Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschapServicepagina'sBij 'anders' wonen en leven hoort natuurlijk een leefstijl die daarop aansluit. Zeker als je kiest voor een ecologische en duurzame leefwijze.
En wie wil dat niet...

De wereld is van iedereen en elk mens heeft recht op een menswaardig aandeel in de rijkdommen die de aarde ons biedt.
In de economisch rijke delen van de wereld hebben we volop keuze. Hier ontwikkelde zich dan ook een welvaartsmaatschappij met een overdaad aan van alles.


25% van de wereldbevolking woont in de rijke delen van de wereld: in West-Europa, Noord-Amerika en Japan. Met elkaar verbruiken we zo'n 86% van alle energie en grondstoffen die de aarde voortbrengt.

Dat betekent dat er voor de overgrote meerderheid van de wereldbevolking
- zo'n 75% van de mensheid - slechts 14% consumptieruimte rest. Eigenlijk is dat een grof schandaal.


Ons consumptiegedrag moet anders - en kan anders! Zonder dat we er iets van ons welzijn voor hoeven in te leveren. Sterker nog: als we ons minder richten op de kwantiteit van onze consumptie, en meer oog krijgen voor de kwaliteit, hebben we er alles bij te winnen:
Niet méér, maar béter!


Wereldwijd zetten talloze organisaties zich in voor een eerlijker verdeling, milieuvriendelijke productiewijzen en eerlijke handel.


Op deze pagina geven we een indruk van de vele keuzemogelijkheden die we als consument hebben om een duurzame wereld voor iedereen dichterbij te brengen.

Ook dát is een onderdeel van anders leven!
We hebben er met elkaar een wereld mee te winnen.

Servicepunt
Anders Wonen Anders Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Ecologisch leven en kritisch consumeren

Consuminderen en kritisch consumeren


EKO-logische voeding

Maak eens een Wereldmaaltijd gebaseerd op een eerlijke mondiale voedselverdeling.


Fair Trade en actieve solidariteit


Energiebesparing en groene stroom


Zie ook de pagina ecologisch bouwen en wonen - sectie 'energie'

Schone kleding en textiel


Wereldbewust met geld omgaan en geldvrije initiatieven

TIP: Transition Towns en eigen, lokaal geld >>>


Tips voor duurzaam reizen en vakantie


Een solidaire economie


Actievoeren voor een duurzame, vreedzame en kleurrijke wereld

Kijk voor een actueel overzicht van maatschappelijke acties en activiteiten in de Aktie Agenda.

WoonvormenVerwante initiatieven

Initiatieven in andere Europese landen

Koepels en netwerken (Europa)

Initiatieven per land (Europa)

België
Bulgarije
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Italië
Letland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
  • BeirAmbiente (eko toerisme)
  • GAIA: Grupo de Acção e Intervenção Ambiental (o.a. anders globaliseren, Niet-Winkeldag)
Servië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
  • ECEAT (eko-toerisme)
  • KEZ (biologische landbouw)
Turkije
  • Bugday (o.a. ekologische landbouw, -toerisme, -archtectuur en tijdschrift)
Zweden

Verwante initiatieven (mondiaal)

Netwerken wereldwijd

Initiatieven per land (buiten Europa)

Australië
  • NASAA (eko-keurmerk instantie)
Brazilië
Canada
Filippijnen
Indonesië
Japan
Maleisië
Nieuw Zeeland
Verenigde Staten

 ^ © 2005 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH | Best viewed with Any Browser | | Eindredactie: Marta Resink