Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschapServicepagina'sOfschoon de cultuur van kraken als maatschappelijk protest tegen leegstand van panden en woningnood in ons land niet meer zo bloeit als pakweg twintig jaar geleden, worden her en der nog steeds leegstaande panden en woningen gekraakt om ze weer te herstellen in hun maatschappelijke functie: om in te wonen, te werken of als culturele en/of politieke broedplaats.
Enkele al langer bestaande grote kraakpanden worden op deze site kort beschreven. 


Servicepunt
Anders Wonen Anders
         Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Tiny housing, kraken, mobiel wonen, off-grid

Er zijn heel veel manieren om 'mobiel' te wonen: in een tent, tipi, ger, yurt, caravan, in een tiny house, woonwagen of op een boot. Een groot voordeel daarvan kan zijn: veel vrijheid, meestal een plek in da natuur en geen of lage woonlasten. Maar er kunnen ook beperkingen aan kleven: meestal woon je niet legaal (dus kun je je niet inschrijven in de desbetreffende gemeente), en de kans bestaat dat je op een onverwacht moment weer moet vertrekken.

Meer over wonen in een tiny house >>>

Meer over kraken, anti-kraak en flex-wonen >>>

Meer over off-grid en zelfvoorienend wonen >>>

Klein en mobiel wonen

Niet iedereen kiest voor een vaste woonplek. Er zijn tal van manieren om 'mobiel' te wonen: in een woonwagen, caravan of camper, op een boot, in een tipi of yurt, of trekkend van plek naar plek. Ook Tiny Houses groeien in populariteit!

- Klein Wonen is een website vol inspiratie rond allerlei vormen van klein wonen.


Elf voorbeelden van tiny house-projecten waar permanent kan worden gewoond >>>


Nijmeegse StadsNomaden

De Nijmeegse StadsNomaden vormen een woongroep van zo'n tien mensen die met behulp van mobiele behuizing tijdelijk een andere invulling geeft aan braakliggende terreinen: ,,We streven allemaal de zelfde duurzame en sociale levenswijze na. Een van onze doelen is om mensen te inspireren op gebied van duurzame initiatieven en meer te leren over de lineaire economie en de wegwerp cultuur die deze met zich mee brengt. Daarnaast willen we kennis overdragen op het gebied van kleinschalig wonen en duurzaamheid".
In de
zomer worden regelmatig eetcafés georganiseerd van eten dat door de supermarkt niet meer kan worden verkocht of zijn er muziekavonden. Ook yogaworkshops, filosofielezingen, filmavonden en kunstprojecten. Iedereen is welkom!

In juli 2021 verhuisden de Nomaden naar een nieuwe tijdelijke locatie
de Streekweg aan de rand van de Nijmeegse wijk Tolhuis. Naar de website >>>     Ook op Facebook >>>


Minitopia's

Minitopia staat voor de vrijheid om je eigen woonwens te realiseren. Met duurzame woonvormen die compact, flexibel, kant en klaar of modulair zijn. Op verschillende plekken in Nederland zijn inmiddels Minitopia woonlocaties, en er komen er meer.

Minitopia is een initiatief van Tessa Peters (artistiek leider) en Rolf van Boxmeer (architect). Sinds 2016 werken zij aan antwoorden op toekomstbestendige woonvraagstukken in samenwerking met bewoners, gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrijven, digitale werkplaatsen en andere organisaties.
De eerste Minitopia ontstond in 2018 aan de Poeldonkweg in ‘s-Hertogenbosch.. Daar is ook een samenwerking tot stand gekomen tussen Rezone, de bedenkers van Minitopia, en de Bossche woningcorporatie Zayaz.
Daarna volgden nieuwe woonlocaties en woonvormen in Eindhoven, Dongen en Roosendaal. Meer daarover >>>

Minitopia's zijn levende voorbeelden van innovatieve, duurzame woonvormen die in de praktijk ontstaan en die laten zien hoe samenleven met ruimte voor solidariteit en saamhorigheid organisch op gang komt: ,,Door samen te verbeelden hoe de vormgeving van woningen en woongebieden flexibeler kan, bouwen wij aan een circulaire toekomst.” Eind 2020 verscheen het boek Minitopia Ruimte voor je woonwens.

Volg de ontwikkelingen op Minitopia's eigen YouTube kanaal  


Mobiel ecodorp Ppauw en rondreizend Ecocircus

Ecoorp Ppauw is sinds 2013 gevestigd op een verscholen plek in het bos de Wageningse Berg. Het mobiele ecodorp groeide uit tot een levendige culturele broedplaats met een bijzonder activiteitenaanbod en een groep vaste bewoners. Naar de website >>> 

In 2022 dreigde geleidelijk ontruiming om plaats te maken voor woningbouw. Een groepje ecodorpers trok verder als Ecocircus. een mobiele vrijplaats voor een gezonde, eerlijke en mooie wereld, die telkens op een andere plek neerstreek: www.ecocircus.nl

Maar intussen werd er ook flink gelobbyd. Samen met Ecodorpen Gelderland (CVEG), Platform Duurzaam Wageningen, Tussen de Bomen, Tiny Houses Wageningen en de woningstichting, verenigd in 'De Beuk', werd een plan ontwikkeld voor het gezamenlijk realiseren van een ecologische woongemeenschap met 150 woningen: ecodorp Wageningen. In 2022 zetten de grondeigenaren hun handtekening en er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor locatie de Dorschkamp op de Wageningse Berg. Lees hier meer >>>

Interview (okt 23) over hoe het allemaal begon... >>>


Kattegat, Zwolle

Kattegat is een tijdelijke plek waar wonen werken en leven samen gaan, in een containercomplex aan de Oostzeelaan.

Vlakbij het centrum aan de zuidkant van het spoor (Hanzeland) ligt de Oostzeelaan. Er staan containers die er ooit tijdelijk zijn neergezet. Sinds 2019 woont hier een groep mensen die samen deze locatie tot een levendige plek hebben weten te maken: woongemeenschap Kattegat. Door de aanwezige werkruimte (de Zeecoupée) kunnen veel bewoners, die bijvoorbeeld als zelfstandige werkzaam zijn, aan huis werken. De diversiteit aan creativiteit die er heerst leidt tot de mooiste dingen. Elk jaar organiseren de bewoners het Kattegatfestival.

Helaas voldoen de containers niet aan de eisen om in te kunnen wonen en worden ze op termijn gesloopt. De gemeente vindt de manier van wonen echter zo inspirerend dat ze de bewoners hebben gevraagd mee te denken hoe een nieuwe plek er uit moet komen te zien. Website >>>

Wie interesse heeft om in het nieuwe Kattegat te komen wonen, werken en samen leven, kan contact opnemen via  info ( at ) kattegatwonen.nl   
Meer op Facebook >>>


Wonen in een Tiny House

Er is een groeiende belangstelling om te wonen in een (verplaatsbaar) Tiny House, zowel individueel als met een groepje. Kan dat zomaar? Waar gebeurt dat al? Hoe kom je aan een huisje, of ga je er zelf een bouwen? Waar vind je plekken? Antwoorden en wegwijzers vind je onder andere hier:

- Stichting Tiny House Nederland was sinds 2018 samenwerkingsverband en vliegwiel van de Tiny House-beweging, maar leidt sinds begin 2022 een slapend bestaan. De informatieve website blijft nog online.

- Klein Wonen Magazine: zeer informatieve website voor liefhebbers van klein wonen

- Kennismaken met Tiny House projecten in Nederland >>>

- Overzicht van Tiny House-projecten in Nederland (per provincie)
 
- Tiny Findy - platform voor vraag en aanbod van Tiny Houses, woonlocaties, producten en diensten.

- Register van (aspirant) tiny house-bewoners  - (toekomstige) woonlocaties koppelen aan nieuwe en bestaande initiatieven

- Website van Tiny House-pionier Marjolein Jonker - veel praktische info van binnenuit, cursusaanbod, blog en nog veel  meer

- Het Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen onderzoekt sinds 2018 de mogelijkheden van functiecombinatie van nieuwe natuur en Tiny Houses. In 2024 werden twee stappenplannen gelanceerd: voor gemeenten en voor initiatiefnemers. Hier te downloaden >>>    

- Blog van Koen Duindam: Tiny House Live, met veel praktische tips m.b.t. duurzaamheid en zelfvoorzienend leven

- Mini-documentaire (nov. 2022) over wonen in een tiny house, met Marjolein Jonker (Olstergaard) en Sanne (Buurtschap Ter Veld, Eindhoven).  Kijken >>>

- Leven in  Tuinen - kennisplatform voor het delen van kennis over kleine, innovatieve, duurzame gebouwtjes

- Op het terrein van kenniscentrum LiberTerra in Geestmerambacht (NH) staan tien tiny houses.  Een paar keer per jaar is er een open dag. Naar de agenda >>>

- DemoPakNL in Almere-Oosterwold is een permanente (verkoop)expositie van zo'n 15 Tiny Houses. Elke eerste vrijdag of zaterdag van de maand is er een kijkdag met lezing, waarop alle huisjes open zijn voor bezichtiging.

- Op Facebook is een groeiend aantal pagina's, vaak ook van lokale initiatiefgroepen. Zoekwoord 'Tiny House'

- Kijk voor ontwikkelingen rond tiny housing ook in de rubriek actueel nieuws >>>

- Verslag van de Aanloopdag bij Omslag 'Wonen in een klein huis (tiny house')  in Nederland, dd. 26 maart 2016 >>>


Wonen in een yurt/ger

- Bewoners van gers en tipi's kunnen onderling contact houden via de website gerbewoners.

- Het Vlaams-Nederlandse Netwerk Alternatieve Reizigers (NAR) fungeert als netwerk en schakel tussen mensen die mobiel wonen en/of onderweg zijn. Het NAR geeft ook het kwartaalblad 't Narrenschip uit.

- Het Netwerk Varende Woonschepen is een platform voor mensen die op een onconventionele manier op het water (willen) wonen en leven. Dit Netwerk geeft het blad 'De Scheepsnar' uit.

- Verschillende ger- en woonwagenbewoners houden een persoonlijk weblog bij, zoals bijvoorbeeld:
- Louis Banens (ger, Gronngen): zelfbewust leven
- Marieke en Harm Koopmans-Woudhuizen (yurt, mobiel):  juniperendeschildpad.nl
- Tobias Reijngoud (yurt nabij Zutphen): tobiasreijngoud.nl/
- Ton van Es (yurt, NO-Groningen): Ton in Yurt

Kijk voor vraag en aanbod m.b.t. woonwagens, yurts, gers, tipi's op de website van Omslag >>>


Netwerk Alternatieve Reizigers (NAR)

Het Netwerk Alternatieve Reizigers (NAR) is een netwerk voor en door mensen die op een 'andere' manier onderweg zijn in het leven, en van mensen die hen gastvrij willen ontvangen. Dat 'andere' slaat enerzijds op een mobiele woonvorm, maar ook op een sobere, milieubewuste en op zelfredzaamheid gebaseerde leefwijze met zo weinig mogelijk geld.

NAR wil unieke plekjes waar 'mobiel levenden en alternatieve gelegenheidstrekkers' welkom zijn, verenigen in een netwerk. De aandacht gaat uit naar ecologische landelijke kernen, eco-boerderijen, braakliggende gronden, percelen met bouwvallige en verlaten gebouwen, kraakpanden, gemeenschappen en privé-initiatieven. NAR is ontstaan vanuit een privé-initiatief en groeide uit tot een organisatie met leden in België en Nederland.

Tenminste eenmaal per jaar organiseert het NAR een bijeenkomst ('NAR-Gathering') voor iedereen die bij het netwerk is aangesloten en voor overige belangstellenden. Belangrijk bindmiddel tussen de alternatieve reizigers was het blad 't Narrenschip (over vrijheid in komen en gaan). Dat verschijnt helaas niet meer. Artikelen, reisverslgen en meer komen nu op de website. Lidmaatschap van het NAR kost minimaal 15 euro per jaar. Alleen leden van het NAR ontvangen de lijst met namen, adressen en plekken van de aangesloten leden.

Netwerk Alternatieve Reizigers (NAR), e-mail: info@narnar.org


Netwerk Varende Woonschepen

Het Netwerk Varende Woonschepen (NVW) is een platform voor mensen die op een onconventionele manier op het water (willen) wonen en leven.

Leven, wonen en tegelijkertijd onderweg zijn op een boot spreekt veel mensen tot de verbeelding; de vrijheid en de betrekkelijke eenvoud van leven op het water hebben op sommige mensen een onweerstaanbare aantrekkingskracht. In de praktijk blijkt zo'n manier van bestaan nog niet eenvoudig te realiseren. Toenemend ruimtegebrek, strengere regelgeving en almaar stijgende kosten voor ligplaatsen en voorzieningen hebben een ontmoedigende werking op mensen die op het water willen wonen. Toch zijn er nog steeds meer dan voldoende mensen die de uitdaging aandurven om hun eigen weg op het water te vinden.

Vrijheid, zelfstandigheid, eenvoud en avontuur

Eind 2005 werd het Netwerk Varende Woonschepen (NVW) opgericht, als een platform voor mensen die kiezen (of belangstelling hebben) voor een niet conventionele manier van op het water wonen en leven. Het Netwerk richt zich op bootbewoners die vrijheid, zelfstandigheid, eenvoud en avontuur hoog in het vaandel hebben staan en die (al dan niet noodgedwongen) met enige regelmaat met hun varende huis onderweg zijn. Het NVW wordt gedragen door vrijwillige medewerkers en leden uit Nederland en België. De leden zijn bootbewoners - al dan niet tijdelijk - op reis, of anderszins belangstellenden. De onderlinge contacten en uitwisseling lopen via een website en sinds november 2006 verschijnt driemaal per jaar de nieuwsbrief De Scheepsnar. Niet alleen allerhande praktische ervaringen worden uitgewisseld, ook het delen van verhalen en persoonlijke ervaringen of het ruilen van of helpen bij het vinden van een tijdelijke (vrije) ligplaats behoort tot de mogelijkheden. Via de ledenlijst kunnen belanghebbenden op eigen initiatief contacten onderhouden en/of (gast-)ligplaatsen uitwisselen. Bovendien wordt eens per jaar ergens in Nederland (op het water) een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd.

Het logo van het nieuwe netwerk - met een lachende nar op de voorplecht - duidt op de relaties met het andere mobiele netwerk: het Netwerk Alternatieve Reizigers (NAR).
Lidmaatschap van het NVW kost 15 euro per jaar.

Netwerk Varende Woonschepen, e-mail: varendewoonschepen@gmail.com


Kraken oud en nieuw

Veel vormen van 'anders' en gemeenschappelijk wonen en/of werken zijn voortgekomen uit de politieke kraakbeweging. Sinds de invoering van de anti-kraakwet in 2010 worden er veel minder panden gekraakt, maar er gebeurt toch nog wel het één en ander.

NB: uit solidariteit met de politieke kraakbeweging gaan we op deze website niet in op anti-kraak-aanbod.

Analyse ven 'Het politieke failliet van de kraakbeweging' , door Luca Voorhorst

Algemene links m.b.t. kraken


Tips voor krakers

Kraakhandleidingen voor verschillende steden zijn te vinden op een aparte pagina van Squat.net.

Juridische steun voor krakers: advocatenkantoor VOOR-RECHT

Lisa Lotens schreef een praktische gids voor hoe je een huis kraakt in deze barre tijden van woningnood: www.vice.com/nl

Stichting 138a vormt een kennis- en expertisecentrum rondom kraak- en leegstandswetgeving. Zij richten zich vooral op advies aan krakers en ondersteuning van procedures gevoerd op basis van de wet kraak en leegstand. Eeninitiatief van onafhankelijke advocaten en juristen.

Overzicht kraakspreekuren in diverse steden

Made with GIMPVeel over de huidige kraakbeweging - ook in andere landen (zeven talen!) - staat op Squat.net.

Actie-media zoals Ravage Digitaal en Indymedia publiceren ook regematig nieuws vanuit de kraakbeweging.

Het archief van de Nederlandse kraakbeweging, het zgn. Staatsarchief, is ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam.Bond Precaire Woonvormen

Bij gebrek aan goede en betaalbare woonruimte, zoeken steeds meer mensen hun toevlucht tot anti-kraak of andere vormen van flex-wonen. Een woonvorm met veel plichten en weinig rechten.

De Bond Precaire Woonvormen is opgericht om de woonrechten van antikraakbewoners en die van andere ‘flexbewoners’ op te eisen. De Bond is specialist op het terrein van onvoorspelbaar wonen en informeert en adviseert actief over de risicovolle kanten van antikraak en andere precaire woonvormen. Ook biedt de Bond juridische back-up, zowel inhoudelijk, moreel als financieel, voor flexbewoners die voor hun rechten op willen komen.

Lid worden van de De Bond Precaire Woonvormen kost 2,50 euro per maand. Daarmee worden de activiteiten van de Bond gesteund, waaronder het opbouwen van een juridisch fonds en het verspreiden van informatie. Je kunt altijd contact opnemen voor vragen, opmerkingen, advies enz. Vrije donaties zijn ook welkom op rekeningnummer 4757443 t.a.v. Bond Precaire Woonvormen.

Ook biedt de Bond juridische back-up, zowel inhoudelijk, moreel als financieel, voor flexbewoners die voor hun rechten op willen komen.
Daarnaast is er een netwerk van actieve leden en organisaties die in enkele grote steden op lokaal niveau samen actie voeren. Naar de website >>>

Ervaringen delen
Wie op een flexibel en/of tijdelijk huurcontract woont en zijn/haar ervaring graag wil delen, kan dat doen via een formulier op de website. Deze ervaringen zullen door de Bond Precaire Woonvormen worden gebruikt om hun onderzoeken te onderbouwen met praktijkvoorbeelden.

Bekijk hier de film 'Leegstand zonder zorgen' over misstanden in de anti-kraakwereld.

Web: bondprecairewoonvormen.nl


De Grote Broek, Nijmegen

Op 3 november 1984 werd een groot pand aan de Van Broeckhuysenstraat 46 in het centrum van Nijmegen gekraakt en vervolgens omgedoopt in 'De Grote Broek'. In 2009 werd het 'legaal'.

Het pand ontwikkelde zich al snel tot een broedplaats voor buitenparlementaire politiek en alternatieve cultuur. Diverse culturele en politieke activiteiten vonden er hun plekje, zoals: boekwinkel 'Assata', politiek cafe 'De Klinker', kroeg en podium 'De Onderbroek', voedselcooperatie 'De Voko', een vegetarisch/veganistisch eetcafé, een feministisch café en een bibliotheek. Veel van deze activiteiten vinden al 15 jaar of langer in het pand plaats. Daarnaast biedt De Grote Broek onderdak aan een groot aantal politieke en maatschappelijke groepen uit de stad, voor vergaderingen, manifestaties, presentaties, infoavonden, optredens en, al dan niet tijdelijke, opslag en logistiek, bijvoorbeeld voor Straatmensen voor Straatmensen.

In 2002 begonnen de krakers een procedure tot legalisering van het pand. Het college van B&W van Nijmegen besloot het pand aan te kopen en aan de De Grote Broek te verhuren. In maart 2004 presenteerden de bewoners en gebruikers hun plannen voor de toekomst van het pand. Medio 2009 werd 'De Broek' na een gronding verbouwing-in-zelfbeheer heropend.

De Grote Broek, Van Broeckhuysenstraat 46 / Tweede Walstraat 21, 6511 LN Nijmegen. Tel 024-3605208 (Assata) e-mail: assata@grotebroek.nl


De Oude Ambachtsschool, Zwolle

De monumentale Oude Ambachtsschool, aan de Mimosastraat in Zwolle, werd in 1996 gekraakt. Er ontstond een culturele broedplaats met een activiteitenaanbod van uiteenlopende aard.

Met de kraak van de school werd een verdere verloedering van het pand en zijn omgeving voorkomen. Het kraak-initiatief kwam destijds van het Beheerscollectief De Oude Ambachtsschool. Inmiddels zijn in het gebouw vele activiteiten gehuisvest van uiteenlopende aard. Maar de gemeente had heel andere plannen met het pand, die zag er liever kantoren gevestigd als financiële drager voor een museum en ateliers.

Het Collectief De Oude Ambachtsschool stelde een eigen, goed doortimmerd gebruiksplan op, waarin de voormalige school een multifunctionele bestemming zou krijgen met een mix van woonruimte, ambachtelijke werkplaatsen, ateliers, oefenruimtes en horeca, een wijkwerkplaats en andere wijkgerichte voorzieningen. Momenteel fungeert DOAS als centrum voor kunst, cultuur en ambacht.

De Oude Ambachtsschool, Mimosastraat 1, 8013 SB Zwolle.


Eco-Tribe, Teuge

Sinds september 2001 is het voorheen verwaarloosde defensieterrein aan de Rijksstraatweg in Teuge weer bewoond. Het terrein, ongeveer halverwege tussen Apeldoorn en Deventer, werd gekraakt en in gebruik genomen door de ecologische leefgemeenschap Eco-Tribe, gericht op zelfvoorziening.

De huidige bewoners legden een biologische tuinderij aan, richtten een gemeenschappelijke huiskamer in, startten een bakkerij en een bibliotheek en legden een afvalwatersysteem aan met regenwater en een rietfilter. De groep, die doorgaans uit twintig personen bestaat, kiest bewust voor een duurzame manier van leven met de aarde en haar natuur als bron van schoonheid, smaak en leven. De bewoners zien het als een bijzondere uitdaging om te leven in een groep waarbinnen iedereen eigen verantwoordelijkheid draagt voor het geheel en waar gezamenlijke afspraken kunnen worden gemaakt waarmee toch ieders vrijheid gewaarborgd blijft.

Ongeveer een jaar na de kraak, gingen de bewoners een gebruiksovereenkomst aan met de eigenaar.

Bewoners van de Eco-Tribe houden op elke laatste zaterdag van de maand een eetcafé, hebben een kunstgalerie, werken aan recycle meubels, runnen een mobiele keuken en organiseren af en toe thema-/actiedagen. In de nazomer van 2013 werd begonnen met de bouw van de 'Tempel of Nature', waaraan veel mensen hebben meegebouwd. Filmpje op YouTube >>>

Eco-Tribe Teuge, Ambonstraat 2, 7395 MA Teuge. E-mail: earthawarenessteuge@gmail.com  PS: de website is niet altijd goed te bereiken. Eco-Tribe is wel actief op Facebook   Website over de Temple of Nature >>>

NB: In oktober 2013 organiseerde Omslag in Eindhoven een Aanloopdag, waar bewoners van EcoTribe een presentatie verzorgden. Lees hier het uitgebreide verslag van deze dag >>>


Eureka, Zwolle

Eureka is een sociaal-culturele vereniging die sinds haar oprichting in 1992 gevestigd is aan het Assendorperplein in Zwolle. In 1991 werd het pand gekraakt; sinds 1996 heeft het een legale status.

Al snel na de kraak woonde er een groep van zo'n vijftien mensen die naast bewoning voor zichzelf het pand ook wilden gebruiken als culturele ontmoetingsplek. Na klachten van de Zwolsche horeca en vanwege beheersmatige voordelen werd besloten een vereniging op te richten. Sinds 1996, na een grondige verbouwing, wordt het pand gehuurd van de gemeente en heeft dus een legale status. Er wordt niet meer gewoond. 

Sociaal-culturele activiteiten
Door de jaren heen heeft Eureka zich ontwikkeld tot een vereniging met een groot aantal activiteiten. Zo is er van dinsdag tot en met zaterdag het eetcafé, iedere avond is er een gezellig kroegje, zijn er vier ateliers en een studio annex oefenruimte beschikbaar voor bandjes. Ook is er de Bovenzaal die geschikt is voor bijvoorbeeld concerten, open podia, theater, jamsessies en feestjes. Eureka organiseert jaarlijks een eigen Zomerpleinfestival. Eureka heeft geen beroepskrachten in dienst maar wordt draaiende gehouden door leden, zonder structurele subsidie.

Eureka, Assendorperplein 9, 8012 TW Zwolle, Tel: 038-4222 903. Web: www.eureka-zwolle.nl
Woonvormen


Koepels en netwerken

Nederland

 • Yurts en Gers (verhuur, verkoop en zelfbouw)

 • Leuke tenten.nl is een verzamelsite over authentieke tenten zoals tipi's, yurts, domes, spiegeltenten etc.

Created with
        The GIMP

Rest van Europa

Koepels en netwerken

 • Squat.net (website in zeven (!) talen met kraaknieuws uit tal van landen)

Made with GIMP

 • Klik hier voor een kennismaking met de wereld van 'travellers' en andere moderne nomaden.

TIP
reisverslag van de 'economads' langs ecodorpen in de VS, Afrika en Europa

Projecten per land

België
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Groot-Brittannië

Italië
Oostenrijk

Created with The
        GIMP

Mondiaal

Koepels en netwerken

 • Klik hier voor een uitgebreid overzicht van 'vital links' van Friends of Freedom

Projecten per land

Brazilië
Verenigde Staten     ^ © 2005 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH | Best viewed with Any Browser | | Eindredactie: Marta Resink