OMSLAG

Welkom!

ContactOmslag is een landelijke, niet-gesubsidieerde onafhankelijke organisatie.

Steun Omslag met een gulle donatie: NL66 TRIO 0784 8731 86 t.n.v. Omslag, Eindhoven

Filmavonden bij Omslag

Samen film(s) kijken bij Omslag

Regelmatig - meestal op vrijdagavond - vertonen we in de werkruimte van Omslag een bijzondere documentaire. Soms draaien we twee korte films na elkaar, rond eenzelfde thema.

De films worden geprojecteerd op groot scherm (
4 x 3 m). 

De films hebben betrekking tot een maatschappelijk thema dat aansluit bij het interesseveld van Omslag.

Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek.

De avonden hebben een besloten karakter; er is plek voor maximaal 20 mensen.  Vooraf aanmelden is nodig.

De films beginnen telkens om 20:00 uur. Vanaf 19:30 staat er koffie, thee en sap klaar. 

Locatie: Omslag, Hoogstraat 301a, Eindhoven.

Entree: vrijwillige bijdrage (richtprijs 5 euro).


De avonden hebben een besloten karakter - vooraf aanmelden is nodig! Aanmelden kan tot 17:00 uur op de betreffende filmdag. Bel 040-2910295 of per e-mail: omslag@omslag.nl

Na afloop van de film kan er worden nagepraat met een kop thee of een biologisch sapje. Bij mooi in de Omslag-tuin.

Voor de filmavonden worden persoonlijke uitnodigingen verstuurd. Wil je de uitnodigingen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar omslag@omslag.nl

Je kunt suggesties voor films aandragen.Eerstvolgende film:
Datum:
Aanvang: 20.00 uur 
Koffie klaar: 19:30 uur
Na afloop: gelegenheid tot nagesprek
Locatie: Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, Hoogstraat 301a, Eindhoven (in Het Kloosterhof van Gestel)  Route>>>
Entree: Richtprijs 5 euro
Vooraf aanmelden: 040-2910295 of omslag@omslag.nl

 ^


 ^Meer over de eerstvolgende film

^

Films die we eerder vertoonden

Vrijdag 28 februari 2020

Dansen naar een duurzame wereld

Wie denkt aan duurzaamheid zal daarbij zelden het beeld van dansende mensen voor ogen krijgen. Als duurzaamheid in het nieuws komt dan gaat het over klimaatverandering, stikstof, fijnstof en andere problemen. Leuk is het vaak niet.

Maar er zijn minstens twee manieren om naar duurzaamheid te kijken: een technische kijk en een sociale kijk. De technici gaan er vanuit dat de techniek alles oplost en dat verder alles bij het oude kan blijven. We blijven autorijden, maar dan voortaan elektrisch. We blijven elektriciteit gebruiken, maar dan van zonnepanelen in plaats van kolencentrales.

Maar je kunt ook vragen stellen bij het waarom van al dat vervoer en al dat energiegebruik. Wie duurzaamheid vanuit de sociale kant benadert, zal vaker dat soort vragen stellen. Waarom gaan er elke dag duizenden mensen van Amsterdam naar Rotterdam om daar te werken, terwijl tegelijk duizenden anderen van Rotterdam naar Amsterdam reizen? Waarom met het vliegtuig op vakantie naar de andere kant van de wereld, terwijl je deze kant van de wereld nog maar amper bekeken hebt?

Bij die meer sociale kijk op duurzaamheid is 'geluk' een belangrijk element. Want terwijl de economie het hardste groeit als mensen ontevreden zijn, zo is duurzaamheid gebaat bij gelukkige mensen. Mensen die gelukkig zijn hebben minder behoefte aan materiële consumptiegoederen. Muziek en dans kunnen bijdragen aan meer geluk. En het mooie van dans is, dat je er bijna niks voor nodig hebt, hoogstens andere mensen om mee te dansen en die zijn er genoeg.

Er zijn nog veel meer redenen om meer te dansen en muziek te maken. De in 2015 overleden dirigent Kurt Masur zei eens: "Voor iedere muziekdocent die je ontslaat, moet je honderd politieagenten aannemen". En neuropsycholoog Erik Scherder vindt het onbegrijpelijk dat in het onderwijs wordt bezuinigd op vakken als gymnastiek en muziek, om ruimte te maken voor een extra rekenles. Hersenen profiteren juist van bewegen en muziek, waardoor het rekenen ook veel beter gaat, betoogt hij. Anderen zetten dans in om verschillende generaties met elkaar in contact te brengen, om eenzaamheid tegen te gaan of simpelweg om wat levensgeluk te brengen.

Omslag verzamelde vijf korte Nederlandstalige films waarin enkele van deze aspecten aan bod komen. Deze worden tijdens de filmavond vertoond. De verhalen en beelden zijn inspirerend en enthousiasmerend, soms ook ontroerend. We zien onder andere het Danspaleis, een organisatie die dansfeestjes organiseert in bejaardenhuizen met muziek uit de jaren veertig en vijftig (Bill Haley, Doris Day, Glen Miller, the Andrew Sisters). In de tweede helft van 2019 bezocht het Danspaleis tientallen locaties in Eindhoven, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Wooninc, die veel woonprojecten van ouderen exploiteert. Bij elke editie van het Danspaleis is er een groepje vrijwilligers die de ouderen ten dans vragen, zodat de dansvloer gevuld blijft. Omslagmedewerker Dick Verheul deed in 2019 vele malen mee met het Danspaleis als vrijwilliger. Na afloop van de film zal hij met plezier over zijn ervaringen vertellen.

Na de pauze was er gelegenheid voor een nagesprek. Een gespreksonderwerp was de vraag  wat we kunnen ondernemen om de wereld duurzamer te maken door meer geluk. Op zaterdag 21 maart is de jaarlijkse Dag van het Geluk, uitgeroepen door de Verenigde Naties, waar onder andere deze vraag aan de orde komt. De dag kwam er op initiatief van onder andere Bhutan. De vorige koning van het arme Bhutan zei on 1972 dat hij het Bruto Nationaal Product minder belangrijk vindt dan het Bruto Nationaal Geluk. In Bhutan is het Bruto Nationaal Geluk sindsdien een serieus onderdeel van het overheidsbeleid.

Muziek + dans = meer geluk -> duurzame wereld


Vrijdag 29 november 2019

Basisinkomen een goed idee?

Vrijdag 29 november vertoont Omslag een videoregistratie van twee lezingen en een discussie over het basisinkomen. Na afloop van de film is er voor de kijkers gelegenheid om na te praten.

Het onderwerp 'een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen' leeft al tientallen jaren. Toen journalist en historicus Rutger Bregman enkele jaren geleden over het idee ging publiceren, kreeg de discussie een nieuwe impuls.

Studium Generale in Utrecht organiseerde enkele jaren geleden een discussie over het basisinkomen met Rutger Bregman en prof. Ingrid Robeyns. De eerste is een warm pleitbezorger van het basisinkomen. Prof. Ingrid Robeyns twijfelt en stelt praktische vragen die van belang zijn als er wordt gedacht over de invoering van het basisinkomen.

De video is te vinden op Youtube, dus thuis kijken kan ook. De avond bij Omslag is mogelijk gezelliger en wellicht vindt er een interessant gesprek plaats tussen de aanwezigen.

De film begint vrijdag om 20:00 uur bij Omslag, Hoogstraat 301A, 5654 NB Eindhoven. De koffie is klaar om 19:30 uur. Vooraf aanmelden via 040-2910295 of omslag@omslag.nlVrijdag 25 oktober 2019

Web van het leven - Vandana Shiva over biosiveriteit

Als er iemand is die goed kan uitleggen wat er aan de hand is met ons voedsel, die kan vertellen waarom de landbouw een verkeerde richtig inslaat, dan is het wel de Indiase activiste en wetenschapper Vandana Shiva. Al tientallen jaren vertegenwoordigt zij in alle opzichten het tegenovergestelde van datgene waar de grote multinationals op voedingsgebied voor staan. Haar verhaal is het waard om naar te luisteren.

Vandana Shiva (1952) weet waarover zij praat. Haar moeder, die hoog was opgeleid, had er voor gekozen boer te worden. Met het inkomen dat zij als boer verdiende, kon zij haar kinderen naar de beste scholen sturen. Vandana Shiva studeerde natuurkunde, maar haar grootste interesse en zorg betreft de voedselvoorziening. In 1987 richtte zij Navdanya op, een beweging om de diversiteit en integriteit van levende materie, in het bijzonder inheemse zaden, te beschermen. De beweging begon haar activiteiten met het verzamelen van zaden. Navdanya laat nu de boeren in India zien dat er andere mogelijkheden zijn dan de moderne aanpak van Bayer (voorheen Monsanto), die uiteindelijk een doodlopende weg is.

Als het gaat over landbouw en voeding, dan zijn er overwegend twee stromingen. De ene stroming wil schaalvergroting, grote bedrijven die produceren voor de wereldmarkt. De andere stroming ziet meer in kleinere boerenbedrijven die voedsel produceren voor de eigen omgeving. De grootschaligheid gaat gepaard met monocultuur, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, veel energieverbruik en genetische manipulatie. De oogsten vinden hun weg op de wereldmarkt, naar de hoogste bieder. Het kan mensen tot voedsel dienen, maar ook veranderen in biobrandstof voor auto’s of via veevoer een Amerikaanse hamburger worden. De kleinschaliger familiebedrijven (en dat is gelukkig nog steeds de meerderheid van de boeren) die voedsel produceren voor de eigen omgeving, hebben veel meer baat bij diversiteit. Zij bewerken het land en zorgen voor de zaden, zoals dat in hun streek al eeuwen gebeurt.

In mei 2012 zond de Hindoe omroep OHM de film ‘Web of Life’ uit in twee delen van elk 30 minuten. Beide delen zijn beschikbaar op YouTube. Nederlands ondertiteld.  Deel 1 >>>      Deel 2 >>>

De vertoning  bij Omslag start om 20.00 uur. Vanaf 19:30 staat er verse koffie en thee klaar. Vooraf aanmelden is nodig, via: 040-2910295 of per e-mail: omslag@omslag.nl
Na afloop van de film is er gelegenheid voor een nagesprek. Van bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (richtprijs 5 euro).

De films zijn Nederlands ondertiteld. Totale lengte: ruim een uur.


Vrijdag 27 september 2019

Voices of transition

Op vrijdag 27 september, de dag die is uitgeroepen tot een wereldwijde klimaatstaking, vertoont Omslag de film Voices of Transition, een film die een hoopvol beeld schetst over een mogelijke toekomst waarvoor we zouden kunnen kiezen. De film begint vrijdagavond om 20.00 uur. Vanaf 19.30 staan koffie en thee klaar. Adres: Hoogstraat 301A. Graag aanmelden via 040-2910295 of omslag@omslag.nl

De rest van de dag is de plek van Omslag beschikbaar als ontmoetingsplek voor klimaatstakers. In de werkruimte van Omslag zullen we het nieuws volgen over de betoging die op deze dag plaatsvindt in Den Haag. Ieder kan vanaf 9.00 uur langskomen.

De film 'Voices of Transition'

Het bewustzijn en de zorg over klimaatverandering en de slinkende natuurlijke rijkdommen - waaronder aardolie - groeien. De agro-industrie is verantwoordelijk voor een ongekende erosie van de bodem en het lijkt erop dat zelfs samenlevingen in het globale Noorden niet meer veilig zijn voor hongersnoden. Geen opwekkend toekomstbeeld. Maar wereldwijd wordt ook gewerkt aan een omslag op veel terreinen!

De actie-documentaire Voices of Transiiton geeft daarvan een optimistisch en scherpzinnig beeld. De film maakt duidelijk dat de huidige en dreigende crises in feite positieve uitdagingen zijn. Trefwoorden voor deze film zijn: werken aan bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, natuurlijke ecosystemen, voedselbossen, permacultuur en stadslandbouw, anticiperen op Peak Oil en versterken van de veerkracht van lokale gemeenschappen.

De voorbeelden in deze film komen onder meer uit Frankrijk (Bourgondië), de Engelse Transition Towns Totnes en Bristol en uit Cuba, waar de hoofdstad Havana inmiddels voor 70 procent zelfvoorzienend is qua groenten van lokale biologische teelt.

Voices of Transition werd in 2014 geproduceerd door Nils Aquilar. De film duurt 66 minuten en is Nederlands ondertiteld.


Vrijdag 30 augustus 2019

De economie van het geluk

Een inspirerende film van Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick en John Page over het dubbele gezicht van de economische globalisering.

De film The Economics of Happiness - De Economie van het Geluk - gaat over een wereld die zich in twee verschillende richtingen beweegt. Enerzijds is er de onzalige alliantie van overheden en grote bedrijven die de macht van het bedrijfsleven in stand houdt. Tegelijkertijd is er een wereldwijd verzet van mensen tegen dit beleid. Zij vragen om een herregulering van handel en financiën en ze nemen het heft in eigen hand om een heel andere toekomst te creëren. Ze zetten zich in voor gemeenschappen op een meer menselijke schaal, en voor een ecologische, lokaal georiënteerde economie.

De film toont beide ontwikkelingen: de groei van sloppenwijken en stedelijke wildgroei, afbraak van de democratie en de obscene handel in afvalstoffen: handel in het belang van de handel; zelfmoorden van Indiase boeren, de teloorgang van land... De tweede helft van de 'Economie van het Geluk' biedt naast inspiratie ook praktische oplossingen: een meer lokaal georiënteerde economie kan een strategische oplossing vormen voor de meest ernstige problemen.

De film gaat in op de (beleids)veranderingen die nodig zijn om lokale bedrijven te laten overleven en te laten bloeien. We maken kennis met gemeenschapsinitiatieven die een 'lokale agenda' vooruit helpen: stedelijke tuinen in Detroit (VS) en de wereldwijde Transition Towns beweging, gestart in Totnes (GB). We zien de opmars van de Local Food-beweging, het herstel van de biologische diversiteit, gemeenschappen en lokale economieën wereldwijd. En we maken kennis met Via Campesina: de grootste sociale beweging ter wereld, met meer dan 400 miljoen leden. Het gaat om het behoud van zowel biologische als culturele diversiteit.

Aan de film verleende een groot aantal mensen uit zes continenten hun medewerking, waaronder Vandana Shiva, David Korten, Samdhong Rinpoche, Helena Norberg-Hodge, Michael Shuman, Zac Goldsmith en Rob Hopkins. Duidelijk wordt dat klimaatverandering en Peak Oil ons weinig keus laten: we moeten lokaliseren om de economie weer 'thuis' te brengen. En het goede nieuws is dat we daarmee niet alleen de Aarde kunnen genezen, maar ook ons eigen gevoel van welzijn kunnen herstellen. 'De Economie van het Geluk' poogt ons geloof in de mensheid te herstellen: het is mogelijk om samen aan een betere wereld te bouwen!

De film is Engelstalig, en Nederlands ondertiteld. Lengte: 67 minuten.Vrijdag 28 juni 2019

Freedom Ahead - a grassroots endeavor

Engelstalige film van de Nederlandse filmmakers Greetje Mulder en Rogier van der Voort, waarin ze op zoek gaan naar de essentie van het begrip 'vrijheid'.

Mulder en Van der Voort trokken daarvoor naar India, spraken met Vandana Shiva (voorvechter van het behoud van biodiversiteit) en bezochten het spirituele ecodorp Auroville. Hun bevinding: ,,In onze hedendaagse democratieën is vrijheid langzaam koopwaar geworden. Zijn we nog vrij wanneer we ons eigen voedsel niet meer mogen verbouwen of wanneer mensen voor hun primaire levensonderhoud sterk afhankelijk zijn van de geldhongerige machine die de democratie is geworden? We moeten ons minder laten beheersen en minder afhankelijk worden van een systeem dat gewoon niet duurzaam is. Niet de democratie zal de ware vrijheid zal bieden, maar het terugveroveren van de ruimte die de democratie ons heeft afgenomen''.
In deze documentaire komen mensen aan het woord die het heft in eigen hand hebben genomen m.b.t. voedselteelt, het bouwen van hun huis, etc. Ze fungeren daarmee als het 'geweten' van een wereld die zijn morele principes aan het verliezen is. Deze mensen herpakken de controle over hun leven door zich onafhankelijk op te stellen en tevreden te zijn met genoeg.
De film duurt 59 minuten en is (o.a.) Nederlands ondertiteld. Website over deze film: freedomahead.ahooha.com

De vertoning bij Omslag start om 20:00 uur precies. Locatie: Hoogstraat 301a (in het Kloosterhof van Gestel), Eindhoven.
Vanaf 19:30 staat er biologische koffie en thee klaar. Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek.
Van bezoekers vragen we een vrijwillige bijdrage. Vooraf aanmelden via 040-2910295, of per e-mail: omslag@omslag.nl 

TIP:  Omslag heeft deze film in de wederverkoop genomen. Naar keuze Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans ondertiteld. Prijs € 15.-. Film bestellen >>>


Vrijdag 31 mei 2019

Voedseltransitie in Nederland - Werken aan innovatie voor duurzaam en eerlijk voedsel

Het 'Voedsel Anders'-netwerk is in 2012 gestart om de beweging te versterken van mensen in Nederland en Vlaanderen die een ander systeem van voedsel en landbouw willen: eerlijke prijzen voor de producent, gezond en lekker eten, samenwerken met de natuur, beperken van de macht en invloed van de grote agrochemische bedrijven, korte ketens, rechtvaardige handel, toegang tot grond en zeggenschap van producent en burger over het voedsel.

'Voedsel Anders' bestaat uit actieve burgers, al dan niet aangesloten bij een organisatie, waaronder boeren, vissers, studenten, permaculturisten, stadslandbouwers, kunstenaars, natuurliefhebbers, onderzoekers, denkers en doeners, kokers en eters.

In 2018 ging Voedsel Anders de stad in en de boer op met een Voedselkaravaan, die door verschillende streken van Nederland trok. In elke regio haalden ze nieuwe verhalen en aanbevelingen op over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem.

Van de bijeenkjomsten in Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Wageningen, Nijmegen, Drachten, Ede, Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant werden gefilmde verslagen gemaakt. In beeld komen bevlogen mensen, die houden van voedsel, van het land en van de Aarde. De verslagen laten een scala aan mogelikherden zien, die allemaal al in praktijk worden gebracht.


Vrijdag 26 april 2019

Op zoek naar vormen van 'anders' leven

We vertonen een compiliatie van korte films, waarin de Nederlandse Hilde de Leeuw en Oscar van Keulen verslag doen van hun meewerkbezoeken aan ecologische initiatieven en  leefgemeenschappen in Nederland. De makers van de filmpjes zijn er ook!

De motivatie van Hilde is vooral om haar persoonlijke footprint te minimaliseren en anderen te inspireren hetzelfde te doen, Oscar voelt zich
geïnspireerd door de ‘earth keepers’ en wil telkens worden uitgedaagd om zijn manier van leven te heroverwegen - voor zichzelf, voor anderen en voor de planeet. Samen trekken ze met een kampeerbusje en op de fiets door Europa langs inspirerende initiatieven waar mensen concreet bezig zijn om de Aarde tot een betere plek te maken. Tijdens hun bezoeken leven, werken en (ver)bouwen ze ook op heel praktische manieren mee met de bewoners om te ontdekken welke manier van leven zij zelf willen uitdragen.

Voor deze filmavond hebben we een keuze gemaakt uit hun bezoeken aan onder meer de aardehuizen in Olst, De Hobbitstee in Wapserveen en 't Natuurlijk Huis in Raalte, maar ook aan bewoners van een yurt.
.
De humor, het enthousiasme en de blijdschap van het tweetal is aanstekelijk!
Naar de website Finding A Better Way To Live >>>

De films zijn Nederlandstalig. Lengte: ongeveer een uur.Vrijdag 29 maart 2019

Green tales of the city 

Gwen Jansen maakte een enthousiasmerende film over een breed scala van initiatieven die her en der in Nederland worden genomen om het dagelijks leven groener en duurzamer te maken:
een krachtig antidepressivum tegen doemdenken!

Haar eigen zoektocht naar groener leven vormt de rode draad in de documentaire, waarin ze ook haar vriendenkring betrekt. Het gaat dan om zaken als water- en stroomgebruik, isolatie, afval scheiden, vakanties en goedkoop vliegen, auto’s, plastic, gezond biologisch en vegetarisch eten, een volkstuin, zelf composteren en je laten inspireren door anderen. Maar wat hebben deze 'kleine’ maatregelen voor effect als niet ook bedrijven en overheden meedoen? Ook die zoekt ze op, in een duizelingwekkend tempo: de Metaalkathedraal in Utrecht, broedplaats voor duurzame innovatie waar allerlei concrete projecten worden uitgewerkt. In Nijmegen zijn veel burgerinitiatieven, de Vierdaagsefeesten worden steeds meer klimaatneutraal en er komen steeds meer grote zonnedaken op boerderijen. In Rotterdam is inmiddels al 270.000 m2 dak omgevormd tot multifunctionele groene daken voor voedselteelt, bijen houden, sporten, waterberging, zonepanelen of om te mediteren. Er is een drijvende boerderij in aanbouw. En verder gaat de film: naar Friesland, waar Gwen meereist met de fossielvrije Elfwegentocht langs energietransitieprojecten, en naar de noordelijke IJoever in Amsterdam waar zich een compleet nieuwe circulaire stadswijk ontwikkelt. Daar ontmoet ze ook duurzaamheidsprofessor Jan Rotmans en maakt ze kennis met diens aanpak met storytelling en quick scans. Hij is een van de vele professionals die in de film ook aan het woord komen.

De film won in december 2018 de Social Impact Award op het filmfestival A Show For A Change in de VS.
En de docu is nu ook doorgedrongen tot de officiële selectie van het 'South Europe International Film Festival' Te Valencia.  Bekijk hier de trailer >>>

De film is Nederlandstalig en heeft een Engelse ondertiteling. Lengte: 78 minuten.

TIP: wil je de film graag elders bekijken, raadpleeg dan het overzicht van locaties >>>


Vrijdag 22 februari 2019

Achter de horizon

Documentaire over de trektocht van de Nederlandse Steven en Diana en hun eenjarig dochtertje door Midden-Amerika. Het gezin woont al een tijdje in hun Volkswagen camper en toert hiermee Amerika rond. Ze willen graag voelen hoe het is om 'anders' te leven en gaan op zoek naar woongemeenschappen die dat doen. Onderweg maken ze van alles mee, van spirituele hoogtepunten tot eeuwenoude wijsheid. Er is meer achter de horizon.


Twee jonge filmmakers, Maernix Smalbil en Martijn Josephs reisden mee van Mexico naar Costa Rica. Ze brengen in beeld hoe je zonder een vaste baan, zonder de zekerheid van een vast inkomen en zonder een dik gevulde spaarrekening toch kunt kiezen voor je eigen dromen. Tijdens een avontuurlijke roadtrip van twee maanden leren zij alles over een levensstijl waarin begrippen als geld, tijd, werk en bezit een andere betekenis krijgen. Ze bezoeken afgelegen gemeenschappen, ontmoeten bijzondere reizigers en worden wakker geschud door de lokale bevolking. Ze tonen de kijker hoe het leven eruit kan zien als je zelf de regie in handen neemt. Ze maakten deze documentaire vooral ook voor de groeiende groep mensen die duurzamer, onafhankelijker en vrijer willen leven. Een leven waarin werken geen centrale rol meer speelt en een impulsieve, avontuurlijke en vrijblijvende leefstijl de norm is geworden. Mensen die - net als zij - een betere wereld voor zich zien. Met deze documentaire hopen ze ook anderen te inspireren en te prikkelen om zo bewuster na te denken over de keuzes die ze in hun leven maken.

De film is Nederlandstalig en duurt 52 minuten.  Naar de website: achterdehorizonfilm.nl


Vrijdag 25 januari 2019

Dansen met gehoornde dames

Vier jaar lang volgde filmmaker Onno Gerritse het boerengezin van Jan Dirk en Irene van der Voort in Lunteren. Zij stopten met het toedienen van antobiotica aan hun koeien en laten ze niet langer vaccineren, terwijl ze wel hun horens mogen behouden. Wat gebeurt er met de bodem als er alleen nog maar natuurlijke mest op komt, en wat heeft dat voor gevolgen voor hun Remeker kaas?

'Dansen met gehoornde dames' is een film uit 2013: een indringend protret van een boerenstel dat het verschil maakt in een wereld die overgenomen is door geld, regels en procedures. En welke gevolgen heeft dat allemaal voor hun 'Remeker' kaas, een kwetsbare kaas van alleen rauwe melk, stremsel en zuursel.
Het is ook een film over
lef en eigenzinnigheid, over het zoeken van nieuwe wegen en oude kennis vinden. Over observeren van en samenwerken met de natuur. Maar het is vooral een verhaal over vinden dat het anders moet en er net zolang in blijven geloven tot het anders is. De film duurt duurt 55 minuten en is Nederlands ondertiteld.

De film ging in première op het Food Film Festival 2013, waar hij eindigde in de top 3 van publieksfavorieten. 
Bekijk hier de trailer >>>
Over de film is ook een website opgezet: Dancing with Horned ladies >>>Vrijdag 28 december 2018

Modern Times - van/met Charlie Chaplin

Op de valreep van het nieuwe jaar vertonen we de klassieker 'Modern Times', het iconische meesterwerk van Charlie Chaplin uit 1936.

Deze film van Charlie Chaplin ontstond in de jaren 1933 tot 1936. In de film speelt Charlie Chaplin een arme zwerver (Little Tramp) die als werkloze een bestaan probeert te vinden binnen een systeem van wetenschpalijk en technisch management ten tijde van de Grote Depressie. De film heeft de vorm van een satire, waarin niet alleen de werkomstandigheden van de massa maar ook de geluidsfilm zelf op de korrel worden genomen. De geluidseffecten dienen slechts om geluiden van machines weer te geven, terwijl de film voor de rest de dramaturgie van de stomme film gebruikt, zoals expressieve mimiek en geschreven tussenteksten.

Little Tramp raakt onverwijdelijk verstrikt in de raderen van de machines die hem volledig overweldigen. Verschillende ongelukken doen hem voortdurend in de gevangenis doen belanden. Tussen zijn detenties door sluit hij vriendschap met een weesmeisje (Paulette Goddard), met wie hij samen de moeilijkheden van het moderne leven aangaat. Eerst als vagebond en nachtwaker in een warenhuis, later als kelner, zanger en artiest.

De film geeft ook kritiek op de voortschrijdende industrialisatie: het verlies aan individualiteit als gevolg van anonimiteit en mechanische monotonie. De werknemers worden uitgebeeld als afgestompte wezens, waartegenover slechts Charlie zijn gevoeligheid en menselijkheid weet te bewaren. In deze film wordt de door Chaplin al in vroegere films uitgebeelde sukkelige maar goedmoedige zwerver in een moderne omgeving neergezet. Lang voor het maken van deze film bracht Chaplin een bezoek aan Mahatma Gandhi, hetgeen hem tot deze film inspireerde. Lees hier een uitgebreide beschrijving van deze fim >>>
De film duurt ongeveer anderhalf uur.


Vrijdag 30 november 2018

Down to Earth - ontmoeting met de Keepers of the Earth

VOL! Aanmelden kan niet meer

In 2010 begonnen Rolf Winters (52), Renata Heinen (49) en hun drie jonge kinderen aan een wereldreis langs inheemse wijzen uit oude, traditionele culturen. Op zoek naar 'meer' lieten zij hun luxe leven achter zich. Vooral hun ontmoetingen met verschillende stamoudsten ('Earth Keepers') maakten zo'n indruk, dat ze besloten uit 200 uur filmmateriaal een documentaire samen te stellen: 'de film is niet bedacht maar ontstaan'.

Het reisgezelschap maakte hun eigen filmopnamen, ook de kinderen. De documentaire bekritiseert de consumptiemaatschappij, pleit voor natuurlijke geneeswijzen en is een ode aan de natuur. ,,De thema's sluiten aan bij de zorgen die mensen hebben over de Aarde'', aldus Winters. ,,De Earth Keepers geven aan dat verandering alleen bij jezelf kan beginnen. Wachten op politieke leiders of het systeem heeft geen zin - die zijn juist onderdeel van het probleem''. Verschillende stamoudsten  komen uitgebreid aan het woord en vertellen over geluk en angst, over healing en 'het ware pad'.
De film 'Down to Earth' geeft geen antwoorden, maar inspireert  tot nadenken over je eigen toekomst en die van de wereld waarin we leven.

De documentaire ging in 2015 in premiere en trok overal overvolle bioscopzalen. De documentaire duurt anderhalf uur, is Engelstalig, maar Nederlands ondertiteld.  Trailer van film >>>   Uitgebreide beschrijving >>


Vrijdag 26 oktober 2018   AFGELAST !

Tijdperk van de mens

De vernietigende invloed van de mens zal minstens zo desastreus zijn als de asteroïde-inslag die ooit de dinosauriërs van de planeet deed verdwijnen. Reden voor de Nederlandse wetenschapper Paul Crutzen om een nieuw geologisch tijdvak te introduceren: het Antropoceen, oftewel het tijdperk van de mens.

De Duitse ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt (1769-1859) was een van de eersten die doorzag hoe alles in een ecosysteem met elkaar verbonden is. Von Humboldt introduceerde het idee van de aarde als levend organisme in het Westers denken, wat uiteindelijk de basis werd voor de latere milieubeweging. Ook geologen van nu zien de gevolgen van de menselijke impact in steeds hoger tempo toeslaan: klimaatopwarming, plasticsoep, nucleaire fall-out, een verstoorde waterhuishouding door erosie en teerzanden, hogere CO2-concentraties en afnemende biodiversiteit.
De invloed van de mens op de aarde is zo groot dat volgende generaties die over honderdduizenden jaren nog in de aardlagen terug kunnen zien. Maar als de mens nu werkelijk zijn eigen geologische tijdvak creëert, hoe kunnen we daar dan op een volwassen manier mee omgaan, zonder te leunen op een naïef geloof in het zelfoplossend vermogen van god of de natuur? Hoe kan de mens zelf verantwoordelijkheid nemen en haar invloed ten goede doen gelden?

Een documentaire uit 2017 van Alexander Oeij. Lengte: 47 minuten. Eerder uitgezonden door VPRO's Tegenlicht: hier bekijken >>>.


Vrijdag 28 september 2018

A New We - ecovillages and ecological communities in Europe

Wonen in een ecodorp is voor veel mensen een aantrekkelijke optie. In Nederland zijn verschillende prille initiitieven, waarvoor de inspiratie vaak vortkomt iot andere landen. Om die inspiratie te voeden vertonen we nogmaals de film A New We.

In 2010 maakte de Oostenrijkse filmer Stefan Wolf een lange film (twee uur) over tien heel verschillende ecodorpen en ecologische leefgemeenschappen in acht Europese landen. Geportretteerd worden: Oekodorf Sieben Linden en Schloss Tonndorf (Duitsland), Krishna Valley (Hongarije), Damanhur (Italie), Schloss Glarisegg (Zwitserland), La Borie Noble (Frankrijk). Valle de Sensaciones  en Matavenero (Spanje), Tamera (Portugal) en Finca Tierra (Canarische Eilanden).
De film is opgebouwd rond vragen als: hoe zijn de gemeenschappen georganiseerd, hoe loopt het besluitvormingsproces, hoe zijn de financien geregeld, welke keuzes worden er gemaakt op het gebied van voedsel en hoe zelfvoorzienend zijn de communities met betrekking tot voedsel en energie, hoe belangrijk is spiritualiteit, hoe verloopt de interactie tussen volwassenen en kinderen, en is er (eigen) onderwijs?

Bekijk de trailer van de film >>>.  Rond de film is een speciale website: klik hier >>>       Meer over ecodorpen in Nederland >>>


Vrijdag 31 augustus 2018

De Donut economie: oneindige groei is niet mogelijk

De Britse econome Kate Raworth ontwikkelde een revolutionair nieuw economisch model: de donut economie, waarin ze afrekent met  onze ‘verslaving’ aan economische groei, aan vrijhandel, aan wegwerpconsumptie.

De uitdaging van de mensheid in de 21e eeuw is om binnen de middelen van onze planeet tegemoet te komen aan de behoeften van iedereen. Met andere woorden, om ervoor te zorgen dat niemand tekortschiet op de essentie van het leven. Van voedsel en huisvesting tot gezondheidszorg en politieke stem. Terwijl we tegelijkertijd ervoor zorgen dat we de levensondersteunende systemen van onze aarde, waar we fundamenteel afhankelijk van zijn, behouden. Zoals een stabiel klimaat, vruchtbare bodems en een beschermende ozonlaag. De 'Doughnut' (donut) van sociale en planetaire grenzen van Kate Raworth is een speels-serieuze benadering om die uitdaging in te kaderen en als kompas te fungeren voor de menselijke vooruitgang in deze eeuw.
Alexander Oey maakte voor VPRO's Tegenlicht een documentaire over de benaderingswijze van Kate Raworth. Lengte: 45 minuten.

Meer over de Donut Economie >>>     


Vrijdag 29 juni 2018

Worsteling van de groenmens

Een documentaire over de dagelijkse dilemma's en hoofdbrekens van mensen die graag zo milieubewust mogelijk willen leven.

Tijdens deze filmavond - tevens de start van het kampeerweekend Idealen in Uitvoering' bij Omslag - vertoondenen we de documentaire 'Worsteling van de groenmens', eerder uitgezonden door de VPRO in Tegenlicht:
..Ons consumptiegedrag moet op de schop. We weten immers welke schade en ellende we veroorzaken aan het klimaat met het eten van vlees, het kopen van luxegoederen en citytrips. Hoe krijgen we de broodnodige gedragsverandering voor elkaar zonder veel comfortverlies?Hoe maken we het groene, goede leven voor iedereen toegankelijk? En niet alleen voor hen die het kunnen betalen, diegenen die hun boodschappen doen bij de Groene Slager, ecologische designmeubelen kopen of zich een Tesla kunnen veroorloven. Een reis langs mensen die worstelen met het maken van de juiste keuzes bij het terugdringen van hun ecologische voetafdruk. En zelfs in klimaattherapie gaan om hun ‘ecopaniek’ onder ogen te komen.''


Vrijdag 25 mei 2018

Wonen in een ecowijk

Bewoners van de ecowijken EVA-Lanxmeer in Culemborg en De Goedemeent in Purmerend komen aan het woord in twee reportages die Omslag vrijdagavond 25 mei vertoont. Beide wijken bestaan al wat langer, zodat de bewoners uit ervaring kunnen spreken.

Omdat het ecowijken zijn, is er natuurlijk aandacht voor aspecten als energieverbruik, zonnepanelen, milieuvriendelijke bouwmaterialen en waterbeheer. Ook meubels maken van afvalhout hoort erbij, net als het verwerken van de fruitoogst tot jam en sap en de natuur die een kans krijgt in de tuinen waar geen hekken en schuttingen te zien zijn. En daarnaast zijn het vooral allerlei sociale aspecten die de bewoners naar voren brengen als hen wordt gevraagd hoe het is om in een ecowijk te wonen.

Het is net een vakantiepark, zegt een bewoner. De buren zijn ook vrienden, je let op elkaars kinderen. je doet het met elkaar. "Bijna niemand wil hier nog weg". Het is er veilig voor kinderen, mensen hebben hart voor de omgeving, maar "het is hier helemaal niet geitenwolensokkenachtig."

Andere uitspraken die te beluisteren zijn: er is een warme sfeer, je bent op elkaar betrokken, het is hier rustiger omdat er geen auto's in de wijk zijn, maar tegelijk: het bruist en broeit, er is altijd wel wat te doen. "Gezamenlijk, met respect voor ieders ideeën, hebben wee besloten er hier iets moois van te maken."

De beide films duren samen 50 minuten.


Vrijdag 30 maart 2018

Eerst Aarde - ecologische architectuur zonder compromis

Deze prachtige, inspirerende film over het bouwen van gezonde huizen met natuurlijke materialen uit de directe omgeving, draaiden we al eens eerder tijdens een filmavond. De film werd met groot enthousiasme ontvangen. Op verzoek van Omslag is een Nederlandse ondertiteling bij deze film gemaakt. En nu we in de sfeer zijn van het bouwen van de leemoven in de Omslag-tuin, draaien we deze film nog eens.

'Eerst Aarde' ('First Earth') gaat over het bouwen van gezonde huizen uit natuurlijke materialen, zoals klei, leem, hout, stro, adobe, bamboe. De film toont de schoonheid en eenvoud van bouwen met materialen uit de directe eigen omgeving, en benadrukt dat dit ook bij uitstek materialen zijn waarmee niet technisch geschoolde mensen zelf hun huis kunnen ontwerpen en (mee)bouwen. Het volgen van een goede workshop en veel oefenen in de praktijk leidt al snel tot resultaten. Daarnaast gaat de film in op de noodzaak van ecologische architectuur met het oog op het opraken van de olie (Piekolie) en de milieubezwaren van bouwen met teveel hout en cement. Mondiaal gezien nemen gebouwen zo'n 40% van de beschikbare energie voor hun rekening en 40% van alle grondstoffen.
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot en dragen voor eenzelfde percentage bij aan de afbraak van de ozonlaag. 75% van alle bomen die worden gekapt in Noord-Amerika worden gebruikt in de bouw... Met deze harde feiten op de achtergrond, kwam een film tot stand die laat zien dat het zelf bouwen van huizen en grotere gebouwen een eeuwenoude traditie is, dwars door alle culturen heen. De kennis werd - en wordt nog steeds - van generatie op generatie overgedragen.

Aan de film werkte een internationaal collectief van filmers en fotografen mee, waardoor een breed overzicht ontstaat van bouwwijzen en -stijlen in ondermeer Ethiopië, Ghana, Yemen, Canada, New Mexico, de VS, Groot-Brittannië, Israël en Thailand. Het is een prachtige, inspirerende film, die ook inzoemt op de betekenis van zelf bouwen met natuurlijke materialen in (oude) stadwsijken waarbij de hele buurt, jong en oud, wordt betrokken om ontmoetingsplekken en amfitheaters te bouwen - vaak kleurrijk en creatief vormgegeven. En: de buurt verandert er door ten goede: de nieuw gecre-eerde plekken worden goed gebruikt, waardoor de sociale cohesie in buurten sterk wordt bevorderd. Samen iets moois bouwen in je eigen buurt leidt tot een sterk gemeenschapsgevoel, waaruit vaak ook weer andere initiatieven ontstaan. Klei, leem en stro zijn ook goedkope bouwmaterialen, met een hoge isolatiewaarde en ze lenen zich goed voor het maken van fantasierijke organische vormen en sierelementen. Ook hiervan toont deze film veel mooie voorbeelden, zoals de initiatieven van City Repair in Portland (VS).

In de film komen ook verschillende architecten en wetenschappers aan het woord over de noodzaak tot 'anders' bouwen, zoals Derick Jenssen, Richard Heinberg, Daniel Quinn en Eugene Tsui. De film is een absolute aanrader voor mensen die ervan 'dromen' ooit zelf een ecologisch huis(je) te bouwen.

De film kwam tot stand onder regie van David Sheen en werd in 2009 uitgebracht door The Red Pharmacy in Toronto. Duur: ongeveer anderhalf uur. De film wordt begeleid met een zeer informatieve website >>>

De hele film (in 12 verschillende delen) is ook beschikbaar via YouTube >>>


Vrijdag 23 februari 2018  

Steps of Mindfulness - een reis met Thich Nhat Hanh, Vietnamees zenleraar en vredesactivist

Film over de Vietnamese monnik, zenleraar, vredesactivist en schrijver Thich Nhat Hanh en over zijn reis naar India, waar de wortels van het boeddhisme liggen. Beelden van deze reis worden afgewisseld met fragmenten van lezingen die Thich Nhat Hanh onderweg gegeven heeft.

Thich Nhat Hanh (1926) is de grondlegger van het geëngageerd boeddhisme. Zijn universele benadering en zijn koppeling van meditatie en sociale actie wekken in brede kring belangstelling. De oefening om in aandacht te leven vormt daarbij steeds de basis. Steps of Mindfulness nodigt de kijker uit om de weg van aandacht te volgen en een innerlijke reis te maken.
Vergezeld door monniken en nonnen bezoekt hij historische plaatsen zoals Bodh Gaya, waar de Boeddha verlichting bereikte. In deze film wordt aangetoond dat door het beoefenen van ‘aandacht’ inzichten kunnen worden verworven die ons in staat stellen onze gedachten en daden te richten op het bevorderen van vrede. Deze film (uit 2006) is Engelstalig en Nederlands ondertiteld. Lengte: 82 minuten.

Meer over Thich Nhat Hanh >>>


Vrijdag 26 januari 2018

Das ist unser Haus - over betaalbaar en solidair huurwonen in collectieve panden

,,Wij zijn niet geïnteresseerd in koopwoningen, maar in collectief eigendom en betaalbaar huren''. Vanuit deze grondgedachte startte zo'n twintig jaar geleden in Duitsland het
Mietshäuser Syndikat (MHS): een netwerk van groepen die collectief een woongebouw kopen, en daar als individu hun woon- en/of werktuimte huren tegen een sociale huur. Het collectief blijft eigenaar. Bij het MHS zijn inmiddels zo'n 110 gerealiseerde projecten aangesloten verspreid over het hele land, met in totaal ruim 2.000 bewoners (leden). Er lopen 21 nieuwe initiatieven. Op de huur wordt een solidariteitsbijdrage betaald, waaruit nieuwe groepen ondersteuning kunnen krijgen. Zo kan steeds meer vastgoed worden vrijgekocht van de markt en groeit de solidariteit tussen de afzonderlijke panden.

De film 'Das ist under Haus' (uit 2016) gaat over theorie en praktijk van collectief, betaalbaar en solidair wonen. De aanpak van MHS wordt duidelijk uitgelegd: aankoop en financiering, medefinanciering, zelforganisatie, zelfbeheer, oprichten van een pandcoöperatie, (achterstallig) onderhoud, beslujitvorming etc.. Ook komen bewoners/mede-eigenaren van verschilllende grote en kleinere panden aan het woord. De langst bestaande MHS-panden in Duitsland hebben hun leningen inmiddels goeddeels afgelost; zij kunnen de aankoop van nieuwe panden helpen ondersteunen: een prachtige vorm van solidariteit!

De woningmarkt in Nederland is op veel punten vergelijkbaar met die in Duitsland.  In 2015 werd VrijCoop opgericht, een initiatief dat de kansen en mogelijkheden van het Mietshäuser Syndikat wil onderzoeken en zo mogelijk ook in Nederland introduceren. VrijCoop stelt: ,,Vastgoed hoort thuis binnen een solidaire economie onder het beheer van bewoners en gebruikers.''

VrijjCoop verzorgde ook de Nederlandse ondertiteling van de film Das ist under Haus: Dit is ons huis. De film duurt ruim een uur.  Bekijk hier de film met  ondertiteling >>>  (achter knopje 'cc' in de vimeo)


Vrijdag 24 november 2017

Wij oogsten hier geluk - over CSA landbouw in Nederland

Splinternieuwe documentaire van Jildou Friso over zes eigenzinnige boeren die elk hun eigen draai geven aan CSA. Een film over aandeelhouders en zelfoogsten, stadslandbouw en coöperaties, toegang tot land en ons huidige voedselsysteem, en bovenal over de passie waarmee deze Toekomstboeren hun werk doen.

CSA staat voor Community Supported Agriculture, oftewel door de gemeenschap gedragen landbouw. We maken kennis met Wytze Nauta en Jolke de Moel van de Eemstadboerderij in Amersfoort, Pieter Lammerts van CSA tuinderij De Nieuwe Ronde in Wageningen, Bregje Hamelynck en
Michel Pauluis van permacultuurtuinderij/coöperatie Ús Hôf in Sibrandabuorren (Frl), Klarien Klingen van moestuin Moersbergen in Doorn en Marije Mulder, mede-initiatiefnemer van stadstuinderij Het Zoete Land in Leiden. Alle boeren hebben met elkaar gemeen dat ze samen met anderen en op biologische wijze voedsel produceren voor afzet in de eigen regio. Meer over deze film + trailer van 'Wij Oogsten hier geluk' >>>

De documentaire ging eind oktober 2017 in première. De film is Nederlandstalig, ook Engels ondertiteld en duurt 35 minuten    Inmiddels ook te koop op dvd >>>


Vrijdag 27 oktober 2017

Anders Wonen Anders Leven: in tiny houses en in woongemeenschap Eikpunt in Lent

Tijdens deze filmavond vertoonden we twee splinternieuwe documentaires over vormen van 'anders' wonen en leven:

-
De beweging van Tiny Houses in Nederland

Een van de nieuwste trends in bouwen en wonen is een Tiny House, een heel klein huisje met alles erop en eraan en al dan niet verplaatsbaar. Redenen: ontspullen. kleine ecologische voetafdruk, lage woonlasten, deels zelfvoorzienend en meer vrijheid om tot de essentie van het leven te komen.
In opdracht van het tv-programma Kunstuur,
volgde documentairemaker Robert Wiering bijna een jaar lang de ontwikkeling van tiny houses in Nederland. Het resulteerde in de documentaire 'Tiny Houses', waarin we kennismaken met heel verschillende kleine huizen en hun bouwers/bewoners. Marjolein Jonker bewoont het eerste 'legale' kleine huis in Nederland; het werd voor haar op maat ontworpen en gebouwd, en ze werd mede daardoor pionier, ambassadeur en oprichter van de Tiny House-beweging in Nederland. Haar huisje staat in Alkmaar. Verder maken we kennis met een klein tweepersoons huisje in het oude havengebied van Rotterdam, ontworpen door architect Jan-Willem van der Male, die vervolgens de Tiny House Academy oprichtte om anderen te helpen hun eigen kleine huis te bouwen. Andere voorbeelden: de TinY A van Daan Bakker, het autarkisch off-the grid ontwerp Tiny Tim, het Wikkelhuis (van gewikkeld karton omwikkeld met GoreTex) in Almere, het CC Huis van 50 m2 en de SlimFit micro-woningen in Den Haag. Ook opnamen van de Tiny House Bouwexpo in Almere. De documentaire ging op 2 oktober 2017 in première. 
Lengte: 22 minuten.

- Woongemeenschap Eikpunt in Lent (Nijmegen)

In opdracht van woongemeenschap Eikpunt in Lent (Nijmegen Noord) maakte filmer Ben Goossens een prachtige documentaire over het meergeneratie woonproject Eikpunt. Het project omvat 49 zeer duurzaam gebouwde woningen (huur en koop) en een gemeenschapshuis/stiltecentrum. Eikpunt werd mede door de bewoners zelf gebouwd en is in eigen beheer. Het  steunt op vier pijlers: meergeneratiewonen, duurzaamheid, stilte & bezinning en gemeenschapsvorming. De bewonersvereniging bestaat sinds 2009 en sinds de zomer van 2017 zijn alle huizen bewoond. Alle bewoners zijn actief in een van de werkgroepen en nemen gezamenlijk besluiten. De documentaire gaat vooral in op de vier pijlers en laat ons kennismaken met bewoners van verschillende generaties; zij vertellen over hun motivatie om in Eikpunt te willen wonen en hoe ze het dagelijks wonen en leven ervaren. Ook komen vertegenwoordigers van diverse instanties (woningcorporatie Talis en Woningbouwvereniging Gelderland) aan het woord over hun betrokkenheid bij dit bijzondere project. De documentaire duurt ruim een half uur.


Vrijdag 29 september 2017

Stranger in Paradise

Regisseur Guido Hendrikx maakte een Indrukwekkende en verbijsterende documentaire over de praktijk van het Nederlandse asielbeleid. Op nietsontziende wijze, op het snijvlak van documentaire en fictie, onderzoekt Stranger in Paradise de machtsverhouding tussen Europeanen en vluchtelingen.

Hendrikx maakte Stranger in Paradise samen met beroepsacteur Valentijn Dhaenens, die de rol van leraar vertolkt. In de setting van een klaslokaal onderwerpt hij vluchtelingen aan de vele gezichten van Europa: wat staat ze te wachten? Er zijn drie scènes met telkens een andere groep vluchtelingen. Hij benadert ze eerst kil en hardvochtig, dan sympathiek en bevoogdend. In de derde scène volgt de zakelijke aanpak volgens de asielregels. Wie moet gaan, wie mag (misschien) blijven? En waarom? Hoe gaan wij om met het geluksverlangen van de ander? Een onthullend filmessay over de ambigue houding van Europa en de complexiteit van het migrantenvraagstuk.

De grootste groep acteurs zijn echte vluchtelingen, die vrijwillig hun medewerking aan de documentaire verleenden. Daardoor zijn hun vragen en  reacties behoorlijk authentiek. 
Deze spraakmakende documentaire was de openingsfilm van IDFA 2016 en won de Special Jury Award voor beste Nederlandse documentaire.

Na de film werd samen nagepraat en was er een nadere toelichting door een medewerkster van Vluchtelingen in de Knel (buren  van Omslag); ook over het werk van deze organisatie.

De documentaire is Nederlandstalig en -ondertiteld en duurt 70 minuten.

NB: Op de website van de VPRO staat de opname van een keukenkentafelgesprek met Guido Hendrikx en Valentijn Dhaenens.


Vrijdag 25 augustus 2017

 'Anders' wonen en een (zelfvoorzienend) leven

Op een 'anders' dan gangbare manier wonen en leven samen met anderen en streven naar meer zelfvoorziening, is een droom die bij velen leeft. Tijdens deze filmavond maken we kennis met drie Nederlandse initiatieven: het Levende Dorp,  Ecodorp Bergen en Ecodorp Boekel.

Filmmaakster Carlijn Assink leverde recent een mooie documentaire af, waarin ze op zoek gaat naar mensen die samen met anderen op een eenvoudige en zelfvoorzienende wijze wonen en leven in al dan niet zelfgebouwde kleine huizen: 'Vrijgekocht'. Maar: is zo'n leefstijl ook financieel haalbaar?

In de film gaat Carlijn op bezoek bij Bob en Cathelijne Radstake, die in Dalfsen (Ov) alvast zijn begonnen met het realiseren van hun droom: het bouwen van een Levend Dorp. Vooralsnog wonen ze samen met hun dochtertje op een mooie, bosrijke plek. Is dit voor meer mensen haalbaar?

In Bergen (NH) kocht een groep mensen in 2014 een groot voormalig militair terrein van 15 ha, om daar Ecodorp Bergen te vestigen. De opbouw is al in volle gang; het dorp krijgt steeds meer vorm - en bewoners. Hoe ziet het wonen en leven in dit ecodorp eruit, en kun je er zomaar komen wonen?

Na een korte pauze vertonen we een recente opname over een ecodorp-in-wording: Ecodorp Boekel in Noord-Brabant. Hier is de grond (nog) niet in eigendom, maar de gemeente wil daar wel aan meewerken. Momenteel wonen er al enkele volwassenen en kinderen in tijdelijke noodwoningen en wordt er volop geklust. Hoe kwam dit initiatief tot stand en vanuit welke grondwaarden? Wat zijn de vooruitzichten, en ook hier de vraag: kun je er zomaar komen wonen?

De films tezamen duren ruim een uur. Aansluitend is er gelegenheid voor een nagesprek, waarbij (o.v.) ook een bewoner van Ecodorp Boekel aanwezig zal zijn.
- Nader kennismaken met Ecodorp Bergen kan Iedere eerste zondag v/d maand tijdens een rondleiding. Er zijn ook speciale meewerkdagen en -weekends.  Meer daarover: www.ecodorpbergen.nl/
- Nader kennismaken met Ecodorp Boekel kan op elke derde zondagmiddag van de maand, tijdens een presentatie en rondleiding .Meer daarover: www.ecodorpboekel.nl/infomiddagen-ecodorp-boekel/


Vrijdag 30 juni 2017

Ecologisch bouwen met natuurlijke materialen

Tijdens deze filmavond vertoonden we twee documentaires over ecologisch bouwen met natuurlijke materialen. In Dalfsen (Ov) experimenteert Bob Radstake met levend bouwen, en in Wijbosch (NB) bouwen Peter en Marleen Simons eigenhandig een groot  huis uit stro, leem en hout. Peter en Marleen waren ook aanwezig om meer over hun project te vertellen.

De eerste film is een documentaire van 15 minuten uit de serie Wildpark Nederland, Hierin wordt een bezoek gebracht aan Bob en Cathelijne Radstake en hun dochtertje. In en rond hun huis in de bossen van Dalfsen experimenteren ze met een natuurlijke en zelfvoorzienende manier van leven. Daar werken ze ook aan Bob's droom: het (ooit)  bouwen van een Levend Dorp, waarin de huizen zijn gemaakt van levende en groeiende bomen. (www.hetlevendedorp.nl )
Vooruitlopend op die droom organiseren ze een jaarlijks Living Village Festival, waar de bezoekers een weekendlang al even kunnen leven in de sfeer van een levend dorp.

  Daarna volgde een korte documentaire (15 min.) over Peter en Marleen Simons en hun kinderen. Ook zij leven zoveel mogelijk naar hun eigen duurzame normen, in Wijbosch (NB). Peter, ecologisch hovenier en bomenman van beroep,  bouwt er goeddeels eigenhandig een groot ecologisch huis, opgetrokken uit houtskelet, strobalen en leem. Met dat huis hebben ze meer plannen... Web: www.groeneplak.nl  Peter en Marleen (?) zijn bij de filmavond aanwezig om meer uitleg te geven.

Met de combinatie van deze twee initiatieven hopen we de levensvisies en inspiratie van actieve pioniers door te geven. Er is volop ruimte om na te praten.


Vrijdag 26 mei 2017

Youtopia, over 'hoe mensen hun gemeenschap zouden organiseren als ze opnieuw zouden kunnen beginnen'.

In de documentaire Youtopia - uit 2014 - gaat filmmaker Kees Brouwen samen met hoogleraar Samenlevingsopbouw Justus Uitermark op onderzoek hoe mensen hun gemeenschap zouden organiseren als ze opnieuw zouden kunnen beginnen.

Geportretteerd worden drie lokale gemeenschappen waarin mensen die niet goed uit de voeten kunnen met het bestaande (politieke) systeem een andere richting in proberen te slaan. De postkapitalistische hackerskolonie Calafou, onder de rook van Barcelona, het Hongaarse eco-dorp Galgahéviz dat zichzelf heeft afgesloten van Europa en zelf de dienst uitmaakt en vrijdenkersstad Bristol, uitgeroepen tot de gelukkigste en beste stad van Engeland. Hier heeft de Transition Towns-beweging met steun van de progressieve burgemeester eigen geld ging uitgeven: de Bristol Pound. 
Justus Uitermark geeft commentaar bij de docu's..

In 2014 zond VPRO's Tegenlicht de documentaire Youtopia uit, geïnspireerd door het destijds populaire tv reality-programma Utopia.
Youtopia duurt 45 minuten en is Nederlands gesproken en ondertiteld.  Ook te zien via de website van Tegenlich t>>>


Vrijdag 28 april 2017

De Wereld volgens Monsanto

In 2009 maakte de Franse onderzoeksjournaliste Marie-Monique Robin een zeer onthullende documentaire over agro- en chemiemultinational Monsanto. In 2015 was Robin een van de initiatiefnemers van het People's Tribunal Against Monsanto, dat in oktober 2016 plaatsvond.  De rechters kwamen op 18 april 2017 met hun uitspraak.
Op deze filmavond vertonen we eerst de film; aansluitend wordt de de uitslag van het Tribunaal toegelicht en is er ruimte voor een nagesprek.

 'De Wereld volgens Monsanto' schetst een beeld van een imperium dat er niet voor terugdeinst om leugens te verspreiden en zich te bedienen van chantage en corruptie. De film bewijst dit alles met keiharde feiten. Je wordt er niet vrolijk van
. Het is een aaneenschakeling van feiten die bij insiders al zo lang bekend zijn. Ook bij politici! Hoe kan het zijn, dat Monsanto geen strobreed in de weg wordt gelegd? Monsanto is aanwezig in 46 landen en groeit steeds meer uit tot een van de meest controversiële bedrijven in de industriële geschiedenis. Sinds de oprichting in 1901 werd het bedrijf keer op keer voor de rechtbank gesleept vanwege de dubieuze samenstelling van haar producten en de effecten daarvan op mensen en het milieu: dioxine en pcb's, Roundup, Agent Orange, glyfosaat en groeihormonen.


Deze van oorsprong Franse film is Nederlands ondertiteld en duurt 109 minuten.  Meer over de inhoud van de film.

Na de film is een korte pauze. Daarna wordt nader ingegaan op de uitspraak van de vijf internationale rechters van het Monsanto Tribunaal. De uitspraak werd op 18 april 2017 bekend. Daarom draaien we de film 'De Wereld volgens Monsanto' en besteden we aandacht aan de belangwekkende uitspraak van de rechters van het Ttribunaal.  Met nagesprek.

 


Vrijdag 31 maart 2017

Nul op de meter - over duurzaam wonen

In Oss is een bestaande woning duurzaam verbouwd tot een 'nul-op-de-meter-woning'. Het huis aan de Potgieterstraat moet gaan dienen als een voorbeeld. Het is een initiatief van Wonen in Oss, waarin gemeente Oss, Bouwend Nederland, NVM makelaars, Rabobank, Mooiland en BrabantWonen samenwerken. Met deze woning willen zij laten zien hoe een woning volledig duurzaam te maken is en hoe het is om in een nul-op-de-meter-woning te wonen.

D-tv, de omroep voor Oss en Bernheze, maakte een serie reportages over de ontwikkelingen rond de nul-op-de-meter-woning en verschillende andere duurzame woon-initiatieven in de omgeving van Oss, zoals Passiefhuis Ooijen. De reportages worden vrijdagavond 31 maart vertoond bij Omslag. Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek, waar alle ruimte is om kennis en ervaringen te delen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn isolatie en kierdichting, ventilatie, de warmtewisselaar, zonnepanelen, vloerverwarming op lage temperatuur, de speksteenkachel, warmtepomp en de warmteterugwininstallatie. Verder is er aandacht voor kleine maatregelen zoals een thermostaatkraan op de radiator, spaarkop op de douche, radiatorfolie, ledlampen. Terloops worden ook bouwmaterialen besproken, zoals hout dat verduurzaamd is met azijnzuur.

Enige aandacht is er ook voor financiele zaken en de 'duurzaamheidslening'.

Organisaties die in de reportages voorbij komen zijn onder andere Brabant Woont Slim, Energiecooperatie Oss en Buurkracht, een organisatie die overal in Nederland buurtbewoners verenigt rond duurzaam energieverbruik.

De nul-op-de-meter-woning in Oss wordt nu bewoond door Janneke Verbruggen, die verslag doet van haar ervaringen via Facebook en Twitter.Vrijdag 24 februari 2017

Voedselteelt in eigen hand

Overal ter wereld nemen mensen initiatieven om de voedselvoorziening meer in eigen hand te nemen. Op deze filmavond bekijken we drie documentaires met beelden uit Brazilië, België, Arnhem, en het Friese Hurdegaryp. De drie documentaires duren tezamen een uur, daarna is er gelegenheid voor een nagesprek.

Het Ritme van de rups
De Vlaamse organisatie Wervel bracht de film 'Het Ritme van de Rips uit. De Braziliaanse Cerrado wordt in een ijltempo ontbost, bijvoorbeeld om soja te telen voor industriële kweek van varkens, kippen en runderen. Waar echter boeren en consumenten meer lef tonen, is het resultaat verbluffend. Te midden van sojawoestijnen vind je eilandjes van hoop. In harmonie met de natuur, herscheppen boeren en gemeenschappen het land tot tuinen van Eden.

Ook in Vlaanderen maken mensen deze droom waar, zoals op zelfoogstboerderijen. Boerin of boer telen verse en gezonde producten, vanuit de kracht van de natuur. Boerderijen worden gemeenschappen die het risico delen en zorgen voor een eerlijk boereninkomen.

Voedselbossen en natuurlijke landbouw
Voedselbossen en natuurlijke landbouw kunnen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de voedselvoorziening. En het is een goede manier om landbouw en natuur te integreren. Samen met de stichting 'Van Akker naar Bos' maakten filmmakers van Media Managers onder regie van Mariska Slot een mini-documentaire over voedselbossen en natuurlijke landbouw met onder andere voorbeelden uit Park Lingezegen.

De dorpstuin Hurdegaryp
Een dorpstuin waar mensen voedsel verbouwen voor de lokale markt. Biologisch, vers, eerlijk en goedkoop. In het Friese Hurdegaryp werd de tuin gerealiseerd, die bovendien een ontmoetingsplek is waar jong en oud workshops bijwonen, tuinieren, wandelen en genieten van de natuur. Vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel en Hurdegaryp werd er enthousiast gereageerd. De eerste vrijwilligers dienden zich direct aan en werden de eerste donaties aan materialen en een stuk land een feit! Er werd hen een hectare land toegewezen die ze voor de eerste twee jaren gratis mochten pachten. Dolenthousiast ging gelijk de schep in de grond en werden de eerste gewassen gezaaid.

Een gefilmd verslag werd gemaakt door Johan Herder voor Earth Matters.


Vrijdag 27 januari 2017

Kennismaken met de bewoners van Ecotribe Teuge

Sinds september 2001 is het voorheen verwaarloosde defensieterrein aan de Rijksstraatweg in Teuge weer bewoond. Het terrein, ongeveer halverwege tussen Apeldoorn en Deventer, werd gekraakt en in gebruik genomen door de ecologische leefgemeenschap Eco-Tribe, gericht op een grote mate van zelfvoorziening. Een jaar na de kraak, gingen de bewoners een gebruiksovereenkomst aan met de eigenaar.

Op 27 januari vertonen we een al wat oudere film waarin bewoners van de Ecotribe vertellen over hun dagelijkse manier van wonen, leven en werken. Een leefwijze die lang niet voor iedereen is weggelegd, maar die wel veel stof tot nadenken biedt over je eigen duurzame leefstijl.

De huidige bewoners legden een biologische tuinderij aan, richtten een gemeenschappelijke huiskamer in, startten een bakkerij en een bibliotheek en legden een afvalwatersysteem aan met regenwater en een rietfilter. De groep, die doorgaans uit twintig personen bestaat, kiest bewust voor een duurzame manier van leven met de aarde en haar natuur als bron van schoonheid, smaak en leven. De bewoners zien het als een bijzondere uitdaging om te leven in een groep waarbinnen iedereen eigen verantwoordelijkheid draagt voor het geheel en waar gezamenlijke afspraken kunnen worden gemaakt waarmee toch ieders vrijheid gewaarborgd blijft.
De bewoners hebben tegenwoordig ook een kunstgalerie, werken aan recycle meubels, runnen een mobiele keuken en organiseren af en toe thema-/actiedagen. In de nazomer van 2013 werd begonnen met de bouw van de 'Tempel of Nature', waaraan veel mensen kunnen komen meebouwen.  Elke laatste zaterdag van de maand een eetcafé,

Aanvang van de filmavond bij Omslag: 20.00 uur.  Vanaf 19:30 staat er biologische koffie en thee klaar. Van bezoekers vragen we een vrijwillige bijdrage. Locatie: Hoogstraat 301a (in het Kloosterhof van Gestel), Eindhoven.

Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek. 
Vooraf aanmelden is nodig! Dat kan via 040-2910295, of per e-mail: omslag@omslag.nl

NB: Op zaterdag 5 oktober 2013 organiseerde Omslag in Eindhoven een Aanloopdag, waar bewoners van EcoTribe een presentatie verzorgden. Lees hier het verslag van deze dag >>>


Vrijdag 25 november 2016

Tomorrow / Demain - overal ter wereld bestaan er oplossingen

Onze planeet wordt bedreigd: de natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput, de temperatuur stijgt en de bevolking groeit. Onze ecosystemen kunnen het tempo waarin dit allemaal gebeurt niet meer aan. Op zoek naar oplossingen voor dit probleem reizen Mélanie Laurent en Cyril Dion met hun team naar tien verschillenden landen.

Ze ontmoeten daar pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en educatie opnieuw proberen uit te vinden om de wereld leefbaarder te maken. Al deze initiatieven hebben één ding gemeen: het zijn kleine lokale groepen mensen die een alternatief bedenken voor het huidige falende model. De film laat zien hoe kleine initiatieven grote gevolgen kunnen hebben voor de wereld van morgen.

Actrice Mélanie Laurent  vroeg zich na de geboorte van haar eerste kind af: ‘in wat voor wereld zullen onze kinderen over 40 jaar leven?’ Samen met een vriend Cyril Dion ging zij op onderzoek uit. De film is met behulp van crowdfunding gerealiseerd en is zeer succesvol uitgebracht in België en Frankrijk. De hoge bezoekersaantallen en de vele burgerinitiatieven laten zien dat heel veel mensen bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe bewuste levenswijze.

'Tomorrow' is Engels- en Franstalig en Nederlands ondertiteld. Lengte: 118 minuten.  Rond deze film is een informatieve website gemaakt. Klik hier  >>>

Vrijdag 28 oktober 2016

Offline als luxe - willen we wel overal en altijd online zijn?

Altijd en overal online. Klinkt mooi, maar er is ook een keerzijde. We zijn tot in de slaapkamer verbonden met het internet, maar wat voor impact heeft dat op ons dagelijks leven?
Hoe vaak kijken we elkaar nog recht in de ogen? Voeren we nog wel eens een live gesprek?
Een groeiende groep mensen keert zich af van de mogelijkheid om 24 uur online te zijn. Is een
nieuwe offline samenleving voorstelbaar waarin het een voorrecht is om juist niet virtueel verbonden te zijn?

Willen we wel altijd en overal online zijn? Is dat de droom, of is een tegenbeweging noodzakelijk? Het is de ambitie van bedrijven als Google en Facebook om de hele wereld te verbinden, zodat we altijd en overal online zijn. In Sri Lanka laat Google luchtballonnen op, die de eilandstaat van gratis wifi voorzien. Op de grond communiceren apparaten met elkaar via het Internet-of-Things. We worden 'glazen burgers' in een doorzichtig huis, levenslang aan een draadloos infuus en via smartphones permanent te volgen. Een kleine maar groeiende groep mensen neemt afscheid van het altijd verbonden bestaan en onderzoekt manieren om zelf de regie te behouden over de eigen verbondenheid. Wat kunnen we van hen leren over leven in de digitale tijd? Hoe ziet het leven eruit in de zogenaamde 'white spots', plekken zonder verbinding?
Hoe kan je offline zijn binnen een 100% online wereld? Ook als je je mobiel uitzet en je computer uit het raam gooit, bevind je je nog binnen de stralingsvelden van de telefoons en wifi-signalen van je buren. Waar kunnen we nog écht offline zijn: wat zijn de overgebleven white spots (de niet-verbonden) plekken van de wereld?
Volgens sommigen is offline kunnen zijn niet zozeer een luxe, maar een noodzaak. Want in een tijd waarin onze paspoorten chips bevatten en ons doen en laten via onze smartphones getraceerd kan worden, is het hoognodig om af en toe offline te kunnen zijn, ook als je je niet in een ‘white spot‘ bevindt. Er zijn inmiddels jassen en tassen ontworpen die alle inkomende én uitgaande signalen blokkeren, zodat iedereen zich ontraceerbaar kan bewegen, zonder dat onze privacy daarbij geschonden kan worden.

Offline als luxe is een documentaire uit 2016 van Bregtje van der Haak en duurt 47 minuten. De docu werd eerder uitgezonden in VPRO's Tegenlicht. Hier bekijken >>>

De vertoning bij Omslag begint om 20.00 uur.  Vanaf 19:30 staat er biologische koffie en thee klaar. Van bezoekers vragen we een vrijwillige bijdrage. Locatie: Hoogstraat 301a (in het Kloosterhof van Gestel), Eindhoven.

Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten over Offline als luxe. Vooraf aanmelden is nodig! Dat kan via 040-2910295, of per e-mail: omslag@omslag.nl

NB: in de documentaire wordt verwezen naar het boek 'The Digital Diet' >>>           

Ter inspiratie om vaker offline te gaan, is er de campagne  'Bewust Offline >>>


Vrijdag 30 september 2016

Web van het leven - Vandana Shiva over biodiversiteit

In de aanloop naar het Monsanto Tribunaal en Wereldvoedseldag vertoonden we de film 'Web van het leven', met Vandana Shiva.
Als er iemand is die goed kan uitleggen wat er aan de hand is met ons voedsel, die kan vertellen waarom er straks aan de vooravond van Wereldvoedseldag een tribunaal plaatsvindt tegen Monsanto en waarom de landbouw een verkeerde richtig inslaat, dan is het wel de Indiase activiste en wetenschapper Vandana Shiva. Al tientallen jaren vertegenwoordigt zij in alle opzichten het tegenovergestelde van datgene waar multinationals als Monsanto voor staan. Haar verhaal is het waard om naar te luisteren.

Vandana Shiva (1952) weet waarover zij praat. Haar moeder, die hoog was opgeleid, had er voor gekozen boer te worden. Met het inkomen dat zij als boer verdiende, kon zij haar kinderen naar de beste scholen sturen. Vandana Shiva  studeerde natuurkunde, maar haar grootste interesse en zorg betreft de voedselvoorziening. In  1987 richtte zij Navdanya op, een beweging om de diversiteit en integriteit van levende materie, in het bijzonder inheemse zaden, te beschermen. De beweging begon haar activiteiten met het verzamelen van zaden. Navdanya laat nu de boeren in India zien dat er andere mogelijkheden zijn dan de moderne aanpak van Monsanto, die uiteindelijk een doodlopende weg is.

Als het gaat over landbouw en voeding, dan zijn er overwegend twee stromingen. De ene stroming wil schaalvergroting, grote bedrijven die produceren voor de wereldmarkt. De andere stroming ziet meer in kleinere boerenbedrijven die voedsel produceren voor de eigen omgeving. De grootschaligheid gaat gepaard met monocultuur, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, veel energieverbruik en genetische manipulatie. De oogsten vinden hun weg op de wereldmarkt, naar de hoogste bieder. Het kan mensen tot voedsel dienen, maar ook veranderen in biobrandstof voor auto’s of via veevoer een Amerikaanse hamburger worden. De kleinschaliger familiebedrijven (en dat is gelukkig nog steeds de meerderheid van de boeren) die voedsel produceren voor de eigen omgeving, hebben veel meer baat bij diversiteit. Zij bewerken het land en zorgen voor de zaden, zoals dat in hun streek al eeuwen gebeurt.

De film ‘Web of Life’ bekijken is een mooie voorbereiding op het Internationale Monsanto Tribunaal (van 14 t/m 16 oktober 2016 in Den Haag). Ook in het kader van Wereldvoedseldag (16 oktober) is deze film op zijn plaats.
In mei 2012 zond de Hindoe omroep OHM de film ‘Web of Life’ uit in twee delen van elk 30 minuten.  Beide delen zijn beschikbaar op YouTube. Nederlands ondertiteld.  Deel 1 >>>      Deel 2 >>>


Vrijdag 26 augustus 2016

Alles Flex - over de toekomst van flexibel wonen en werken

Mede als gevolg van de economische crisis wordt het steeds moeilijker om een vast werkcontract te krijgen, en als gevolg van krapte op de huurwoningmarkt valt er voor mensen met lage inkomens steeds minder te kiezen. Wat voor maatschappij staat ons te wachten als zowel werk als huisvesting worden geflexibiliseerd?

Na zijn film ‘Leegstand zonder zorgen’, over de schaduwkanten van anti-kraakwonen (2009), komt Alex Heijkamp nu met een zeer kritisch documentaire-vierluik: ‘The Future of Work’ – over over de flexibilisering van de arbeids- en woningmarkt in Europa. ‘Alles Flex?’ is de eerste film in deze serie en gaat over de situatie in Nederland. Mede als gevolg van de economische crisis wordt het steeds moeilijker om een vast werkcontract te krijgen, en als gevolg van krapte op de huurwoningmarkt valt er voor mensen met lage inkomens steeds minder te kiezen. Wie de huur niet (meer) kan betalen, loopt het risico van huisuitzetting. Ten einde raad wordt dan bijna elke strohalm aangegrepen: een superklein appartement tegen een nog net betaalbare huur, of een flexibel of tijdelijk huurcontract vol onzekerheden. Er is een relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de schaarste van goedkope woningen. Wie vrijwillig kiest voor een flexibel bestaan en voldoende inkomen weet te genereren, kan deze situatie ervaren als vrijheid. Managers en politici beweren nogal eens ‘Het tijdelijke is het nieuwe permanente’. Maar voor wie geen keus heeft, wordt werken en wonen steeds problematischer, wat ertoe kan leiden dat elke vorm van bestaanszekerheid wegvalt. Flexibele werknemers verdienen gemiddeld 35 procent minder, hebben minder sociale rechten en hebben vaak te maken met ‘underemployement’ en inkomensonzekerheid. Wat voor maatschappij staat ons te wachten als zowel werk als huisvesting worden geflexibiliseerd? Werkgevers, werknemers, huurders, verhuurders, politici, beleidsmakers en andere betrokkenen ervaren ieder een andere realiteit. Over de kloof tussen deze werelden, gaat de documentaire ‘Alles Flex?’ De film ging in april 2016 in première.

Alles Flex is een film van Abel Heijkamp en Julij Borštnik. Lengte: 74 minuten,  Nederlands en Engels gesproken, NL ondertiteld.  Bekijk 'Alles Flex' op YouTube >>>    Meer over de uitverkoop van de sociale huurmarkt >>>


Vrijdag 24 juni 2016

Landbouw zonder dierlijke mest

Klein- en grootschalige landbouw en tuinbouw kunnen prima floreren zonder gebruik te maken van dierlijke mest. We draaiden enkele korte films, waarin landbouw zonder dierlijke mest goed tot zijn recht komt.

- Joop Boer - plantaardig tuinder over zijn aanpak op De Droomgaard (De Steeg) en De Oude Spreng (Loenen) 
Helen Atthow - over Conservation Farming and Sustainability, in Missoula, Montana (VS)

Website van Joop Boer: www.leefbarewereld.nl
Website van Helen Atthow: www//veganicpermaculture.com
Vrijdag 27 mei 2016

Alphabet: angst voor liefde - over onderwijs en de gevolgen voor kinderen

Een bijzondere documentaire waarin onderwijs als instituut centraal staat . De makers gaan niet in op allerlei verschillende onderwijssystemen, maar stellen het nut en doel van onderwijs centraal en proberen vooral te laten zien wat het met kinderen en jongeren doet en kan doen.

Filmmaker Erwin Wagenhofer concludeert bijvoorbeeld: „Terwijl een kind van nature zoekt naar verbondenheid, legt ons onderwijs het accent op onderscheiden en toetsen. Door steeds te vragen naar een standaardantwoord doden we de creativiteit en vergeten we om onze kinderen voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij." Zijn we ons bewust van de aangeboren kwaliteiten die we opofferen ter wille van ons onderwijs en willen we het wel op deze manier, of anders? De documentaire begint met als voorbeeld China, waar langzaamaan toch steeds meer een alternatief wordt gezocht voor de grote prestatiedruk die de kinderen al van kleins af aan wordt opgelegd. En de film eindigt met een voorbeeld van onderwijzen op een andere, meer individuele manier, in de eigen omgeving. Belangrijk zijn ook de verhalen van leerlingen  zelf. Het is een rustige, maar uiterste boeiende film en alle informatie stemt tot nadenken en leidt tot de broodnodige discussies.
In 2014 is Alphabet uitgeroepen tot de onderwijsfilm van het jaar.

Alphabet is een film van Erwin Wagenhofer, Sabine Kriechbaum en Andre Stern, uit 2013, Lengte: 108 minuten, Nederlands ondertiteld.  Lees hier een uitgebreide beschrijving van de film.


Vrijdag 29 april 2016   

Normal is over - stop de fixatie op groei!

In de aanloop naar de grote Klimaatconferentie in Parijs, in december 2015, , lanceerde de Nederlandse filmmaakster Renée Scheltema haar film ‘Normal is Over’ - een indringend pleidooi om een einde te maken aan de fixatie op (economische) groei. Vier jaar werkte ze vanuit een kleine zolderkamer aan de film die ze perse wilde maken als haar geschenk aan de wereld. En dat cadeau is prachtig!

Scheltema schetst een beeld van de (aanleidingen tot) de opkomst, groei en effecten van de internationale milieubeweging vanaf het moment dat de Club van Rome zijn eerste rapport uitbracht: ‘Grenzen aan de Groei’. De alarmerende waarschuwingen in dit rapport, met name over het langzaam opraken van niet-vervangbare grondstoffen,  vormde weliswaar de aanzet tot een wereldwijde milieubeweging, maar de noodzakelijke (ook economische) omwentelingen bleven tot op de dag van vandaag vrijwel uit. En nu zitten we met een onomkeerbaar klimaatprobleem. Scheltema zet alles nog eens op een rijtje, toegelicht door illustere denkers en doeners die zich inspannen om het tij te keren. Zij komen uit  Amerika, Nederland, Canada, Australië, India, Malawi, België en Zuid-Afrika, zoals Wouter van Dieren, Vandana Shiva, Lester Brown, Bernard Lietaer, Paul Gilding, Naomi Oreskes, Ian Mc Callum, Robert-Jan van Ogtrop en vele anderen. De geïnterviewden zijn betrokken en werkzaam op allerlei terreinen: Club van Rome, milieu, landbouw, circulaire economie, (sociaal) activisme, geschiedenis, wetenschap, meteorologie en psychiatrie. Dit geeft meteen ook de breedte en onderlinge samenhang van de problematiek aan.

Normal is Over is zeker geen doem-film. De film toont weliswaar in een breed perspectief de complexiteit van de huidige wereldwijde crises, maar geeft mede door de grondige analyses van de mensen die in de film aan het woord komen, als vanzelf nieuwe richtingen aan voor een andere 'normaliteit'. Het moet allemaal anders, en het kan anders! De film biedt daartoe volop inspiratie en kijkt vooral naar mogelijke oplossingen.

De film ging op 30 november 2015 in première in de VS. Momenteel wordt nog gewerkt aan ondertitelingen in diverse talen, waaronder Nederlands.  Lengte van de film:  90 minuten.  De hele film is nu al op internet te bekijken voor 7,50 dollar per vertoning.  Web: normalisoverthemovie.com


Vrijdag  25 maart 2016

Happy the movie - een reis rond de wereld op zoek naar de sleutel tot het geluk

Wat zijn belangrijke aspecten voor een gelukkig leven? Geld, macht, spullen en ander materialistisch gemak? Nee!

Volgens de wetenschappers en geluksonderzoekers die in de film Happy aan het woord komen, worden de voorwaarden voor een gelukkig bestaan ons voor 50% meegegeven in onze genen en hersenen, via neurotransmitters en de ‘gelukshormonen’ dopamine en serotonine. Wanneer aan de meest elementaire menselijke behoeften (water, voedsel en een dak boven je hoofd) is voldaan, kunnen je financiële situatie, luxe, uiterlijk en status je hooguit 10% gelukkiger maken. Maar 40% van onze geluksbeleving hebben we in eigen hand en heeft vooral te maken met persoonlijke ontwikkeling, goede familie- en vriendschapsrelaties en gemeenschapsgevoel (deel uitmaken van een groter geheel en iets voor anderen kunnen betekenen). Filmmaker Roko Belic toont ons daarvan in zijn film ‘Happy’ voorbeelden vanuit heel verschillende culturen, van de doorgedraaide prestatiemaatschappij in Japan die jaarlijkse vele dodelijke slachtoffers maakt, via sober leven met weinig geld, maar wel met familie en vrienden en familie en vrienden in Louisiana, de invloeden van religie, en sportieve activiteiten op het strand in Brazilië, tot het dorpsleven in de woestijn van Namibië, en CoHousing in Denemarken. En er is aandacht voor de officiële index van het Bruto Nationaal Geluk, zoals die in het boeddhistische land Bhutan wordt toegepast, en die voor de VN aanleiding vormde voor een jaarlijkse Internationale Dag van het Geluk (20 maart). De film stemt tot nadenken, ook over de aspecten in je eigen leven die invloed hebben op je eigen geluksbeleving en hoe je die misschien zou kunnen veranderen.

Happy is een film van Roko Belic uit  2013. Lengte: 78 min. Engelstalig, Nederlands ondertiteld.
Website over deze film:  www.thehappymovie.com


Vrijdag 26 februari 2016

This changes everything - over klimaatverandering versus kapitalisme

Naomi Klein over de wereldwijde klimaatverandering en de achterliggende sociale, economische en politieke ideologieën. Haar conclusie: mensen kunnen alles veranderen!

Aan de vooravond van de grote klimaatconferentie in Parijs, december 2015, presenteerde de Canadese publiciste en anders-globaliseringsactiviste Naomi Klein een nieuwe film 'This changes everything', die ze samen met Avi Lewis maakte. ,,De klimaatverandering kan de wereld ook ten goede veranderen’, stelt Klein ook al in haar nieuwste boek 'No Time’. Het is een dikke pil en een wereldwijde bestseller, waarin ze de oorzaken van de wereldwijde klimaatverandering beschrijft, analyseert en verklaart. Haar conclusie: ,,De mensheid gelooft al zo'n vierhonderd jaar in het verhaal dat mensen de Aarde naar hun hand kunnen zetten alsof het een machine is, en in de illusie van eeuwige groei. Vandaag de dag zien we waar dat toe leidt: uitputting van de bodem, klimaatverandering, een groeiende kloof tussen arm en rijk en het uiteen rukken van inheemse samenlevingen en hun cultuur van een respectvolle omgang met de Aarde die alle leven voortbrengt.
Het roer moet rigoureus om en het tijd dat we elkaar andere verhalen gaan vertellen. Dat begint niet alleen bij de keuzes die je zelf maakt, maar een besef dat de diepere oorzaken liggen in het diepgewortelde kapitalisme. Voordat we de natuur kunnen redden, zullen eerst de achterliggende sociale, economische en politieke ideologieën moeten veranderen. Daartoe noemt ze ook hoopgevende aanzetten. Voor wie zich niet door 605 pagina’s tekst heen wil worstelen, maar ook in  aansluiting op het boek, kwam er een indringende film met eenzelfde boodschap ‘This changes everyhing’. Ook hierin gaat het om de destructieve gevolgen van menselijk ingrijpen in de natuur uit kortetermijn winstbejag, hebzucht en een al dan niet bewust niet (willen) weten.
Naomi Klein: ,,Laten we stoppen met te doen alsof we de natuur onder controle hebben. Wij zijn zelf een onderdeel van de natuur. Als we ons inspannen om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen, zal dat de kwaliteit van leven voor iedereen vergroten met bovendien meer zinvolle werkgelegenheid, meer gelijkheid en een einde aan de opofferingen van mensen die nu slachtoffer zijn van het doorgeschoten (economische) groeimodel. Voorbeelden in de film komen onder meer uit Canada, de VS, Griekenland, India, China en Duitsland. Door de film loopt ook als rode draad het verzet en strijdbaarheid van mensen die opkomen voor hun (letterlijke) grondrechten. Kleine boeren, inheemse culturen, activisten en anderen bouwen samen en wereldwijd aan een andere toekomst. Met de andersglobaliseringsbeweging, Occupy, People's Climate Marches en andere wereldwijde bewegingen komen invloed en macht steeds meer binnen handbereik van 'gewone' mensen. De recente resultaten van de Klimaatconferentie van Parijs, december 2015, laten zien dat hun strijd niet tevergeefs is: power to the people!
 
De film duurt 90 minuten, is Engelstalig en niet ondertiteld.  Bekijk de trailer van de film hier >>>
Website rond deze film - met veel verwijzingen naar positieve acties en initiatieven wereldwijd:  thischangeseverything.org

Omdat we deze splinterieuwe film per se willen vertonen, kochten we de eenmalige vertoningsrechten bij de producent. Een extra donatie daarvoor wordt op prijs gesteld.Vrijdag 29 januari 2016

The Human Scale - over de inrichting van steden naar menselijke maat

Over de visie van de Deense architect Jan Gehl op het (ver)bouwen van steden naar een menselijke maat.

Op dit moment woont 50% van de wereldbevolking in een grote stad, in 2050 zal dat 80% zijn. Grote wereldsteden worden steeds meer de realiteit van science fiction films uit de 20ste eeuw: een kil stadslandschap met hoge, anonieme woon- en werkcomplexen waar buren elkaar niet eens kennen, omringd door brede straten waar het verkeer doorheen raast. Met als gevolg: dichtslibbende straten, enorme luchtvervuiling, lawaai en veel verkeersslachtoffers, eenzaamheid, straatangst en sociaal isolement.  Een realiteit die in schril contrast staat met wat mensen nodig hebben: warmte, intimiteit, persoonlijke contacten en sociale interactie. 

De Deense architect en hoogleraar Jan Gehl doet al ruim veertig jaar onderzoek naar het gedrag van mensen in grote steden en of - en hoe - dat gedag positief kan worden beïnvloed door planologische ingrepen. Volgens Gehl kunnen we steden zó bouwen, dat ze mensen met elkaar verbinden. Het gaat er simpelweg om (binnen)steden zo in te richten dat de noodzakelijke menselijke interactie, inclusie en intimiteit weer ruimte krijgen. Bestaat er zoiets als een geluksfactor van een stad, en zo ja: hoe meet je die?  Aan de hand van langdurige observaties van het gedrag van mensen en hun behoeften, kwamen teams van Gehl tot verrassende inzichten, die in veel steden ook zijn vertaald in concrete maatregelen. Over deze ingrepen en hun resultaten maakte Andres Dalsgaard de documentaire The Human Scale. Vaak komen maatregelen neer op het weren van auto’s uit binnensteden, aanleg van wandel- en fietsroutes  en het (her)inrichten van straten, steegjes en pleinen opdat er weer spontane ontmoetingen tussen mensen kunnen ontstaan en de openbare ruimte weer een plek wordt voor iedereen, ook om te spelen, sporten en flaneren, voor exposities, markten, muziek, dans  en andere manifestaties, Voorbeelden uit de film komen onder meer uit China,  Kopenhagen, New York, Los Angelos, Sienna (Italië), Melbourne (Australië), Dhaka (Bangladesh) en Christchurch (Nieuw Zeeland).
Het is een mooie, inspirerende film - enerzijds voor stadsplanners, architecten, beleidsmakers en activisten, maar ook voor mensen die in steden wonen - als aanzet om de openbare ruimte weer voor een groot deel terug te veroveren op auto’s en snelverkeer en voor een sociaal leven op een leefbare en menselijke maat.
Een film van Andreas M. Dalsgaard uit 2012. Lengte: 83 minuten. Nederlands ondertiteld.  Meer over deze film >>>


27 november 2015

'Een kleine verandering' - over wonen in 'Tiny Houses'

Tijdens de laatste filmavond in 2015, op 27 november, draaiden we twee films over wonen in zeer kleine huizen ('Tiny Houses'): de Amerikaanse documentaire 'Micro-homesteading in WA', en de splinternieuwe Nederlandse documentaire 'Een kleine verandering', over mensen die in kleine huizen (willen) wonen in Nederland. Koen Derksen, maker van de documentaire, was op deze avond ook aanwezig.

Micro-homesteading in WA

In Portland, Oregon (VS) bouwde Dee Williams in 2004 zeif haar kleine huis op wielen: 7,80 m2 vloeroppervlak + slaapzolder. Ze bouwde met tweedehands materialen. Haar totale kosten: 10.000: de helft voor de materialen, de andere helft voor de zonnepanelen en goed geisoleerde ramen. Na zeven jaar rondtrekken met haar mobiele Tiny House, heeft ze nu sedert een paar jaar een vaste standplaats in de tuin van vrienden. Het huisje staat geregistreerd als 'mantelzorgwoning', waardoor ze er formeel permanent mag wonen. Aanvankelijk vond ze het moeilijk om afstand te doen van veel van haar spullen, maar nu is ze daar tevreden mee: ,,Het was een geleidelijk proces om erop te leren vertrouwen dat de weinige dingen die ik echt wilde behouden veel meer betekenis kregen''. En ze is verlost van haar maandelijkse hypotheek van $ 1.000,-.
Momenteel werkt Dee mee aan het ontwerpen en
bouwen van kleine huizen met haar bedrijf
Portland Alternative Dwellings, waar ze mensen ook aanmoedigt om dingen te ontwerpen die bij hun eigen lijf en leven passen in plaats van je te laten obcederen door veel vierkante meters. De documentaire(uUit 2014) is Engelstalig en duurt 14 minuten. Niet ondertiteld.

Een kleine verandering

Koen Derksen (24) verkende de wereld van kleine huisjes in Nederland en maakte daarover de documentaire 'Een kleine verandering’. Aan het woord komen Marjolein Jonker, die het ontwerpen haar huisje overlaat aan een architect; zelf heeft ze zich alvast teruggetrokken in een kamer van haar huis om te wennen aan minder ruimte. We zien de bouw en de eerste proefrit van het mobiele Waterland Huisje (2 x 5 m.). Bouwbedrijf Heijmans ziet ook brood in kleine huisjes, die geplaatst zouden kunnen worden op terreinen met een tijdelijke bestemming. Maar zulke huisjes zijn behoorlijk duur: zo'n 800 euro per maand.  De wens eenvoudiger te leven met minder spullen is veelal de achtergrond van de kleine woonwens.
Rode draad in de documentaire is een interview met architect Jan Poolen, die de historische ontwikkeling schetst van kleine woningen honderd jaar geleden, die door welvaart en regelgeving steeds groter werden.Maar: geeft het niet veel meer vrijheid in denken en handelen als we ons van ballast kunnen ontdoen? De enige in de film die al drie jaar in een klein huisje woont is Alowieke van Beusekom, in een pipowagen van 2 x 6 m, op een camping in Brabant. Intussen bouwt ze een nog kleinere wagen, geheel volgens eigen ontwerp.
Deze documentaire is uit oktober 2015 en duurt ongeveer 20 minuten. Nederlands gesproken.

NB: Deze filmavond krijgt een vervolg tijdens een Aanloopddag ibj Omslag op zaterdag 26 maart 2016.


Vrijdag 30 oktober 2015

One couch at a time - surfing into a new sharing economy - over couchsurfing wereldwijd

In kringen van actieve deelnemers is het razend populair, anderen hebben nog te veel scepsis om mee te doen, maar er zijn ook mensen die er nog nooit van hebben gehoord: CouchSurfen
– een wereldwijd netwerk voor gastvrijheid en interculturele uitwisseling. Het meest praktisch is dat aangesloten leden gratis kunnen overnachten bij andere mensen uit het netwerk – meestal volstrekte vreemden – die het ook interessant vinden om nieuwe mensen te leren kennen en hen meer te vertellen over hun omgeving en de lokale cultuur. Wie zich aanmeldt vertelt daarbij ook iets over zijn of haar persoonlijk interesses. Gastadressen en gasten vinden elkaar via de internationale website.couchsurfing.org, waar inmiddels zo’n negen miljoen mensen staan ingeschreven. Na vooraf gemaakte afspraken is de gast welkom en kan gratis overnachten, letterlijk op de bank, soms in een eigen kamertje, een matje op de vloer of een plekje voor een tent in de tuin. Het gaat simpelweg om het aanbieden van een slaapplek, vaak aan mensen die onderweg zijn en (meestal) weinig geld te besteden hebben. Persoonlijke ontmoetingen en het delen van ervaringen met mensen in een andere stad, land of cultuur staan centraal.

Over het fenomeen CouchSurfen maakte de Amerikaanse filmmaakster Alexandra Liss de film ‘One couch at a time’. De film begint met zo’n beetje alle vragen en vooroordelen die mensen kunnen hebben, maar gaat vooral over het plezier, de verrassingen en de geweldige ontmoetingen die uit een nachtje slapen op de bank bij een vreemde kunnen ontstaan. Over de rijkdom die ontstaat wanneer totaal onbekenden een stukje van levens met elkaar delen. Samen met haar Pakistaanse vriendin Zora (ook ontmoet via couchsurfing) trok Alexandra gedurende een half jaar door vijf continenten en maakte zo kennis met couchsurfing in onder meer Zuid-Afrika, Australië, Brazilië, Thailand, Botswana, Marokko, Duitsland, Italië en Frankrijk. Haar avontuur begint met een bezoek aan Casey Fenton (34) in Main (VS), bedenker van het CouchSurfing concept.

De film is door Omslag-medewerkster Marion van der Heijden van een volledige Nederlandse ondertiteling voorzien. Vanavond de primeur! De film duurt ongeveer 1,5 uur.

Website rond de film: onecouchatatime.com    Bekijk de trailer van de film >>>


Vrijdag 25 september 2015

De roep van de berg - over de Noorse filosoof Arne Naess en Deep Ecology

‘De roep van de berg’ werd al in 1997 gemaakt door Jan van Boeckel. Het is een gefilmd portret van de Noorse filosoof Arne Naess, grondlegger van de beweging van de diepe ecologie (‘deep ecology’).

Arne Naess (1912-2009) ontwikkelde de ‘deep ecology’ als een vorm van milieufilosofie vanuit de kerngedachte dat de natuur een zelfstandige intrinsieke waarde heeft, los van het nut voor de mens. De rijkdom en verscheidenheid van levensvormen zijn in zichzelf waardevol. De mens maakt deel uit van de natuur en heeft daarbinnen geen speciale of geprivilegieerde positie. Diepe ecologie gaat niet alleen over de noodzaak tot veranderingen in fundamentele economische en technologische structuren, maar evenzeer over psychologische en filosofische elementen. Het gaat er om dat mensen zich (weer) sterker met de natuur verbonden gaan voelen. Dat maakt ‘The call of the Mountain’ tot een filosofisch georiënteerde documentaire, waarin Naess vertelt over zijn diepere overpeinzingen en inzichten, die mede zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Spinoza en Immanuel Kant, maar zeer zeker ook door Mahatma Gandhi. Naast Naess zelf, komen ook Vandana Shiva, Bill Devall, Helena Norberg-Hodge en anderen aan het woord over de invloed van diepe ecologie in hun leven. De film nodigt zeker uit tot dieper nadenken, breder observeren van de natuur in al haar verschijningsvormen, en het ervaren van je eigen verbondenheid met de natuur. De film die we bij Omslag draaiden is Nederlands ondertiteld. Lengte: 50 minuten.

NB: De Engelstalige film 'The call of the mountain'  is Integraal te bekijken op de website van ReRun Producties.
De volledige tekst van het vijf dagen durende interview van Jan van Boeckel met Arne Naess en het transcript van de film – beide in het Engels – zijn beschikbaar op www.naturearteducation.org


Vrijdag 28 augustus 2015 

Pak de vrijheid - over vernieuwende vormen van bouwen en wonen in Nederland

In het kader van het project Case Studies NL deed Beate Lendt onderzoek naar flexibele en participatieve huisvesting in Nederland met de nadruk op individuele en collectieve ontwikkeling. De studie werd opgezet en begeleid door Adri Duivesteijn, oud-wethouder van de gemeente Almere en momenteel lid van de Eerste Kamer. Duivesteijn heeft een uitgesproken mening over (sociale) woningbouw en stadsontwikkeling: ,,In feite gaat het om een heel principiële keuze over de inrichting van de samenleving: wil je een verzorgingsstaat die altijd maar weer alles voor de mensen beslist, of kies je voor een samenleving waarin burgers hun eigen initiatieven kùnnen nemen en hun eigen energie gebruiken. De overheid moet daarbij natuurlijk wel nadenken hoe je mensen kunt beschermen en daarbij hoort ook een sociale woningbouw, maar ik ben tegen het paternalisme waarbij de overheid alles uit de handen van mensen zelf haalt’‘, aldus Duivesteijn. Deze visie komt terug in Case Studies NL, en leidde in 2014 tot de documentaire ‘Pak de vrijheid’, een informatieve en inspirerende film waarin zeven heel verschillende vormen van vernieuwend bouwen en (gezamenlijk) wonen worden geportretteerd. Architecten en andere betrokkenen vertellen over de achtergronden en totstandkoming van hun project en bewoners komen aan het woord over hun persoonlijke ervaringen in achtereenvolgens: het Homeruskwartier in Almere (individuele koopwoningen via ‘Ik bouw Betaalbaar in Almere’), Nieuw Leyden in Leiden (i.s.m. woningbouwvereniging), Solids in Amsterdam (cascobouw), Kluswoningen in Rotterdam (privé en collectief, verbouw eigen koopwoning), de Meanderhof in Zwolle (mens- en milieuvriendelijk wonen, collectief i.s.m. woningbouwvereniging), Vrijburcht in Amsterdam (collectief wonen en werken),  en Gemeenschappelijk Wonen Nieuwegein (Centraal Wonen, collectief, sociale huur recente renovatie).
De kracht van deze documentaire is dat deze toont dat ‘anders’ wonen mogelijk is en zich langzaam maar zeker ontwikkelt. De onderlinge band tussen de toekomstige bewoners, goede samenwerking met architecten en mee-denkende bestuurders zijn daarbij cruciale factoren.  Lees hier een uitgebreide beschrijving van de film >>>
                  
‘Pak de Vrijheid’ is een productie van X!mage. Lengte: 95 minuten. Nederlands en Engels gesproken, Engels ondertiteld. Meer over deze film (+ trailer) op www.ximage.nl

NB: als toegift op deze filmavonden vertoonden we nog een kort filmpje over de totstandkoming van Strowijk IEWAN in Lent bij Nijmegen. Dit project werd in mei 2015 opgeleverd.  Filmjpe bekijken  >>


Vrijdag 26 juni 2015

Freedom Ahead - a grassroots endeavor

Engelstalige film van de Nederlandse filmmakers Greetje Mulder en Rogier van der Voort, waarin ze op zoek gaan naar de essentie van het begrip 'vrijheid'.

Mulder en Van der Voort trokken daarvoor naar India, spraken met Vandana Shiva (voorvechter van het behoud van biodiversiteit) en bezochten het spirituele ecodorp Auroville. Hun bevinding: ,,In onze hedendaagse democratieën is vrijheid langzaam koopwaar geworden. Zijn we nog vrij wanneer we ons eigen voedsel niet meer mogen verbouwen of wanneer mensen voor hun primaire levensonderhoud sterk afhankelijk zijn van de geldhongerige machine die de democratie is geworden? We moeten ons minder laten beheersen en minder afhankelijk worden van een systeem dat gewoon niet duurzaam is. Niet de democratie zal de ware vrijheid zal bieden, maar het terugveroveren van de ruimte die de democratie ons heeft afgenomen''.
In deze documentaire komen mensen aan het woord die het heft in eigen hand hebben genomen m.b.t. voedselteelt, het bouwen van hun huis, etc. Ze fungeren daarmee als het 'geweten' van een wereld die zijn morele principes aan het verliezen is. Deze mensen herpakken de controle over hun leven door zich onafhankelijk op te stellen en tevreden te zijn met genoeg.
De film duurt 59 minuten en is (o.a.) Nederlands ondertiteld. Website over deze film: freedomahead.ahooha.com

De vertoning bij Omslag start om 20:00 uur precies. Locatie: Hoogstraat 301a (in het Kloosterhof van Gestel), Eindhoven.
Vanaf 19:30 staat er biologische koffie en thee klaar. Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek.
Van bezoekers vragen we een vrijwillige bijdrage. Vooraf aanmelden via 040-2910295, of per e-mail: omslag@omslag.nl 

TIP:  Omslag heeft deze film in de wederverkoop genomen. Naar keuze Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans ondertiteld. Prijs € 15.-. Film bestellen >>> 
Vrijdag 29 mei 2015

De wereld volgens Monsanto

De Franse onderzoeksjournaliste Marie-Monique Robin maakte een zeer onthullende documentaire over agro- en chemiemultinational Monsanto. 'De Wereld volgens Monsanto' schetst een beeld van een imperium dat er niet voor terugdeinst om leugens te verspreiden en zich te bedienen van chantage en corruptie. De film bewijst dit alles met keiharde feiten.

In mei 2009 verscheen deze van oorsprong Franse film met een Nederlandse ondertiteling. Het is een lange film (109 min), waar je beslist niet vrolijk van wordt. Het is een aaneenschakeling is van feiten die bij insiders al zo lang bekend zijn. Ook bij politici! Hoe kan het zijn, dat Monsanto geen strobreed in de weg wordt gelegd? Monsanto is aanwezig in 46 landen en groeit steeds meer uit tot een van de meest controversiële bedrijven in de industriële geschiedenis. Sinds de oprichting in 1901 werd het bedrijf keer op keer voor de rechtbank gesleept vanwege de dubieuze samenstelling van haar producten en de effecten daarvan op mensen en het milieu: dioxine en pcb's, Roundup, Agent Orange, glyfosaat en groeihormonen. Monsanto is wereldmarktleider op het gebied van genetisch gemanipuleerde gewassenproductie. Naar buiten toe presenteert de multinational zich als ‘levenswetenschapsbedrijf’ ('Life Science'), dat zich streng houdt aan de waarden van het duurzaam ondernemen. Maar deze film rukt op een indringende en overtuigende manier dat masker af. Op basis van tot dusver ongepubliceerde documenten en getuigenissen van slachtoffers, wetenschappers en politici, geeft 'De Wereld volgens Monsanto' een beeld van een imperium dat er niet voor terugdeinst om leugens te verspreiden en zich te bedienen van chantage en corruptie. De film bewijst dit alles met keiharde feiten. De film werd in Frankrijk en België  op de publieke tv vertoond. Vooral in Frankrijk leidde dat tot felle protesten, en tot 100.000 handtekeningen onder een Greenpeace-petitie tegen gentech.  Interview met Marie-Monique Robin over deze film >>>

NB: We draaien deze film nu bij Omslag in het kader van de wereldwijde Marsen Tegen Monsanto op 23 mei (ook in Eindhoven). Meer >>>

Omslag is mede-ondertekenaar van een initiatief voor een Internationaal Tribunaal tegen Monsanto in mei 2016 in Den Haag. Meer over dit tribunaal >>>


Vrijdag 24 april 2015

De kleine oorlog van boer Kok - gevecht tegen de landbouwbureaucratie

Herman Kok en zijn zonen verzetten zich jarenlang met man en macht tegen de stad die hun land wil annexeren en tegen de kafkaëske landbouwbureaucratie. Het land van Boek Kok ligt aan de rand van Amersfoort. Ingesloten door nieuwbouwwijken en voorbestemd om te worden opgeslokt. Het van oorsprong boerendorp Hoogland werd in de jaren tachtig door Amersfoort geannexeerd. Boeren werden uitgekocht, maar Herman Kok weet van geen wijken. Hij groeide er op en wil er, net als zijn vader, zijn laatste adem uitblazen.

Als pionier van de biologisch-dynamische veeteelt leeft boer Kok in harmonie met zijn vee en met zijn land. Hij houdt van zijn koeien en van zijn grasmat, die al 35 jaar oud is. Behalve gras groeit er van alles: bloemen, kruiden en klavers. Als in 1994 de nieuwe mestwet van kracht wordt, komt er een einde aan het harmonieuze bestaan van boer Kok en zijn gezin. Boeren mogen hun drijfmest niet meer over het land uitrijden. Het moet centimeters diep onder de grond worden geïnjecteerd om zo de uitstoot van ammoniak tegen te gaan. Maar boer Kok weigert zijn prachtige oude grasmat hieraan op te offeren. Bovendien bevat zijn mest maar 30 procent van de ammoniak die gemiddeld gangbaar is. Hij gebruikt geen kunstmest en voert zijn koeien geen krachtvoer. Hij haalt de scherpste milieudoelstellingen met gemak. Maar regels zijn regels; ook voor boer Kok.
Houden boer Kok en zijn zonen hun rug recht wanneer de politie hen het vuur aan de schenen legt en met groot machtsvertoon op het erf verschijnt? Wanneer justitie hen veroordeelt en een van de zonen opsluit? Als de gemeente Amersfoort beslag wil leggen op hun land en de overheid hen het werken onmogelijk maakt? Kunnen zijn zonen het bedrijf uiteindelijk nog voortzetten?

Sinds 1995 volgden de filmmakers Huib Schoonhoven, Karen Kuiper en Kees Vlaanderen deze familie in hun strijd tegen de regelgeving. Heel duidelijk en zichtbaar wordt hoe een boer in dit aangeharkte land vermalen kan worden door de bureaucratie en het tot iedere prijs handhaven van het principe regels-zijn-regels. Tot er eind 2014 eindelijk een doorbraak kwam. En nu?

De oorspronkelijke film is uit 2009; vanwege de recente ontwikkelingen werd deze onlangs geactualiseerd. Lengte: 72 minuten. Nederlandstalig.


Vrijdag 27 maart 2015

Cees Hamelink over de rol van de media

Onze meningsvorming over wat er in de wereld gebeurt wordt in belangrijke mate beïnvloed of zelfs bepaald door de media (radio, tv, kranten). Cees Hamelink stelt: ,,geloof niet alles wat je in de kranten leest, want in tijden van oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer''. En hij weet waarover hij praat.

Prof. dr Cees Hamelink (1940) is zijn hele werkzame leven al actief in media en journalistiek; hij werkte jarenlang als hoogleraar met als specialisatie internationale communicatie, laatstelijk als hoogleraar media, religie en cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hamelink houdt zich bezig met de relatie tussen mensenrechten, communicatie en globalisering. Hij begon als onderzoeker bij een internationale organisatie in Genève en Mexico-Stad. Hij geeft college op universiteiten in onder meer de VS, Mexico, Chili, Aruba, Australië, Tanzania, Brazilië, Zuid-Korea en in vrijwel alle Europese landen, en hij adviseert diverse overheden en de Verenigde Naties. Hij vervulde en vervult wereldwijd diverse bestuursrollen. Zo is hij onder andere voorzitter van de Nederlandse Liga voor de Rechten van de Mens, hoofdredacteur van de International Communication Gazette en ere-president van de International Association for Media and Communication Research.
Hamelink schreef een groot aantal boeken - waaronder 'De mythe van de vrije informatie' en 'Informatie en Macht'. Hij werd bij het grotere publiek in Nederland bekend vanwege zijn kritische commentaren in het VARA-tv programma 'De leugen regeert', waarna hij  het boek 'Regeert de leugen?' schreef.
Vanuit zijn zeer brede ervaring en kritische visie weet Cees Hamelink dus bijzonder goed weet waarover hij het heeft als hij stelt: ,,We moeten niet alles geloven wat in de kranten staat''.

Tijdens deze filmavond vertoonden we opnamen van vijf recente lezingen door Hamelink over de rol van de media in de huidige tijd. Zeer verhelderend voor wie op zoek in naar 'de waarheid' in de media, of in ieder geval naar een antwoord op de vraag hoe nieuws tot stand komt. De opnamen duren in totaal ongeveer een uur.


Vrijdag 27 februari 2015

Within Reach - fietstocht door de VS langs duurzame leefgemeenschappen

In 2008 vertrokken Mandy Creighton en Ryan Mlynarczyk vanuit San Francisco Bay aan een fietstocht met volle bepakking, dwars door de Verenigde Staten. Ze gingen op zoek naar antwoorden op de vraag 'Hoe kunnen we weelderige, mooie en duurzame wereld creëren voor toekomstige generaties? Is dat mogelijk? En waarom is dat onze verantwoordelijkheid als wereldburgers?'. Over deze tocht  maakten ze de film Within Reach, die eind 2014 uitkwam.

Mandy en Ryan gaven hun banen en huizen op en lieten alles achter, behalve de spullen die ze meenamen. Het werd een fietstocht van ruim 10.000 kilometer, die bijna twee jaar duurde:  een persoonlijke zoektocht naar andere en meer voldoening gevende manieren van (samen) leven, wonen en werken. Hun reis voerde langs heel verschillende ecodorpen, leef-gemeenschappen en andere sociaal-ecologische woon(werk)projecten. Onderweg  filmden ze de projecten waar ze te gast waren, én hun persoonlijke belevenissen.  Antwoorden op hun vragen vonden ze in ruim 100 ecodorpen, cohousing gemeenschappen, cooperatieve huizen, gemeenten en Transition Towns. De film heeft een behoorlijk hoog tempo; de vele impressies worden van verbindend commentaar voorzien door o.a. Richard Heinberg (Peak Oil), Diana Leafe Christian (Creating a Life Together), Rob Hopkins (Transiton Towns) en anderen.  Weer terug thuis trokken Mandy en Ryan hun conclusie: gemeenschappen van mensen vind je overal en er is ruimte voor iedereen. Duurzame gemeenschappen liggen binnen ieders handbereik - in feite zijn ze er al en iedereen met passie en doorzettingsvermogen kan ze meehelpen creëren: hier en nu!  Bekijk hier de trailer>>>

De film Within Reach is een productie van Into The Fire. Lengte: 98 minuten, Engelstalig (niet ondertiteld). Rond de film werd een uitgebreide website gemaakt: www.withinreachmovie.comVrijdag 30 januari 2015

Alles over Niets - over een non-duale kijk op het leven

Alles over Niets is een Nederlandse speelfilm uit 2013, over vijf hedendaagse dertigers die tobben met de gebruikelijke liefdes- en werkproblemen. De film sluit enerzijds aan op de huidige individualistische consumptiemaatschappij waarin veel mensen bezig zijn met het zoeken naar opvulling. Door van alles te kopen en na te jagen wordt getracht een leegte op te vullen, wat steeds maar weer tijdelijk lukt. Daarnaast zijn veel mensen druk met het in stand houden van hun zelfbeeld, wat doorgaans resulteert in dominant of pleasend gedrag. De controlezucht viert hoogtij en wanneer het leven anders loopt dan dat we gepland hadden, kan dat frustratie, gepieker en stress opleveren.

De film laat je kennismaken met nieuwe inzichten die zorgen voor meer ontspanning, meer kwetsbaarheid en het meer genieten van het huidige moment. Ook wordt op herkenbare wijze getoond hoe je uit de dagelijkse ratrace kunt stappen door een heel andere zienswijze op het leven. Die zienswijze heet non-dualiteit en heeft zijn wortels in de Indiase filosofie. Door de realistische dialogen en het geloofwaardige spel lijkt het soms alsof je  naar een goede tv-serie zit te kijken. De gesprekken tussen de hoofdrolspelers maken ons deelgenoot van hun (vaak onuitgesproken) angsten en verlangens, maar ... ze worden voortdurend zijdelings 'onderbroken' en van commentaar voorzien door Paul Smit en anderen - net zoals de oude heertjes in de Muppet Show - maar dan vanuit het non-duale perspectief.  Deze benadering van alledaagse problemen die iedereen herkent, maakt duidelijk dat spiritualiteit niet zweverig hoeft te zijn. De film laat simpelweg zien hoe praktisch en verrijkend het kan zijn om te leven vanuit een eenheidservaring.  Bekijk de trailer van Alles over Niets >>>

Alles over Niets is een productie van Paul Smit en Robert van den Broek. Lengte: 70 minuten. Met onder meer Steye van Dam, Natasja van Tilburg, Fleur van der Kieft, Guido Weijers en Julika Marijn. Meer over deze film >>>,
De film leent zich uitstekend voor een nagesprek, en daar is dan ook volop gelegenheid voor, omdat vast niet elke actieve wereldverbeteraar zich in het non-dualisme zal kunnen vinden. 


Vrijdag 28 november 2014

Voices of Transition - over de omslag naar gemeenschap-gestuurde voedselproductie, en meer...

Het bewustzijn en de zorg over
klimaatverandering en de slinkende natuurlijke rijkdommen - waaronder aardolie - groeien. De agro-industrie is verantwoordelijk voor een ongekende erosie van de bodem en het lijkt erop dat zelfs samenlevingen in het globale Noorden niet meer veilig zijn voor hongersnoden. Geen opwekkend toekomstbeeld. Maar wereldwijd wordt ook gewerkt aan een omslag op veel terreinen!

De actie-documentaire Voices of Transiiton geeft daarvan een optimistisch maar 
scherpzinnig beeld. De film maakt duidelijk dat de huidige en dreigende crises in feite positieve uitdagingen zijn.
Trefwoorden voor deze film zijn:  werken aan bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, natuurlijke ecosystemen, voedselbossen,  permacultuur en stadslandbouw; de wereldwijde Transition Towns-beweging, anticiperen op Peak Oil en versterken van de veerkracht van lokale gemeenschappen.
De voorbeelden in deze film komen onder meer uit F
rankrijk (Bourgondië), de Engelse Transition Towns Totnes en Bristol en uit Cuba, waar de hoofdstad Havana inmiddels voor 70% zelfvoorzienend is qua groenten van lokale biologische teelt. 

Voices of Transition werd in 2014 geproduceerd door Nils Aquilar. De film duurt 66 minuten, met als extra een interview van 20 minuten met Rob Hopkins, initiator van de Transition Towns-beweging.
De film is Engels en Spaans gesproken, de dvd biedt ondertitels in heel veel talen, waaronder Nederlands. Meer over deze film: voicesoftransition.org

EXTRA:
Omslag is zo enthousiast over deze film, dat we hebben besloten deze in de wederverkoop te nemen. Bestellen >>>


Vrijdag 31 oktober 2014

Live and let Live - splinternieuwe film over veganistisch eten en leven

De makers van de film Live and Let Live pretenderen de eerste échte film over een veganistische leefstijl te hebben gemaakt, en misschien is dat wel waar.

Marc Pierschel leverde in mei 2014 een prachtige documentairefilm af over onze relatie met dieren, de geschiedenis van het veganisme en de ethische, milieu-, en gezondheidsoverwegingen die mensen maken bij hun keuzes.  Voedselschandalen, klimaatverandering, welvaartsziekten en ethische bezwaren leiden ertoe dat steeds meer mensen het eten van dieren en gebruik van dierlijke producten heroverwegen. Zes mensen komen aan het woord over hun persoonlijke redenen en over de impact van die beslissing op hun leven: een voormalige slager, nu chef kok van een veganistisch Italiaans restaurant, Jan en Karin die hun intensieve melkveehouderij omzetten in een rust- en schuilplaats voor van de slacht geredde dieren, activisten die kippen bevrijdden uit de bio-industrie, en een professionele baanwielrenner die traint voor de Olympische Spelen in 2016. Daarnaast werpen verschillende filosofen, voedseldeskundigen, (sociaal)psychologen en andere wetenschappers hun licht op de ethische, gezondheids- en milieuperspectieven van veganisme.
Veganistisch leven heeft zijn oorsprong in Londen en ontwikkelt zich sinds 1944 tot een van de snelst groeiende levensstijlen wereldwijd.

Deze Duits/Engelse film duurt 80 minuten en is niet Nederlands ondertiteld.  Meer over de film + trailer: www.letlivefilm.com/en/

De film start om 20:00 uur precies. Vanaf 19:30 staat er biologische koffie en thee klaar. Na afloop desgewenst een nagesprek.
Vooraf aanmelden via 040-2910295, of per e-mail: omslag@omslag.nl

NB: we draaien deze film aan de vooravond van Wereld Veganisme Dag. Meer daarover >>>Vrijdag 26 september 2014

Leben unter Palmen - over ecodorp Sieben Linden in Poppau (Du)

In 2002 maakte Michael Würfel een film over het wonen, werken en leven in ecodorp Sieben Linden in Poppau (Du). Inmiddels woont hij er zelf ook.

Aan de hand van interviews met bewoners wordt de diversiteit van dit ecodorp goed zichtbaar. Ten tijde van de film woonden er 40 mensen; inmiddels zijn dat er al ruim honderd. In 2009 werden aan de film enkele bonussen toegevoegd, die een beeld geven van de ontwikkelingen. Een leuke eerste kennismaking met dit ecodorp waar vooral veel ervaring is/wordt opgedaan met ecologisch (samen)leven en bouwen, en waar bewoners meewerken aan de bouw van hun eigen (meerlaags) strobalenhuizen. Ook is er in Sieben Linden veel eigen werkgelegenheid en een grote permacultuurtuin. Er wordt nog steeds volop gebouwd; het dorp wil uitbreiden tot zo'n 300 bewoners: volwassenen en kinderen.
De film duurt 60 minuten, met aansluitend 15 minuten bonus over de actualiteit in 2009. De film is Duitstalig en Engels ondertiteld. Website van dit ecodorp: www.siebenlinden.de

Begin juli 2014 was Omslag-medewerkster Marta Resink een paar dagen op bezoek in Sieben Linden, waar ze vooral erg onder de indruk raakte van de praktische aanpak in het dorp, waar tijd en geld een heel andere dimensie (lijken te) hebben.
Na afloop van de film vertelt Marta iets over haar indrukken en over de huidige stand van zaken en mogelijkheden in Sieben Linden.

PS: In het september/oktober-nummer van ZOZ, tweemaandelijks tijdschrift van Omslag staat een verslag van Marta's bezoek aan Sieben Linden, én een oproep voor deelname met een groepje Nederlanders aan een intensief kennismakingsweekend op Sieben Linden. Wie ZOZ (nog) niet kent, kan vrijblijvend een proefnummer aanvragen: www.omslag.nl/zoz


Vrijdag 29 augustus 2014

The Economics of Happiness - over de economie van het geluk

 Een inspirerende film van Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick en John Page over het dubbele gezicht van de economische globalisering.

De film The Economics of Happiness - De Economie van het Geluk - gaat over een wereld die zich in twee verschillende richtingen beweegt. Enerzijds is er de onzalige alliantie van overheden en grote bedrijven die de macht van het bedrijfsleven in stand houdt.Tegelijkertijd is er een wereldwijd verzet van mensen tegen dit beleid. Zij vragen om een herregulering van handel en financiën en ze nemen het heft in eigen hand om een heel andere toekomst te creëren. Ze zetten zich in voor gemeenschappen op een meer menselijke schaal, en voor een ecologische, lokaal georiënteerde economie. De film toont beide ontwikkelingen: de groei van sloppenwijken en stedelijke wildgroei, afbraak van de democratie en  de obscene handel in afvalstoffen: handel in het belang van de handel; zelfmoorden van Indiase boeren, de teloorgang van land... De tweede helft van de 'Economie van het Geluk' biedt naast inspiratie ook praktische oplossingen: een meer lokaal georiënteerde economie kan een strategische oplossing vormen voor de meest ernstige problemen. De film gaat in op de (beleids)veranderingen die nodig zijn om lokale bedrijven te laten overleven en te laten bloeien. We maken kennis met gemeenschapsinitiatieven die een 'lokale agenda' vooruit helpen: stedelijke tuinen in Detroit (VS) en de wereldwijde Transition Towns beweging, gestart in Totnes (GB). We zien de opmars van de Local Food-beweging, het herstel van de biologische diversiteit, gemeenschappen en lokale economieën wereldwijd. En we maken kennis met Via Campesina: de grootste sociale beweging ter wereld, met meer dan 400 miljoen leden. Het gaat om het behoud van zowel biologische als culturele diversiteit.

Aan de film verleende een groot aantal mensen uit
zes continenten hun medewerking, waaronder Vandana Shiva, David Korten, Samdhong Rinpoche, Helena Norberg-Hodge, Michael Shuman, Zac Goldsmith en Rob Hopkins. Duidelijk wordt dat klimaatverandering en Peak Oil ons weinig keus laten: we moeten lokaliseren om de economie weer 'thuis' te brengen. En het goede nieuws is dat we daarmee niet alleen de aarde kunnen genezen, maar ook ons eigen gevoel van welzijn kunnen herstellen. 'De Economie van het Geluk' poogt ons geloof in de mensheid te herstellen: het is mogelijk om samen aan een betere wereld te bouwen!
De film is Engelstalig, en Nederlands ondertiteld. Lengte: 67 minuten. Meer over deze film >>>

NIEUWS: De film 'The Economics of Happiness' werd wereldwijd met vele prijzen bekroond. Tijdens het evenement Voices of Hope in Times of Crisis, op 8 november 2014 in New York, wordt een nieuw internationaal netwerk gelanceerd: de International Alliance for Localization (IAL). Dit netwerk gaat onder meer een website onderhouden, waar allerlei lokale initiatieven vanuit de hele wereld een plek kunnen krijgen. Om zichtbaar te maken wat er allemaal al gebeurt, en natuurlijk: ter inspiratie! Ter introductie dit korte filmpje: 'Localization for people and for the earth'.


Vrijdag 27 juni 2014

Local Food Roots  - over noodzaak en diversiteit van lokale voedselteelt

Enthousiasmerende film over de lokaalvoedselbeweging in Engeland. Naast ook voor ons herkenbare feiten, argumenten en initiatieven, biedt de film vooral een bonte kaleidoscoop van lokale projecten. De film maakt blij en voedt het optimisme dat er al heel veel gebeurt en dat er nog veel meer tot stand kan komen als we de verantwoordelijkheid voor ons dagelijks eten in eigen hand zouden nemen, of toevertrouwen aan anderen die er oprechte zorg en aandacht aan besteden. De film werd speciaal gemaakt om de discussie over lokaal voedsel aan te zwengelen en kijkers enthousiast te maken. Ofschoon de film Engelstalig is, is deze ook heel goed bruikbaar in Nederland. Veel beelden spreken voor zichzelf en zijn voor menigeen herkenbaar.  Trailer van de film >>>

Local Food Roots is een co-productie van f3 Local Food Consultants en Sprout Films. De film duurt 35 minuten. Web: localfoodfilm.org.uk

De film duurt 35 minuten en is Engels gesproken. Na een korte pauze draaiden we een serie  korte filmpjes over lokale producenten in de regio Eindhoven, die hun producten leveren aan het nieuwe initiatief KleinGemaakt, dat begin mei 2014 ook startte met een VersVoKo.Vrijdag 30 mei 2014

Verweven wereld - persoonlijk portret van wol- en viltkunstenares Claudy Jongstra

Een persoonlijk portret van wol- en viltkunstenares Claudy Jongstra. Zij woont en werkt in de rust van het weidse Friese landschap en heeft een passie voor de wereld om zich heen, voor het milieu en voor de natuur. Daarom werkt ze alleen met honderd procent natuurlijke materialen. Ze heeft een eigen schaapskudde en een tuin met een grote variëteit aan verfplanten: basismaterialen voor haar creaties. Haar werk is wereldwijd geliefd en siert menig directiekamer, ambassade- en museumwand. Haar ontwerpen zijn als composities: een samenspel van vormen, reliëfs, kleuren, rust, spanning en beweging. In de film Verweven Werelden ontmoeten we Claudy in een periode van grote drukte. Samen met haar zakelijk partner bezoekt ze opdrachtgevers in Amerika en is ze aanwezig tijdens gerenommeerde kunstbeurzen waar haar werk wordt geëxposeerd en verkocht. Een schril contrast met het leven dat ze eigenlijk zou willen leiden.  Passie en perfectie hebben een hoge prijs, niet alleen voor de kopers van Claudy’s werk, maar ook voor haarzelf...  Promo van deze film >>>
Deze film dingt mee op verschillende internationale filmfestivals. Lengte: 55 minuten. Nederlandstalig. Productie van Allard Detiger/De Tijger Produkties.

De film start om 20:00 uur precies. Vanaf 19:30 uur staat er biologische koffie en thee klaar. Er is geen pauze; wel is er na afloop gelegenheid voor een nagesprek.
Graag vooraf uw komst even aanmelden, via 040-2910295 of per e-mail: omslag@omslag.nl  Van bezoekers vragen we een donatie naar vermogen.


Vrijdag 25 april 2014

Queen of the sun - wat hebben de bijen ons te vertellen

Veelbekroonde film uit 2011 van Taggart Siegel *) over de wereld van de bijen en over gevolgen, oorzaken en alternatieven van de dramatische bijensterfte.

Na een kennismaking met de mysterieuze wereld van de bijenkorf, gaat Siegel vooral in op de strijd van imkers, wetenschappers en filosofen uit de hele wereld. Michael Pollan, Gunther Hauk en Vandana Shiva geven hun visie op zowel de problemen, als oplossingen in het vernieuwen van een cultuur die in balans is met de natuur.

Queen of the Sun volgt kleurrijke, alternatieve en inspirerende Imkers wereldwijd die bijen houden op een natuurlijke en holistische manier. Van Gunther Hauk in de VS tot Massimo Carpinteri in Italië. Ieder van hen heeft unieke filosofische en spirituele inzichten in hun bijen en streeft ernaar hun bijen vrij te houden van pesticiden en andere oorzaken van de massale bijensterfte.  Website rond deze film: www.queenofthesun.com

Queen of the Sun duurt ruim 80 minuten en is Nederlands ondertiteld. 

(*) Taggart Siegel maakte eerder de film The Real Dirt on Farmer John)

TIPS:
- Teken de Greenpeace-petitie 'Red de Bijen': reddebijen.nl
- Bij de vertoning van deze film was de Eindhovense imker Marcel Baert aanwezig; hij gaf veel nuttige aanvullende informatie. Mocht je een zwermend bijenvolk aantreffen, dan kun je Marcel bellen: 040 2930102 / 06-451404 61.

Vrijdag 28 maart 2014

Moderner Strohballenbau (Stroh im Kopf teil 2) - splinternieuwe film over bouwen met strobalen

In deze nieuwe film - de opvolger van Stroh im Kopf uit 2004 - gaat filmmaakster Heidi Snel op reis door het landschap van strobalen bouw in Duitsland. 


Enerzijds maken we kennis met de nieuwste technieken op het gebied van bouwen met strobalen, zoals prefab en de nieuwe gecertificeerde bouwstrobalen. Daarnaast gaat ze op bezoek bij de bouwers/bewoners van de strobalenhuizen die in de film uit 2004 in aanbouw waren: hoe heeft de bouw zich ontwikkeld en hoe bevalt het om in een strobalenhuis te wonen? De grote finale van de film is de bouw van een vijf verdiepingen tellend gebouw uit strobalen. Ook komen verschillende strobouwpioniers en -deskundigen aan het woord. Deze film ging in januari 2014 in Duitsland in première en werd daar zeer lovend ontvangen.

De film duurt 63 minuten en is Duitstalig (zonder ondertiteling). Een productie van Heidi Snel / Oekofilm. Wie enigszins Duits verstaat zal de film goed kunnen volgen, mede door de sterk aansprekende beelden. Het Duitse vakjargon zal wat lastiger te volgen zijn. Desondanks is dit een bijzonder informatieve en inspirerende film.  Meer over deze film >>>

TIP:  Omslag heeft deze film in de wederverkoop genomen. De dvd bevat naast de hoofdfilm nog drie bonussen: over het Fachverbund Strohballenbau en impressies van een gastles door de Britse strobouwster Barbara Jones; over de bouw van een 'stroboog', en over Villa Strohbunt:  tien jaar geleden volledig handmatig gebouwd.  De verkoopprijs bedraagt slechts 7 euro. Film  bestellen >>>Vrijdag 28 februari 2014

The Law of The Seed / De Wet van de Zaden - lezing door Vandana Shiva over zaden-soevereiniteit

Op 18 september 2013 verzorgde Vandana Shiva in Brussel een lezing over de Wet van de Zaden en de impact van de op handen zijnde nieuwe Europese zaadwetgeving. Dit indrukwekkende (Engelstalige) betoog is vastgelegd in een filmopname, die we op 28 februari bij Omslag vertoonden. Na afloop volgde een zeer levendige uitwisseling tussen de bezoekers. Joop  Reichenfeld was aanwezig met haar 'zadenkist' vol zelfverzamelde biologische zaden: een prachtig voorbeeld van seed saving.

Vandana Shiva (1952), doctor in de kernfysica, is een voortrekker in de strijd tegen ggo's, patentering van zaden en de daarmee verbonden multinationals (zoals Monsanto). Ze verrichtte diepgaand onderzoek naar milieubeleid, wetenschap en technologie. Haar wetenschappelijke kennis en haar vele persoonlijke contacten in de (kleinschalige) landbouw, vormden haar tot een internationaal activiste op het vlak van landbouw en voedsel, meer specifiek rond intellectuele eigendomsrechten, biodiversiteit, biotechnologie, genetische manipulatie en ecofeminisme. Shiva is de oprichter van Navdanya, een beweging van Indiase boeren die hun traditionele kennis inzetten voor een landbouw gebaseerd op zaadbiodiversiteit. Vooral de laatste jaren zet Shiva zich wereldwijd in voor de strijd voor zadensoevereiniteit: het recht van boeren om zaden te delen en te vermenigvuldigen.

Aanleiding om Shiva naar Brussel uit te nodigen was de nieuwe wet waarover het Europese Parlement praat, die de handel in zaden regelt. ,,Biodiversiteit, democratie, bescherming van natuurlijke rijkdommen en het welzijn van toekomstige generaties moeten uitgangspunt zijn bij nieuwe zadenwetten", stelt Vandana Shiva. De Europese Commissie wil twaalf bestaande richtlijnen samenvoegen tot één wet, die moet regelen welke zaden verhandeld mogen worden. Half februari 2014 oordeelde de landbouwcommissie van het Europese Parlement dat de Commissie het werk moet overdoen, dit tot grote tevredenheid van Europarlementariër Bart Staes (De Groenen). „De Commissie moet haar huiswerk opnieuw doen, dit voorstel voldoet niet en is contraproductief voor waar het om gaat: méér biodiversiteit in de landbouw en minder machtsconcentratie in deze sector”, aldus Staes. De verwachting is nu dat het hele Europese Parlement de voorgestelde wetgeving in de plenaire vergadering van april terug naar af zal sturen, iets wat volgens Staes „een zeldzame gebeurtenis en historische overwinning” zou zijn.

De zeer indrukwekkende speech van Vandana Shiva duurt ongeveer anderhalf uur en is op film opgenomen. Zij houdt haar lezing in het Engels en de film is niet ondertiteld.
Nederlandse samenvatting van dit betoog >>>

EXTRA: Samen met zeven andere vooraanstaande internationale wetenschappers schreef Vandana Shiva  het document ‘De Wet van de Zaden’, als hulpmiddel voor burgers overal ter wereld die hun vrijheid en zaadsoevereiniteit willen beschermen. De Nederlandstalige versie van deze brochure was tijdens deze filmavond beschikbaar voor bezoekers. (ook te downloaden van internet )

De brochure De Wet van de Zaden' is ook voor één euro te koop in de webwinkel van Omslag  Brochure bestellen >>>

NB:  we draaiden deze film ook in de aanloop naar de grote zaden(ruil)beurs Reclaim The Seeds, op 8 en 9 maart 2014 in Groningen.

Meer over deze belangwekkende filmavond >>>Vrijdag 31 januari 2014

Aardig Leven - over de bouw van de wijk met aardehuizen in Olst (Ov)

Twee jaar lang volgde filmmaakster Jauke Boerdam enkele gezinnen die - samen met anderen - hun eigen aardehuis bouwen in het wijkje met aardehuizen in Olst (Ov). Het leverde een mooie film op van ongeveer een uur: ' Aardig Leven'.

De documentaire start op het moment dat Vereniging Aardehuis in de zomer van 2011 de kavel grond kocht voor het realiseren van een project dat uniek is in Europa: de collectieve zelfbouw van 23 uiterst milieuvriendelijke woningen, een gemeenschapshuis, bezoekerscentrum en de aanleg van een  (buurt)tuin op basis van permacultuur. De woningen worden gebouwd uit met  aarde volgestampte oude autobanden, leem, stro en andere natuurlijke materialen ('earthship'). Alle huizen zijn energie-neutraal. Zonnepanelen, wamtemuren, houtgestookte kachels en ovens, composttoiletten en een groot helofytenfilter voorzien in elementaire behoeften  Daarnaast bepaalt elke eigenaar zelf de indeling, richting en verdere voorzieningen in de eigen woning.  In de wijk zijn drie huurwoningen, eigendom van Salland Wonen, maar mee-gebouwd door de toekomstige huurders.
Naast het samen bouwen, vormt ook de opbouw van de woongemeenschap een interactief, sociaal proces: de leden van de vereniging vormen een hechte groep, die gezamenlijke beslissing neemt op basis van consent. Tijdens de bouw woonden verschillende gezinnen in stacaravans naast de bouwlocatie; er werden moestuintjes aangelegd en gezamenlijke activiteiten georganiseerd. En er werd erg veel vergaderd. Tijdens de bouw moesten allerlei concessies worden gedaan, onderlinge afspraken gemaakt (en nagekomen), en moesten de vele bouwers deskundig worden begeleid. Alle toekomstige bewoners bouwen minimaal een dag per week mee; daarnaast werk(t)en er vele tientallen vrijwilligers uit binnen- en buitenland  voor korte of langere tijd mee.

Kortom: deze documentaire, op 28 december 2013 voor het eerst publiek vertoond door RTV Oost, geeft een prachtig overzicht van de totstandkoming van de wijk en laat veel bewoners en hun kinderen aan het woord over hun eigen ervaringen. In het najaar van 2013 konden de eerste bewoners hun zelfgebouwde woning betrekken, waaronder ook de drie huurwoningen. De laatste aardehuizen worden in de loop van 2015 opgeleverd. Er kan nog steeds worden meegebouwd! Meer over de aardehuizen in Olst: www.aardehuis.nl


Vrijdag 29 november 2013

We, the Tiny House People
 
Documentaire uit 2012 van tv-producent en internet-video-maakster Kirsten Dirksen. Zij reisde vijf jaar door de wereld, op zoek naar mensen die er heel bewust voor kiezen om in (zeer) kleine huizen te wonen. Vaak zijn de bewoners op zoek naar eenvoud, zelfvoorziening, minimalisme en geluk. Ze creëren - al dan niet mobiele - comfortabele woonruimten in de beschutting van grotten, in omgebouwde garages, aanhangwagens, loodsen en schuurtjes, op  boten, in voormalige duiventillen, in bos- en tuinhuisjes, maar ook in luxe appartementencomplexen in Manhatten. Het leverde een film op met een grote diversiteit aan woon- en leefvormen, en bevlogen mensen.

Kirsten Dirksen woont zelf overigens, samen met haar gezin met vier kinderen, in een appartement van 1000 m2 en ze denkt er niet over om kleiner te gaan wonen. Maar ze kan geen genoeg krijgen van de kleine woningen en de mensen die ervoor kiezen om juist dáár te wonen.

De film 'We, the Tiny Houses People' is een productie van Faircompanies, en duurt 81 minuten. De film is Engels gesproken en ondertiteld, maar heeft geen Nederlandse ondertiteling.  Bekijk deze film op YouTube >>>Vrijdag 25 oktober 2013

Samsara - Satisfying one thousand desires or conquering just one...

Samsara is een spiritueel liefdesverhaal dat zich afspeelt in het majestueuze landschap van de Himalayal, in Ladakh. De film volgt de strijd van een man op zoek naar spirituele verlichting. De hoofdpersoon, Tashi, groeide vanaf zijn vijfde jaar op in een boeddhistisch klooster, waar hij zich ontwikkelde tot een briljante leerling. De film begint op het moment dat hij - na drie jaar volledige afzondering om te mediteren in een afgelegen hermitage - weer wordt teruggebracht naar het klooster. Daar herstelt hij van zijn diepe trance, maar zijn terugkeer heeft onverwachte gevolgen. Hij was altijd een toegewijde boeddhistische monnik, die bijna een staat van verlichting bereikte. Toch verlaat hij het klooster. Zijn terugkeer naar de wereldse maatschappij confronteert hem grote veranderingen, hij ervaart de hebzucht, én zijn seksuele gevoelens ontwaken weer. Hij ontmoet Pema, met wie hij trouwt en kinderen krijgt. Maar de vraag blijft: maakt dit leven hem écht gelukkig? Daarnaast gaat de film in op de veranderingen die een eeuwenoude cultuur doormaakt in een wereld vol veranderingen en materiële en financiële verleidingen. Meer over de inhoud >>>

Deze film uit 2001, waaraan regisseur Pan Nalin zeven jaar werkte, is gesproken in het Ladakhi, met Nederlandse ondertiteling. Lengte: 133 minuten.


Vrijdag 27 september 2013

Living in the Future: Lammas

Film van 50 minuten over de totstandkoning van ecodorp Lammas, het eerste officiële ecodorp in Groot-Brittannië, gerealiseerd in Pembrokeshire, Wales. Aan de voorbereidingen van dit project gingen heel veel roerige jaren vooraf, maar de aanhouders wonnen! Nadat in 2009 eindelijk de felbegeerde bouwvergunning was afgegeven, begonnen ze - met hulp van honderden vrijwilligers - met het realiseren van hun droom:  een zo energiezuinig mogelijke, zelfvoorzienende (low impact) gemeenschap realiseren, met betaalbare, zelfgebouwde huizen van natuurlijke materialen, binnen een natuurlijke omgeving, waar ze hun eigen groenten verbouwen, met gesloten kringlopen m.b.t. watervoorziening (composttoiletten helofytenfilters) en elektriciteit - met groot respect voor de natuur. Om steun voor hun plannen te verwerven voerden ze jarenlang campagne en om de grond aan te kopen werden aandelen uitgegeven. Deze film volgt het bouwproces, de prille start,elementen van zelfvoorziening en het vormen van de gemeenschap. Als rode draad door het proces lopen de eisen van de bouwvergunning... In 2013 was de ruwbouw klaar; nu wonen er negen gezinnen met hun kinderen.
(Deze film is een vervolg op de film Ecovillage Pioneers uit 2007. Web: lammas.org.uk

Living in the Future is een productie van het onafhankelijk filmcollectief Undercurrents. Engels gesproken en niet ondertiteld. Lengte: 50 minuten. Website: www.livinginthefuture.org  

NB: we draaiden deze film mede als aanzet tot de Aanloopdag 'Anders wonen in Ecodorp of EcoTribe', op zaterdag 5 oktober bij Omslag. Meer over deze Aanloopdag >>>

PS: De Nederlandse Marian van der Veen bouwde in het voorjaar van 2012 een maand mee aan Lammas. Over haar ervaringen hield ze een blog bij. Hier te lezen >>>   Heel misschien is zij op 27 september ook aanwezig.


Vrijdag 30 augustus 2013

Earth - de reis van je leven

Het nieuwe filmseizoen bij Omslag beginnen we met de prachtige documentaire 'Earth' : een imposante film over de schoonheid en de harde realiteit van het leven op aarde. Vijf miljard jaar geleden werd door de inslag van een komeet de wereld zoals we hem vandaag kennen gecreëerd. De film Earth volgt een ijsbeer, een olifant, een schildpad en een bultrug walvis tijdens hun dagelijkse strijd met de natuur gedurende verschillende seizoenen. Met indrukwekkende beelden en landschappen, uitgelicht door een oogverblindende zon. Volgens sommigen was dit 'de' natuurfilm van het jaar 2008. De film gebruikt beelden van de televisieserie 'Planet Earth', die in 2006 uitgebracht werd. Verteller in de serie is David Attenborough. De film duurt 96 minuten en is Nederlands ondertiteld. Web: nature.disney.com/earth


Vrijdag 28 juni 2013

Overal Spullen - hoeveel spullen heb jij in huis?

Als start van het kampeerweekend 'Idealen in Uitvoering' draaiden we (opnieuw) de film 'Overal Spullen'.

Hoeveel spullen hebben mensen in huis en waarom eigenlijk? Filmmaakster Judith de Leeuw begon een persoonlijke zoektocht naar de relatie tussen spullen en mensen, en nam daarbij haar eigen huis(houden) kritisch onder de loep. ,,Spullen zijn handig, nodig en onvermijdelijk. Ze maken het leven makkelijker. Maar het zijn er veel en ze zijn overal: in huis, op straat, in de zee en in ons hoofd''.  In de film 'Overal Spullen' doet ze verslag van haar speurtocht, die er uiteindelijk toe leidt dat ze alle spullen in haar huis stuk voor stuk telt, inventariseert, nummert en uitspreidt in een grote loods. Dat maakt de film onthutsend en hilarisch tegelijk, en voor heel veel mensen herkenbaar en confronterend. Want: wat moet je met al die spullen - heb je ze echt allemaal nodig? De film is  Nederlandstalig en duurt ongeveer een uur.

NB: deze film werd eerder op tv uitgezonden en is nog te bekijken via boeddhistischeomroep.nl
Website van de maakster: judithdeleeuw.net


Vrijdag 31 mei 2013

In Transition 2.0

De beweging van Transition Towns groeit met de dag, in de bakermat Groot-Brittannië, maar ook wereldwijd. En in Nederland, waar het TT-concept eind 2008 werd geïntroduceerd, zijn inmiddels initiatieven in ruim 80 plaatsen. Wie betrokken is bij een plaatselijk initiatief zal zich niet altijd realiseren dat overal ter wereld groepen mensen met hetzelfde bezig zijn: hun eigen stad of dorp ‘omvormen’ naar een toestand die veel minder afhankelijk is van fossiele energie en die een antwoord biedt op de klimaatverandering door CO2-uitstoot.

Deze film toont zestien inspirerende praktijkervaringen uit zeven landen: de VS, Engeland, Portugal, Italië, Japan, India en Nieuw-Zeeland. De beelden zijn gemaakt door filmers ter plaatse. Elk initiatief heeft zijn eigen volgorde en dynamiek. ,,En dat is ook precies hoe het werkt'', aldus Rob Hopkins, initiator van de Transition Townsbeweging. Hij geeft tussen de voorbeelden door een toelichtende en verbindende uitlegt.
Een internationale film dus, die de brede verscheidenheid van Transition Towns op een enthousiasmerende manier in beeld brengt.

In Transition 2.0 is een productie van het Transition Network en duurt ruim een uur. De dvd is voorzien van ondertitelingen in zestien talen, waaronder ook Nederlands. Meer over deze film >>>


Vrijdag 26 april 2013

Eerst Aarde - ecologische architectuur zonder compromis

Prachtige, inspirerende film over het bouwen van gezonde huizen met natuurlijke materialen uit de directe omgeving. Op verzoek van Omslag werd een Nederlandse ondertiteling bij deze film gemaakt. Lengte: ongeveer anderhalf uur.

'Eerst Aarde' ('First Earth') gaat over het bouwen van gezonde huizen uit natuurlijke materialen, zoals klei, leem, hout, stro, adobe, bamboe. De film toont de schoonheid en eenvoud van bouwen met materialen uit de directe eigen omgeving, en benadrukt dat dit ook bij uitstek materialen zijn waarmee niet technisch geschoolde mensen zelf hun huis kunnen ontwerpen en (mee)bouwen. Het volgen van een goede workshop en veel oefenen in de praktijk leidt al snel tot resultaten. Daarnaast gaat de film in op de noodzaak van ecologische architectuur met het oog op het opraken van de olie (Piekolie) en de milieubezwaren van bouwen met teveel hout en cement.

Mondiaal gezien nemen gebouwen zo'n 40% van de beschikbare energie voor hun rekening en 40% van alle grondstoffen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot en dragen voor eenzelfde percentage bij aan de afbraak van de ozonlaag. 75% van alle bomen die worden gekapt in Noord-Amerika worden gebruikt in de bouw... Met deze harde feiten op de achtergrond, kwam een film tot stand die laat zien dat het zelf bouwen van huizen en grotere gebouwen een eeuwenoude traditie is, dwars door alle culturen heen. De kennis werd - en wordt nog steeds - van generatie op generatie overgedragen.

Aan de film werkte een internationaal collectief van filmers en fotografen mee, waardoor een breed overzicht ontstaat van bouwwijzen en -stijlen in ondermeer Ethiopië, Ghana, Yemen, Canada, New Mexico, de VS, Groot-Brittannië, Israël en Thailand. Het is een prachtige, inspirerende film, die ook inzoemt op de betekenis van zelf bouwen met natuurlijke materialen in (oude) stadwsijken waarbij de hele buurt, jong en oud, wordt betrokken om ontmoetingsplekken en amfitheaters te bouwen - vaak kleurrijk en creatief vormgegeven. En: de buurt verandert er door ten goede: de nieuw gecreëerde plekken worden goed gebruikt, waardoor de sociale cohesie in buurten sterk wordt bevorderd. Samen iets moois bouwen in je eigen buurt leidt tot een sterk gemeenschapsgevoel, waaruit vaak ook weer andere initiatieven ontstaan. Klei, leem en stro zijn ook goedkope bouwmaterialen, met een hoge isolatiewaarde en ze lenen zich goed voor het maken van fantasierijke organische vormen en sierelementen. Ook hiervan toont deze film veel mooie voorbeelden, zoals de initiatieven van City Repair in Portland (VS).

In de film komen ook verschillende architecten en wetenschappers aan het woord over de noodzaak tot 'anders' bouwen, zoals Derick Jenssen, Richard Heinberg, Daniel Quinn en Eugene Tsui. De film is een absolute aanrader voor mensen die ervan 'dromen' ooit zelf een ecologisch huis(je) te bouwen.

De film kwam tot stand onder regie van David Sheen en werd in 2009 uitgebracht door The Red Pharmacy in Toronto. Duur: ongeveer anderhalf uur. De film wordt begeleid met een zeer informatieve website >>>

De hele film (in 12 verschillende delen) is ook beschikbaar via YouTube >>>

Extra: Aanloopdag over bouwen met strobalen

NB: we draaiden deze film aan de vooravond van de Aanloopdag over Strobouw in Nederland, op zaterdag 27 april, waarin strobouw-architect Michel Post een uitgebreide presentatie geeft van de theorie en praktijk van bouwen met stro en leem in Nederland.  Meer over deze Aanloopdag >>> 


Vrijdag 29 maart 2013

Seeking the good life in America

Vooruitlopend op de Aanloopdag rond 'anders' wonen in Nederland (op 6 april), draaiden we de  film 'Seeking the good life in America' -  met korte portretten van drie heel verschillende leefgemeenschappen in de VS.  Lengte: een uur, Engelstalig (niet ondertiteld).

Een leuke film uit 2011 voor mensen die zich oriënteren op vormen van gemeenschappelijk wonen, bijvoorbeeld in een leefgemeenschap of ecodorp. Filmmaakster Joy Truskowski gaat op bezoek bij drie leefgemeenschappen ('intentional communities) in de VS:  Light Morning (gestart in 1974), Twin Oaks (1976) en Acorn Community (1993). Ze ontmoet er initiatiefnemers, vaste en tijdelijke bewoners, vrijwilligers, stagiaires en zich oriënterende bezoekers: wat drijft hen, wat zoeken ze hier? De geportretteerde gemeenschappen zijn geheel of grotendeels zelfvoorzienend, zowel qua voedsel, energie en inkomen. De film duurt een uur en is Engelstalig (niet ondertiteld). Na afloop nagesprek.  Trailer van deze film >>>

Extra: deze film is in zes losse delen ook te zien op youtube.com >>>

Aanloopdag over 'anders' wonen in Nederland

Op zaterdag 6 april 2013 organiseerde Omslag in Eindhoven een Aanloopdag, waarin drie verschillende 'Anders wonen'-projecten in Nederland zich voorstellen. Meer over die dag >>>


Vrijdag 22 februari 2013

Freedom Ahead - a grassroots endeavor

Engelstalige film van de Nederlandse filmmakers Greetje Mulder en Rogier van der Voort, waarin ze op zoek gaan naar de essentie van het begrip 'vrijheid'. Lengte: ong. een uur.

Mulder en Van der Voort trokken daarvoor naar India, spraken met Vandana Shiva (voorvechter van het behoud van biodiversiteit) en bezochten het spirituele ecodorp Auroville. Hun bevinding: ,,In onze hedendaagse democratieën is vrijheid langzaam koopwaar geworden. Zijn we nog vrij wanneer we ons eigen voedsel niet meer mogen verbouwen of wanneer mensen voor hun primaire levensonderhoud sterk afhankelijk zijn van de geldhongerige machine die de democratie is geworden? We moeten ons minder laten beheersen en minder afhankelijk worden van een systeem dat gewoon niet duurzaam is. Niet de democratie zal de ware vrijheid zal bieden, maar het terugveroveren van de ruimte die de democratie ons heeft afgenomen''.
In deze documentaire komen mensen aan het woord die het heft in eigen hand hebben genomen m.b.t. voedselteelt, het bouwen van hun huis, etc. Ze fungeren daarmee als het 'geweten' van een wereld die zijn morele principes aan het verliezen is. Deze mensen herpakken de controle over hun leven door zich onafhankelijk op te stellen en tevreden te zijn met genoeg.
De film duurt 59 minuten en is (o.a.) Nederlands ondertiteld. Website over deze film: freedomahead.ahooha.com

TIP:  Omslag heeft deze film in de wederverkoop genomen. Naar keuze Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans ondertiteld. Prijs € 15.-. Film bestellen >>>


Vrijdag 25 januari 2013

Overal Spullen - hoeveel spullen heb jij in huis?

Hoeveel spullen hebben mensen in huis en waarom eigenlijk? Filmmaakster Judith de Leeuw begon een persoonlijke zoektocht naar de relatie tussen spullen en mensen, en nam daarbij haar eigen huis(houden) kritisch onder de loep.
,,Spullen zijn handig, nodig en onvermijdelijk. Ze maken het leven makkelijker. Maar het zijn er veel en ze zijn overal: in huis, op straat, in de zee en in ons hoofd''.  In de film 'Overal Spullen' doet ze verslag van haar speurtocht, die er uiteindelijk toe leidt dat ze alle spullen in haar huis stuk voor stuk telt, inventariseert, nummert en uitspreidt in een grote loods . Dat maakt de film onthutsend en hilarisch tegelijk, en voor heel veel mensen herkenbaar en confronterend. Want: wat moet je met al die spullen - heb je ze echt allemaal nodig? De film is  Nederlandstalig en duurt ongeveer een uur.

NB: deze film werd eerder op tv uitgezonden en is nog te bekijken via boeddhistischeomroep.nl
Website van de maakster: judithdeleeuw.net


Vrijdag 30 november 2012

De Ecologische Voetafdruk, door Jan Juffermans

Filmopname waarin Jan Juffermans een lezing geeft over de Mondiale Ecologische Voetafdruk. De filmopname werd begin september 2012 gemaakt tijdens een presentatie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Centrum EMMA in Utrecht. Lengte:  een uur.

Aan de hand van een powerpointpresentatie gaat Jan Juffermans in op de relatie tussen milieu, mensenrechten, natuur, conflictpreventie en het recht op een Fair Earth Share. De Ecologische Voetafdruk is een rekenmethode die aangeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte we per persoon innemen op aarde. Die ruimte wordt berekend op basis van ieders levensstijl. Bij een eerlijke mondiale verdeling van de milieugebruiksruimte zou elke wereldbewoner gemiddeld recht hebben op 1,8 hectare. Een gemiddelde Nederlander gebruikt 6,7 ha. De ecologische voetafdruk kan worden berekend voor een individu of gezin, voor een bedrijf, voor een bepaalde activiteit, een specifiek product, voor een land of voor de wereldbevolking in zijn geheel.

Na afloop van de film was er informatie over de Footprint Challenge die op 1 januari 2013 start. Doel: binnen veertig dagen je eigen ecologische voetafdruk met 20% verkleinen. Meer daarover >>>

- de filmopname is ook te bekijken via YouTube.  
- Website over de Ecologisch Voetafdruk: www.voetafdruk.nl

Vrijdag 26 oktober 2012

Herman Wijffels tijdens Lowlands University

Tijdens Lowlands 2012 verzorgde Herman Wijffels de aftrap van Lowlands University, met zijn college 'Van crises naar duurzaamheid' - over de wegen naar een duurzame toekomst. Hij legt haarfijn uit waarom het niets gaat worden met onze toekomst als de politiek op de huidige voet doorgaat: ,,Economische stagnatie, de graaicultuur en de overbelasting van onze ecosystemen kan alleen duurzaam worden aangepakt via fundamentele verandering, te beginnen bij onze financiële sector''. En hij analyseert met verbluffende eenvoud hoe hij het einde van het huidige tijdperk ziet én hij noemt oplossingen voor een volgende stap in onze evolutie.
Herman Wijffels is een van de meest invloedrijke topbestuurders van Nederland, econoom en oud-voorzitter van de SER.  Momenteel is Wijffels werkzaam als hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering.

Tijdens de maandelijkse filmavond bij Omslag draaiden we de filmopname van deze lezing. Lengte 45 minuten.
De lezing is ook beschikbaar via vimeo.com


Vrijdag 21 september 2012

The Economics of Happiness

De film 'The Economics of Happiness' is een inspirerende film van Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick en John Page over het dubbele gezicht van de economische globalisering.

We vertoonden deze film in het kader van de Internationale Dag van de Vrede.

De film The Economics of Happiness - De Economie van het Geluk - gaat over een wereld die zich in twee verschillende richtingen beweegt. Enerzijds is er de onzalige alliantie van overheden en grote bedrijven die de macht van het bedrijfsleven in stand houdt.Tegelijkertijd is er een wereldwijd verzet van mensen tegen dit beleid. Zij vragen om een herregulering van handel en financiën en ze nemen het heft in eigen hand om een heel andere toekomst te creëren. Ze zetten zich in voor gemeenschappen op een meer menselijke schaal, en voor een ecologische, lokaal georiënteerde economie. De film toont beide ontwikkelingen: de groei van sloppenwijken en stedelijke wildgroei, afbraak van de democratie en  de obscene handel in afvalstoffen: handel in het belang van de handel; zelfmoorden van Indiase boeren, de teloorgang van land... De tweede helft van de 'Economie van het Geluk' biedt naast inspiratie ook praktische oplossingen: een meer lokaal georiënteerde economie kan een strategische oplossing vormen voor de meest ernstige problemen. De film gaat in op de (beleids)veranderingen die nodig zijn om lokale bedrijven te laten overleven en te laten bloeien. We maken kennis met gemeenschapsinitiatieven die een 'lokale agenda' vooruit helpen: stedelijke tuinen in Detroit (VS) en de wereldwijde Transition Towns beweging, gestart in Totnes (GB). We zien de opmars van de Local Food-beweging, het herstel van de biologische diversiteit, gemeenschappen en lokale economiën wereldwijd. En we maken kennis met Via Campesina: de grootste sociale beweging ter wereld, met meer dan 400 miljoen leden. Het gaat om het behoud van zowel biologische als culturele diversiteit.

Aan de film verleende een groot aantal mensen uit
zes continenten hun medewerking, waaronder Vandana Shiva, David Korten, Samdhong Rinpoche, Helena Norberg-Hodge, Michael Shuman, Zac Goldsmith en Rob Hopkins. Duidelijk wordt dat klimaatverandering en Peak Oil ons weinig keus laten: we moeten lokaliseren om de economie weer 'thuis' te brengen. En het goede nieuws is dat we daarmee niet alleen de aarde kunnen genezen, maar ook ons eigen gevoel van welzijn kunnen herstellen. 'De Economie van het Geluk' poogt ons geloof in de mensheid te herstellen: het is mogelijk om samen aan een betere wereld te bouwen!
De film is Engelstalig, en Nederlands ondertiteld. Lengte: 67 minuten. Meer over deze film >>>


Vrijdag 31 augustus 2012

Off the grid: een uitweg uit de Amerikaanse droom

De documentaire 'Off The Grid' werd gemaakt door de Nederlandse filmmaker Alexander Oey, en ging in première tijdens het IDFA Festival 2011. Oey reisde door de Verenigde Staten en filmde gemeenschappen die het heft in eigen hand hebben genomen. Van de 50 Amerikaanse staten zijn er 46 bijna failliet.  De documentaire laat de gevolgen zien van de economische crisis in Amerika: mensen in de schulden, grote werkloosheid, minder consumeren, terwijl het systeem daar juist op is gebaseerd, minder vertrouwen in regering en politiek, meer vertrouwen op de mensen uit de omgeving, die je kent. Maar: ook in Amerika hebben ze Transition Towns ontdekt. De Amerikaanse droom maakt plaats voor cohesie en duurzaamheid, waar de mensen weer in het middelpunt staan, niet de economische groei. Deze Engelstalige film duurt 75 minuten en is Nederlands ondertiteld.

De Boeddhistische Omroep zond de documentaire in 2012 tweemaal uit op tv. Nog te zien via Uitzending gemist


Vrijdag 29 juni 2012

In Transition 2.0

Twee jaar na de eerste film over de Transition Towns-beweging is er nu een nieuwe film over de recente ontwikkelingen: 'In Transition 2.0'. De film ging in mei 2012 in première.

De beweging van Transition Towns groeit met de dag, in de bakermat Groot-Brittannië, maar ook wereldwijd. En in Nederland, waar het TT-concept eind 2008 werd geïntroduceerd, zijn inmiddels initiatieven in ruim 80 plaatsen. Wie betrokken is bij een plaatselijk initiatief zal zich niet altijd realiseren dat overal ter wereld groepen mensen met hetzelfde bezig zijn: hun eigen stad of dorp ‘omvormen’ naar een toestand die veel minder afhankelijk is van fossiele energie en die een antwoord biedt op de klimaatverandering door CO2-uitstoot.

In de eerste film, die uitkwam in 2010, stonden vooral de ontwikkelingen in Groot-Brittannië centraal. De 2.0 versie brengt zestien inspirerende praktijkervaringen uit zeven landen: de VS, Engeland, Portugal, Italië, Japan, India en Nieuw-Zeeland. De beelden zijn gemaakt door filmers ter plaatse. Elk initiatief heeft zijn eigen volgorde en dynamiek. ,,En dat is ook precies hoe het werkt'', aldus Rob Hopkins, die tussen de voorbeelden door een toelichtende en verbindende uitleg geeft. Een internationale film dus, die de brede verscheidenheid van Transition Towns op een enthousiasmerende manier in beeld brengt.

In Transition 2.0 is een productie van het Transition Network en duurt ruim een uur. De dvd is voorzien van ondertitelingen in zestien talen, waaronder ook Nederlands. Meer over deze film >>>

Deze film is voor €. 14,50 te bestellen bij Omslag >>>Vrijdag 25 mei 2012

The Mayan Word 

Everyone is talking about the Mayan Prophecies of 2012. But who is listening to the Maya?

Een gloednieuwe film uit 2012 van de Mexicaanse regisseuse Melissa Gunasena, waarin traditioneel levende Maya's in Guatemala zélf aan het woord komen. Ze geven hun eigen interpretaties van de voorspellingen van hun voorouders over '2012' en plaatsen die binnen hun eeuwenoude cultuur van respect voor de aarde. Het verhaal van de Maya's zelf geeft een veel rijker, wijzer en leerzamer beeld dan de door romantiek en commercie gestuurde idyllische en/of doemverhalen. Ook gaat de film in op de politieke onderdrukking en de commerciële uitbuiting van de Maya's en hun cultuur vandaag de dag.

De film duurt 64 minuten en is Spaans gesproken en Engels ondertiteld. Na de film is er gelegenheid voor een nagesprek. Aanvang van de vertoning: 20:00 uur precies; vanaf 19:30 uur staat er koffie en thee klaar.
Reserveren is noodzakelijk, dat kan via 040-2910295, e-mail: omslag@omslag.nl

PS: Deze film kan gratis worden gedownload van de website van het onafhankelijk filmcollectief Undercurrents, en mag worden gebruikt en gekopieerd voor niet-commerciële vertoningen. Web: www.undercurrents.org/2012.html


Vrijdag 30 maart 2012

Tot in het oneindige / Into Eternity

Een futuristische mythe over nucleair afval. Ingekorte documentaire op basis van de geruchtmakende Zweedse film 'Into Eternity' uit 2010. Lengte: ongeveer een uur. Engelstalig en Nederlands ondertiteld.

In de paar decennia nadat de eerste nucleaire reactoren werden gebouwd, is ruim 250.000 ton radioactief restmateriaal geproduceerd, dat nog minstens honderdduizend jaar schadelijk blijft voor de mens. De documentaire 'Tot in het oneindige' richt zich op één mogelijke oplossing van dit groeiende probleem.

In Finland wordt diep onder de rotsgrond gebouwd aan Onkalo, letterlijk 'spelonk': een gigantisch en ondoordringbaar depot waar het Finse nucleaire materiaal de komende millennia zal worden opgeslagen. Een project van ongekende proporties. De bouw van Onkalo begon in de twintigste eeuw en zal pas in de 22ste eeuw voltooid zijn. Regisseur Michael Madsen kiest voor een bijzonder vorm. Hij structureert zijn portret van het massaproject als een brief aan toekomstige generaties, en richt zich met name op de filosofische en existentiële vragen die Onkalo oproept.
Want hoe kun je als beschaving die pas een paar duizend jaar bestaat overzien hoe de wereld er over honderdduizend jaar uitziet? Hoe voorkom je dat toekomstige beschavingen, na het verdwijnen van de huidige talen, maatschappijen en misschien zelfs levensvormen, de bunker proberen open te breken?
Madsen doet een bescheiden poging, door in intermezzo's het verhaal te verpakken als een mythische vertelling over de vergankelijkheid van het menselijke vernuft.

Deze film is een - door IKON tv - ingekorte versie van de oorspronkelijke film. Zie: www.intoeternitythemovie.com


Vrijdag 24 februari 2012

Les glauneurs et la glaneuse

Prachtige film uit 2000 van de Franse filmmaakster Agnes Varda, waarin ze op zoek gaat naar de mensen die nu nog de eeuwenoude traditie van het 'arenlezen' in praktijk brengen in Frankrijk. Na-oogsters ('glaneurs') gaan na de oogst het land op om de daar achtergebleven of 'afgekeurde' gewassen te verzamelen, Als de boeren - vaak machinaal - hebben geoogst en de producten hebben gecontroleerd op grootte of speciale afwijkingen, blijven er soms tonnen goed voedsel achter: niet geschikt voor de gestandaardiseerde consumptie. Maar wel voor mensen bij wie het niet primair gaat om de vorm van een aardappel of wortel, maar voor wie elk voedsel 'voedsel' is. Varda raakte zelf gefascineerd door 'afgekeurde' hartvormige aardappels... 

De film is gebaseerd op het 19e eeuwse schilderij 'Les Glaneuses' van Millet, en laat ons kennismaken met mensen die om verschillende redenen na-oogsten: uit familietraditie, financiële noodzaak, uit verontwaardiging over de gigantische voedselverpilling en protest tegen de overvloedige consumptiemaatschappij. Of -  zoals een Michelinsterren-kok in de film 'omdat je gek zou zijn om al dat fantastische voedsel zomaar te laten wegrotten'. Volgens een oude Franse wet hebben sprokkelaars het recht om de overblijfselen van oogsten te rapen - tot op zekere hoogte - en voor eigen gebruik aan te wenden of door te verkopen. Met die wet wordt verschillend omgegaan, zowel door boeren en landgoedeigenaren als door de glaneurs zelf. Er wordt van alles verzameld: aardappelen, kolen, tomaten, graan, druiven, appels en peren, en ook olijven, amandelen en (aan zee) zelfs oesters en mosselen. Andere plekken om 'na te oogsten' zijn de afvalcontainers bij winkels, restaurants en supermarkten.
Ook het grof vuil levert voor menig stadsjutter allerlei (her)bruikbare producten en materialen op: een eldorado voor kunstenaars. Varda filmde impulsief en soms speels met een kleine handcamera. Dat leidde tot een heel eerlijke - bij vlagen amateuritsch overkomende - film. Maar bovenal tot een heel on-opgesmukte film recht uit het hart. Wellicht mede daardoor werd deze film overladen met talrijke prestigieuze internationale prijzen.

'Les glaneurs et la glaneuse' is Franstalig en Nederlands ondertiteld. Lengte:  82 minuten.
Uitgebreide beschrijving: www.omslag.nl


Vrijdag 27 januari 2012

The (R)evolution - over de Cultural Creatives

Imposante film uit 2011 van de onafhankelijke Hongaarse filmmaker Frigyes Fogel - over de wereldwijd groeiende beweging van de Cultural Creatives.

Frigyes Fogel trok door de VS en Europa (ook Nederland) en sprak met tientallen Cultural Creatives: de nieuwe generatie doen-denkers, die hun dromen en idealen over een ander soort samenleving nu al concreet in praktijk brengen. Over hen maakte hij de imposante film 'The (R)evolution'  Door de film loopt een rode draad, die begint rond 1970 (rapport van de Club van Rome), met als belangrijke keerpunten de Battle of Seattle (1999) en doorbraak van internet. Sindsdien zijn wereldwijd mensen in beweging gekomen - en met elkaar verbonden - op tal van terreinen: milieu, vrede, internationale solidariteit, mensenrechten, een andere economie, holistische spiritualiteit, duurzaam bouwen, gemeenschappelijk wonen. Er is niet één startpunt of dominant thema; begin ergens en je komt vanzelf allerlei andere thema's en ontwikkelingen tegen. Alles is met elkaar verweven. En de mensen? Frigyes Fogel: ,,Ze zijn allemaal hier, tussen en om ons heen: 80 miljoen Cultural Creatives in de Verenigde Staten en 120 miljoen in Europa, allemaal met een vergelijkbare mentaliteit - de burgers van een nieuwe wereld. Hun boodschap: 'de tijd is rijp om het vormgeven van het sociale leven in onze eigen handen te nemen''. Zowel denkers als doeners komen in The (R)evolution in beeld en aan het woord: schrijvers, wetenschappers, universitair docenten, filosofen, activisten tegen de oorlog in Vietnam en tegen de WTO, en aanpakkers in de biologische landbouw, antroposofisch onderwijs, ethisch verantwoord ondernemen en bankieren, holistische gezondheidszorg, organische architectuur, bewoners van ecodorpen en betrokkenen bij Transition Towns. Onder de vele geïnterviewden zijn o.a. Paul H. Ray. Ervin Laszlo, Susan George, Rob Hopkins, Martin Ping, Peter Merry, e.v.a.

Bij het maken van de film moest de Occupy-beweging nog geboren worden, maar The (R)evolution bevat de kiemen van deze onvermijdelijke uitbarsting van verzet. Iedereen die meer over beweegredenen en 'eisen' van Occupy wil begrijpen, zou deze film ook moeten bekijken. Het moet allemaal anders, het kán allemaal anders, en er gebeurt ook al heel veel 'anders'. Natuurlijk biedt deze film geen eenduidig antwoord, simpelweg omdat er niet één antwoord is. Wel geeft de film een breed overzicht van visies, analyses en concrete initiatieven die in hun onderlinge samenhang een wereld van verschil zullen gaan maken. De Cultural Creatives zetten hun inzichten, idealen en verlangens om in concrete daden, ieder binnen zijn of haar mogelijkheden. De stille revolutie is al lang gaande!  Uitgebreidere beschrijving van de film: www.omslag.nl   Website over deze film: culturalcreatives.ccVrijdag 25 november 2011

The Economics of Happiness

Prachtige nieuwe film van Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick en John Page over het dubbele gezicht van de economische globalisering. Nu Nederlands ondertiteld.

Op 27 mei 2011 was bij Omslag al een (besloten) voorvertoning van deze geweldige film. Inmiddels is The Economics of Happiness wereldwijd in première gegaan en wordt overal enthousiast ontvangen. Omdat de film gaat over vrijwel alles waarvoor ook Omslag zich inzet, spanden we ons in om bij deze film een Nederlandse ondertiteling te krijgen. Die is er nu. Dus draaiden we de film opnieuw! Meer over deze film >>>

De film is Engelstalig en Nederlands ondertiteld. Lengte: 67 minuten.Vrijdag 24 juni 2011 / 26 augustus 2011

Living without money - Leven zonder geld

Documentaire over de Duitse Heidemarie Schwermer (1942), die al sinds 1996 leeft 'zonder geld'. De voormalig onderwijzeres en psychotherapeute, en moeder van twee kinderen, besloot een radicaal experiment aan te gaan. In 1994 introduceerde ze LETS in haar woonplaats Dortmund, onder de naam 'Geef- en Neemcentrale'. Vanaf dat moment werd 'ruilen' haar grote passie en begon de relativering van het begrip 'geld'. Vanuit haar betrokkenheid bij de Geef- en Neemcentrale - en gaandeweg ook door haar veelvuldig optreden in de media, ontwikkelde zich een heel netwerk aan contacten. Financieel echt moeilijke periodes overbrugde ze via haar spaarrekening. Langzaam maar zeker lukte het haar om uit allerlei bestaande structuren te stappen en een nieuwe manier van leven te ontwikkelen: bevrijd van (geld)zorgen. In 2004 beschreef ze haar ervaringen in de bestseller 'Een rijk even zonder geld'. Website van Gib und Nimm >>>

De film 'Living without money' werd in 2010 gemaakt en volgt Heidemarie Schwermer in haar dagelijks leven: waar haalt ze haar voedsel vandaan, hoe regelt ze het met vervoer en hoe organiseert ze een dak boven haar hoofd. Naast deze en andere praktische aspecten, is er ook het verhaal van haar persoonlijke ontwikkeling en haar eigen bewustwordingsproces. Ze heeft geen vaste woonplek en is voortdurend onderweg, vaak ook in het buitenand. Ze wordt frekwent uitgenodigd voor interviews, begeleidt anderen in het verkennen van aspecten van leven zonder geld, en ze geeft gastlessen op scholen. Haar leefstijl leidt enerzijds tot nieuwsgierigheid en afgunst, maar tegelijk ook tot wantrouwen en soms afkeer, vooral bij mensen die haar veranderende levensvisie en het daarbij behorende waardenconcept als een persoonlijke 'bedreiging' ervaren.

De Noors/Italiaanse documentaire duurt ongeveer een uur, is Duitstalig en Engels ondertiteld. Website over de film >>>

We draaiden deze film tijdens de maandelijkse filmavond, op vrijdag 24 juni 2011.

Op vrijdagavond 26 augustus 2011 draaien we film opnieuw, tijdens het kampeerweekend 'Werken aan de Wereld' in de tuin van Omslag in Eindhoven.


Vrijdag 27 mei 2011

The Economics of Happiness

Splinternieuwe film (2011) van Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick en John Page over het dubbele gezicht van de economische globalisering.

De film The Economics of Happiness - De Economie van het Geluk - gaat over een wereld die zich in twee verschillende richtingen beweegt. Enerzijds is er de onzalige alliantie van overheden en grote bedrijven die de macht van het bedrijfsleven in stand houdt. Tegelijkertijd is er een wereldwijd verzet van mensen tegen dit beleid. Zij vragen om een ​​herregulering van handel en financiën én ze nemen het heft in eigen hand om een heel andere toekomst te creëren. Ze zetten zich in voor gemeenschappen op een meer menselijke schaal, en voor een ecologische, lokaal georiënteerde economie. De film toont beide ontwikkelingen: de groei van sloppenwijken en stedelijke wildgroei, afbraak van de democratie en  de obscene handel in afvalstoffen: handel in het belang van de handel; zelfmoorden van Indiase boeren, de teloorgang van land... De tweede helft van de 'Economie van het Geluk' biedt naast inspiratie ook praktische oplossingen: een meer lokaal georienteerde economie kan een strategische oplossing vormen voor de meest ernstige problemen. De film gaat in op de (beleids)veranderingen die nodig zijn om lokale bedrijven te laten overleven en te laten bloeien. We maken kennis met gemeenschapsinitiatieven die een 'lokale agenda' vooruit helpen: stedelijke tuinen in Detroit (VS) en de wereldwijde Transition Towns beweging, gestart in Totnes (GB). We zien de opmars van de Local Food-beweging, het herstel van de biologische diversiteit, gemeenschappen en lokale economieën wereldwijd. En we maken kennis met Via Campesina: de grootste sociale beweging ter wereld, met meer dan 400 miljoen leden. Het gaat om het behoud van zowel biologische als culturele diversiteit.

Aan de film verleende een groot aantal mensen uit
zes continenten hun medewerking, waaronder Vandana Shiva, David Korten, Samdhong Rinpoche, Helena Norberg-Hodge, Michael Shuman, Zac Goldsmith en Rob Hopkins. Duidelijk wordt dat klimaatverandering en Peak Oil ons weinig keus laten: we moeten lokaliseren om de economie weer 'thuis' te brengen. En het goede nieuws is dat we daarmee niet alleen de aarde kunnen genezen, maar ook ons eigen gevoel van welzijn kunnen herstellen. 'De Economie van het Geluk' poogt ons geloof in de mensheid te herstellen: het is mogelijk om samen aan een betere wereld te bouwen!
Meer over deze film >>>

De film is Engelstalig, en niet ondertiteld. Lengte: 67 minuten.

We draaiden deze film 'The Economics of Happiness' aan de vooravond van de Aanloopdag 'Duurzaam leven in Transsylvanië (zaterdag 28 mei). Meer >>>Vrijdag 29 april 2011

Vijfsterrenmonument - Bouwen voor mensen

Janneke Monshouwer werkte vele jaren aan een film die ze perse wilde maken: een documentaire over de (achtergronden van de) architectuur van het imposante hoofdkantoor van de ING bank in Amsterdam-zuid-oost. Het is een van de meest aansprekende ontwerpen van de architecten Ton Alberts en Max van Huut.
De film bevat - naast veel (sfeer)beelden ook interviews met Alberts, Van Huut, Jorn Copijn (groenvoorziening) en andere bij de bouw betrokkenen. De duurzame en organische (antroposofische) bouwstijl komt in het gebouw volop tot zijn recht, zowel bij voorzieningen op het gebied van water- en energie (veel toepassing van direct daglicht en zonne-energie, stromend water door het hele complex), als bij de vormgeving en inrichting en de keuze van materialen en kleuren. Monshouwer deelde haar film in in 13 hoofdstukken: karakter van het gebouw, de binnenstraat (ontmoetingen), bouwkosten (nauwelijks duurder dan gangbare bouw); onstaansgeschiedenis van het bouwplan, groenvoorziening in gebouw en tuin; wereldwijde belangstelling; water en klimaat; eenheid van vorm (energie, licht, binnenklimaat, akoestiek); warmte-uitstraling (contact met mensen); metamorfose; toepassing van de Gulden Snede en de Vijfster; andere gebouwen van Ton Alberts; kunst in de werkomgeving. Een fascinerende en inspirerende film, die ook een ode is aan de in 1999 overleden Ton Alberts. Lengte: 70 minuten.
Nederlandstalig. Meer over deze film >>>


Vrijdag 25 maart 2011

Escape from Suburbia - Beyond the American Dream

In deze film (de opvolger van 'The End of Suburbia' uit 2004) gaat regisseur Gregory Greene op zoek naar de immense gevolgen van Peak Oil. Hij richt zich daarbij met name op de bevolking van de buitenwijken van grote steden. Hun leven zal drastisch veranderen op alle terreinen: voedselproductie en -distributie, autogebruik, energievoorziening, transport, woningbouw. Experts komen aan het woord over de snel naderende oliecrisis - waarvoor veel mensen - ook politici en de media - de kop in het zand steken, omdat de gevolgen zo angstwekkend verstrekkend zullen zijn. Deze film zoemt daarop in. Maar biedt ook oplossingsrichtingen: lokaal geproduceerd, biologisch voedsel (stadsboerderijen, Community Supported Agriculture (in Nederland 'Pergola's), een uitgekiend openbaar vervoerssysteem, slimme duurzame energiesystemen afgestemd op lokale productie. De film portretteert ook mensen die de aard en omvang van de olieproblematiek al goed inzien en daar zo hun persoonlijke conclusies aan verbinden en op initiatieven zoals Community Gardens, een 'Green Guerilla' stadstuinproject en stadsboerderijen in New York. De film is Engels gesproken en niet ondertiteld. Lengte 90 minuten. Meer over deze film >>>


Vrijdag 25 februari 2011

The Yes Men fix the world

De nieuwste film - uit 2010 - van de Amerikaanse activisten Andy Bichlbaum en Mike Bonanno, oftewel de 'Yes Men'. Ze doen zich voor als representanten van multinationals en geven op congressen en conferenties neppresentaties om deze multinationals in een kritisch daglicht te stellen. Soms zijn hun optredens zo absurd en hilarisch, dat je je afvraagt of dit wel echt is. Maar alles is waar gebeurd. In maatpak gestoken duiken ze telkens weer op en laten ze zien hoe je makkelijk geld kunt verdienen aan slachtoffers van orkaan Katrina. Als 'medewerkers van Dow Chemical' nemen ze - ten overstaan van een miljoenenpubliek op BBC-tv - de schuld op zich voor het drama in Bhopal, en ze introduceren Halliburton SurvivaBall, het antwoord op de angst van menig wereldburger. De Yes Men provoceren, zijn grappig en bepaald niet objectief. Hun optredens - en films - fungeren als een ideologisch pamflet tegen de vrije markt en de globalisering. Lengte 87 minuten, Nederlands ondertiteld.  Meer over deze film >>>Vrijdag 28 januari 2011

Sea The Truth: 'in het jaar 2048 zullen de oceanen leeg zijn...'

In deze film staat de conditie van onze zeeen en oceanen centraal. De documentaire waarschuwt tegen het uitsterven van vissoorten door overbevissing. In de film gaan twee jonge marien biologen, Marianne van Mierlo en Barbara van Genne, wereldwijd op zoek naar wetenschappelijke informatie over de conditie van onze grootste ecosystemen die meer dan 2/3 van onze planeet bedekken. Onderwaterfotograaf Dos Winkel toont zo de schoonheid van het onderwaterleven en de enorme bedreigingen waaraan dat bloot staat. De harde conclusie van de film luidt: ,,Iedere vis die nu uit de oceaan wordt gehaald, is er een te veel.'' Deze documentaire toont aan dat er helaas geen 'verantwoorde' vis meer bestaat op dit moment''. De film duurt 75 minuten en is Nederlands ondertiteld.

Sea The Truth is een productie van de Nicolas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. De film ging in mei 2010 in premiere. Meer over de film: www.seathetruth.nlVrijdag 26 november 2010

Taste the waste: help voedselverspilling de wereld uit!

Internationale documentaire over voedselverspilling. De film belicht de problemen, ontwikkelingen en mogelijke oplossingen. De film ging in premiere op Wereldvoedseldag 2010 (16 oktober).

De boodschap van de film is: honger hoeft niet, het kan ook anders! Want: de helft van al het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd wordt vernietigd of belandt in de vuilnisbak. De grootste verliezen ontstaan bij de productie, de verwerking, het transport en de tussenhandel. Intussen lijden een miljard mensen honger...
De Oostenrijkse filmmaker Valentin Thurn volgde wereldwijd het spoor tussen ploeg en bord en maakte een heldere, maar onthutsende en confronterende documentaire. In 'Taste the waste' biedt hij ons een blik achter de schermen van supermarkten (die meestal niet wilden meewerken), en komen telers, voedselexperts, eco-activisten en politici aan het woord die zich bezig houden met het (wereld)voedselprobleem. De film toont ook alternatieven: 'dumpster-divers' die uit de afvalcontainers bij supermarkten 90% van hun voedsel bij elkaar verzamelen; de voedselbank in Parijs, waar een vluchtelinge uit Kameroen de bananen uit haar thuisland in de weekpakketten stopt), collectieve daktuinen en stadslandbouwprojecten in New York en Brooklyn, en een design-studente uit Nederland met een heel eigen kijk op groenten bewaren zonder koeling. Het leidde tot een prachtige documentaire van 55 minuten. Nederlands ondertiteld. Bekijk hier de trailer >>>.
De film kwam tot stand in samenwerking met o.a. de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS). Ter begeleiding van de film maakte de BOS een informatieve website >>>Vrijdag 29 oktober 2010 en vrijdag 12 november 2010

A new we - ecovillages and ecological communities in Europe

Aan de vooravond van de beide Aanloopdagen rond 'anders' wonen in Nederland, draaiden we de splinternieuwe film 'A New We' - over ecodorpen en ecologische leefgemeenschappen in Europa. Lengte: 2 uur.

De Oostenrijkse filmer Stefan Wolf maakte een lange film (twee uur) over tien heel verschillende ecodorpen en ecologische leefgemeenschappen in acht Europese landen. Geportretteerd worden: Oekodorf Sieben Linden en Schloss Tonndorf (Duitsland), Krishna Valley (Hongarije), Damanhur (Italie), Schloss Glarisegg (Zwitserland), La Borie Noble (Frankrijk). Valle de Sensaciones  en Matavenero (Spanje), Tamera (Portugal) en Finca Tierra (Canarische Eilanden).
De film is opgebouwd rond vragen als: hoe zijn de gemeenschappen georganiseerd, hoe loopt het besluitvormingsproces, hoe zijn de financien geregeld, welke keuzes worden er gemaakt op het gebied van voedsel en hoe zelfvoorzienend zijn de communities met betrekking tot voedsel en energie, hoe belangrijk is spiritualiteit, hoe verloopt de interactie tussen volwassenen en kinderen, en is er (eigen) onderwijs?

Bekijk de trailer van de film >>>. 
Rond de film is een speciale website: klik hier >>>

De film is beschikbaar in twee taalversies: Duits en Engels. We draaiden op deze filmavonden de Engelse versie (niet ondertiteld).

Extra: Omslag heeft de Engelstalige versie van de film in de verkoop genomen, zodat die nu snel en makkelijk te bestellen is. Verkoopprijs € 24,90. Film bestellen >>>

Aanloopdagen over 'anders' wonen in Nederland

Tijdens de Aanloopdagen rond 'anders' wonen in Nederland, bij Omslag op 30 oktober en 13 november, werden fragmenten uit de film A New We vertoond. Daarna ging het gesprek over ontwikkelingen rond ecodorpen en ecologische leefgemeenschappen in Nederland. Daarvoor waren sprekers namens verschillende propjecten in Nederland uitgenodigd. Van beide Aanloopdagen zijn uitgebreide inhoudelijke verslagen beschikbaar. Verslag van 30 oktober >>>   Verslag van 13 november >>>Vrijdag 24 september 2010

Nelson Mandela: in the name of freedom

In het kader van de landelijke Vredesweek, draaidenen we op deze avond een film over het leven van Nelson Mandela: 'In the name of freedom'. De film vertelt in grote lijnen het leven van de charismatische Nelson Mandela.

De Franse filmmaker Joël Calmettes maakte de documentaire 'Nelson Mandela: In the Name of Freedom' (2010) voor de Franse televisie. Hij vertelt het leven van Mandela aan Mandela. Directe aanleiding was het feit dat het in 2010 twintig jaar geleden is dat Mandela uit de gevangenis werd vrijgelaten na een gevangenschap van 27 jaar. In zijn film volgt Calmettes in chronologische volgorde de gebeurtenissen uit het leven van Mandela, beginnend bij zijn jonge jaren in het vroegere Transkei. Voor de film werd veel authentiek beeldmateriaal gebruikt. Meer over de film >>>. De film duurt 54 minuten en is Nederlands ondertiteld.


Vrijdag 27 augustus 2010

The Turning Point - A return to community

Een inspirerende film over het scala van praktische, ecologische initiatieven die de afgelopen jaren werden ontwikkeld binnen Europa's oudste ecodorp: Findhorn in Schotland. Deze Engelstalige film is niet ondertiteld. De film ging in december 2009 in premiere.

In 'The Turning Point' ('Omslag') presenteert Ecovillage Findhorn haar visie op de toekomst: regionalisering en gemeenschapsvorming als tegengif tegen de klimaatverandering en de slinkende olie- en gasvoorziening. Aan de totstandkoming van de film, met als ondertitel Terugkeer naar de gemeenschap, werd twintig maanden lang gewerkt. In de film wordt het vitale belang van de gemeenschap in de 21e eeuw verkend. Veel opnamen werden gemaakt in Findhorn zelf. De film gaat over allerlei praktische, duurzame oplossingen die de afgelopen twintig jaar in dit spiritueel-holistische ecodorp werden ontwikkeld, zoals: het Findhorn Wind Park (eigen energie-opwekking), Earthshare (Community Supported Agriculture), The Living Machine (ecologische afvalwaterzuivering), de tuinen van de Findhorn Foundation, lokale productie van eieren en kaas, de biologische, ambachtelijke bakkerij, de gemeenschappelijke tuin van Transition Town Forres, carpoolen en het gebruik van lokaal geld (de 'Eco'). De film duurt 41 minuten.

Na de pauze kunnen we desgewenst enkele intervieuws vertonen, die als bonus bij deze film beschikbaar zijn. Er is dan keuze uit vier interviews, respectievelijk met: Richard Heinberg, Peak Oil-deskundige en auteur van o.a. 'Powerdown: Options and Actions for a Post-Carbon world;, Rob Hopkins, mede-oprichter van het Transition Network en auteur van het Transition Handbook; Joanna Macy, auteur van  o.a. 'Coming Back to Life: Practices to Reconnect our Lives, Our World; deep-ecology voorvrouw en boeddhiste; en Megan Quinn Bachman, directeur van Community Solutions en co-producer van de film 'The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil'.
De interviews hebben een totale lengte van ongeveer 70 minuten. Film en interviews zijn Engelstalig, en zijn helaas niet ondertiteld.

Deze film sluit prachtig aan bij het concept van Transition Towns. De Findhorn Foundation is zelf actief binnen de wereldwijde Transition Towns beweging. Website rond de film: www.theturningpointfilm.com


Vrijdag 25 juni 2010

Eerst Aarde - ecologische architectuur zonder compromis

Deze prachtige, inspirerende film over het bouwen van gezonde huizen met natuurlijke materialen uit de directe omgeving, draaiden we al eens eerder tijdens een filmavond. De film werd met groot enthousiasme ontvangen. Op verzoek van Omslag is nu een Nederlandse ondertiteling bij deze film gemaakt, dus draaiden we 'm nog eens.

'Eerst Aarde' ('First Earth') gaat over het bouwen van gezonde huizen uit natuurlijke materialen, zoals klei, leem, hout, stro, adobe, bamboe. De film toont de schoonheid en eenvoud van bouwen met materialen uit de directe eigen omgeving, en benadrukt dat dit ook bij uitstek materialen zijn waarmee niet technisch geschoolde mensen zelf hun huis kunnen ontwerpen en (mee)bouwen. Het volgen van een goede workshop en veel oefenen in de praktijk leidt al snel tot resultaten. Daarnaast gaat de film in op de noodzaak van ecologische architectuur met het oog op het opraken van de olie (Piekolie) en de milieubezwaren van bouwen met teveel hout en cement. Mondiaal gezien nemen gebouwen zo'n 40% van de beschikbare energie voor hun rekening en 40% van alle grondstoffen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot en dragen voor eenzelfde percentage bij aan de afbraak van de ozonlaag. 75% van alle bomen die worden gekapt in Noord-Amerika worden gebruikt in de bouw... Met deze harde feiten op de achtergrond, kwam een film tot stand die laat zien dat het zelf bouwen van huizen en grotere gebouwen een eeuwenoude traditie is, dwars door alle culturen heen. De kennis werd - en wordt nog steeds - van generatie op generatie overgedragen.

Aan de film werkte een internationaal collectief van filmers en fotografen mee, waardoor een breed overzicht ontstaat van bouwwijzen en -stijlen in ondermeer Ethiopië, Ghana, Yemen, Canada, New Mexico, de VS, Groot-Brittannië, Israël en Thailand. Het is een prachtige, inspirerende film, die ook inzoemt op de betekenis van zelf bouwen met natuurlijke materialen in (oude) stadwsijken waarbij de hele buurt, jong en oud, wordt betrokken om ontmoetingsplekken en amfitheaters te bouwen - vaak kleurrijk en creatief vormgegeven. En: de buurt verandert er door ten goede: de nieuw gecre-eerde plekken worden goed gebruikt, waardoor de sociale cohesie in buurten sterk wordt bevorderd. Samen iets moois bouwen in je eigen buurt leidt tot een sterk gemeenschapsgevoel, waaruit vaak ook weer andere initiatieven ontstaan. Klei, leem en stro zijn ook goedkope bouwmaterialen, met een hoge isolatiewaarde en ze lenen zich goed voor het maken van fantasierijke organische vormen en sierelementen. Ook hiervan toont deze film veel mooie voorbeelden, zoals de initiatieven van City Repair in Portland (VS).

In de film komen ook verschillende architecten en wetenschappers aan het woord over de noodzaak tot 'anders' bouwen, zoals Derick Jenssen, Richard Heinberg, Daniel Quinn en Eugene Tsui. De film is een absolute aanrader voor mensen die ervan 'dromen' ooit zelf een ecologisch huis(je) te bouwen.

De film kwam tot stand onder regie van David Sheen en werd in 2009 uitgebracht door The Red Pharmacy in Toronto. Duur: ongeveer anderhalf uur. De film wordt begeleid met een zeer informatieve website >>>

De hele film (in 12 verschillende delen) is ook beschikbaar via YouTube >>>


Vrijdag 28 mei 2010

The Future of Food / De Toekomst van ons Voedsel

There's a revolution happening...

In 2004 produceerde Deborah Koons Garcia een onthutsende film over 'patenten op leven' en over het wetenschappelijke proces van genetische manipulatie. In 'The Future of Food' wordt vooral de aanpak van gentech-multinational Monsanto breed uit de doeken gedaan. De film gaat ook over landbouw, honger en overvloed in een historisch en mondiaal perspectief, en over de ethische en economische consequenties van gentech voor boeren en landbouw. Boeren uit de VS en Canada vertellen over de vergaande economische en juridische consequenties voor hun bedrijf bij ongewenste spontane uitzaai van Monsanto zaden. Je wordt er niet vrolijk van, maar het is goed om te weten hoezeer de belangen van politiek en biotechindustrie met elkaar verweven zijn. Is dit de toekomst van ons voedsel?
De film is erg verhelderend voor mensen die hun standpunt ten aanzien van genetische manipulatie nog niet hebben bepaald. Maar de film biedt ook lichtpunten en  geeft suggesties voor een andere toekomst...

De film duurt zo'n anderhalf uur en is Nederlands ondertiteld. Meer over deze film >>>Vrijdag 26 maart 2010

A Farm for the Future


Documentaire van de BBC-tv uit 2009 over een zoektocht naar nieuwe vormen  van landbouw, als reactie op de moderne grootschalige, industriële landbouw.

Als aardolie schaarser en duurder wordt (als gevolg van Peak Oil), heeft dat onvoorstelbaar grote gevolgen voor de productie en distributie van voedsel. Rebecca Hosking, zelf opgegroeid op een kleine familieboerderij in zuid-west Engeland, gaat in deze film op zoek naar nieuwe toekomstperspectieven. Aan het woord komen o.a. de Ierse geoloog Colin Campbell en Peak Oil deskundige Richard Heinberg - beiden wijzen op de grote urgentie van een tijdige omschakeling naar olie-arme productieprocessen. Maar Hosking gaat ook op bezoek bij permacultuur-pionier Patrick Whitefield. Daar maakt ze kennis met een hele nieuwe manier van voedsel verbouwen en het houden van vee: in bostuinen ('forest gardens') die zijn opgezet volgens de permacultuur-methode. Naast de ecologische armoede van industriële landbouw, brengt deze film ook de rijke biodiversiteit van 'met de natuur mee'-tuinieren in beeld. Hosking's ervaring als natuurfilmer komt hierbij goed tot uiting.

De film duurt ongeveer 50 minuten en is Nederlands ondertiteld. Meer over deze film >>>


Vrijdag 26 februari 2010

Mother Earth - een nieuwe toekomst voor kleine boeren

Een bijzonder inspirerende film over kleinschalige landbouw in Andrah Pradesh, een van de armste streken in zuid-India.

Vrouwen zetten samen collectieven op en namen zo de voedselproductie voor de lokale bevolking (weer) in eigen hand. Ze weigeren te produceren voor de export. Ze organiseren collectieve inkoop, beheren eigen zadenbanken voor het behoud van de biodiversiteit en ze leggen eigen zadenvoorraden aan. Ze bedrijven traditionele vormen van kleinschalige ecologische landbouw met een systeem van combinatieteelt en een verscheidenheid van gewassen. En ze behalen zeer goede oogsten! De vrouwen zijn trots op hun verworven onafhankelijkheid. Meer >>>

Mother Earth is een film van de Nederlandse filmmakers Jan Paul Smit en Paul Enkelaar uit 2007. Nederlands ondertiteld. Lengte: 30 minuten. Na een korte pauze draaien we een (niet ondertiteld) interview van 30 minuten met P.V. Satheesh van de Deccan Development Society. Bekijk de trailer van deze film.

De film Mother Earth is ook te koop bij Omslag voor 9 euro. Bestellen?


Vrijdag 29 januari 2010

In Transition - van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht

De eerste film over de wereldwijde Transition Towns-beweging: informatief en inspirerend! Nu met Nederlandse ondertiteling. En een gefilmd interview over de psychologie van verandering.

Op 26 juni 2009 draaiden we bij Omslag al de voorlopige (Engelstalige) versie van de film 'In Transition' - over de wereldwijde Transition Towns beweging. Inmiddels is de definitieve versie van de film beschikbaar - met Nederlandse ondertiteling! Dus draaien we die opnieuw. De film laat zien hoe Transition Town-initiatieven op verschillende plekken in de wereld concreet vorm krijgen. Hoofdthema's in de film zijn: introductie van het TT-concept, uitleg van de term 'Peak Oil', de start van een TT-initiatief, lokaal voedsel, de introductie van lokaal geld, onderwijs en educatie, vervoer en contacten met het lokaal bestuur. De film duurt ongeveer 50 minuten.

Na een korte pauze vertonen we een (niet ondertiteld) Engelstalig interview met Sophy Banks, die als trainster betrokken is bij het internationale Transition Towns-netwerk. Zij gaat uitgebreid in op de psychologie van veranderingsprocessen, een belangrijk onderdeel van het TT-concept. Dit deel duurt ongeveer een half uur.

Na afloop kan desgewenst worden nagepraat over de ontwikkelingen rond Transition Towns in Nederland. Vooraf aanmelden is absoluut noodzakelijk!  Meer over de film >>>

Wat zijn Transition Towns?
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken. eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Piekolie ('Peak Oil') en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop! 

Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap. De Transition initiatieven hebben een ambitieus doel: je eigen stad, wijk, dorp of (ei)land voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis, de klimaatcrisis, en de noodzaak om te schakelen naar een economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En dat kan! Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf organiseert. De film 'In Transition' gaat vooral ook over die praktijk.  Meer over Transition Towns in Nederland >>>

Omslag is sinds de start van Transition Towns in Nederland (in het najaar van 2008) intensief betrokken bij de landelijke initiatiefgroep. De dubbel-dvd 'In Transition' is ook bij Omslag te koop, a 15 euro. Bestellen >>>

Ook in Eindhoven is inmiddels (evenals in ruim 60 andere plaatsen in Nederland) een actieve lokale TT-groep, die regelmatig activiteiten organiseert. Website: eindhoven.transitiontowns.nl


Vrijdag 27 november 2009

Surplus en The Story of Stuff

Aan de vooravond van de Internationale Niet-Winkeldag, draaiden we twee films die alles te maken hebben met onze manier van (over)consumeren: de documentaire 'Surplus - Being Terrorized Into Consumers', voorafgegaan door de animatiefilm 'The Story of Stuff'.

- Surplus - Being Terrorized Into Consumers

De documentaire 'Surplus - Being Terrorized Into Consumers' won in november 2003 op het IDFA-festival in Amsterdam de Zilveren Wolf voor de beste korte documentaire. De film, gemaakt door de Zweedse cineast Erik Gandini, gaat vooral in op het wereldwijde verzet van met name jonge mensen tegen de overconsumptie. De documentaire begint tijdens de massaprotesten van anders-globalisten tijdens de G8-top in Genua en maakt vervolgens een reis langs de VS, India, China, Italie, Zweden, Hongarije, Canada en Cuba. De oproep van de Amerikaanse president Bush om massaal te gaan winkelen - de fameuze 'shopping speech' - is in de film gemonteerd en de Canadese Buy Nothing Day-activist Kalle Lasn (Adbusters) waarschuwt voor de mentale vergiftiging door de reclame. In deze film volgt regisseur Gandini antiglobaliseringsgoeroe John Zerzan. Zerzan ziet reclamespotjes als het machtigste communicatiewapen ooit uitgevonden. De kijker is volgens hem een machteloze consumptieslaaf, die gelooft dat het kopen van dingen zaligmakend is. 'Surplus' wil deze 'consumptieslaven' aanzetten tot nadenken. De film duurt 53 minuten en is Nederlands ondertiteld. Meer over deze film >>>

- The Story of Stuff
 
Een korte animatiefilm die 'het verhaal van onze spullen' vertelt: de hele cyclus van grondstofwinning tot afval komt in beeld, inclusief de problemen die dat oplevert voor mensen en milieu. Ook een uitleg van de werking van de economie, die onze consumptiedrift blijft voeden. Wat betekent dat voor een eerlijke mondiale verdeling van consumptiemogelijkheden, voor de gezondheid van mensen en voor de draagkracht van de aarde? Deze bijzonder instructieve film duurt 20 miniten en is Nederlands ondertiteld. Meer over The Story of Stuff >>>

Beide films zijn ook te leen bij Omslag. Wie de films op 27 november bij Omslag wil komen bekijken, moet zich vooraf aanmelden: 040-2910295 of per e-mail: omslag@omslag.nl

 ^

Vrijdag 30 oktober 2009

KOYAANISQATSI- Life out of balance

Film uit 1982 van regisseur Godfrey Reggio, met muziek van Philip Glass.
Koyaanisqatsi contrasteert de serene schoonheid van de natuur met het waanzinnige gedreun van de hedendaagse, verstedelijkte samenleving en schildert een apocalyptisch beeld van de botsing tussen onze hoogtechnologische, verstedelijkte wereld en de natuur. Het effect van de adembenemende beelden wordt nog eens versterkt door de muziek van componist Philip Glass. De film heeft geen gesproken tekst; de vertraging en versnelling in beeld en muziek geeft een bijna  hypnotiserend effect. De term Ko.yaa.nis.qatsi (uit de taal van de Hopi-indianen), staat voor: Het leven is gek - Het leven in chaos - Het leven valt uit elkaar - Het leven is uit balans - Een manier van leven die vraagt om een andere manier van leven. De fim duurt 83 minuten.

Kooyanisqatsi is de eerste film in de Quatsi-trilogie waaraan in totaal twintig jaar werd gewerkt. 'Koyaanisqatsi', uitgebracht in 1982, richt zich op ontwikkelingen op het noordelijk halfrond. Deel 2 'Powaqqatsi', uitgebracht in 1988 gaat over mensen en culturen op het zuidelijk halfrond. In het derde deel, 'Naqoyqatsi', uit 2002, komen die ontwikkelingen samen en is het leidend thema 'geciviliseerd geweld'. Koyaanisqatsi verwierf de meeste bekendheid wordt beschouwd als een cultfilm. Website over de Qatsi-films: www.qatsi.org

 ^

Vrijdag 25 september 2009

FIRST EARTH - uncompromising ecological architecture

Een lange, bijzonder inspirerende film over hoe mensen wereldwijd zelf hun huizen bouwen met natuurlijke materialen uit de omgeving. Een traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Deze Engelstalige film gaat over het bouwen van gezonde huizen uit natuurlijk materialen, zoals klei, leem, hout, stro, adobe, bamboe. De film toont de schoonheid en eenvoud van bouwen met materialen uit de directe eigen omgeving, en benadrukt dat dit ook bij uitstek materialen zijn waarmee niet technisch geschoolde mensen zelf hun huis kunnen ontwerpen en (mee)bouwen. Het volgen van een goede workshop en veel oefenen in de praktijk leidt al snel tot resultaten. Daarnaast gaat de film in op de noodzaak van ecologische architectuur met het oog op het opraken van de olie (Piekolie) en de milieubezwaren van bouwen met teveel hout en cement. Mondiaal gezien nemen gebouwen zo'n 40% van de beschikbare energie voor hun rekening en 40% van alle grondstoffen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot en dragen voor eenzelfde percentage bij aan de afbraak van de ozonlaag. 75% van alle bomen die worden gekapt in Noord-Amerika worden gebruikt in de bouw... Met deze harde feiten op de achtergrond, kwam een film tot stand die laat zien dat het zelf bouwen van huizen en grotere gebouwen een eeuwenoude traditie is, dwars door alle culturen heen. De kennis werd - en wordt nog steeds - van generatie op generatie overgedragen.

Aan de film werkte een internationaal collectief van filmers en fotografen mee, waardoor een breed overzicht ontstaat van bouwwijzen en -stijlen in ondermeer Ethiopie, Ghana, Yemen, Canada, New Mexico, de VS, Groot-Brittannie, Israel en Thailand. Het is een prachtige, inspirerende film, die ook inzoemt op de betekenis van zelf bouwen met natuurlijke materialen in (oude) stadwsijken waarbij de hele buurt, jong en oud, wordt betrokken om ontmoetingsplekken en amfitheaters te bouwen - vaak kleurrijk en creatief vormgegeven. En: de buurt verandert er door ten goede: de nieuw gecreeerde plekken worden goed gebruikt, waardoor de sociale cohesie in buurten sterk wordt bevorderd. Samen iets moois bouwen in je eigen buurt leidt tot een sterk gemeenschapsgevoel, waaruit vaak ook weer andere initiatieven ontstaan. Klei, leem en stro zijn ook goedkope bouwmaterialen, met een hoge isolatiewaarde en ze lenen zich goed voor het maken van fantasierijke organische vormen en sierelementen. Ook hiervan toont deze film veel mooie voorbeelden, zoals de initiatieven van City Repair in Portland (VS).

In de proloog van de film komen verschillende architecten en wetenschappers aan het woord, zoals Derick Jenssen, Richard Heinberg, Daniel Quinn en Eugene Tsui. De film is een absolute aanrader voor mensen die ervan 'dromen' ooit zelf een huis(je) te bouwen.

De film kwam tot stand onder regie van David Sheen en werd in 2009 uitgebracht door The Red Pharmacy in Toronto. Duur: ongeveer anderhalf uur. Engelstalig. De film wordt begeleid met een zeer informatieve website >>>

NIEUWS: In het voorjaar van 2010 verschijnt 'First Earth' met een Nederlandse ondertiteling.


Vrijdag 28 augustus 2009

HOME -afspraak met de planeet

Een wonderschone en indringende natuurdocumentaire van de Franse filmer/fotograaf Yann Arthus-Bertrand, met veel informatie over milieuproblemen en de opwarming van de aarde. Maar ook: de schoonheid van de aarde liefdevol in beeld gebracht.

Met deze film wil Bertrand zijn steentje bijdragen aan een mondiale gedragsverandering om de planeet te redden. Niet met de beangstigende prognoses en statistieken 'An inconvienent truth', maar met de schokkende kracht van de schoonheid van onze thuisplaneet: ,,Ik wil overtuigen via het hart''. Bertrand verwierf wereldfaam met zijn fascinerende landschapsportretten vanuit de lucht. De film HOME gaat over het ontstaan en de evolutie van de Aarde gedurende 200.000 jaar. Op indringende wijze komen ook de ingrepen van de mens in het ecocysteem en de gevolgen daarvan in beeld. Bertrand: ,,De prijs daarvoor is te hoog, maar het is te laat om pessimistisch te zijn. De mensheid heeft nog zo'n tien jaar de tijd om het tij te keren - we zullen onze consumptiepatronen drastisch moeten veranderen als we de rijkdommen van de aarde nog enigszins in stand willen houden. En: we moeten de rijkdomen van de aarde eerlijk delen met alle wereldbewoners''. In 1994 publiceerde Arthus-Bertrand het fotoboek 'De aarde vanuit de hemel'. In later jaren ontpopte de ontdekkingsreiziger zich ook tot een gedreven milieuactivist. En toen hij de documentaire 'An inconvenient truth' van Al Gore zag, over de opwarming van de aarde, wilde hij ook een film maken over de verstoring van het ecologische evenwicht op de moederplaneet, 'omdat cinema een grotere weerklank heeft dan een fototentoonstelling of een televisiedocumentaire'. Voor deze film werden opnamen gemaakt in 54 landen.

De film duurt ongeveer 1,5 uur en is Nederlands ondertiteld.

'HOME' ging op Wereld Milieu Dag 2009 (5 juni) in meer dan vijftig landen tegelijk in
premiere.

Meer over deze film: www.home-2009.com en www.goodplanet.orgVrijdag 26 juni 2009

In Transition - from oil dependency to local resilience

De eerste film over de wereldwijde Transition Towns
-beweging

Op 23 mei jl. ging in Londen de voorlopige versie in premierevan eerste film over de internationale Transition Towns-beweging: 'In Transition'. De film werd vertoond tijdens de Transition Towns Conference.
(De definitieve versie van de film komt in september beschikbaar. De film duurt ongeveer een uur. Meer over de film >>> )

Omslag heeft een kopie van deze film gekregen en deze draaiden we als 'try out' op 26 juni. De film is Engelstalig en (nog) niet ondertiteld.

Er kwamen zo'n twintig belangstellenden, waarmee de filmruimte tot de laatste stoel was bezet. Voor een goed begrip van de film door mensen nog niet eerder kennismaakten met de Transition Towns beweging, vertelde Omslag-medewerkster Marta Resink voor de vertoning in het kort iets over deze internationale basisbeweging, die ook in Nederland breed aanslaat. Omslag is al vanaf het prille begin in 2008 actief betrokken bij de initiatiefgroep van Transition Towns Nederland*)

Na de film afloop praatten we de in tuin verder over de lokale praktijk van Transition Towns. Enkele initiatiefnemers van het nog prille TT-initiatief in Eindhoven vertelden over de ontwikkelingen in Eindhoven, en Leo de Groot uit Heerlen, lichtte de TT-ontwikkelingen in TT Parkstad Limburg toe. Er volgde een levendig en geanimerd gesprek.
Er waren folders en andere publicaties beschikbaar, waaronder het Transition Handboek.

*) Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken. eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Piekolie ('Peak Oil') en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop! 

Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap. De Transition initiatieven hebben een ambitieus doel: je eigen stad, wijk, dorp of (ei)land voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis, de klimaatcrisis, en de noodzaak om te schakelen naar een economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En dat kan! Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf organiseert. De film 'In Transition' gaat vooral ook over die praktijk.  Meer over Transition Towns in Nederland >>>

In het najaar van 2008 werd het Transition Towns-concept ook in Nederland ge-introduceerd. Er zijn inmiddels initiatieven in 53 grote en kleine plaatsen verspreid over het hele land. Ook in Eindhoven is zich nu een initiatiefgroep aan het vomen.


Vrijdag 29 mei 2009

Ecovillage Pioneers en Permacultuur in Nederland

Op deze avond draaiden we twee films. Eerst de Engetalige film 'Ecovillage Pioneers': een bijzonder inspirerende en informatieve film over zelfbouwers en ecodorp-pioniers in verschillende landen. Een productie uit 2007 van het Britse Undercurrents News Network, ism. Permaculture Magazine. Duur 50 minuten en niet ondertiteld.

Meer over de inhoud van de dvd.   Bekijk een promo van de film.


Na een korte pauze volgdede nieuwe Nederlandstalige documentaire over Permacultuur in Nederland: introductie in een duurzaam ontwerpsysteem. Deze film werd gemaakt door cursisten van de Permacultuur School Nederland en duurt 20 minuten. Theorie en praktijk van Permacultuur worden uitgelegd aan de hand van concrete projecten in Nederland, o.a. op het gebied van eetbare landschappen, bouwen met natuurlijke materialen, waterzuivering, duurzame energie en de sociaal-economische aspecten.

Meer over deze film >>>

NB: deze beide films zijn ook bij Omslag te koop (bestellen? >>>)


Vrijdag 24 april 2009

Reis door Centraal Wonen - Voices of Cohousing

Film uit 2007 van Matthieu Lietaert over het fenomeen Co-Housing - in Nederland beter bekend als Centraal Wonen. We draaien deze film mede met het oog op de landelijke Open Dag in Gemeenschappelijk Wonenprojecten, op 16 mei.

In deze film worden veertien verschillende Centraal Wonen-projecten geportretteerd in Denemarken, Zweden, Duitsland, Belgie en Nederland. Er zijn interviews met bewoners, zij vertellen over de vele aantrekkelijke aspecten van deze woonvorm, waarbij iedereen de beschikking heeft over zelfstandige priveruimten en daarnaast voorzieningen en activciteiten deeeelt met de andere bewoners. Cohousing ontstond rond 1970 en Denemarken en sindsdien zijn er wereldwijd honderden projecten ontstaan. Nederland telt anno 2009 zo'n 100 CW-projecten en er komen er nog steeds bij. Veel projecten zijn gerealiseerd in de (sociale) huursector en de meeste liggen in steden. Er zijn grote en kleine projecten, sommige projecten hebben de omvang van een (eco)dorp met een paar honderd bewoners. Kenmerkend voor Co-Housing is dat de bewoners bepalen gezamenlijk wat en hoe zij samen doen/delen. Beslissingen die iedereen aangaan worden plenair genomen; op deelterreinen wordt besluitvorming vaak gedelegeerd aan werkgroepen. Alle bewoners vervullen bepaalde taken. In sommige projecten wordt elke dag samen gegeten - er is dan een rooster voor de taakverdeling; elders wordt dit per cluster (niet) geregeld. De leeftijdsopbouw in de projecten is meestal zeer divers en varieert van 0 tot soms ver in de tachtig. Er wonen opvallend vaak gezinnen met jonge kinderen en ook voor ouderen is Centraal Wonen vaak een fijne leefomgeving vanwege de vele sociale contacten. Ruime, gemeenschappelijke tuinen lijken ook een kenmerk van Centraal Wonen: als groenten-, kruiden-, bloemen en speeltuin, om samen te eten, te feesten en te dansen. Gemeenschappelijke voorzieningen zijn vaak: auto's, wasmachines, groeps- en vergaderruimten, kinderspeelplaatsen, een kroeg, feest-, sport en/of meditatieruimten, een werkplaats en gereedschappen. Uit de film blijken de algemene overeenkomsten tussen de diverse projecten en ook de verschillende keuzes die bewoners maken. Meer over de inhoud van deze film >>>   

De hoofdfilm duurt 37 minuten. Daarnaast zijn er nog vier extra interviews: met adviezen voor het zelf starten van een Co-Housing project, over de besluitvormingsprocessen, over bouwen met strobalen en over de toepassing van permacultuur in ecodorp Lebensgarten. De film is Engels gesproken en is Nederlands ondertiteld.  Website  van de maker over de film >>>   

Meer over Gemeenschappelijk Wonen in Nederland >>>
 


Vrijdag 27 maart 2009

The real dirt on farmer John - It ain't easy being green

Een sterk autobiografisch docudrama van regisseur Taggart Siegel, geschreven door John Peterson (de boer in de film), waarin een man wordt geportretteerd die zijn liefde voor kunst en voor het land weet te verenigen met de agrarische erfenis van zijn familie.

De onorthodoxe methodes van boer John maken hem echter tot paria in zijn gemeenschap, maar hij slaagt er tenslotte in een vrijstaatje van vrije expressie en een revolutionaire manier van landbouw te creeren op het behoudende platteland van Amerika. Op de paar hectares grond die hem uiteindelijk nog resten begint John biologisch te boeren, het geld voor het benodigde zaadgoed leent hij van zijn moeder. Hij introduceert Community Supported Agriculture (in Nederland: 'Pergola Associatie'), waarbij de klanten mede-aandeelhouders worden van het bedrijf en ontdekt de biologisch-dynamische principes van Rudolf Steiner. Zijn bedrijf - AngelicOrganics - komt tot bloei als nooit tevoren als een organisch landbouwbedrijf met een flinke dosis artisticiteit - de klanten stromen toe en velen van hen werken mee op het land. Angel Organics Farm ontwikkelt zich aan het begin van de 21ste eeuw tot een trekpleister voor milieubewuste consumenten en hedendaagse hippies. Om aan de grote vraag te voldoen, moet John uitbreiden. Een groep consumenten koopt een stuk naastgelegen land en least dat aan de kleurrijke Farmer John.
Anno 2009 is Angelic Organics een bloeiend bedrijf dat wordt 'gedragen' door een groeiende groep consumenten. Als gevolg van het wereldwijde succes van deze film, is de farm inmiddels ook een 'toeristische trekpleister'.
De film, uit 2005, is Nederlands ondertiteld. Duur: 83 minuten.  Meer over de film >>>


Vrijdag 27 februari 2009

The corporation - over de macht van de grote bedrijven

Een documentaire over de macht van grote bedrijven ('corporations') in de kapitalistische samenleving. En over hoe die macht steeds vaker lijkt te ontsporen.
 

Na de val van het communisme is het kapitalisme in Amerika tot grote winnaar uitgeroepen. 'The Corporation' kijkt achter de triomfantelijke glimlach van het kapitalistische gezicht - een masker dat inmiddels al behoorlijk aan het afbrokkelen is. Een zeer actuele film dus, binnen de huidige financiele crisis!
50 Jaar geleden was een corporation een samenwerkingsverband dat werd opgericht om grote projecten aan te pakken, bijvoorbeeld een brug. Tegenwoordig is de invloed van bedrijven doorgesijpeld in alle geledingen van onze maatschappij. Deze documentaire belicht de verhouding van corporaties met milieu, arbeidsomstandigheden, globalisering, politieke partijen en de media. De uitverkoop van staatsbedrijven, waardoor zelfs water onbetaalbaar wordt voor de armsten. Het patenteren van micro-organismen en andere stoffen in de natuur, waardoor medicijnen en landbouwzaden onbetaalbaar worden. De film bevat interviews met onder anderen Noam Chomsky, Naomi Klein, Milton Friedman, Howard Zinn, Vandana Shiva en Michael Moore. De makers hebben zich bij deze documentaire gebaseerd op het boek van Joel Bakan: 'The Corporation: the pathological pursuit of profit and power'.
De film werd in 2003 in Canada geproduceerd door Mark Akbar, Jennifer Abbott en Joel Bakan. Duur: zo'n 2,5 uur! Nederlands ondertiteld.   Meer over deze film >>>Vrijdag 30 januari 2009

De groene hemel - de kindertuinen van meester Bert

Bert Ydema - 'meester Bert ' werkte veertig jaar als schooltuinmeester in de Amsterdamse Westerparkbuurt. In die jaren heeft hij duizenden kinderen op z'n minst interesse, maar vaak ook liefde voor de natuur bijgebracht.

Samen met de kinderen ging hij aan de slag in de schooltuintjes, waar ieder kind op een eigen stukje grond van 10 vierkante meter zelf groenten en bloemen teelde. Ieder schooljaar nam hij een nieuwe groep kinderen mee naar de Mr. A. de Roostuin, waar ze gedurende zeven maanden elke week leerden over hoe planten groeien, hoe je de grond en de planten goed kunt verzorgen, maar ook over composteren en zelf oogsten.
Bert is de geboren onderwijzer, die precies weet wat en hoe hij iets moet zeggen om de kinderen te boeien en te laten groeien. Hij respecteert hun eigenheid, maar leert ze ook om respectvol samen met elkaar en de natuur te laten leven.

'De groene hemel' is een enthousiasmerende film over stadskinderen die vaak nog nauwelijks met de handen in de aarde hebben gewroet, die soms niet eens weten of een steen zinkt of blijft drijven in het water. Vaak zijn ze niet bang voor auto's, maar wel voor wormen en vieze handen vol zwarte aarde. Bert wil de kinderen bijbrengen waar het leven vandaan komt. Onder zijn bezielende leiding leren ze zaaien, onkruid wieden en oogsten. Maar vooral leert hij ze verantwoordelijkheid nemen. Langzaam, met het verstrijken van de seizoenen, verandert het kale landschap van de Amsterdamse schooltuin in een groene hemel.

Het is een prachtige documentaire van regisseur Roel van Dalen over het laatste actieve jaar van meester Bert en zijn kinderen. De film werd in 2008 door de NCRV op tv uitgezonden. De film duurt 50 minuten. Bij de film verscheen ook een gelijknamig boek.Vrijdag 28 november 2008

The Power of Community - How Cuba survived Peak Oil

Hoe Cuba de oliecrisis overleeft

Rond 2010 zal de top van de wereldwijde olievoorraden zijn bereikt - de beruchte  Peak Oil. Vanaf dan zal er steeds minder olie beschikbaar komen. De Peak Oil zal ver strekkende gevolgen hebben voor het maatschappelijk leven, vooral in oliegestuurde economieen en samenlevingen. Hoe gaat het dagelijks leven er dan uitzien?

Een land dat veel ervaring heeft met een drastische oliereductie is Cuba. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie - rond 1990 - kwam er een abrupt einde aan de olie-importen. De Cubaanse economie, toch al onder druk van boycots van met name de VS, stortte in. Het Bruto Nationaal Product daalde met ruim eenderde. De gevolgen van de olieschaarste werden direct merkbaar in belangrijke publieke basissectoren: er ontstond voedsdelschaarste en de transportsector kwam goeddeels lam te liggen. De economische en sociale crisis duurde vijf jaar. De gemiddelde Cubaan verloor in die periode zo'n tien kilo aan lichaamsgewicht.
Maar: Cuba bouwde aan een nieuw systeem van olie-onafhankelijkheid! Het land schakelde om naar een hoge mate van regionale zelfvoorziening, waarbij de hele Cubaanse bevolking werd betrokken. De landbouw werd voor 80% regionaal, zelfvoorzienend en voor 80% biologisch (met elementen van permacultuur); er kwamen kleinschalige landbouwcooperaties, buurt- en zelfs daktuinen om voedsel te produceren. Een uitgebreid openbaar vervoerssysteem werd opgezet en de toepassing van zonne-energie en andere duurzame energiebronnen nam een grote vlucht. Ook stadsplanning en architectuur pasten zich aan de nieuwe situatie aan. In 2006 (het jaar waarin deze film werd gemaakt) bedroeg het energieverbruik van een gemiddelde Cubaan slechtst 1/8 van een doorsnee-Amerikaan.

Over dit omschakelingsproces gaat de film 'The Power of Community'. Het is een inspirerende en hoopgevende film  met veel verrassend positieve ontwikkelingen waarover je via reguliere kanalen zelden of nooit iets te horen krijgt! Nu we aan de vooravond staan van een nieuwe, wereldwijde oliecrisis, biedt deze film krachtige voorbeelden en volop inspiratie voor maatregelen die ook in Nederland genomen zullen moeten worden.

De film werd geproduceerd door The Community Solution: een non-profit organisatie in de Verenigde Staten, die onderzoek doet naar de Peak Oil crisis en die zoekt naar oplossingen voor gemeenschappen op lokaal niveau, gebaseerd op de waarden van samenwerking, milieubehoud en soberheid.

De film is (ook) Nederlands ondertiteld. De hoofdfilm duurt 53 minuten. De dvd biedt daarnaast nog divere extra's.
Klik hier voor een uitgebreide Nederlandstalige beschrijving van de film. De film The power of community heeft een eigen website

Deze film wordt wereldwijd veel gebruikt bij de introductie van het model van Transition Towns.

Na de film kunnen medewerkers van Omslag desgewenst iets meer vertellen over Transition Towns. Omslag is betrokken bij de introductie van dit model in Nederland en organiseert hierover de komende tijd verschillende landelijke informatiedagen (Aanloopdagen) in Eindhoven.


Vrijdag 31 oktober 2008

We feed the world - Wat kost ons eten werkelijk?

Met even wonderschone als onvergetelijke beelden ontrafelt We Feed the World het bizarre verhaal van ons voedsel, alvorens het in de schappen van de supermarkt belandt.

Regisseur Erwin Wagenhofer onderzoekt de marktmechanismen die ten grondslag liggen aan onze voedselindustrie en roept verschillende interessante vragen op. Waarom is strooizout bijvoorbeeld meer waard dan graan? En hoe kan het dat dagelijks 100.000 mensen omkomen van de honger terwijl er wereldwijd genoeg voedsel wordt geproduceerd voor 12 miljard mensen? De film laat zien dat in Wenen elke dag evenveel vers brood wordt weggegooid als dat er in de tweede stad van het land wordt geconsumeerd. Brazilie offert duizenden hectares regenwoud op om soja te verbouwen - niet voor de honger lijdende bevolking, maar voor Europese pluimveehouders die er vleeskuikens mee vetmesten. Ondertussen subsidieren we in het westen onze eigen boeren jaarlijks met 349 miljard dollar aan landbouwsubsidies. De overschotten worden in Afrika gedumpt en aangeboden voor slechts een derde van de lokale marktwaarde. Ondanks sommige schokkende onthullingen is We Feed the World geen simplistische kruistocht tegen industriele voedselproductie. Wagenhofer geeft alle betrokkenen - uiteenlopend van boeren, vrachtwagenchauffeurs, biologen, politici, producenten van genetisch gemodificeerde zaden en de CEO van 's werelds grootste levensmiddelenmultinational Nestle - alle ruimte. Het resultaat is een oogstrelende, intelligente documentaire die complexe verhoudingen glashelder maakt.
Met 200.000 bezoekers in Duitsland en 160.000 in Oostenrijk was dit de meest succesvolle Oostenrijkse documentaire ooit. De film werd in Nederland begeleid met een website: www.wefeedtheworld.nl
De film is Duitstalig, met Nederlandse ondertiteling. Duur: 96 minuten.


Vrijdag 26 september 2008

Abbe Pierre

We draaiden op deze avond twee films over het leven van Henri Groues, beter bekend als Abbe Pierre, grondlegger van de wereldwijde Emmaus-beweging.

Henri Groues, called the Abbe Pierre

We begonnen met een Franse film uit 2001 over het leven en werken van de Franse priester-activist. Deze film beschrijft het bewogen leven van Henri Groues (geboren in 1912) vanaf zijn jeugd tot enkele jaren voor zijn dood. Abbe Pierre is veel zelf aan het woord. De film is in het Engels becommentarieerd. Duur: 30 minuten.


Na een korte pauze draaiden we Abbe Pierre, de voddenraper van Parijs.: een Nederlands gesproken en ondertitelde film over de Emmaus beweging in Frankrijk. Abbe Pierre is veel zelf aan het woord over zijn leven en werken. De film bevat veel historisch materiaal dat de ontwikkeling van de eerste Emmaus tot een wereldwijde beweging laat zien: het bouwen van huizen voor daklozen, de opvallende tentenkampen in het hartje van Parijs, acties en toespraken van Abbe Pierre in zijn strijd voor erkenning van het recht op werk, onderdak en een menswaardig leven voor iedereen. In deze film gaan ook de Nederlanders Jan en Liesbeth Wilkes, die in de begintijd van Emmaus meewerkten in Parijs, daar weer op bezoek en ontmoeten en interviewen Abbe Pierre. Het is een mooie documentaire die Emmaus en zijn grondlegger vooral portretteren binnen de Franse samenleving. Sinds 1978 zijn er ook in Nederland Emmaus-communiteiten, waaronder in Eindhoven (de buren van Omslag!).
Meer over Emmaus in Nederland >>>


Vrijdag 29 augustus 2008

Meat the Truth - Marianne Thieme over klimaat en veeteelt

Film uit 2007 over het verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en de vleesindustrie.

Partij voor de Dieren-parlementarier Marianne Thieme betoogt dat de veehouderij verantwoordelijk is voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen, terwijl verkeer en vervoer 'maar' 13% van de broeikasgassen voor hun rekening nemen. Met deze documentaire wil de Partij voor de Dieren aandacht vragen voor dit essentiele deel van het klimaatbeschermingsbeleid dat Al Gore in zijn film is vergeten. De film wordt afgewisseld met interviews met wetenschappers en scenes uit de animatiefilms The Meatrix en Cows with Guns.
De film is Nederlandstalig en duurt ongeveer 60 minuten. Een productie van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. De film ging in mei 2008 ook in Londen in premiere. De film wordt begeleid met een in het Nederlands en Engels: www.meatthetruth.nl


Vrijdag 6 juni 2008

Gen zoekt boer en Eeuwige Moes

Gezien de actualiteit van de thema's gentechnologie en biodiversiteit, vertoonden we op deze avond twee films.
We begonnen met een gloednieuwe documentaire over gentech in de Nederlandse landbouw: 'Boer zoekt Gen - maar is de liefde wederzijds?' Na de pauze draaiden we de documentaire 'Eeuwige Moes' over het behoud van biodiversiteit.

- Gen zoekt boer - maar is de liefde wederzijds?

Een gloednieuwe documentaire over genetische manipulatie in de Nederlandse landbouw. Gentechnologie wordt sluipenderwijs ingevoerd, ook in Nederland. Maar zijn de boeren wel zo blij met deze ontwikkeling? En wat weten wij als burgers en consumenten eigenlijk van deze nieuwe technologie? Met de verwachtingen en twijfels van boeren als vertrekpunt, gaat de documentaire in op verschillende aspecten van gentechnologie, zoals co-existentie van gemanipuleerde, biologische en gangbare gewassen en de milieuveiligheid en gezondheidsrisico's. Kunnen de verschillende benaderingen van voedselproductie vredig naast elkaar bestaan of zijn ze onverenigbaar in een klein land als Nederland?
De film maakt deel uit van A SEED's gentech-campagne, om het publiek en producenten te informeren over gentechnologie en bouwstenen aan te dragen voor een bewuste meningsvorming. Meer over deze film >>>

Een film van Andreea Dumitriu en Ralf Verbeek uit 2008. Productie: A SEED Europe en Milieudefensie. Lengte: 25 minuten.
Rond deze film is een uitgebreide website gemaakt.

- Eeuwige Moes

De Nederlandse documentaire Eeuwige Moes ('Eternal Mash') is de debuutfilm van Catherine van Campen. De film gaat over oude bedreigde groentensoorten en de strijd voor het behoud daarvan. De film geeft een (onzichtbare) hoofdrol aan Ruurd Walrecht, die zich al zijn hele leven bezighoudt met het verzamelen en instandhouden van oude groente- en graangewassen om ze voor uitsterven te behoeden. Over Ruurd en zijn werk komen allerlei vrienden en bekenden aan het woord, alsmede deskundigen van de Wageningen Universiteit en van het ministerie.
Darnaast is Eeuwige Moes een sterk visuele film met prachtige detailbeelden van oude groentesoorten: een ode aan de groente. In 2005 vertrokken Ruurd Walrecht en zijn vrouw plotseling naar Zweden. Medewerkers van Omslag hebben Ruurd en zijn Oerakker in Nederland diverse keren bezocht. Ruurd en Yvonne wonen momenteel op een prachtige plek in Zweden, waar Ruurd zich vooral toelegt op de veredeling van gewassen. (www.lonnagard.com). 
Meer over de inhoud van de film Eeuwige Moes >>>  

Een film van Catherine van Campen uit 2007. Producent: Joost Seelen/Zuidenwind Producties. Lengte: 53 minuten.

Bekijk de filmclip


Vrijdag 2 mei 2008

Koe 80 heeft een probleem

Een indringende film over de strijd tussen een mondiale industriële landbouw en een familiale landbouw die vooral lokaal en regionaal is en die vele honderden miljoenen mensen opnieuw levenskansen geeft. Waarom nemen Afrikanen de boot naar Europa? Over hoe de sojateelt in Brazilie het oerwoud vernietigt en geen plaats voor mensen laat. Veel van die soja belandt in Europa. De agro-industrie voedert er haar koeien mee en produceert melk- en graanoverschotten. Die worden gedumpt in Afrika. Je zal maar boerin zijn in de Sahel en jouw melk en gierst niet verkocht krijgen. Het gevolg? Nog minder inkomen, nog meer werkloosheid, armoede en migratie.
Een film over de mensen die wereldwijd zorgen voor ons eten. Ze aanvaarden niet dat de welvaart van een paar miljard mensen op het platteland kapot gaat en 850 miljoen mensen honger hebben waarvan 600 miljoen zelf boer zijn. Boeren over heel de wereld voeren strijd voor een duurzame landbouw die mens en milieu respecteert. Kleine boeren uit Noord en Zuid zetten zich samen in - in hun bewegingen, op markten en manifestaties, tot op de top van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Koe 80 heeft een probleem. Een film van de Vlaamse journalist/filmmaker Dirk Barrez, verbonden aan Global Society. Lengte: 52 minuten, Nederlands ondertiteld.

Bekijk de trailer van deze film.

In combinatie met deze film maakte Dirk Barrez ook een gelijknamig boek.


Vrijdag 4 april 2008

Mother Earth - een nieuwe toekomst voor kleine boeren

Een bijzonder inspirerende film over kleinschalige landbouw in Andrah Pradesh, een van de armste streken in zuid-India. Vrouwen zetten samen collectieven op en namen zo de voedselproductie voor de lokale bevolking (weer) in eigen hand. Ze weigeren te produceren voor de export. Ze organiseren collectieve inkoop, beheren eigen zadenbanken voor het behoud van de biodiversiteit en ze leggen eigen zadenvoorraden aan. Ze bedrijven traditionele vormen van kleinschalige ecologische landbouw met een systeem van combinatieteelt en een verscheidenheid van gewassen. En ze behalen zeer goede oogsten! De vrouwen zijn trots op hun verworven onafhankelijkheid. Meer >>>

Mother Earth is een film van de Nederlandse filmmakers Jan Paul Smit en Paul Enkelaar uit 2007. Nederlands ondertiteld. Lengte: 30 minuten + een interview van 30 minuten met P.V. Satheesh van de Deccan Development Society. Bekijk de trailer van deze film.

De film Mother Earth is ook te koop bij Omslag voor 9 euro. Bestellen?

 ^

Waarom dit film-initiatief?

In binnen- en buitenland worden voortdurend interessante films geproduceerd, die nooit in de filmtheaters zullen draaien, omdat ze naar verwachting een te gering publiek zullen trekken.

Omslag heeft in de loop der jaren een interessant filmarchief opgebouwd in de Omslag-bibliotheek.

De films hebben betrekking op een of meer aspecten van 'duurzame ontwikkeling' in de brede betekenis die Omslag daaraan geeft (milieu, vrede, cultuur, werk, economie, solidairteit). Ook hebben we een aardige collectie films rond duurzaam bouwen en gemeenschappelijk wonen.

Omslag wil een platform bieden voor vernieuwende visies en meningen en mensen met elkaar in contact brengen om elkaar te informeren en te inspireren.

We willen graag meer mensen in de gelegenheid stellen de films die bij Omslag aanwezig zijn te bekijken. we hebben de ruimte om een bescheiden groep mensen bij elkaar te brengen.

Daarom het initiatief van de Vrijdag Film: samen met andere mensen een film bekijken in de werkruimte van Omslag en daar na afloop informeel nog wat over napraten.
Bij mooi weer kan dat in de Omslag-tuin. Er is biologische koffie, thee en vruchtensap verkrijgbaar.

De filmavonden hebben een besloten karakter en zijn alleen toegankelijk voor wie zich vooraf heeft aangemeld.
Aanmelden kan telefonisch: 040-2910295 of per e-mail: omslag@omslag.nl

Een film duurt doorgaans een uur. Soms draaien we een paar korte films rond hetzelfde thema en een enkele keer zal het een lang film zijn.
Halverwege de avond is er een korte pauze.

Iedereen kan (suggesties voor) films aandragen; voorlopig putten we uit het Omslag-archief.
De films beginnen telkens om 20:00 uur; vanaf 19:30 staat er koffie/thee klaar.

Van de aanwezigen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.


Omslag organiseert regelmatig publieksactiviteiten, zoals Aanloopdagen,
de Theetuin in de maand mei (op vrijdagmiddag), en af en toe een kampeerweekend of een  Open Dag.
Elke vrijdagmiddag (niet in juli) is de bibliotheek geopend voor bezoekers.   © 2019 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - contact