Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschapServicepagina's
Veel mensen zijn op zoek naar een 'andere' vorm van wonen. Waaruit dat 'andere' precies bestaat verschilt van mens tot mens. Het ligt er maar aan waarmee je het vergelijkt. Wat voor de één 'anders' is, kan voor een ander 'heel gewoon' zijn...

Elektronische nieuwsbrief
Anders Wonen Anders Leven

Tijdelijk gestopt. Lees hier meer >>>

Servicepunt
Anders Wonen Anders Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Waarom 'anders' wonen?


Wat is 'anders' wonen?

De meeste mensen die op zoek zijn naar 'anders wonen' blijken zelf vaak niet duidelijk te kunnen benoemen wat ze zoeken. Het begrip 'anders' wordt door iedereen weer anders ingevuld...

Created with The GIMP Hoe wordt dat 'anders' zoal omschreven? "Meer samen met anderen; niet in een standaard gezinnetje met huisje-boompje-beestje; meer spullen en ruimten samen delen en er zijn voor elkaar als dat nodig is; wonen in een ecologisch gebouwd huis in een milieuvriendelijke omgeving; wonen en werken met elkaar combineren; meer geestverwanten om me heen, zodat je elkaar kunt stimuleren om dingen anders te doen". Naast een vorm van gezamenlijkheid is juist ook voldoende privacy voor vrijwel iedereen een groot goed'.

Sommige mensen zijn heel concreet (en soms acuut) op zoek naar een (andere) woonplek; anderen willen zich eerst wat breder oriënteren op de mogelijkheden en verschillen tussen allerlei woonvormen; en weer anderen weten al ongeveer wat ze willen en zoeken aansluiting bij een bestaand initiatief. En dan zijn er ook nog de pioniers die samen met anderen een heel nieuw project willen beginnen.

Op deze website komen vooral woon- en (samen)leefvormen aan bod waarbij sprake is van gemeenschapsvorming, een bepaalde mate van collectiviteit, zelfbeheer en zelfbestuur, een ecologische leefstijl en andere vormen van maatschappelijke verandering en actie. Aangevuld met inspirerende voorbeelden van duurzaam bouwen, interculturele buurtopbouw, collectief wijkbeheer en ecologische buurttuinen.

Denkers, zoekers en doeners bijeen brengen

Verspreid over Nederland (en ook daarbuiten) zijn er heel veel gevestigde woon-werkprojecten, leefgemeenschappen, woongroepen en ecowijken. Daarnaast zijn er allerlei nieuwe initiatieven in ontwikkeling en lopen er mensen rond met uiteenloopende wensen, plannen en ideeën.
Via het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven wil Omslag breder bekendheid geven aan concrete initiatieven en kunnen mensen met elkaar in contact komen.

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, heeft veel contacten met individuele mensen en met projecten. We willen graag een rol spelen om 'denkers, doeners en zoekers' met elkaar in contact te brengen. Daarom startten we in 2004 met het landelijk servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Deze website is daarvan een belangrijk onderdeel. Naast deze website opende op 22 mei 2005 in de bibliotheek van Omslag in Eindhoven een informatiepunt voor bezoekers, met veel boeken, bladen, tijdschriften, folders, nieuwsbrieven en video's en dvd's.
En in 2006 startten we met het uitbrengen van een maandelijkse elektronische nieuwsbrief.

Voor elk wat wilsFile written by Adobe Photoshop¨ 5.0

Lang niet iedereen kiest voor wonen of samenleven in een hechte groep. Voor menigeen is een woon-werkproject of leefgemeenschap een stap te ver; zij zoeken vooral naar een vorm van wonen met gelijkgestemden in de sfeer van zelfstandig maar toch samen. Dan zijn Centraal Wonen-projecten, wooncollectieven of projecten voor Groepswonen van Ouderen interessant. Of een ecologische woonwijk. Misschien zelfs een ecodorp? Ook deze woonvormen komen ruim aan bod, met flink wat kijkjes over de landsgrenzen heen, waar de ontwikkelingen soms al een stuk verder zijn dan in Nederland.

De indeling en structuur van de website

Binnen het Servicepunt - en dus ook op deze website - hanteren we een 'ruwe' indeling van woonvormen. De uitsplitsing staat rechts bovenaan op elke pagina. Het is ondoenlijk gebleken om afgebakende definities te hanteren van alle verschillende woonvormen. Het verschil tussen een woongroep en een leefgemeenschap is sóms overduidelijk, maar in andere gevallen nihil. Elke groep en elk project heeft zijn eigen vorm, cultuur en mate van gemeenschappelijkheid. De indeling in een bepaalde woonvorm is enerzijds gebaseerd op de eigen voorkeur van een beschreven project, in andere gevallen is het een gevoelsmatige inschatting van de webmaster van deze site. Bekijk dus altijd meerdere pagina's!

Servicepagina's

Naast beschrijvingen van verschillende woonvormen, biedt deze website ook Servicepagina's met doorverwijzingen naar specifieke terreinen: raadgevers en adviesbureaus, ecologisch (ver)bouwen en wonen en we geven praktische handreikingen voor ecologisch leven en kritisch consumeren. De pagina 'stimuleren sociale duurzaaheid' bevat inspirerende voorbeelden van (multiculturele) initiatieven op wijkniveau. Want om 'anders' te gaan leven, hoeft je echt niet per se te verhuizen. Vaak liggen er volop mogelijkheden in je directe omgeving. Maar iemand moet het initiatief nemen...

Agenda, oproepen, prikborden en actueel nieuws

De Agenda biedt een uitgebreid overzicht van open dagen, rondleidingen, lezingen, workshops, excursies, symposia en andere bijeenkomsten met betrekking tot de inhoud van deze site. Organiseert u zelf een activiteit? U kunt de informatie zelf in de agenda invoeren!

De advertentierubrieken 'Huizen zoeken mensen', 'Mensen zoeken huis' en 'Een nieuwe woongroep beginnen' behoren tot de populairste rubrieken op de Omslag-website. Neem daar beslist ook een kijkje en plaats desgewenst zelf een oproep. Op dezelfde pagina vindt u prikborden van andere organisaties, waarop regelmatig oproepen verschijnen.
Op dezelfde pagina plaatsen we actuele nieuwsberichten met betrekking tot 'anders wonen'.

In de rechterkolom van de pagina's staan telkens landelijke koepelorganisaties en netwerken, zowel in Nederland als in andere landen. Waar mogelijk geven we ook specifieke contacten per land.

Hoe dit Servicepunt er kwam

Door de ruim zeventien jaren van zijn bestaan heen, heeft Omslag regelmatig ontmoetingen en informatiebijeenkomsten georganiseerd rond het thema 'anders wonen, anders leven'. Meestal een dag, soms een heel (kampeer) weekend lang! Deze bijeenkomsten trekken altijd veel belangstelling. Persoonlijke uitwisselingen tussen mensen werken steevast inspirerend en enthousiasmerend. Van hieruit is Omslag steeds vaker als een soort vraagbaak gaan fungeren. We kennen inmiddels heel wat mensen, projecten en (landelijke) netwerken. En ook in ZOZ, het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag, wordt ruim aandacht besteed aan vormen van 'anders' wonen en leven.

EKO-tour 2001 en het boek 'Anders Wonen - Anders Leven'

File written by Adobe Photoshop¨ 5.0 In 2001 organiseerde Omslag de EKO-tour: een veertiendaagse busreis langs zo'n twintig woon-werkprojecten, leefgemeenschappen en andere pioniersplekken in Nederland. Deelnemers aan de EKO-tour maakten een videoregistratie en een uitgebreide fotoreportage. Voor Omslag vormden de ervaringen tijdens deze reis de basis voor het boek 'Anders Wonen Anders Leven', dat in juni 2003 van de persen rolde. Binnen vier maanden verscheen van dit boek al een tweede druk!
En het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, met als onderdeel daarvan deze website, is weer een logisch vervolg op dat boek...

Informatie toegankelijk maken

File written by Adobe Photoshop¨ 5.0Parallel aan deze website werd begin 2005 in de bibliotheek van Omslag in Eindhoven ook een fysiek informatiepunt ingericht. Hier zijn veel boeken, bladen, tijdschriften, folders, nieuwsbrieven, video's, dvd's en knipselmappen bij elkaar gebracht over thema's en projecten, die iets te bieden hebben op het gebied van 'anders' wonen en leven. De video's en dvd's kunnen ter plekke worden bekeken. Deze nieuwe publieksservice opende zijn deuren tijdens een feestelijke open dag op 22 mei 2005.

Het bezoekers-informatiepunt is elke vrijdagmiddag opengesteld voor bezoekers. U kunt dan zelfstandig rondkijken en desgewenst een van de Omslag-medewerkers vragen u daarbij te adviseren. (in juli is Omslag gesloten!)

Nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven

De website en het Servicepunt hebben door de jaren heen hun nut bewezen. Sterker nog: de belangstelling voor 'anders' wonen en leven groeit met de jaren. Daarom besloten we begin 2006 om een maandelijkse elektronische nieuwsbrief te verzorgen met actueel nieuws, nieuwe initiatieven, oproepen, kennismakingsmogelijkheden en inspiratie. Meer over deze nieuwsbrief >>>

Help mee aan deze website!

File written by Adobe Photoshop¨ 5.0 De medewerkers van Omslag werken met heel veel plezier aan het bijhouden van de informatie op deze site. Daarbij kunnen we niet zonder de enthousiaste medewerking van de bewoners en medewerkers van de vermelde projecten. Maar ook suggesties van bezoekers van deze site zijn heel erg welkom! U kunt reageren via het formulier in de linkerkolom van elke pagina.

We wensen u veel inspiratie met - en praktisch profijt van deze informatie. We zijn benieuwd naar uw reacties! Mail die naar omslag@omslag.nl

Meer overwegingen over 'anders' wonen ...

Woonvormen


 ^ © 2019 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH | Best viewed with Any Browser | | Eindredactie: Marta Resink