Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschap



Servicepagina's

'Anders' wonen en leven betekent voor menigeen ook wonen in een duurzaam gebouwd huis en in natuurrijke
omgeving.

Naast de vooral sociale aspecten van 'anders' wonen op de andere pagina's van deze website, komen op deze pagina allerlei technische en bouwkundige aspecten aan bod: bouwwijzen, architectuur, materialen, duurzame energie en isolatiematerialen.


Niet alleen bewoners
hebben zeer uiteenlopende wensen en voorkeuren met betrekking tot hun woon- en leefomgeving, architecten hebben ook zo hun eigen voorkeuren...

Op deze pagina proberen we vooral inzicht te geven in bouwwijzen en materialen die ook voor mensen met een krappe beurs binnen bereik (kunnen) komen. In het overzicht 'architectuur en andere bouwwijzen' noemen we daarom ook mogelijkheden tot zelfbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap.


Ook geven we wat praktische verwijzingen naar ecologische groen-adviseurs en leveranciers van ecologische bollen en zaden. Op de pagina's 'ecologisch leven' en 'stimuleren sociale duurzaamheid' worden meer nuttige adressen gegeven. Ook als je samen met anderen aan de slag wilt voor een ecologische straat of buurt!

Bij de tips over duurzame energie en energiebesparing valt wellicht op dat zonne-energie wat oververtegenwoordigd is... Dat komt doordat Omslag sinds 2005 zelf 'aan de zonne-energie' is! Tijdens het samenstellen van deze web-pagina waren we ons daarop volop aan het oriënteren. De handigste informatie die we daarbij tegenkwamen geven we hier dus meteen maar door...





Servicepunt
Anders Wonen Anders
         Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Ecologisch bouwen en wonen

Filmtip: First Earth - uncompromising ecological architecture (Nederlands ondertiteld)

Architectuur en 'andere' bouwwijzen in Nederland

 • Vereniging VIBA

  De VIBA (Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur) is al vanaf 1976 een platform voor de uitwisseling van kennis over mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen. VIBA is er voor iedereen die mens- en milieubewust bouwen en wonen een warm hart toedraagt: architecten, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en andere geïnteresseerden. Vereniging VIBA stimuleert haar leden in hun streven naar een duurzame en gezonde woon-, werk- en leefomgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van netwerkbijeenkomsten, lezingen, workshops, excursies, cursussen en symposia.
  Raadpleeg daarvoor de agenda >>>

  Leden van VIBA ontvangen vier keer per jaar de VIBA Nieuwsbrief.

  Contactpersonen van Vereniging VIBA: www.vibavereniging.nl/contact. Algemeen contact:: secretaris ( at ) vibavereniging.nl  Web: www.vibavereniging.nl


 • Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen

  Het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen (ICDuBO) in Rotterdam is met 2000 m2 vloeroppervlakte een kennis- en congrescentrum voor duurzaam bouwen. Het centrum richt zich op kennisdeling en samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. ICDuBo is de schakel tussen theorie en praktijk, tussen vraag en aanbod.
  ICDuBo fungeert als een onafhankelijk en centraal platform met een permanent overzicht van alle mogelijke vormen van duurzame en innovatieve oplossingen.

  Locatie: RDM Dokloods (haven 2600), Directiekade 2 - 3089 JA - Rotterdam. Tel. 010-4157244. Web: www.icdubo.nl



 • Stichting Mens en Architectuur- netwerk rond organische architectuur
 • Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)
  Advies-, onderzoeks- en ontwerpbureau voor milieuvriendelijk en gezond bouwen, wonen en werken, oftewel: duurzaam bouwen. Het instituut heeft drie divisies: Consulting, Research en Publishing. NIBE geeft een nieuwsbrief uit en eigen publicaties, waaronder zeer recent (2005) het 1500 pagina's tellende basisboek 'Duurzaam & Gezond Bouwen'.

  NIBE, Postbus 229, 1400 AE Bussum. 035-6948233, info@nibe.org

 • Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen - VIBE vzw informeert over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen. Verstrekt VIBE-labels. Thema's: energie- en waterbesparing, ruimtegebruik, ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen, vanuit het standpunt van gezondheid én milieu. Website met o.a. database met verwijzingen naar producten, producenten en bedrijven.

  VIBE vzw, Grotesteenweg 91, 2600 Antwerpen-Berchem. Tel.: 03/218.10.60, e-mail: info[a]vibe.be

 • In de ecologische wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg zijn drie onderlandwoningen gerealiseerd. Architect: Jasper Cremer (www.ckarchitecten.nl), uitgevoerd door het Biologische Bouw Collectief (www.biologische-bouw.nl).
  Locatie: Marten Toonderpad 1.  Meer info >>>

 • Eco-Design, het bureau van leembouw-expert Sjap Holst, legt zich al sinds 1985 toe op bio-ecologisch en duurzaam bouwen. Het bureau streeft naar een symbiose tussen architectuur en kunst. Daarom worden, indien mogelijk, ook kunstenaars bij (onderdelen van) projecten betrokken.

  Eco-Design, De Raadstraat 1, 5666 EA Geldrop. 040-2863792, eco-design@artchitecture.nl
 • Superuse Studios (v/h 2012 Architecten) richt zich vooral op recycling van (bouw)materialen, het opknappen van panden in zelfbeheer en het bevorderen van zelfwerkzaamheid door bewoners. Dit bureau won in 2004 de Pendrecht Cultuurprijs.

  Superuse Studios, Emantspad 5, 3061 CE, Rotterdam
  Tel: 010 4664444.

 • Varne timmer- en aannemersbedrijf is een kleinschalig bedrijf, gespecialiseerd in verbouwingen en woningrenovatie. Varne kenmerkt zich door een zo min mogelijk milieubelastende werkwijze, klantgerichtheid, degelijkheid en duurzaamheid. De werkplaats is ondergebracht op een varend schip en is daardoor in het hele land inzetbaar.

  Varne v.o.f., Posbus 5093, 1380 GB Weesp. Tel. 06-51081321 of 06-30373285, varne@hetnet.nl
 • ORTA Nova legt zich toe op organische vormgeving, gezond bouwen, verbinding met mensen, beeldvormende werkmethoden en architectuur met levensbevorderende kwaliteiten. Architectenbureau van Peter van der Cammen.

  ORTA Nova, Dijnselburgerlaan 3, 3705 LP Zeist. 030-6992440, info@ortanova.nl
 • Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson was onder andere betrokken bij de realisering van 'minimum-energiewoningen' in Schiedam (1984) en meer recent (2004) bij de totstandkoming van ecologisch nieuwbouwproject De Kersentuin in Leidsche Rijn (Gem. Utrecht).

  Bureau Kristinsson, Noordenbergsingel 10, 7411 SE Deventer. 0570-615035, w.welmer@kristinsson.nl

 • Het bureau van Frans van der Werf legt zich toe op organische architectuur en stedenbouw. Trefwoorden: mens centraal, procesmatig, bio-ecologisch en natuur verbonden.

  Ir Frans van der Werf, Tolweg 12, 2042 EL Zandvoort. 023-5735257, architect@vdwerf.nl
   
 • ORIO Architecten bna bouwt met natuurlijke en gezonde materialen (stro, aarde, hout) die op een harmonieuze, speelse en vreugdevolle manier worden toegepast. Architect Michel Post ontwierp o.a. de aardehuizen in Olst, cohousing-project Pentakel in Zeewolde en ontwierp en vierlaags strobalenhuis in Kampen. Michel Post is tevens secretaris van Werkgroep Strobouw Nederland.

 • DAM Architecten in Antwerpen (Be). Bureau van eco-architect Ken Dupont. Legt zich toe op ecologisch (ver)bouwen, passief en bijna energieneutraal ('BEN') nieuwbouw, met specialisatie rond cohousing en gemeenschappelijk wonen projecten.
 • Architecten- en ingenieursbureau Michael de Vos in Loenen richt zich vooral op projecten in particulier opdrachtgeverschap en in opdracht van kleinere bedrijven of verenigingen. Ecologisch, energiezuinig en gezond! Ook strobalen. leem en hout.
 • BEAR Architecten in Gouda heeft veel ervaring met duurzaam bouwen met toepassing van passieve en actieve zonne-energie.

 • Greenman Projects, bedrijf van Bob Radstake, realiseert functionele levende bouwwerken in parken, speelterreinen, straten en pleinen in de stad, op industrieterreinen, in pret- en dierenparken, recreatie- en golfterreinen en overige toepassingen in het buitengebied. Ook zijn er drijvende constructies mogelijk in waterpartijen. Web: greenmanprojects.com. Een nieuw project dat in 2013 werd gelanceerd is het Levende Dorp.

 • Azimut bouwbureau van Passiefhuis-specialist Clarence Rose, heeft zich gespecialiseerd in energie-efficiënte renovatie en 'Passief bouwen'.

 • Het PassiefhuisCentrum in Deurne is een informatie- en voorlichtingscentrum rond energiebesparend (ver)bouwen. Permanente expositie (openingstijden op website); ook lezingen, workshops en cursussen. Locatie: Dr. Huub van Doorneweg 3. Filmpje >>>

  Wat is een PassiefHuis? >>>

  Passief bouwen startpagina >>>


 • Waarom zou je in een goed geïsoleerde woning nog een volledige cv-installatie aanleggen? De gaskachel is weer terug in de ZonneHaardWoning. In Valkenburg (ZH) staan 31 'proef'woningen. Een concept van de TU Delft en adviesbureau BOOM/S/I.
 •  Architectenbureau Alberts & Van Huut werd in 1963 opgericht door Max van Huut en (wijlen) Ton Alberts. Zij specialiseren zich in organische (antroposofische) architectuur, stedenbouw en interieur. Het internationaal werkende bureau verwierf wereldwijd bekendheid door het ontwerp van het opvallende hoofdkantoor van ING (v/h NMB) in Amsterdam-zuidoost en andere prestigieuze organische bouwwerken.

  Over de architectuur van Alberts en Van Huut maakte Janneke Monshouwer in 2006 de prachtige film 'Vijfsterren Monument'.
 • Ir. Peter van Gerwen architecten (Amersfoort) bureau voor energie-ontwerp, architectuur en stedenbouw, heeft flink wat ervaring met duurzame (steden)bouw.

 • Grotenbreg Architecten richt zich op duurzaam, klimaatneutraal en energiezuinig bouwen. Architect Willem Grotenbreg (Warnsveld) ontwierp een (prijswinnend) rijtje van zes twee-onder-een-kap serrewoningen in Zelhem.

 • Ir. Daan Bruggink / Orga Architect zoekt in zijn werk naar de raakvlakken tussen natuur en architectuur in zijn ontwerpt moderne, gezonde gebouwen met natuurlijke en biobased materialen: ecologisch en duurzaam. Hij werkt met veel plezier intensief samen met de toekomstige bewoner/gebruiker om zo goed mogelijk hun wensen te vertalen in een prachtig stukje architectuur.

 • Vedisch bouwen is de term voor een bouwwijze van gebouwen die zijn ontworpen in overeenstemming met de natuurwet. Het concept komt van Maharishi Sthapatya Veda. Meer >>>

 • Created
           with The GIMP Op de Hellendoornse berg in Olst (Ov) bouwde Lex Schra een boomstamhuis, opgetrokken uit inlands hout. Naast boomstammen zijn ook diverse sloopmaterialen toegepast, evenals schapenwol, gemalen puin en grassen en sedums. Het bouwproces is te volgen via zijn website


Autarkisch bouwen en wonen

 • Schoonschip in het IJ in Amsterdam is de meest duurzame drijvende wijk van Europa, gevormd door 48 huishoudens met iets meer dan 100 bewoners. Gerealiseerd in 2019.

 • Strohplatz (project van Niels Gorisse) is een zo zelfvoorzienend mogelijke leer- rustplek in de Eifel (Du). In Nederland biedt Niels advies en geeft hij trainingen in duurzaamheid, zelfvoorzienendheid en off-grid leven.

 • Sustainer Homes bouwt radicaal duurzame gebouwen op basis van een uniek, modulair bouwconcept

 • Bijna autarkisch, met sedum bedekt ecologisch woonhuis/atelier in Hoek (Zeeuws-Vlaanderen)
 • Edwin Deen studeerde af op een ontwerp voor autarkisch wonen op het water

 • De GeWoonboot is een demonstratiemodel van een compleet autarkische woonboot die voorziet in zijn eigen elektriciteit, warmte en water (zuivering). Nu in gebruik als vergaderschip.

 • Ook permacultuur bevat veel autarkische elementen


  Earthships

 • Nederlandstalige Earthship-startpagina >>>

 • Een 'earthship' ('aardehuis') is een uit natuurlijke materialen gebouwde woning die zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. Het concept is van de Amerikaanse architect Michael Reynolds. Zijn geliefde bouwmaterialen zijn: met aarde gevulde oude autobanden, lege glazen flessen en blikjes, in combinatie met leem. Wat is een earthship? >>>

  Tot nu toe zijn vooral in de Verenigde Staten al tientallen fascinerende earthship-projecten gerealiseerd.

  In Europa zijn earthships gebouwd of in ontwikkeling in o.a. België, Frankrijk (Normandië) Groot-Brittannnië, Schotland, Spanje en Zweden.

 • Woningstichting SWZ in Zwolle gaf in 2008 opdracht voor de bouw van een earthship in de Nooterhof. Dit is het eerste ontwerp van Michael Reynolds, dat in Nederland is gerealiseerd. Reynolds en zijn team bouwden zelf ook mee, maar er zijn heel veel concessies gedaan. In juni 2009 werd dit earthship officieel in gebruik genomen als theehuis. Filmpje over de bouw

 • In Olst (Ov.) is een wijk met 23 zelfvoorzienende aardehuizen, gecombineerd met een gemeenschapsruimte en een bezoekerscentrum. Het is een unicum voor Europa. De bouw startte in 2012; zomer 2013 werden de eerste woningen opgeleverd. De woningen  werden goeddeels door de bewoners zelf gebouwd me hulp van heel veel vrijwilligers. Er zijn regelmatig rondleidingen door de wijk. Vereniging Aardehuis Oost-Nederland

 • Architect Michel Post heeft ervaring met het ontwerpen van (semi-)earthships. Web: www.orioarchitecten.nl

 • In 2007 werd op Centrum Wilgenhoeve in Exmorra (Friesland) gestart met de bouw van het eerste (experimentele) earthship in Nederland, ontworpen door permacultuur-expert Ishi Crosby.

 • Klik hier om te zien welk materiaal er in de bibliotheek van Omslag aanwezig is over 'earthships'.


  Tiny Houses in Nederland

Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Tiny House is max. 50 m2, idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als full-time bewoonde woning. Mobiel zijn is daarbij geen voorwaarde maar vaak een middel, volledig off-grid zijn is een mogelijkheid maar geen eis.

Inmiddels komen er ook in Nederland steeds meer initiatieven, vaak van individuen, maar steeds vaker ook van groepjes, gemeenten en/of woningcorporaties.

De website van Stichting Tiny House Nederland bevat heel veel nieuws, tips, achtergronden en overzichten rond het wonen in een Tiny House in Nederland. Ook over wet- en regelgeving en een overzicht van initiatieven. Op de website is ook een 'forum' voor onderlinge uitwisseling.

Tiny House-pionier Marjolein Jonker onderhoudt een zeer informatieve blog: Marjolein in het Klein >>>

'Tiny Findy' is een website met vraag en aanbod van (tweedehands) Tiny Houses in Nederland, bouwkavels en meer. Ook Tiny House gerelateerde bouwproducten, installaties en interieur artikelen.

In november 2017 verscheen de eerste druk van het Nederlandstalige boek over Tiny Houses in Nederland. Boek bestellen >>>

Sinds 2018 verschijnt elk kwartaal het digitale Magazine Klein Wonen

Leven in Tuinen is de website van architect Marcel van Mierlo, met een uitgebreide verzameling van kleine huizen en slim ruimtegebruik. Hij publiceerde daarover ook twee boekjes, en is mede-redacteur van TinyFindy.



Off-grid en zelfvoorzienend wonen en leven

Praktische informatie en inspiratie rond allerlei aspecten van off-grid leven:

 • Stroplatz is een zo zelfvoorzienend mogelijke leer- en rustplek in de heuvels nabij Trier/Luxemburg. In Nederland verzorgt Niels Gorisse op verschillende locaties lezingen en praktische cursussen Zelfvoorzienend Off-grid.

 • Het Offgridcentrum in Wierden (Ov) is opgericht in 2019 met als doel om zo veel mogelijk mensen te helpen om off the grid te leven.

 • Blog van Off-gridcentrum Vrijbuitersnest

 • Ecodorp Ppauw in Wageningen  is een vrijplaats voor ecologische experimenten. Ook workshops en klusdagen.

 • Peter Plank / Stadsboerderij Amsterdam-Osdorp. Ook workshops en cursussen off-grid bouwen.

 • 'Alles zelf maken met je eigen handen en hoofd' is een tweedelige serie kloeke naslagwerken over duurzame, kleinschalige zelfvoorziening in harmonie met mens en natuur. Samengesteld door Hugo Tresinie van t-Over-leven in België. In 2022 verschijnen ze in herdruk. De imposante inhoud staat ook op de website >>> 

 • Facebook-groep 'Zelfvoorzienend Leven & Wonen in de praktijk'

 • De SolarCabin is een prefab woning gemaakt van houtelementen met een schuin dak vol zonnepanelen.

 • Architectenbureau KWSA ontwierp ondermeer in de ecologische nieuwbouwwijk EVA-Lanxmeer in Culemborg zes kaswoningen.

 • Het InnovatieNetwerk ontwikkelde een nieuw concept voor vernieuwend duurzaam bouwen: de Zonneterp. Een symbiose tussen stad en platteland: een combinatie van een glastuinbouwkas en woningen.

 • Ruimten koelen met behulp van planten? Het Duitse Architectenbureau Log Id is er enthousiast over. Lees hier het inerview met twee 'groene planten'-architecten van Architectural Green Solar Networks (AGSN)
 • Created
          with The GIMP Stichting Demotech ontwikkelt eenvoudige en 'democratische' technologieën voor toepassing in Nederland en daarbuiten. O.a. (water)putten, keukenunits, transportmiddelen en de beroemde touwpompen. De werkplaats is gevestigd in Het Landbouwbelang in Maastricht.

  Demotech - design for self-reliance, Postbus 303, 6950 AH Dieren. 043-3561623, info@demotech.org


 • Klik hier voor meer informatie over de piramidewoningen in Schiedam, naar een ontwerp van architect Gerard Schouten. Het eerste wijkje met piramidewoningen die meer recht doen aan het oorspronkelijke ontwerp, staat in Huizen (NH).
 • Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) genereert, verrijkt en verdeelt kennis over ondergronds ruimtegebruik en ondergronds bouwen. Het COB geeft een eigen magazine uit: COB Nieuws. Architect Ernst von Meijenfeldt, verbonden aan Buro3 architecten, schreef het boek 'Verborgen ruimte', over de ontdekking van ondergrondse architectuur.

 • Leven op daken geeft informatie over grootschalige, professionele toepassing van 'gebruiksdaken': sedum-, vaste planten-, heester-, parktuin- en parkeerdaken. Tweemaal per jaar verschijnt hierover een tijdschrift.

 • Van Vliet Daktuinen legt zich toe op de aanleg van daktuinen en grootschalige groenprojecten 'op niveau'.
 • Het Informatiecentrum Eigen Bouw (ICEB) fungeert als vraagbaak voor particulieren en woonprofessionals met interesse in particulier opdrachtgeverschap.
  Helpdesk: 0900-2666777.  In mei 2004 opende in Almere het Servicepunt Eigen Bouw Almere (SEBA).

 • Op de website van het Servicepunt Eigen Bouw Almere is het handboek 'Een huis op maat... ook voor u?' te downloaden. Over particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen.
 • Buro Raamwerk in Nijmegen adviseert en ondersteunt o.a. initiatieven rond collectief particulier opdrachtgeverschap. Ook bieden ze begeleiding bij het exploiteren van onroerend goed en het opzetten van bedrijven en organisaties.
 • Adviesbureau De Regie is gespecialiseerd in particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen. Dit bureau, gevestigd in Amsterdam, begeleidt ook de aankoop van (kraak)panden in zelfbeheer.

 • Co-ontwikkeling is een wijze van projectontwikkeling waarin professionele partijen ruimte maken voor inbreng van de bewoners.

  Bewoners bundelen hun krachten met professionele partijen (architect, corporatie). Waar particulier opdrachtgeverschap (PO) in de meeste gevallen voorbehouden blijft aan vermogende kopers, is co-ontwikkeling geschikt voor kopers en huurders in elk prijssegment. Samen investeren zij in mens- en milieuvriendelijk wonen. Kopers en huurders ontwikkelen samen een project op maat, zonder de risico's van PO. Eind 2008 bundelde Bureau Bouwpraktijkinnovatie de ervaringen tot dan toe in het rapport 'Co-ontwikkeling, het corporatie alternatief voor particulier opdrachtgeverschap'. Meer over dit rapport >>>
 • Platform 31 (v/h Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting)

  Platform31, kennisorganisatie voor stad en regio, is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV. Hun missie: goed wonen, goed leven en goed werken. Het platform werkt o.a. aan innovaties op het brede terrein van bouwen, wonen en leefomgeving. Bij de uitvoering van meerjarige experimenten programma's en voorbeeldprojecten werkt het Platform samen met partners uit het veld: woningbouwers, gemeenten, projectontwikkelaars, zorginstellingen en betrokken burgers. Platform31
  Eind 2014 startte het  programma 'Nieuwe kansen voor de Wooncoöperatie', met als doel het wooncoöperatiemodel in Nederland verder te ontwikkelen en stimuleren met kennis en praktijk-projecten. Hiervoor werden veertien koploperprojecten geselecteerd. Meer over dit programma >>>



 • De Smart Shelter Foundation zet zich wereldwijd in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerarmsten op het gebied van huisvesting, sanitaire voorzieningen en hun directe leefomgeving. (Her)gebruik van afvalmaterialen, ecologie, duurzaamheid en zelfwerkzaamheid zijn belangrijke aspecten. Een project van architect Martijn Schildkamp, info@smartshelterfoundation.org

  Klik hier
  voor de website.

 • Habitat for Humanity richt zich op de bouw en renovatie van huizen in ontwikkelingsgebieden, met als doel een veilige thuisbasis en een hoopvolle toekomst bieden aan kansarme mensen. De toekomstige huiseigenaren helpen zelf mee bij de bouw. De bouwkosten worden niet als gift maar als renteloze lening vertsrekt. Voor de benodigde kosten voor het huis wordt geen gift maar een renteloze lening verstrekt. De basis voor de organisatie werd dertig jaar geleden in Amerika gelegd. In totaal heeft Habitat for Humanity inmiddels 225.000 huizen gebouwd, waardoor een miljoen mensen een veilig dak boven het hoofd hebben. In Nederland is Habitat for Humanity sinds 1993 actief.

 • In het Friese Mildam startte ecologisch kunstenaar en architect/filosoof Louis le Roy 1983 met de bouw van zijn Eco-kathedraal: een interactie tussen cultuur en natuur. Na zijn overlijden werd de bouw voortgezet door een grote groep 'vrienden'.

  Klik hier voor meer over de visie en de projecten van Louis Le Roy

 • In 2006 publiceerde Manja van Herpen haar scriptie 'Ecologische kunst - exploitatie van ecologische processen als kunstuiting' op internet. Ook in deze scriptie is veel aandacht voor het werk van Louis le Roy.
 • Klik hier voor de Nederlandstalige website over de kunstenaar en ecologisch architect Friedensreich Hundertwasser.
  In de Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg a/d Geul (L) staat het eerste door Hundertwasser ontworpen huis in Nederland: de Regenboogspiraal. Een filmpje >>>

 • Een Patroontaal (A Pattern Language)

  Imposant boek (1200 pagina's) van Christopher Alexander, dat wereldwijd wordt beschouwd als een soort 'bijbel' voor architecten. Ook zeer toegankelijk voor niet-professionals. De Nederlandstalige versie is ook op cd-rom beschikbaar.

  Het Nederlandstalige boek is niet meer verkrijgbaar. De cd-rom is te koop bij De Twaalf Ambachten.

  Een gedeelte van die cd-rom is ter kennismaking beschikbaar op www.stedenetc.nl en geeft een goede indruk van de inhoud en gebruikswaarde van boek en cd. De Nederlandstalige versie van dit boek, alsmede de cd-rom, zijn opgenomen in de collectie van de Omslag-bibliotheek.




File written by
        Adobe Photoshop¨ 5.2

Voorlichting en advies

 • Dubomat in Ruphen biedt naast duurzame (bio-based) bouw- en woonmaterialen (webshop) ook advies over geschikte toepassingen en het ontwerpen van bouwkundige oplossingen. Adviseurs in regio's Noord- en Zuid-Nederland.
 • Build2Grow - Noordwest-Europees netwek rond biobased grondstoffen, meer specifiek gericht op het gebruik van bouwstoffen op basis van hennep en vlas
 • Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam: icdubo.nl
 • 't Natuurlijk Huis, Raalte: broedplaats voor natuurlijk bouwen, inrichten, wonen en werken. Ook cursussen en excursies.
 • Niels Gorisse (Strohplatz) biedt advies en trainingen in duurzaamheid, zelfvoorzienendheid en off-grid leven
 • Vakfederatie Rietdekkers (rieten daken, etc.)
 • VIBA Expo, (SVE), Den Bosch
 • PassiefhuisCentrum in Deurne: expositie, lezingen en workshops
 • Hier vindt u informatie over de duurzame, Europese houtsoort 'robinia' (acacia).
 • Klik hier voor Informatie over het internationale keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout 'FSC'


Bouwbedrijven, producenten en leveranciers

 • Biologisch Bouw Collectief, Riel (NB)

 • Timmer- en aannemingsbedrijf V.O.F. Varne (varende werkplaats, gespecialiseerd in milieuvriendelijk verbouwen)

 • Demotech - design for self-reliance (Maastricht)

 • Dubomat, Rucphen (NB): levert (via een uitgebreide webshop) milieuvriendelijke en gezonde bouwmaterialen aan particulier, klusser, aannemer en bouwmaterialenhandel. Biedt ook advies en slimme tips m.b.t. optimaal  bouwfysisch (ver-)bouwen.

 • Eco-Logisch: (web)winkel in Amsterdam met ruim aanbod van milieuvriendelijke producten en (bouw)materialen

 • Groenebouwmaterialen.nl: webwinkel voor ecologische bouwmaterialen, zoals leem, hout. isolatie, verwarming/koeling, natuurverf: een complete ecologische bouwmarkt. De meeste producten zijn binnen enkele werkdagen te leveren. Verzorgen ook praktische workshops.

 • Eco-Design (Sjap Holst), Geldrop (leembouw, ook cursussen en samenwerking met kunstenaars).

 • Hiro Natuurlijk Wonen, Vogelenzang (NH): leverancier van ekologisch duurzame (isolatie)materialen, natuurverf en Europees (hard)hout. Organiseert ook workshops over deze materialen, evenals ambachtelijke cursussen.

 • Eigenheym Natuurlijk Wonen, Eindhoven. Showroom en webshop voor natuurlijke verf. leemstuc, tadelakt, etc. van verschillende merken. Ook workshops.

 • Ekogras, Zaltbommel (gras-, sedum- en andere vegetatiedaken)

 • Mekelenkamp dakbegroening (Nieuwleusen)

 • Kalkhennep Nederland werd in 2014 opgericht als onafhankelijk platform voor uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot kalkhennep: een mengsel van voornamelijk kalk en industrieel hennephout dat gebruikt wordt voor nieuwbouw, renovatie en restauratie.

 • HempFlax (isolatie- en bouwmaterialen uit natuurlijke hennepvezel

 • Boek: Building with hemp

 • Kennisbank Biobased Bouwen  (producten  projecten en meer)

 • Leven op daken (magazine over daktuinen en -terrassen en parkeerdaken - 2 x per jaar)

 • Finn-logs, Vlijmen (duurzaam houten systeemhuizen - ook zelfbouw)

 • BouwPuur: bouwen met 100% hout, volgens de Holz100 methode van Erwin Thoma.



  Bouwen met stro(balen) en leem

 • In mei 2013 verscheen het eerste Nederlandstalige basisboek over bouwen met stro, met veel achtergronden, feiten, constructietekeningen en grote foto's over bouwen met strobalen. Ook uitgebreide beschrijvingen van gerealiseerde gebouwen in Nederland. Geschreven door (stro)architect Michel Post.

  Strobouw Nederland Is hét platform voor iedereen die zich professioneel of anderszins met strobouw bezighoudt. De werkgroep organiseert lezingen, workshops, cursussen en af en toe excursies naar strobouw-projecten, en werkt samen met verwante organisaties in andere landen. De website geeft goede (technische) informatie over bouwen met stro, adressen van professionele bouwers, en beschrijvingen van gerealiseerde  strobouwprojecten in Nederland.

  In januari 2014 verscheen een prachtige, Duitstalige film over de laatste ontwikkelingen en technieken rond het bouwen met strobalen in Duitsland: 'Moderner Strohballenbau', opvolger van de film Stroh im Kopf uit 2003. Volgens het Fachverband Stroballenbau 'de beste film over strobalenbouw die ooit is gemaakt'. Een productie van Heidi Snel/Oekofilm.

  Deze film duurt 63 min. + 17 min. bonus. Aanwezig in de biliotheek van Omslag.
 • RAMstrobouw Kunstenaarscollectief met als doel: het ontwikkelen en toepasbaar maken van strobouwtechnieken in woon/werkpanden en leefruimtes in brede zin. Tevens voorzitter van de landelijke werkgroep Strobouw.

 • Giesen Architectuur heeft veel ervaring met strobouw in combinatie met hout en leem. Geven ook lezingen. www.bouwenmetstrobalen.nl

 • Tuvalu Strobouw gebruikt prefab stro-elementen in dampopen houtskelet constructies. Bouwde o.a. een vijflaags strobalenhuis in Amsterdam-IJburg.

 • Strotec BV in Eindhoven werd in 2013 opgezet en ontwikkelde o.a. de Columbuswoning, waarin gebruik wordt gemaakt van kant en klare Eco Cocon-stropanelen

 • Straw Blocks Systems levert prefab stroblokken: geprofileerde precisieblokken van geperste stro, die in elkaar grijpen (messing en groef) en waardoor sterke en stabiele wanden ontstaat. Toe te passen in gevels, vloeren en daken, ook in organische vormgeving. Het bedrijf werkt met daartoe zelfontworpen machines.

 • Een groep vrouwen in Nederland legt zich toe op het bouwen met strobalen: de Strobouw Vrouwen. Contactpersoon: Cai van Hoboken: 06-45490175, e-mail: caistro@zonnet.nl

 • In de nieuwe woonwijk Het Onderdijks ten zuiden van Kampen, werd een vierlaags strobalenhuis gebouwd. Opdrachtgever en architect (Michel Post) lieten zich inspireren door het ontwerp 'Falling Water' van architect Frank Lloyd Wright. Volg de ontwikkelingen via de website >>>

 • Het StroBuro in Gent (Be) adviseert over en bouwt strobalen- en kalkhennep gebouwen, met hout en leem voor wie zich weinig zorgen wil maken tijdens het bouwproces. Voor particulieren en architecten. Coöperatieve aanpak. Verzorgt ook praktische workshops.

 • In Duitsland is al veel ervaring opgedaan met strobalenbouw. FASBA fungeert hier als koepelorganisatie.

 • Oekodorf Sieben Linden in Poppau (Du) is in menig opzicht een pionier in strobalenbouw. Hier werd ook de film 'Haus aus Stroh' opgenomen.

 • Het stroboogproject in België is een experimenteel huis (stroleemgewelf) waar verschillende vernieuwende, goedkope, ecologische, down to earth- en eenvoudige technieken worden toegepast. Een project van Filip Brochart.

 • Meer over bouwen met earthbags

 • Kijk hier welke boeken en films over strobouw aanwezig zijn in de bibliotheek van Omslag in Eindhoven

 • Euroleem Amsterdam (stro- en leembouw, oa. leemstuc en warmtewanden)

 • Eco-Design (Sjap Holst, Geldrop). Specialist in (stro)leembouw - ook cursussen en samenwerking met kunstenaars

 • Building Traditions is het bedrijf van Christo Markham. Hij legt zich meer en meer toe op het buiten creatief bouwen met leem, zoals houtgestookte bakovens en buitenhaarden met zitelement, lemen tuinmuren en stook-/barbecueplaatsen. Verzorgt ook workshops  Klik hier voor fotoreportages

  Building Traditions, Egelantierstraat 19, 741 TR Schagen. Tel. 0224-298729, e-mail: info@buildingtraditions.n

 • De Groningse architect Ebel Glastra heeft veel ervaring met (buiten) bouwen en vormgeven met leem. Op zijn website een stap-voor-stap fotoreportage van het bouwen van een buitenoven. Hij verzorgt ook lezingen workshops.

 • Ecologisch Bouwen Zutphen is gespecialiseerd in leem en tadelakt. Ook workshops, verkoop en renovatie.

 • Eigensinn Leemwerken in Eindhoven is gespecialiseerd in ambachtelijke stucwerk met natuurlijke materialen, hoofdzakelijk met leem en kalk. Verzorgt ook workshops.

 • Tierrafino in Amsterdam is gespecialiseerd in leem (ook verf) en Tadelakt producten voor binnen en buiten. Ook gerelateerde producten.  Leembouw Nederland is producent van Tierrafino.

 • Topleem (leemstucmaterialen voor wanden en plafonds, modulaire leemelementen en scheidingswanden)

 • Treepein Leembouw (ontwerp, materialen, bouwen van lemen fin-ovens. Ook workshops)

 • Leem.startpagina.nl

 • Oskam vof in Lekkerkerk: leemproducten en -machines (ook verhuur)


Tweedehands bouwmaterialen

 • Kringloopbouwmaterialen.nl is een website met aanbod van gebruikte, oude en historische of antieke bouwmaterialen. Een initiatief van Stichting Milieunet.

 • Rene Houtman (bouwen met oude bouwmaterialen)

 • Buurman: openbare werkplaats en bouwmarkt voor hergebruik van bouwmaterialen. Ook cursussen en workshops. Filialen in Utrecht en Rotterdam.

 • Plusfour Milieubouw is een timmer- en onderhoudsbedrijf voor de particuliere en de zakelijke markt. Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk toepassing van natuurlijke en biologische afbreekbare materialen en recycle kunststoffen.

 • Ontwerpbureau Tussen Ruimte Experimenteel hergebruik na duurzaam en selectief slopen. Voorbeeld: Puingaaf

 • Created with
          The GIMP Recyclicity Doel: bevorderen van hergebruik van afvalmaterialen voor bouwprojecten. Een project van 2012 architecten

 • MIER in Aalst (Be) ontwerpt en bouwt met kringloopmaterialen, binnen en buiten. Locatie: het Mierennest. Ook meewerkplek! Filmpje >>>

 • Reststoffenbeurs: intermediair met databank voor vraag en aanbod van materialen en reststoffen.

 • Kijk voor vraag en aanbod van restmaterialen uit de bouw bij architectenwerk/bouwbank

 • Internetsite Marktplaats.nl (vraag en aanbod in allerlei categorieën


Duurzame energie, water- en energiebesparing

Natuurlijk is het heel belangrijk om ook op energiegebied verantwoorde keuzes te maken. Maar realiseer je bij alles wat je kiest, dat de grootste energiebesparingen vaak voortkomen uit consequent milieubewust gedrag...
Bekijk de documentaires van VPRO's Tegenlicht over de mogelijkheden van grootschalige toepassing van duurzame energie in Nederland.
Download hier
de bijlage bij die programma's: het Handboek Duurzame Energie.


Voorlichting en advies

 • Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) Vereniging ODE stimuleert al ruim 25 jaar de toepassing en het zorgvuldig gebruik van duurzame energie. Binnen de vereniging werken particuliere producenten van duurzame energie, alleen of in cooperatief verband met elkaar samen. ODE stimuleert onder andere het opzetten van particuliere zonne-energie (PV-)verenigingen en wind-energiecooperaties

  De vereniging brengt tweemaal per jaar het ledenmagazine ODE Bode uit.

  Vereniging ODE, Postbus 750, 3500 AT Utrecht. 030-2769224.

 • Vereniging Holland Solar Nederlandse branche-organisatie voor zonne-energie (zowel zonlicht als zonnewarmte). Naast het onder de aandacht brengen van de activiteiten en producten van de aangesloten leden biedt Holand Solar ook uitgebreide informatie over de mogelijkheden van het toepassen van zonne-energie in Nederland. Een uitstekend oriëntatiepunt met tal van praktische doorverwijzingen!

  Holland Solar, Korte Elisabethstraat 6, 3511 JG Utrecht. 030-2328008, hollandsolar@hollandsolar.nl

 • GEZEN - stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-Energie. Weblog met erg veel informatie over o.a. Concentrated Solar Power (CPS, zonnespiegels en -schotels, etc. Hun motto: 'Zon is de toekomst!'

  Stichting GEZEN, Nieuwe Kerkhof 30a, 9712 PW Groningen. Tel: 050-3142287.
 • Solar Access
  Dit is de opvolger van de Vereniging Zonnestroom. SolarAccess verkoopt (via Stroomwerk Energy BV) doe-het-zelf zonnestroomsystemen aan particulieren. Ze geven advies op maat en kunnen desgewenst de zonnepanelen ook (helpen) installeren. Op hun website is duidelijke informatie verzameld.

  SolarAccess bv, Postbus 388, 7400 AD Deventer. 0570-658542, info@solaraccess.nl

 • NEW NRG stimuleert het oprichten van particuliere energiemaatschappijen voor duurzame energie. Biedt advies, voorlichting en ondersteuning.

  NEW NRG, IJsbaanpad 64a, 1076 CW Amsterdam, 06-54723019, e-mail: info@newnrg.nl

 • Op www.houhetwarm.nl is veel informatie beschikbaar over energiebesparing en -opwekking. Met overzicht van gespecialiseerde bedrijven en een uitgebreide zoekfunctie naar locatie, specialisatie, materialen enz. Ook informatie over isolatiewaarde en milieubelasting van isolatiematerialen.

 • Kijk ook op de thema-websites 'energie' en 'zonne-energie' van Startpagina.nl

 • Tom Mertens bouwde zelf een kleine zonnestroominstallatie. Op de website van De Twaalf Ambachten beschrijft hij uitgebreid hoe hij dat deed. Klik hier.

 • Floris Wouterlood houdt een zeer uitgebreide website bij over alles wat met zonnestroom te maken heeft: installatie, kosten & baten, subsidies, nieuwtjes en veel praktische informatie, technische tips en nuttige doorverwijzingen.
  Ook zelfbouw, tweedehands panelen, eigen ervaringen, etc.
 • Een uitgebreid verslag van praktijkervaringen met en opbrengsten van een particulier netgekoppeld zonnestroom systeem staat op de website Polder PV.
  Hier houdt Peter J. Segaar in Leiden ook zijn persoonlijke bevindingen en een zonne-logboek bij.

 • In 'Stad van de zon' in Heerhugowaard (NH) staat de Isozerowoning: een meet- en demonstratiewoning die extreem energiezuinig is ontworpen.
 • Zelfbouw van kleine windmolens


 • De website van Windenergy4Ever geeft allerlei praktische informatie over de zelfbouw van kleine windmolens. Ook verkoop van boeken en onderdelen. Hier is ook het Windturbine Receptenboek te downloaden, de Nederlandse vertaling van het boek van Hugh Piggott.

 • Zelfbouwgroep van de vereniging ODE (Organisatie voor Duurzame Energie)

 • Marc's Windmolensite (België)

 • Erg veel informatie staat op de (Engelstalige) website van Hugh Piggott van Scoraigwind
 • AB Biomass levert kleinschalige biomassaprojecten met een energieverbruik van 100.000 a 500.000 kubieke meters aardgas per jaar.

  AB Products, Bas de Jong, Postbus 1111, 3500 BC Utrecht. Tel. 06-41483137, b.dejong@abproducts.nl

 • H-Energiesystemen B.V. in Swifterbant specialiseert zich in windturbines, zonnebuizen, volhouten huizen, waterzuivering met planten, waterkrachtsystemen en elektrische auto's.

 • Individuele consumenten kunnen voor algemene informatie en met vragen over duurzame energie ook terecht bij Milieu Centraal: 0900-1719 (15 cpm) www.milieucentraal.nl


Installatiebedrijven en produc(en)ten

 • Ecofyt (afvalwaterzuivering d.m.v. helofytenfilters)
 • Stiching Biomeiler NL: warmte uit houtsnippers en compost
 • Pure Milieutechniek (in België) heeft zich gespecialiseerd in afvalwaterzuivering met de kracht van de natuur.
 • Ecosave (waterbesparende producten voor kraan, douche en wc. Ook regenwatergebruik)
 • Water besparen en afvalwater zuiveren (oa. het waterloze toilet, waterbesparende douchekoppen en helofytenfilters)
 • Kilian Water (regenwatersystemen en helofytenfilters)
 • Biorock afvalwaterzuivering
 • Twebo Tubes bv (warmtepompen en regenwatersystemen)
 • Stichting WTA (warmteterugwinning uit afvalwater)
 • Argex (ge-expandeerde kleikorrels)
 • Doscha b.v (isolatie d.m.v. schapenwol)
 • Drowa (bodemisolatie met chips gemaakt uit gerecycled polystyreen)
 • Ekopanely (platen van samengeperst tarwestro, voor binnen- en buitentoepassingen
 • Geocell (schuimglas voor isolatie, vervaardigd uit glasafval)
 • HempFlax (isolatie- en bouwmaterialen uit natuurlijke hennepvezel)
 • Isoschelp (vloerisolatie door middel van schelpen
 • Isovlas (isoleren met 100% natuurlijke vlas)
 • Pavatex (dak- en wandisolatie; waterkerend en dampdoorlatend isolatiesysteem)
 • Recapan (dak-isolatie en bestaande daken duurzaam na-isoleren)
 • Tonzon (vocht- en warmte-isolatie in vloeren, muren en daken
 • VIBA Expo in Den Bosch (permanente expositie)
 • Warmteplan bv (verwarming en isolatie)
 • DBCOM (regenwatersystemen, zonnepanelen, windmolens en energiebesparing(sadviezen)
 • Ecofys (adviezen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie
 • REZO bv (water- en zonnesystemen, regenwaterbenutting en -infiltratie, zonneboilers)
 • Solar NRG (zonnepanelen en -collectoren en windturbines)
 • Solar Market (zonne-energieproducten en -systemen, tevens internetwinkel met 'snuffelhoek'
 • Solarpower (zonnepanelen)
 • Stroomwerk Energy bv (zonnepanelen en doe-het-zelfsystemen voor particulieren)



Milieubewuste woninginrichting

 • Sari WereldModeWinkels (mens- en milieuvriendelijke stoffen, filialen door heel Nederland. Import via Fair Trade)

 • De Bundel: keten van winkels voor natuurlijk wonen, met filialen in Nijmegen, Arnhem en Rotterdam

 • Eigenheym Natuurlijk Wonen, Eindhoven. Showroom en webshop voor natuurlijke verf. leemstuc, tadelakt, etc. van verschillende merken. Ook workshops.

 • Bloooms (bamboe board meubelen van ontwerper Paul Bloemers)

 • Bernhagen Natuurkeukens in Zeist ontwerpt en maakt ecologische keukens van massief inlands hout, afgewerkt met Auro natuurproducten


 • Tweedehands meubels en -inrichting:

  Branchevereniging Kringloopbedrijven in Nederland biedt een overzicht van kringloopwinkels verspreid over heel Nederland, die bij die vereniging zijn aangesloten aangesloten waaronder ook de winkels Het Goed. (Lang niet alle kringloopwinkels worden hier vermeld!).

  Denk ook aan Emmaus-winkels en de Weggeefwinkels

  Kijk ook op de pagina 'Ecologisch leven en kritisch consumeren!'

 • Op zijn website geeft Jan Juffermans een beschrijving van de maatregelen die hij in zijn rijtjeswoning in Boxtel heeft getroffen om huis en tuin zo duurzaam mogelijk te maken.


Ontwerpers en leveranciers van ecologisch interieur


Milieuhuizen en duurzaamheidswinkels

 • Amsterdam: winkel/webshop Eco-Logisch
 • Arnhem: aan de Van Slichtenhorststraat is een info- en inspiratieproject in ontwikkeling rond duurzaam renoveren: het Duurzaamheidshuis
 • Deurne: PassiefhuisCentrum
 • Deventer: Duurzaamheidscentrum: permanente expositie, advies, activiteiten
 • Leiden: Kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven: de 'Ideewinkel'
 • Raalte: 't Natuurlijk Huis: voorbeeld van natuurlijk en energiezuinig bouwen en wonen - ook excursies mogelijk
 • Utrecht: Duurzaam Huis, Leidsche Rijn (dit huis is inmiddels gesloten, de website bestaat nog wel)
 • Wageningen: Agrodome: infocentrum rond bouwen  met natuurlijke, hergroeibare en biobased grondstoffen - ook rondleidingen. 1 x per maand open voor publiek.
 • Zutphen: De Kaardebol - centrum voor duurzaamheid
 • Zwolle: het eerste earthship in Nederland, in gebruik als theehuis - ook rondleidingen
 • De Bundel is een keten van winkels voor biologisch bouwen en wonen, met vestigingen in Arnhem, Nijmegen en Rotterdam

 • Antwerpen (Be) Eko Huis Antwerpen
 • Gent-Evergem (Be) MilieuAdviesWinkel


 • DuurzaamThuis is een zeer uitgebreide en informatieve weblog over duurzaam (ver)bouwen, wonen en leven.

 • Econerd is een praktische website over duurzaam verbouwen en energiebesparing in portiekappartementen.

 • Evelien Matthijssen ouderhoudt een zeer informatieve website + blog over haar eigen ervaringen met zelfvoorzienend, ecologisch leven in de Belgische Ardennen. Ze geeft daar ook workshops en rondleidingen. Green Evelien >>>


Ecologisch groenbeheer

 • De Bolster V.O.F., Epe (biologische groenten-, kruiden- en bloemenzaden )
 • Hoeve Vertrouwen, Wieringerwaard (ecologische bloembollen)
 • Wilbrord Braakman, Schagen (ecologische bloembollen)
 • Info over biologische bloemen
 • Rozenkwekerij De Bierkreek, IJzendijke (rozen met EKO-merk)
 • Biologische bamboekwekerij Randijk, Leusden (ook adoptie-kerstbomen en bouwmaterialen)
 • Kwekerij Bloemrijk - pluktuin biologische zomerbloemen (Wageningen)
 • Kliphuis biologische snijbloemen, Rotterdam
 • Coöperatieve Kwekersvereniging Biobol (Zwaagdijk)
 • Hans Carlier / Project Aarde, Zutphen (permacultuur en natuurrijk tuinieren)
 • Loek Gorris / Eco-care, Eefde (creatieve ecologische tuinontwerpen)
 • Groene Velden, Lelystad
 • Op Goede Grond, Rijsbergen (kwekerij van veel oude fruitrassen, biologisch en op basis permacultuur)
 • Biologische boomkwekerijen
 • Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijzen (VELT) actief in België en Nederland (ook lokale afdelingen)

 • Permacultuur in Nederland >>>

 • Stichting Oase ˆ‘ð
  Landelijk netwerk dat zich inzet voor meer natuurrijke tuinen en parken en heemtuinen, op alle mogelijke locaties 'van biotoopschaal tot landschapspark'. Oase heeft op het eigen terrein in Beuningen (bij Nijmegen) een informatiewinkel en fantastische tuinen met een grote vijver, een vlinderheuvel en een leembouw-paviljoentje. De stichting geeft ook een inspirerend kwartaaltijdschrift uit: Oase.

  Stichting Oase, Kloosterstraat 5a, 6641 KW Beuningen. 024-6771974, info@stichtingoase.nl

 • Wilde Weelde
  Dit is een Vakgroep Natuurrijke Omgeving: een vereniging van vakbekwame mensen en bedrijven, die deskundig zijn in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van natuurrijke tuinen, parken en landschappen. Bij Wilde Weelde zijn veel ecologisch werkende hoveniers en tuinarchitecten aangesloten, maar ook planten-, zaad- en boomkwekers en andere adviseurs en specialisten. Het zijn mensen met meestal kleinschalige bedrijven voor wie ecologisch groen geen modeverschijnsel is, maar een bewuste keuze. Contactgegevens van de aangesloten leden staan op de website!

  Vakgroep Wilde Weelde, Reigerlaan 63, 1241 EC Kortenhoef. 035-6565859, e-mail: wildeweelde@planet.nl


Woonvormen

Koepels en netwerken

Nederland

Duurzaam bouwen

Duurzame energie

Ecologisch groenbeheer

Rest van Europa

Koepels en netwerken (Europa)

Projecten per land (Europa)

België

Duitsland
Frankrijk

Groot-Brittannië

Oostenrijk
Spanje
Turkije

Zweden

Mondiaal

Koepels en netwerken (mondiaal)

Projecten per land (buiten Europa)

Australië

hspace=

Costa Rica
 • ProDus (Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible)

Peru
Verenigde Staten









     ^ © 2005 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH | Best viewed with Any Browser | | Eindredactie: Marta Resink