Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschapServicepagina'sIn Nederland bestaan honderden grote en kleine woongroepen, woon-werkprojecten en collectieve panden in zelfbeheer. In vrijwel alle universiteitssteden zijn informatiepunten op het gebied van collectief wonen en veel grote steden kennen woongroepenwinkels.

Ook de telefoongids en de advertentierubrieken in de landelijke dagbladen kunnen goede ingangen zijn. Kijk onder 'woongroepen'.

In kranten, bladen en tijdschriften (zie Boeken en Bladen) staan regelmatig oproepen van woongroepen die nieuwe bewoners zoeken, of van mensen die een woongroep zoeken. Kijk ook op het prikbord van deze website!


                 

Servicepunt
Anders Wonen Anders
         Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Woongroepen, -collectieven en wooncoöperaties

Verspreid over het land zijn er duizenden woongroepen. Google maar eens op 'woongroep + plaatsnaam'

Een willekeurige greep uit het brede aanbod van gerealiseerde projecten:


Links naar zomaar wat woongroepen

Om een indruk te krijgen van wat kleinschaliger woongroepen, hieronder een volstrekt willekeurige selectie links:

Kijk ook op de pagina's woon-werkprojecten, kraken, Centraal Wonen, Groepswonen van Ouderen en leefgemeenschappen

In sommige grote steden zijn woongroepenwinkels

Casa de Pauw, Arnhem

Casa de Pauw ArnhemEen voormalig kloostercomplex, bestaand uit een herenhuis, klooster, kapel, koetshuis, villa, een kroegruimte en een grote tuin, vormt de riante woonomgeving van de bewoners van Casa de Pauw.

 In Casa de Pauw wonen ongeveer 45 mensen, verspreid over tien woongroepen. Alle groepen hebben hun eigen manier van samenleven op de voor hen meest aangename wijze. Naast hun eigen kamer hebben de bewoners van elke woongroep de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid over keuken, wc, badkamer en gang. Omdat elke groep hieraan een andere invulling geeft, zijn sfeer, leeftijd en het karakter van elke woongroep anders. In sommige n woongroepen wordt vaak samen wordt gegeten, in andere wat minder, Er is een éénouders groep waar de bewoners wel de voorzieningen delen, maar verder hun eigen leven leiden. De kleinste woongroep bestaat uit twee personen, de grootste uit zes.

Via kraak naar zelfbeheer

Casa de Pauw
         Arnhem Het leegstaande kloosterpand werd in 1985 gekraakt. De krakers verenigden zich destijds in de Vereniging tot Behoud van Casa de Pauw, met als voornaamste doel het behouden en bewoonbaar maken van het complex. Na wat aanloopmoeilijkheden ging de gemeente akkoord met een voorstel tot legalisatie onder voorwaarde dat Casa de Pauw binnen vijf jaar verbouwd zou zijn. Samen met de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG), eigenares van het complex, werden plannen ontwikkeld voor de verbouwing, waaraan alle bewoners anderhalf jaar hebben meegewerkt. Doel was: het creëren van woon- en werkruimtes van goede kwaliteit, voor mensen met lage inkomens. Door de verbouwing zijn 43 wooneenheden ontstaan, verdeeld over tien woongroepen. Casa de Pauw heeft het complex nu in 'zelfbeheer' en betaalt maandelijks een totale huursom aan de WBVG.

Iedereen werkt mee

Van iedere bewoner/ster wordt actieve deelname verwacht. Iedereen werkt elke maand minstens een dag mee en helpt met klussen in en rond de panden. Hiertoe zijn er elke maand klussendagen. Daarnaast zijn er soms extra klussen en klusjes. De bewoners ervaren het als positief om met z'n allen het eigen pand te onderhouden en te kunnen verbeteren (zeker als ze daardoor de te betalen huur terug kunnen brengen). Daarnaast wordt iedereen verzocht om deel te nemen aan een werkgroep: de aannamecommissie, de financiële groep, de onderhouds- of gereedschapsgroep, de redactie van het maandelijks huisorgaan en/of het kroegcollectief. En er zijn mensen die contacten met de WBVG onderhouden etc.

Organisatie

Created with
         The GIMP De Casa is een zogenaamde pandvereniging met op papier drie bestuursleden. Zij treden echter alleen op de voorgrond bij wat formelere zaken. De maandelijkse verenigingsvergadering is het hart van de Vereniging. Hierin wordt een actieve deelname verwacht van iedere bewoner/ster. Hier worden zaken besproken ten aanzien van zelfbestuur, beleid en zelfwerkzaamheid. Afhankelijk van het inkomen is huursubsidie mogelijk. Woongroepleden zijn persoonlijk aansprakelijk voor huurderving (1/5e deel van de kale huur) wanneer ze een lege ruimte van hun groep onverhuurd laten. De overige woonlasten worden verdeeld.

Aannameprocedure

Casa de Pauw
         Arnhem Wie belangstelling heeft om in Casa de Pauw te komen wonen, neemt eerst deel aan een rondleiding (meestal op een zaterdag). Daarna kan een aannamegesprek worden aangevraagd, waarbij een vragenlijst als leidraad wordt gehanteerd. Wie door de vereniging wordt aangenomen komt op een wachtlijst, die door woongroepen wordt geraadpleegd als ze nieuwe bewoners voor hun groep zoeken.

Casa de Pauw, Oude Velperweg 34-36 en 38, 6824 HE Arnhem. E-mail: info@casadepauw.nlWoonvereniging Polderdrift, Arnhem

Polderdrift is een woonvereniging met veel aandacht voor ecologisch wonen op menselijke maat - in de wijk Rijkerswoerd, in het uiterste zuiden van Arnhem

Polderdrift bestaat uit veertig huurwoningen, een binnengebied en gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, met als doel: 'het op sociaal en ecologisch verantwoorde wijze creëren en instandhouden van een prettige woonomgeving, waar iedereen zichzelf kan zijn zonder dat dit leidt tot overlast'.Het project werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met een woningbouwvereniging en werd in 1996 opgeleverd.

Er zijn woningen in vier maten. De huishoudens variëren in grootte van één tot vijf personen. De vereniging heeft een bestuur, maar de ledenvergadering heeft het laatste woord. Ook zijn er enkele werkgroepjes, zoals de coördinatiegroep en de groengroep.

De woningen zijn eigendom de van woningcorporatie Portaal. Woningen die vrijkomen worden aangeboden via www.entree.nu. Dit systeem zorgt voor een eerste verdeling. Daarna is er een intakegesprek plaats tussen de kandidaten en twee leden van Polderdrift. Dit gesprek is bepalend voor de definitieve toewijzing van de woning.
Wie in Polderdrift woont, is verplicht lid van de vereniging. Website: www.polderdrift.nl


Droevendaal, Wageningen

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden in een weiland ten noorden van Wageningen koude en gehorige achtpersoons barakken gebouwd als tijdelijke noodhuisvesting voor studenten.

Na ecologische vernieuwbouw in 1999 wonen er nu zo'n 200 studenten, verdeeld over 33 woongroepen. Droevendaal  is een geliefde, groene woonplek voor velen. Er is een groencommissie actief, die samen met ecologische hoveniers het terrein volgens een 'groenplan' beheert. Dit plan, dat nu en dan herzien wordt, heeft er voor gezorgd dat er zich in Droevendaal veel natuurwaarde heeft ontwikkeld. De relatief grote tuinen worden beheerd volgens inzichten op barak-niveau; er wordt her en der fanatiek getuinierd. Kippen en katten zijn in overvloed aanwezig; de kippen lopen de helft van het jaar gezellig rond op het hele terrein.

Echt duurzaam bouwen
Eigenlijk zouden de barakken in 1992 worden gesloopt en niet vervangen. Maar veel mensen wilden echt niet weg van deze bijzondere plek en oefenden net zo lang druk uit op de instanties tot de toezegging kwam dat er in 1999 nieuwe 'DuBo' (duurzaam bouwen) gebouwen zouden komen: 33 stuks, elk geschikt voor bewoning door zes personen. Bewonersvertegenwoordigers hebben flinke druk uitgeoefend dat er écht duurzaam zou worden gebouwd. De bewoners noemen hun nieuwe huizen nog steeds 'barakken', verwijzend naar de voormalige houten huisjes.

Organisatie en besluitvorming
De verhuurder is een reguliere stichting voor studentenhuisvesting: Idealis. De woongroepen mogen zelf nieuwe bewoners voordragen (co-optatie). Hierdoor ontstaat een divers areaal aan 'huisculturen'.
Droevendaal kent een dagelijks woonbestuur en diverse commissies, zoals de groengroep, een groep die de 'algemene barak' beheert, een groep die gezamenlijke inkopen bij een biologische groothandel organiseert, enz. Belangrijke besluiten worden genomen op de  tweejaarlijkse bewonersvergadering, die over de meest uiteenlopende onderwerpen kan gaan.
Elke woongroep maakt intern afspraken over wat gezamenlijk is en wat niet. De bewoners van de 'koffiebarak' beheren een kast vol Fair Trade-producten. Vooral koffie, wijn en chocola zijn toppers. Sommige barakken doen mee aan een van de vele groenteabonnementsystemen in Wageningen.

Droevendalia, feesten en kampvuurtjes
Het blad 'De Droevendalia' verschijnt onregelmatig, altijd op het juiste moment. De inhoud van dit krantje valt onmogelijk in rubriekjes te vatten, hij ziet er altijd weer anders uit: een mix van nuttige en amusante informatie en verslaggeving van interessante gebeursels op Droef. Vanwege de vele buitenlandse studenten is de voertaal tegenwoordig Engels. De Algemene Barak is een ruimte voor activiteiten als feesten, spelletjesdagen en yoga.
Droevendaal is op zijn mooist tijdens het jaarlijkse Droeffeest in september, met her en der bands, workshops en kampvuurtjes.

Droevendaal, Droevendaalsesteeg 39, 6708 PB Wageningen.


Woonkollektief Purmerend

Het Woonkollektief Purmerend bestaat uit 71 (huur)woningen rond een grote tuin. De in totaal 160 bewoners leven verspreid over tien woongroepen.

 Het Woonkollektief Purmerend (WKP) werd in 1985 opgericht. De architectuur is volledig afgestemd op het samen wonen in woongroepen. Het gebouw is in een hoefijzervorm gebouwd, met in het midden een grote gezamenlijke tuin. Alle 71 woningen liggen rond de tuin. Er zijn woningen voor een-, twee-, drie- of meerpersoons huishoudens, waardoor een gevarieerd gezelschap ontstaat. In het WKP wonen zo'n 160 mensen, verdeeld over tien woongroepen.

Iedere woning heeft altijd een eigen ingang, douche, toilet, keuken en berging. De huur varieert al naar gelang de grootte van de woning. Een woongroep telt meestal zes of zeven woningen. Op de begane grond heeft elke woongroep de beschikking over een extra woonruimte (met woonkamer, keuken, badkamer en toilet). In deze woongroepsruimte kunnen bewoners elkaar desgewenst ontmoeten en bijvoorbeeld samen eten of spelletjes doen.

Belangstellenden voor een woning moeten lid worden van de vereniging en altijd eerst deelnemen aan een rondleiding, die gemiddeld eens per maand wordt gegeven. Het WKP ligt op nog geen 20 minuten rijden van Amsterdam en is makkelijk bereikbaar per openbaar vervoer.

Woonkollektief Purmerend, Veenweidestraat, 1441 NH Purmerend. E-mail: werving@woonkollektiefpurmerend.nl


Het Oude RKZ, Groningen

Sinds 1979 wordt het gebouwencomplex van het voormalige RK Ziekenhuis (RKZ) in Groningen bewoond door mensen van allerlei pluimage. Verspreid over 27 afdelingen wonen er zo'n 260 mensen in pakweg 232 wooneenheden.

 Het 'Oude RKZ' ligt in het zuiden van de stad. De hoofdingang is te bereiken via een parkeerplaats aan de Emmastraat 15. Bij de ingang tot het complex is ook de buitendeur voor de sociaal-culturele onderdelen: het Dagcafé, het Eethuisje en RKZbios, een van de alternatieve filmhuizen in Groningen. Verder zijn er in het - uit paviljoens en tuinen opgebouwde - wooncomplex een (nacht)Bar, Kunstzaal de Kapel en de MIMEruimte. Deze laatste ruimte wordt verhuurd aan toneel- en dansgroepen en doet tevens dienst als vergaderruimte voor algemene ledenvergaderingen. De oude operatiekamers zijn - weliswaar gehorig - omgebouwd tot oefenruimtes (van 11.00 tot 23.00 uur) en andere tot woning. Onverhuurbare ruimtes, die wegens onvoldoende licht en lucht niet bewoond mogen worden, zijn verhuurd als atelier of werkplaats. Veel daarvan zijn in de kelders, naast het werkgebied van de Technische Dienst. Het hele complex wordt nog steeds door de bewoners zelf warm gehouden met twee stoomketels uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Zelfbeheer en zelfwerkzaamheid

Het Oude RKZ is een woongemeenschap in zelfbeheer. De bewoners regelen en doen zelf alle zaken die normaliter door een woningbouwvereniging worden uitgevoerd of verzorgd. Of het nu gaat om het draaiend houden van de technische installaties (elektriciteit, cv en warm water), het innen van achterstallige huur, groot onderhoud (casco), de bestemming van de ruimten, het toewijzen van woonruimte of klein onderhoud. In het huurcontract staat dan ook dat de bewoners een deel van de huur betalen met zelfwerkzaamheid. Ook actief meedraaien in één van de sociaal-culturele instellingen van het Oude RKZ geldt als zelfwerkzaamheid. Veel nieuwe bewoners beginnen hun actieve RKZ-leven in de sociaal-culturele activiteitensfeer.

Coöperatieve vereniging

Bewoners van het Oude RKZ zijn huurder en verhuurder tegelijkertijd. Ze hebben zich verenigd in coöperatieve vereniging De Koevoet. Deze bewonersvereniging huurt het complex in zijn geheel van een woningbouwvereniging. De woningbouwvereniging heeft het Oude RKZ in erfpacht, omdat de gemeente tijdens de legalisatie-onderhandelingen vond dat er een moeder-dochterconstructie moest komen, waarin een 'echte woningbouwvereniging' de verhuur zou kunnen overnemen als de bewoners er een rommeltje van zouden maken.
De bewonersvereniging verhuurt de woonruimten, ateliers, werkplaatsen en oefenruimtes in het complex en bepaalt zelf onder welke voorwaarden en voor welke prijs dat gebeurt. De huur van een woonruimte bestaat uit kale huur, de servicekosten en een contributie voor het lidmaatschap van de vereniging, onder andere voor het weekblad Koevoeter Courant en het 3-septemberfeest. Ongeacht de grootte van de kamer zijn er twee soorten huur: zelfstandig en onzelfstandig.

Geschiedenis

In de nacht van 2 op 3 september 1979 werd het hoofdgebouw van het leegstaande RKZ gekraakt. De kraak was bedoeld als een protest tegen de woningnood in Groningen en werd uitgevoerd door enkele plaatselijke kraakgroepen, linkse politieke partijen en de Groninger Studentenbond. Toen het nieuws over de kraak zich over stad verspreidde, togen woningzoekenden van allerlei pluimage naar het zuiden van de stad en eisten het ziekenhuiscomplex op om het geschikt te maken voor bewoning.
Na jaren onderhandelen, waarbij verschillende partijen om de tafel zaten (waaronder de Stichting Experimenten Volkshuisvesting, die een subsidie gaf), tekenden de gemeente, de woningbouwvereniging en De Koevoet in mei 1986 voor een vijfjarig experiment. Eind 1991, na evaluatie van het experiment, vonden alle partijen het zo geslaagd dat het verdiende voort te bestaan. Sindsdien is bewonersvereniging De Koevoet opnieuw in onderhandeling over de beheers- en verhuurovereenkomst. In het Oude RKZ is de discussie losgebarsten hoe de toekomst eruit moet zien en wat daarvoor allemaal nodig is. Huurdifferentiatie? Betaalde krachten? Meer zelfwerkzaamheid? Duurzaam bouwen?

Procedure voor nieuwe bewoners

Wie in het Oude RKZ wil wonen kan op donderdagavond langskomen bij de introductiecommissie ('Intro') in het kantoor van het RKZ. Belangstellenden krijgen dan een presentatie en een rondleiding, waarna ze zich kunnen inschrijven. De inschrijving moet elke vier weken worden verlengd. Bovendien leveren aspirant-bewoners na de eerste vier weken een brief in, waarin ze schrijven waarom ze in het Oude RKZ willen wonen en wat ze doen of zouden willen gaan doen voor het gebouw.
Als er op een afdeling een kamer vrijkomt, gaat de brievenmap naar die afdeling. De bewoners nodigen enkele kandidaten uit voor een gesprek en bepalen als afdeling welke nieuwe bewoner er bijkomt. Zelfstandige kamers worden toegewezen door het bestuur en de introductiecommissie.

Kantoor Oude RKZ, Verlengde Hereweg 92, 9722 AH Groningen. Tel. 050-5267250 (werkdagen 14.00-18.00 uur). Coöperatie De Koevoet, Postbus 6114, 9702 HC Groningen, Tel. 050-5267250.


De Gigant, Rotterdam-Heijplaat

In juni 2007 opende in de Rotterdamse wijk Heijplaat het verbouwde woon-werkpand De Gigant. Dit voormalige poortgebouw bevat nu vijf appartementen, die worden bewoond door een woongroep van vier personen. Daarnaast heeft De Gigant ook een functie voor de hele wijk.

Woongroeplid Lucas van Zuijlen omschrijft de plannen als volgt: ,,Woon- en gebruikersvereniging De Gigant is januari 2006 opgericht ten behoeve van het organiseren en beheren van een gemeenschappelijke ruimte in een klein poortgebouw op Heijplaat. Dit is een klein, maar bijzonderdorp temidden van de havens op Rotterdam Zuid. Het hele dorp is vanaf 1910 in fasen gebouwd voor en door de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). Iedereen die in het dorp woonde, werkte bij de RDM. Er hebben maximaal 3000 mensen in het dorp gewoond. Er was een sterk verenigingsleven. Dit maakte de sociale betrokkenheid groot, maar mensen waren sterk afhankelijk van elkaar en de RDM.
Sinds 1997 vinden er geen bedrijfactiviteiten meer plaats bij de RDM. De (vaak oudere) voormalige arbeiders trekken weg uit het dorp. Maar de woningbouwcorporatie (die 90% van de huizen bezit) ging op zoek naar pioniers
die het dorp nieuw leven in willen blazen. Het karakter van het bestaande dorp en de leegstaande fabrieken worden daarbij gebruikt als aas''.

In juni 2007 werd De Gigant, na een grondige verbouwing, betrokken door een woongroep van vier personen, die elk een eigen appartement tot hun beschikking hebben. De gemeenschappelijke zolderruimte van ca. 100m2 wordt medegebruikt door mensen uit de buurt. Daarbij kunnen de kwaliteiten van de Gigantbewoners worden gebruikt om wensen te
realiseren. In 2007 startte er een kookproject voor jongeren en in 2008 was de zolder in gebruik voor tussenschoolse opvang van leerlingen van de naastgelegen basisschool De Klaver.

Woon- en gebruikersvereniging De Gigant (John, Jeroen, Lucas en Stephanie), Vestastraat 19e, 3089 RL Heijplaat (gem. Rotterdam). Tel. 010-4148554, info@degigant.eu


De Refter, Ubbergen

Op een heuvelrug in de bosrijke omgeving van Nijmegen ligt het voormalig meisjespensionaat De Refter. Het complex fungeert sinds 1983 als woon-werkpand en biedt onderdak aan zo'n honderd bewoners.

Grondbeginsel van De Refter is de betrokkenheid van de bewoners en bewoonsters. De belangrijkste doelstellingen van De Refter zijn: woon- en werkruimte creëren voor financieel minder draagkrachtige mensen; ruimte scheppen voor mens- en milieuvriendelijke activiteiten en ruimte bieden voor kleinschalige culturele en bedrijfsmatige activiteiten. De leeftijd van de bewoners varieert van nul tot in de zeventig, de persoonlijkheden zijn zeer verschillend en ook de sociale achtergronden lopen sterk uiteen. In het pand zijn verschillende woonvormen: eenpersoons-, meerpersoons-, gehandicapten- en oudereneenheden en diverse woongroepen.

Zelfbeheer en zelfbestuur

De circa 100 bewoners besturen en beheren Stichting de Refter zelf. Zij doen dit op democratische en milieuvriendelijke wijze. Ze voeren alle taken uit die nodig zijn om de Refter als leefgemeenschap voort te laten bestaan. Ook bepalen de bewoners gezamenlijk het beleid van Stichting de Refter en zorgen zij voor het pand en het bijbehorende natuurgebied.

Groepenverblijf De Elegast

Onderdeel van de Refter is ook Groepenverblijf de Elegast. Je kunt er ruimte(s) huren voor vergaderingen of cursussen; al dan niet met overnachting. De Elegast biedt een mooi dagverblijf, een grote professionele keuken, een authentieke chambrettezaal en zes kleine privé kamertjes. De Elegast kan ook lekkere vegetarische maaltijden verzorgen.

Wie overweegt in De Refter te komen wonen kan zich inschrijven voor de woongroepen. Aspirant-bewoners moeten echter eerst een informatie-rondleiding volgen (die vinden elke eerste zondag van de maand plaats om 15:00 uur). Tijdens zo'n rondleiding wordt gedetailleerde informatie gegeven over activiteiten en het reilen en zeilen in De Refter. Er is ook een informatief boekje verkrijgbaar!

Woon-werkpand De Refter, Rijksstraatweg 37, 6574 AC Ubbergen. 024-3235259.


Woonvereniging Thedinghsweert, Kerk-Avezaath (bij Tiel)

Achttien huishoudens bewonen sinds 1994 een historisch deel van het Landgoed Thedinghsweert, aan de Linge in Kerk-Avezaath. Ze hebben zo'n 8 ha land in eigendom.

 In 1993 kocht een groep mensen - Woonvereniging Thedinghsweert - een deel van het landgoed van de school voor biologisch-dynamische landbouw De Warmonderhof: een terrein van zo'n 8 ha met daarop ondermeer de markante villa 'Woonde' (gebouwd in 1905) en een imposant flowform-systeem.
Rond kerst '93 kwamen de eerste leden/families op Thedingsweert wonen. Ze gingen aan de slag om de plek bewoonbaar te maken voor achttien huishoudens. Hun motto: 'Met het hoofd in de wolken, en de benen op de grond'. Villa Woonde werd verbouwd tot woonplek voor drie huishoudens.
Er wonen nu 34 volwassenen en 15 kinderen op Thedinghsweert. De samenstelling varieert qua leeftijden en van éénpersoonshuishoudens tot gezinnen met drie kinderen.

Naast de woongelegenheid bezit de woonvereniging gemeenschappelijke ruimtes, een park en een behoorlijk stuk grond voor dieren, moestuinen, een sportveld, etc. . Het landgoed ligt aan de Linge en neemt met zijn weilanden, houtsingels en een botanisch park een centrale plaats in de ecologische hoofdstructuur in. Veel van de vrije tijd van de bewoners gaat op aan onderhoud en beheer. Het beheer geschiedt ecologisch. Het gezamenlijk bezit en onderhoud van 'hun' landgoed, en de uitdaging om dat met elkaar te doen is de grootste drijfveer van de bewoners, hoewel de invulling daarvan verschilt per bewoner: ,,Uiteindelijk zijn wij ook maar gewone mensen op een ongewone woonplek'', zo stellen zij op hun website.

Het voormalige landgoed Thedinghsweert is in totaal 54 hectare groot en kent sinds 1994 vier eigenaren. Naast woonvereniging Thedinghsweert, zijn dat een dagopvangcentrum, een zorgboerderij en een fruitbedrijf.

Woonvereniging Thedingsweert. Thedingsweert 3, 4017 NR Kerk Avezaath (Tiel). E-mail: josb@thedinghsweert.org


De Oude Nieuwelaan, Delft

De voormalige professorenwoningen aan de Nieuwelaan werden in 1981 gekraakt, vervolgens aangekocht en grondig gerenoveerd, deels door de bewoners zelf. Er er is nu ruimte voor 33 bewoners.

 De zes 'professorenwoningen' bestaan sinds 1912. In 1981 werden ze gekraakt en 25 jaar later hebben de huidige bewoners de woningen van de gemeente Delft gekocht. De panden zijn grondig gerenoveerd, mede door de inzet van de bewoners zelf. Er is nu plaats voor 33 bewoners, verdeeld over vier woongroepen voor respectievelijk 12, 5, 6, en 10 mensen. De bewoners delen een gezamenlijke tuin aan de achterkant. Er is veel onderling contact en de bewoners vormen een hechte, gevarieerde groep. In een van de panden runnen enkele bewoners elke donderdag een collectief vegetarisch eetcafé voor de bewoners van De Nieuwelaan en hun familie, vrienden en bekenden. Verder is elke bewoner lid van een of meerdere commissies, gericht op de realisatie van de renovatie.

Een gevarieerde groep bewoners

Na de verbouwing betrokken de bewoners (die tijdelijk elders woonden) hun nieuwe behuizing. Toen werden ook de nieuwe woongroepen gerealiseerd. Elke woongroep geeft zijn eigen invulling aan het samen wonen: wel of niet samen eten, wel of niet vegetarisch, wel of niet helpen in het eetcafé, wel of niet samen boodschappen doen... Er wordt gestreefd naar een zo gevarieerd mogelijke groep bewoners. De maandelijkse huur wordt betaald in de vorm van contributie  aan de vereniging.

Bewonersvereniging Oude Nieuwelaan, Nieuwelaan 60, 2611 RT Delft.


Fanga Musow - voor vrouwen 'zonder papieren', Utrecht

Op 1 december 2005 startte in Utrecht een opvanghuis voor vrouwen zonder verblijfsvergunning: Fanga Musow ('sterke vrouwen').

Vrouwen die niet worden erkend als vluchteling of geen verblijfsvergunning krijgen, kunnen geen kant op. Ze moeten werk en woonruimte zien te vinden, terwijl ze vaak ook nog voor hun kinderen moeten zorgen. Legaal wonen en werken kunnen ze niet. Ook is het moeilijk om aan medische zorg en onderwijs te komen. Bovendien lopen ze een groot risico op geweld en uitbuiting.

Het opvanghuis Fanga Musow is een project van Stichting Lauw-Recht (STIL) , solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder papieren. De woon- en leefkosten van de vrouwen worden betaald door donateurs, die structureel (minimaal) € 12,50 per maand overmaken om de vrouwen aan een bed, een dak boven hun hoofd en begeleiding te helpen.

Voor vragen over Fanga Musow kan contact worden opgenomen met Vereniging Solidair, 030-2760930 of via info@fangamusow.nl.

Wie belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk bij STIL belt 030-2713463 of mailt naar info@fangamusow.nl www.fangamusow.nl


Woongroepenwinkels

In Nederland bestaan honderden grote en kleine woongroepen, woonwerk-projecten en collectieve panden in zelfbeheer. In vrijwel alle universiteitssteden zijn informatiepunten op het op het gebied van collectief wonen. Onderstaand enkele voorbeelden.

Amsterdam

Wie in Amsterdam woont kan met alle vragen over wonen gratis terecht bij een vestiging van !Woon in elk stadsdeel. Zie: wooninfo.nl

!Woon geeft ook advies en ondersteuning bij woongroepen, woningdelen en wooncoöperaties. Op afspraak is er op bovenstaand adres een spreekuur over groepswonen voor 50 plussers.
!Woon, Nieuwezijds Voorburgwal 32, 1012 RZ Amsterdam. Tel. 020-5230130, info@wooninfo.nl


Rotterdam

Na opheffing van de Woongroepenwinkel Rotterdam, werd de algemene informatievoorziening voor Rotterdam en regio verzorgd door de brede koepel Urbannerdam. In 2019 overgenomen door de Steenvlinder: steenvlinder.nl

Groningen

De Woongroepenwinkel Groningen is ondergebracht bij het Steunpunt Huren. In de praktijk bestaat de winkel uit drie mappen: informatie over woongroepen, mensen die een woongroep zoeken en woongroepen die nieuwe bewoners zoeken. Web: .steunpunthurengroningen.nl

Leeuwarden

Vereniging P.E.L. richt zich vooral op groepen die bij het huidige 'marktgerichte' beleid van de overheid in de knel dreigen te raken. Dit zijn met name de woningzoekenden en huurders met weinig geld, b.v. omdat zij van een uitkering afhankelijk zijn. Specifieke aandachtsgroepen zijn: alleenstaanden, studenten, één-oudergezinnen, kamerbewoners, buitenlanders, mensen met een crimineel of psychiatrisch verleden, krakers, daklozen en problematische harddrugsgebruikers. Het P.E.L. is er zowel voor jongeren als voor ouderen en ook voor diegenen die graag in groepsverband willen wonen, b.v. in een woongroep. een Centraal Wonen-project of een woon-werkproject voor b.v. vrouwen. Web: Vereniging PEL,


Woningbouw Vereniging Gelderland

Woningbouw Vereniging Gelderland (WBVG) werd in 1983 opgericht en streeft naar optimale zeggenschap voor haar huurders.

De WBVG is een niet-winstbeogende instelling en werd in 1985 door de overheid officieel erkend als woningbouwvereniging. De vereniging richt zich vooral op mensen in de laagste inkomensgroepen die op de woningmarkt onvoldoende aan bod komen, omdat ze bijzondere woonwensen hebben zoals groepswonen, ecologische (ver)bouw of woon-werkcombinaties. Anno 2005 bezit de vereniging zo'n twintig grote panden (soms voormalige kraakpanden) in Nijmegen, Arnhem, Wageningen, Zutphen en Doetinchem. De panden worden als geheel verhuurd aan bewonersverenigingen die zelf het beheer voeren over het desbetreffende pand. Als voorwaarde wordt gesteld dat de huurders zich organiseren in een woonvereniging of -stichting en dat zij bewust kiezen voor een alternatieve woonvorm. Met die bewonersorganisatie sluit de WBVG een huur- en beheersovereenkomst af, die de bewoners vergaande bevoegdheden geeft op het gebied van beheer, zoals woningtoewijzing, onderhoud, huurincasso en administratie.

TIP: De website van de WBVG bevat ook een rubriek 'Vraag en aanbod' van aangesloten woongroepen.

WBVG, Van Lawick van Pabststraat 2-1, 6814 HH Arnhem. Tel. 026-3510952, info@wbvg.nl

PS: Op 25 maart 2017 verzorgde Bernard Smits, directeur van de WBVG, een presentatie over wooncoöperaties bij Omslag in Eindhoven. Een uitgebreid inhoudelijk verslag van zijn presentatie is hier beschiikbaar >>>


Woonvormen

Koepels en netwerken

Nederland

Rest van Europa

Koepels en netwerken (Europa)


Projecten per land (Europa)

België

Groot-Brittannië

Mondiaal

Koepels en netwerken (buiten Europa)


Projecten per land (buiten Europa)
     ^ © 2005 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH | Best viewed with Any Browser | | Eindredactie: Marta Resink