gericht; geen naar binnen gekeerd eilandje; interactie, zaad voor andere projecten, het wiel niet opnieuw uitvinden; aandacht voor/behoefte aan ondersteuning bij projectontwikkeling, missievorning en strategieen voor verwezenlijking; willen/kunnen opschieten.

Na deze inventarisatie vertelden twee mensen over projecten waarbij ze zijn betrokken.

Duurzaam Wonen Over-Betuwe

Welmoet de Waard is mede-initiatiefneemster van Duurzaam Wonen Over-Betuwe. Het doel is: een woonproject realiseren met veertig bewoners in twaalf duurzaam gebouwde woningen, op een stuk grond van 1 hectare in de omgeving van Hemmen en Zetten. De woningen moeten ook betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Niet alleen door realisatie van het project, maar ook door de uitstraling ervan willen ze dat het project ook een milieuvriendelijke inspiratiebron wordt voor bewoners, beleidsmakers en ontwikkelaars van de gemeente, maar ook van daarbuiten. Door het project open te stellen voor bezoekers krijgt het een belangrijke educatieve functie. Daarnaast wordt het wonen ingepast in de natuurlijke omgeving, waardoor het ook van landschappelijke en ecologische waarde wordt. Er is inmiddels een flinke groep belangstellenden en er zijn vijf werkgroepen: Locaties & lobby, PR & achterban, Netwerk & externe contacten, Financiën & fondswerving, en Bouw & ontwerp. Er worden momenteel vier mogelijke locaties onderzocht om het initiatief concreet te starten. Meer op de website: www.duurzaamwonenoverbetuwe.nl

Inspiratiebronnen voor deze groep zijn o.a.. Ecodorp Sieben Linden in Duitsland,, ecowijk De Bongerd in Zwolle en de ecologische woonwijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. En mogelijk ook het nieuwe initiatief 'Wonen Op De Juiste Plek' in Soest.

Centraal Wonen in Heerhugowaard

Annemieke de Graaf was betrokken bij het (inmiddels gestopte) Centraal Wonen-initiatief Oase in Heerhugowaard. Geïnspireerd door het CW-project De Vuurplaats - ook in Heerhugowaard, zou zij graag een nieuw project willen opzetten met woon- en (gedeelde) werkruimten, ook gericht op de buurt, met kinderopvang en gereedschap en ateliers voor gemeenschappelijk gebruik. Het project zou gerealiseerd moeten worden via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Aanvankelijk was er een flinke groep belangstellenden die eens per maand bijeen kwamen in De Vuurplaats. Ook gemeente en woningcorporaties hadden belangstelling, maar inmiddels is de groep uiteen gevallen en is ze nog alleen over. Ze staat nu op de wachtlijst voor de Vuurplaats. Wel blijft ze haar oorspronkelijke plannen koesteren.

Tip: binnen de Landelijke Vereniging Centraal Wonen is veel kennis, ervaring en informatie aanwezig.

Tijdens de pauze werden uit de Omslag-bibliotheek verschillende boeken en folders gehaald en in de kring uitgespreid.  Kijk hier voor meer inspiratiebronnen >>> 

Enkele aanbevolen bronnen:

- Boek 'Inspiratie - van droomwens naar woonwijk' - over de totstandkoming van ecowijk De Goedemeent in Purmerend. Meer >>> 

- Boek 'Creating a Life Together' - Practical guide to grow Ecovillages and Intentional Communities. Meer >>>

- Film 'Voices of Co-housing' over Centraal Wonen in Noord-west Europa (ook Nederland). Meer >>>

- Film 'Ecovillage Pioneers' - over de zoektocht naar ecovillages en de ontwikkeling van ecovillage Lammas in Wales. Meer >>>

Meer boeken en films >>>

Na de pauze vertelden verschillende mensen over hun eigen woongroep-ervaringen. Enkele prangende vragen bleken o.a.: Hoe vind je de juiste mensen? Hoe houd je iedereen betrokken en mede-verantwoordelijk voor het oorspronkelijke gemeenschappelijke doel? Hoe ga je om met wrijvingen/conflicten tussen mensen? Een andere opmerking was: ,,ik zie dat veel initiatieven wel zeggen dat ze bijvoorbeeld milieu en energiebesparing belangrijk vinden, maar ik zie daar in de praktijk zo weinig van terug''. En ook: ,,waar vinden we nuttige en praktische informatie zodat we niet alles opnieuw hoeven uit te vinden?''

Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

Marta lichtte toe, dat Omslag mede om die redenen in 2005 is gestart met het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, bestaande uit een informatiecentrum in de Omslag-bibliotheek en een zeer uitgebreide website. Belangstellenden kunnen elke maandag- en vrijdagmiddag langskomen.
Ook verschijnt eens per maand een elektronische nieuwsbrief met oproepen van projecten die nieuwe bewoners zoeken, aankondigingen van open dagen en rondleidingen, berichten over nieuwe projecten, meewerk- en meeleefmogelijkheden op projecten in binnen- en buitenland, inspiratie, en nieuws over Transition Towns en rond duurzaam bouwen. Ook de nieuwste aanwinsten in de bibliotheek (boeken, tijdschriften, films en folders) worden genoemd in de nieuwsbrief. Een abonnement is gratis
Meer over de nieuwsbrief en voor abonneren >>>

Natuurlijk is er erg veel te leren van ervaringen van andere projecten, maar: elke groep is weer anders en moet zijn eigen proces doormaken en daarbij hoort ook: fouten maken om van te kunnen leren. De wereldwijde praktijk laat zien dat - ook in Nederland - 90 van de 100 pogingen om een gemeenschapsproject te starten stranden. Het boek 'Creating a Life Together' is gebaseerd op de aanpak en ervaringen van de 10% van de 'geslaagde' communities. Een ander inspirerend en leerzaam boek is 'Inspiratie' over de totstandkoming van ecologische wijk De Goedemeent in Purmerend, juist geschreven om andere groepen ten dienste te zijn.

Websites met vraag en aanbod m.b.t. gemeenschappelijk wonen: www.omslag.nl/advert.htm en www.woongroep.net


Afsluiting van het weekend

Na de lunch was het tijd voor een plenaire afsluiting van het weekend. Annemieke begeleidde dit rondje, waarin ieder kon aangeven hoe hij/zij het weekend had ervaren. Iedereen was (zeer) positief: leuk, leerzaam, informatief, inspirerend, verdiepend, verbindend, warm, mooie mensen, nuttig, er groeide een gevoel van gemeenschappelijkheid, open sfeer, stimulerend, leuk om (eindelijk) eens bij Omslag te zijn, prachtige plek.

Cecilia las nog een korte tekst voor (klik hier)

Tot besluit maakten we een kring, waarin we in stilte even elkaars handen vasthielden. Enkele slotwoorden: 'Ik neem van dit weekend veel bagage mee, niet in mijn toch al zware rugzak, maar in mijn hart, daar is veel ruimte en het weegt niets'. En: 'Hopelijk zijn we in dit weekend geïnspireerd geraakt om verder gaan met Werken aan de Wereld. Elk op onze eigen manier. En dat werk heeft alles te maken met mensen. Het begint bij onszelf'.

Daarmee was het plenaire gedeelte van het weekend ten einde gekomen.

006-dsc04611.jpg.medium.jpeg086-dsc04698.jpg.medium.jpeg015-dsc04623.jpg.medium.jpeg040-dsc04650.jpg.medium.jpeg


Er werden tentjes afgebroken, spullen opgeruimd, fietsen bepakt en bustijden uitgezocht. De eerste mensen vertrokken.


Werken aan de Wereld bij Omslag

Een flink ploegje bleef nog nazitten in het gras. Aan hen vertelde Dick het verhaal over het ontstaan (in 1994), de aanpak en ontwikkeling van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.
Zie hier >>>.

Ook vertelde Dick iets over de historie en het huidige gebruik van het voormalige kloosterpand, waarin Omslag, samen met zes andere organisaties, sinds 2000 is gehuisvest. Meer hierover >>>

Rond vijf uur was de rust in de Omslag-tuin weergekeerd. De sfeer van het weekend zal nog lang blijven hangen.


Meer foto's van het kampeerweekend >>>     

Boekentip: 'De val van Prometheus' door cultuurfilosoof Ton Lemaire. Meer >>>

Web-tips: Transition Towns NederlandOost West centrumAardeWerk vzw - voor radicale ecologie, en ecovillage Lammas (Wales)

Bekijk ook de foto-reportage van Annemieke de Graaf.
Bekijk hier de foto's van Bart Rovers.

-------------

*) Tekst die Cecilia voorlas:

Om het hardste pantser te doordringen,

gebruik de zachtste aanraking

Meegaandheid smelt weerstand

dichtheid wordt vervuld met licht

goed werk verricht zonder moeite

In het zwijgen worden de lessen gehoord

in de stilte wordt de wereld getransformeerd.

(Uit: The Tao of Healing - Haven Trevino)

Eindhoven, 29 juni 2010
Marta Resink 

   © 2010 Omslag, Postbus 81, 5600 AB Eindhoven. Tel. 040-2910295 - contact