OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Kabinet in hoger beroep tegen klimaat-vonnis


De rechtbank doet uitspraak: ten minste 25 procent minder broeikasgassen
DEN HAAG, 1 september 2015 - Het kabinet gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank op 24 juni, dat de Nederlandse regering verplicht het klimaatprobleem serieus aan te pakken.

Het kabinet zet vraagtekens bij de manier waarop de rechtbank het kabinetsbeleid toetst. In afwachting van de uitspraak zal de regering wel alvast beginnen met de uitvoering van het vonnis, omdat hoger beroep geen opschortende werking heeft.

De verklaring van het kabinet: www.rijksoverheid.nl

Urgenda laat weten het hoger beroep met vertrouwen tegemoet te zien. \

Op 24 sprak de rechter in Den Haag uit: "De rechtbank beveelt de Staat om op de vordering van Urgenda, voor zover optredend voor zichzelf, het gezamenlijke volume van de Nederlandse emissies van broeikasgassen zodanig te beperken of te doen beperken dat dit volume aan het einde van het jaar 2020 met ten minste 25 procent zal zijn verminderd in vergelijking met het niveau van het jaar 1990."

De uitspraak was gevraagd door milieu-organisatie Urgenda en ruim 900 verontruste burgers, waaronder twee medewerkers van Omslag.


Meer nieuws


 ^   © 2015 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact