Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschap

Omslag

Servicepagina's
Van alle woonvormen die op deze website staan beschreven, vormen de woon- of leefgemeenschappen misschien wel de meest hechte vorm van samen-leven.
Vrijwel overal is sprake van een grote betrokkenheid in elkaars persoonlijk leven. Kiezen voor een leefgemeenschap is vooral ook: kiezen voor elkaar! Meestal gaat er aan het aansluiten bij een leefgemeenschap een lange periode van wederzijdse kennismaking vooraf.

Een woon- of leefgemeenschap is in menig opzicht vergelijkbaar met een groot gezin; er wordt vaak van alles samen gedaan en gedeeld. Meestal wordt er (zeer) regelmatig samen gegeten, ofschoon op deze regel natuurlijk ook weer uitzonderingen zijn...

Vrijwel alle leefgemeenschappen kennen een of meer gezamenlijke bindende factoren, meestal met een maatschappelijke, religieuze of spirituele inhoud. Het gemeenschapsgevoel wordt vaak gevoed door allerlei gezamenlijke activiteiten, die per groep variëren van het organiseren van een activiteitenprogramma, het bieden van zorg en opvang aan (tijdelijke) medebewoners, tot gezamenlijke meditaties of vieringen.

De leefgemeenschappen die op deze pagina worden beschreven kenmerken zich door een progressieve en maatschappijkritische opstelling. een naar buiten gerichte blik en sociaal, politiek en/of maatschappelijk engagement.

Over leefgemeenschappen en communes bestaan veel hardnekkige vooroordelen en misverstanden.
Om deze reden willen sommige groepen per se niet op deze pagina vermeld worden. Raadpleeg daarom ook de pagina's Woon-werkprojecten, Centraal Wonen en Woongroepen en -collectieven.

Op de pagina Meewerk- en meeleefplekken staan enkele kloosters vermeld die open staan voor gasten.
Reacties

Noteer hier vragen, opmerkingen, reacties en suggesties voor de redactie van deze website. Klik daarna op 'Verzenden'.

Servicepunt
Anders Wonen Anders
         Leven
Een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Leef- en woongemeenschappen

Hieronder een willekeurige selectie

Leefgemeenschappen op religieuze en/of spirituele grondslag


Kijk ook op deze pagina'sDe Groene Gemeenschap, Amsterdam

Ruimte voor duurzaamheid en solidariteit in Amsterdam-IJburg. De bewonersgroep wordt gevormd door maatschappelijk actieve, gelijkgestemde mensen die in een gemeenschap willen wonen waarbij ze een aantal leef- en werkruimten gezamenlijk gebruiken.

De Groene Gemeenschap is sinds 2011 gevestigd aan de Barkasstraat in Amsterdam-Noord (IJburg). De groep wordt gevormd door zes mensen, twee katachtigen en een hoop plantjes. De Buurtwoonkamer is een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond, waar geregeld activiteiten plaatsvinden die ook voor mensen van buiten het huis toegankelijk zijn, zoals Arabische les voor kinderen, de Baby-Parent Club, haken & breien, bijles wiskunde voor scholieren, de bewonerscommissie en zo nu en dan een knutselmiddag voor kinderen of bijeenkomsten van buurt-actie-netwerken. Ook is de ruimte bruikbaar om met de buurt te vergaderen.
Voor sommige buren bljkt het ongebruikelijk dat alle tijd die de bewoners hierin stoppen onbetaald is en dat ze ook geen subsidie ontvangen. De woongemeenschap betaalt
gezamenlijk de huur voor deze ruimte. Ze willen graag hun sociale en groene leefwijze ook met anderen delen.

De Groene Gemeenschap heeft een breed sociaal netwerk en is o.a. lid van Woningbouwvereniging Soweto en medefinancier van Nieuwland, de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen, deelnemer van het Koplopersgroep-programma wooncoöperatie van Platform31, lid van het Mietshäuser Syndikat, en - samen met Bajesdorp - initiatiefnemer van Vrijcoop.   Nader kennismaken via de website :degroenegemeenschap.org

De Groene Gemeenschap, Barkasstraat 7A, 1086 VJ, Amsterdam

omhoogDe Huijberg - plek met aandacht voor Aarde en adem 

De Huijberg is een woon-werkgemeenschap, verbonden met het klooster van de Broeders van Huijbergen (NB).

Sinds 2019 woont hier een groep van drie personen die verbondenheid zoekt met de natuur, met God, met jezelf, met anderen: ,,We eten vegetarisch en biologisch. Wekelijks is er een tuinochtend met vrijwilligers en maandelijks zijn er meerdaagse activiteiten voor gasten met aandacht voor bewust natuurlijk leven, aarde-verbondenheid, Laudato si’ en inspiratie, in een natuurlijk kloosterritme.
De spirituele basis is breed, de dagelijkse meditaties worden gevoed door teksten en liederen uit alle richtingen. Religieus in de breedste zin van het woord: re-ligare, weer verbinden. Zo verzamelen we moed om met elkaar een Aarde te creëren die duurzaam is en vol overvloed''.
Er zijn regelmatig informatiemiddagen met een rondleiding.  Activiteitenprogramma >>>

Wie belangstelling heeft om voor langere tijd mee te leven wordt aangeraden eerst eens of vaker een (tuin-)week of retraite mee te beleven. Daarin kom je alles tegen wat op De Huijberg leeft. Daarna wordt een eventueel verder traject bezien.

De Huijberg, Boomstraat 28, 4635 CX Huijbergen. 0164-642582, e-mail: post ( at ) dehuijberg.nl

omhoog


 

Frijlân: Leren van nature, Leeuwarden 

Frijllân is één van de locaties van Stichting Permacultuur Friesland, waar je kunt leren van nature. Op Frijlân woont een kleine groep mensen in zelfstandige (kleine) woningen. De andere locatie is het buurland de Oerfloed, proeftuin voor permacultuur.

Frijlân is opgezet om te inspireren met hun manier van ecologisch leven. Je kunt er komen ervaren en beleven, experimenteren en onderzoeken. Doel is om blijvende en voortdurende bewustwording op gang te brengen op het gebied van ecologisch en duurzaam wonen, leren en werken. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen. De bewoners van Frijlân bouwen samen met anderen een bijzondere plek op, van sanitaire voorzieningen tot cultureel activiteitencentrum.

Frijlân wil het evenwicht in de natuur en de sociale cohesie herstellen en gebruikt daarvoor de tools van permacultuur. Leren van Nature is van levensbelang. Met de aanleg van een eetbaar landschap wordt een grote biodiversiteit nagestreefd, een landschap waar veel insecten, vogels, amfibieën en andere dieren zich thuis en veilig voelen. Op Frijlân komen mensen samen om te ontmoeten, te leren en te werken. De bewoners van Frijlân dragen mede zorg voor een onderling open en helder contact.

Bewoners, groepen die langskomen en zomergasten betalen huur, waardoor Frijlân kan toewerken om financieel zelfredzaam te worden. De bewoners zijn eindverantwoordelijk voor het financiële welslagen van het project. Zij ondernemen verschillende activiteiten t.b.v. een divers aanbod van en op Frijlân. Startende ondernemers betalen 10% van hun omzet als huur voor de gebruikte ruimte. Ook wordt een wederdienst gevraagd: meedraaien in het gastvrouw/gastheerschap tijdens publieke openstellingen.

Stichting Permacultuur Friesland heeft de ambitie om binnen tien jaar uit te groeien tot een inspirerende en veel bezochte broedkamer van permacultuur op ecologisch, sociaal en economisch gebied met diverse locaties binnen Friesland
.

Frijlân en Oerfloed, Boksumerdyk 5, 8912 CA Leeuwarden. Op afspraak te bezoeken na afspraak via info ( at ) frijlan.nl

omhoogWoonvereniging Thedinghsweert, Kerk Avezaath/Tiel

Woonvereniging Thedinghsweert is onlosmakelijk verbonden met het landgoed Thedinghsweert. Een van de belangrijkste doelen van de bewoners is het op ecologische wijze beheren van dit landgoed met als doel het behoud hiervan in zijn karakteristieke verschijningsvorm

De woonvereniging wordt gevormd door 35 volwassenen en 19 kinderen. Zij wonen op het historische landgoed Thedinghsweert. Gezamenlijk dragen ze zorg voor het behoud van dit landgoed aan de Linge en de bebouwing hierop. Alle 18 huishoudens zijn zelfstandig én maken deel uit van de gezamenlijkheid. Van alle bewoners wordt verlangd dat zij zich inzetten voor het onderhoud van het landgoed. Het werk is grofweg verdeeld in bouwkundig onderhoud, schilderwerk en beheer va n land en tuin/park. Ook voor de algemene ruimtes zijn bewoners actief.
In de verschillende gebouwen bevinden zich achttien geheel zelfstandige wooneenheden. Daarnaast zijn er een sportveld, een speeltuin, moestuinen en gemeenschappelijke ruimtes zoals een werkplaats, fietsenstalling en bergzolder. Er is ook een grote zaal, een vergaderruimte, een algemene keuken en een atelier.

Maandelijks komen alle volwassen  leden bij elkaar in de algemene ledenvergadering. Hier worden alle zaken besproken die te maken hebben met de vereniging. Het voorwerk wordt gedaan in werkgroepen, zoals een financiële commissie, een onderhoudscommissie en een bewonerscommissie, een landgroep, een tuingroep, een zaalgroep en een schildersgroep. Uitgangspunt is dat besluiten worden genomen met consent.

De woonvereniging beschikt over ruim 7 hectare grond met tuinen, boomgaarden, een botanisch park, weilanden, houtwallen, helofytenfilter en unieke flowforms. Alle bewoners zetten zich ervoor in om deze bijzondere plek zo mooi en leefbaar mogelijk te maken. Landgoed Thedinghsweert beslaat in totaal een gebied van ongeveer 55 hectare. Woonvereniging Thedinghsweert is één van de gebuikers van de landerijen. De naaste buren zijnzorginstelling ’s Heeren Loo,voor mensen met een verstandelijke beperking, Stichting Thedingsweert met o.a. een zorgboerderij; zorginstelling Prezzent en fruitteeltbedrijf Van Beuningen.

De locatie heeft een lange historie >>>.  Het landgoed werd in 1968 door de toenmalige eigenaresse geschonken aan de Warmonderhof, biologisch-dynamische landbouwschool, die er ook studenten huisvestte. Na het vertrek van de Warmonderhof naar Dronten (rond 1990), werd het landgoed verkocht aan verschillende partijen. Sinds 1993 wordt een deel van het landgoed bewoond door de woonvereniging.

Woonvereniging Thedingsweert, Thedingsweert 3. 4017 NR Kerk Avezaath / Tiel

omhoogLand van Een, Surhuizum (Fr)

Land van Een is een ecologisch/spirituele community gericht op verbinding met de natuur, elkaar en je-zelf en een plek om samen te leven en te werken. Ecologie, duurzaamheid, kunst/creativiteit, permacultuur, zorg voor elkaar, persoonlijke en spirituele groei zijn de belangrijke inspiratiebronnen.

Het initiatief startte in 2015 met de aankoop van een grote woonboerderij met 3 ha grond en een oud meer van een halve hectare. Het terrein is omzoomd met bomen, struiken en stukjes bos en ligt in het buitengebied van Surhuizum (N.O. Friesland) vlakbij de grens met Groningen. In de woonboerderij zijn verschillende appartementen en de mogelijkheid blijft open om in de toekomst meer woonruimte te creëren. Anno 2018 bestaat de vaste bewonersgroep uit zes volwassenen. Ze wonen en werken samen, eten vaak samen en maken samen plezier. Er is een goede balans tussen privacy en gezamenlijkheid; de gemeenschap is gebaseerd op individuele vrijheid en natuurlijke verbinding: ,,We bewegen organisch mee met wat zich aandient en laten ons leiden door ingevingen en inspiraties, We doen er weinig moeite voor. Het gebeurt op een natuurlijk manier Het leven is een strom''.

De bewoners willen hun plek graag delen met andere mensen en organiseren daartoe ook  verschillende activiteiten (meditaties, stilteweekenden, lezingen, workshops en healings).  Ook actieve vrijwilligers zijn welkom. Inmiddels is met hulp van velen een sfeervol strobalen/ecohuis gebouwd dat fungeert als ontmoetingsplaats. En er zijn een grote vuurplaats, zweethutplek, composttoilet, schuren en stallen en moestuinen; een voedselbos/boomgaard is in ontwikkeling.
Het Land van Een is aangesloten bij GEN-Nederland.

Land van Een, Rysloane 5, 9283 XS Surhuizum. Web www.landvaneen.nl

omhoog


Leefgemeenschap De Hobbitstee, Wapserveen (Dr)

Aan de rand van een uniek heidegebied in Zuid-West Drenthe bevindt zich de langst bestaande 'alternatieve' leefgemeenschap van Nederland: De Hobbitstee.

De Hobbitstee startte eind 1969, op een terrein van 3,5 ha. Door de jaren heen heeft deze gemeenschap al tal van ontwikkelingen op het gebied van 'anders wonen, werken en leven' meegemaakt en doorstaan.

De vaste bewonersgroep van De Hobbitstee bestaat anno 2020 uit een groep van negen volwassenen en zeven kinderen. Alle bewoners voeren een zelfstandig huishouden, alleen of in gezinsverband. Ieder betaalt huur op basis van de grootte van de woonruimte(n), plus een bewonersbijdrage voor collectieve voorzieningen. Sommige bewoners runnen op De Stee een eigen bedrijf, zoals biologische bakkerij De Bakstee en biolopgische pluktruin Bloem en Oogst. De bewoners onderhouden samen de gebouwen, de grond, de permacultuur moestuin tuin en het landschap.

De bewoners hebben veel individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Je moet aan jezelf willen werken (persoonlijke groei en bewustwording) en kritisch durven kijken naar de maatschappij. Van bewoners wordt betrokkenheid, actieve inzet en verantwoordelijkheid gevraagd. In ruil daarvoor krijgen ze een plek om hun idealen te realiseren samen met anderen, op een prachtige groene locatie.
De herberg en het zweethuttenterrein kunnen worden gehuurd voor bijeenkomsten. Soms zijn er meewerkdagen en -weekends, rondleidingen en andere activiteiten. Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief. Ook actief op Facebook.

Logeren op De Hobbitstee
Gasten vinden op De Hobbitstee - na vooraf gemaakte afspraak - een welkom onthaal. Een verblijf op De Hobbitstee biedt een unieke kans om enigszins kennis te maken met de plek en de mensen die er leven. Als korte vakantie, of om praktisch mee te werken tijdens een werkweek of -weekend. Op het terrein kan worden gekampeerd in een zelf meegebrachte tent of in de tipi, een tiny house of in de creatieve caravan.

Leefgemeenschap De Hobbitstee, Van Zijlweg 3, 8351 HW Wapserveen (nabij Havelte).

omhoogVereniging van Religieuze Leefgemeenschappen

De vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen (VRL) is een netwerk van religieuze leefgemeenschappen met als doel informatie, inspiratie, ontwikkelingen en evenementen te delen en ontmoeting, verbinding en uitwisseling tussen gemeenschappen te bevorderen.

De verereniging is er voor doorgewinterde leefgemeenschappen en voor mensen die een nieuwe plek zoeken of willen starten. En voor alle fases daar tussenin. En fungeert als een platform voor alle mogelijke vragen en dilemma’s rond religieuze leefgemeenschappen en wil zorgen dat daar antwoorden op en gesprekken over komen.

De website biedt een overzicht van christelijke leefgemeenschappen in Nederland.

Eind 2022 verscheen het boek 'In gemeenschap' met een uitgebreid overzicht en beschrijvingen van ruim 60 gemeenschappen in Nederland.

Naar de website >>> 

omhoog


De Weyst, Handel (NB)

De Weyst is een kleine leefgemeenschap, die verbonden is met de wereldwijde Ark-beweging, gebaseerd op de principes van geweldloosheid, vrede en zorg voor het milieu.

De Weyst werd opgericht in november 1984 in een voormalig Kapucijnenklooster in Handel (NB). De gemeenschap is gebaseerd op de ideeën van Mahatma Gandhi en Lanza del Vasto, oprichter van de wereldwijde 'L'arche' beweging ('Ark') Het project bestaat uit het kloostergebouw en een groot stuk grond, dat wordt gebruik voor het telen van biologische groenten.
In het verleden fungeerde De Weyst als een actieve leefgemeenschap; momenteel bestaat de kerngroep uit twee vaste bewoners. Het gebouw fungeert vooral als groepscentrum en biedt accommodatie aan gezelschappen met diverse achtergronden. Zo wordt er in De Weyst gedanst, gezongen en gemediteerd. De Weyst organissert ook  eigen activiteiten.

De groenten voor de biologisch-vegetarische maaltijden komen uit de eigen moestuin; in de oude houtoven wordt nog op traditionele wijze brood gebakken. Cliënten van Reclassering en Kinderbescherming werken vaak mee op De Weyst. Daarnaast helpt een groep vrijwiligers mee in het onderhoud van tuin en gebouwen, en bij de zorg voor gasten. De Weijst fungeert als WWOOF-host.

Stichting De Weyst, Pater Petrusstraat 21, 5423 SV Handel. Tel. 0492-321475.

omhoog


De Wonne, Enschede

De Wonne is een leefgemeenschap op Franciscaanse grondslag, in het hart van Enschede.

In 1979 zijn de eerste Wonne-mensen begonnen in een klooster uit 1862, nadat enkele jaren daarvoor de laatste zusters van Amersfoort vertrokken waren. Binnen enkele jaren werd De Wonne van illegaal kraakpand een plek van ontmoeting en gebed: een interkerkelijke leefgemeenschap waar mensen in knelsituaties voor korte of langere tijd op verhaal kunnen komen. De woongemeenschap biedt ruimte voor zo'n veertig mensen, waarvan er zeven deel uitmaken van de vaste kerngroep.
De achtergrond van tijdelijke bewoners is divers: mensen met huwelijksproblemen, mensen met een psychiatrisch verleden, mensen die begeleiding nodig hebben, vluchtelingen en asielzoekenden. Voorwaarde om in de woongroep te kunnen meeleven is wel dat er deskundige begeleiding is van buiten. Binnen de muren van het terrein van De Wonne bevinden zich sfeervolle tuinen, die zoveel mogelijk ecologisch worden onderhouden.

Geld, goed en zorg delen
'Samen delen' is het motto van De Wonne. Het dak, geld en goed en de zorg voor elkaar worden samen gedeeld. In de traditie van Jezus van Nazareth en Gandhi, en in de lijn van de Franciscaanse spiritualiteit zoekt De Wonne een weg in onze welvaartsmaatschappij. 'Wat minder meer' of 'consuminderen' is een grondtoon van dit moderne kloostertje. Gastvrijheid, gebed, bezinning, eenvoud, soberheid, gelijkwaardigheid en kringloop-economie zijn kernwoorden. Pas na tien jaar bestaan zijn er tien 'gedragsregels' op papier gezet, als nadere uitwerking van de grondregel 'Jij woont hier toch óók'.

De kerngroep van vaste bewoners van De Wonne wordt gevormd door mensen die voor elkaar kiezen, na een jaar te hebben meegeleefd. Wat de financiën betreft doen de bewoners van De Wonne alles samen. Wat ze krijgen of verdienen gaat in een pot, waaruit de grote uitgaven van het huis worden gedaan: huur, verwarming en voeding. Voor de andere noodzakelijke dingen krijgt ieder 'naar behoefte' wat geld. Communicatie is een van de hoekstenen van het gemeenschapsleven in De Wonne: twee keer per jaar gaat de kerngroep op retraite, wekelijks zijn er vergaderingen en voor het groepsproces is er een professionele begeleider die per zes weken één van de groepsvergaderingen bijwoont. Het dagelijks werk wordt 's morgens bij de werkbespreking verdeeld en ook veel vrijwilligers ondersteunen het werk van het huis. Alle kerngroepleden begeleiden een of meer gasten, die allen een contact buiten het huis hebben met een professionele hulpverlener. Zij zetten zich tevens in voor het hergebruik van goederen.

Samen wonen, samen werken
Vaste en tijdelijke bewoners van de Wonne runnen, samen met een groep vrijwilligers, twee kringloopwinkels die in het complex zijn ondergebracht: 'Handje Twee' voor tweedehands kleding (vier dagen per week open), en een rommelmarkt voor overige goederen, die tweemaal per week open is. De opbrengst van de verkoop is toereikend om huur en vaste lasten van het grote pand te kunnen betalen. De Wonne ontvangt geen structurele subsidies.
Naast de twee eigen winkeltjes kent De Wonne ook nog een andere vorm van kringloop: een groep bewoners gaat twee keer per week naar het 'einde van de markt', waar ze resten bloemen, vruchten en groenten gratis mogen meenemen voor gebruik in de gemeenschap. .

Nader kennismaken
De Wonne staat open voor nieuwe bewoners; liefst ook mensen die kunnen 'doorgroeien' naar de vaste kerngroep. Serieuze belangstellenden kunnen altijd contact opnemen om een afspraak te maken voor een gesprek. De uitgebreide nieuwsbrief die De Wonne eens per jaar samenstelt, geeft een goede indruk van het levendige reilen en zeilen in het huis.

In de biliotheek van Omslag is een dvd aanwezig met een tv-documentaire over De Wonne, uit 2000.

Nieuwe broedplaatsen
Naast het klooster in Enschede zijn er het Wonnehuis en een klein klooster in Almelo en een klein klooster in Glanerbrug. Daar worden op kleinere schaal dezelfde idealen gerealiseerd als in Enschede. De Wonne probeert deze 'broedplaatsen' te laten uitgroeien tot zelfstandige gemeenschappen. Het ideaal is dat ook op andere plaatsen zulke groepen kunnen ontstaan. Om dat te bevorderen is de
Stichting Broedplaats Projekten opgericht.

De Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 053-4316965 of -4318787. Vragen naar 'de ruiter' (drager van de dagverantwoordelijkheid). smeijers@xs4all.nl.

Wonnehuis-Almelo, Arendsboerweg 1, 7601 BA Almelo. Tel. 0546-456436.

Wonnehuis-Glanerbrug, Pastoor Meijerstraat 3, 7532 AJ Glanerbrug. Tel. 053-4334860.

omhoog


Jeannette Noël Huis, Amsterdam

Een groep radicale, anarchistische katholieken, verbonden aan de Catholic Worker Movement, biedt in een huis in Amsterdam gastvrij onderdak aan geïllegaliseerde medelanders.

De vaste bewoners vormen samen met mensen van verschillende nationaliteiten en religies een leefgemeenschap. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De bewoners delen met elkaar wat er is, want: ,,bezit kan alleen gerechtvaardigd worden als het ten dienste staat van het algemeen welzijn". De groep vraagt geen salaris voor wat ze doet. Ze zijn pacifistisch en anarchistisch. ,,We zien het als een taak van een ieder om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen wanneer onrecht geschiedt, zowel door een directe, persoonlijke hulp aan de slachtoffers, als door actie te voeren tegen structureel geweld. Vanuit dit personalisme kiezen we er ook voor om geen aanspraak te maken op overheidsgeld", zo omschrijven ze hun motivatie. De bewoners zijn onder andere actief met het organiseren van solidariteitswakes bij de vreemdelingengevangenis in de Bijlmer.

De bewonersgroep bestaat uit een vaste kern van drie of vier mensen en verhuisde in 2005 van twee naast elkaar liggende flats in de Bijlmer naar een ruim huis aan de Dantestraat. Dat is meestal tot in de kleinste kamertjes bewoond. Er worden groenten verbouwd in een gekraakte tuin in de Bijlmer.

Jeannette Noël Huis, Postbus 12622, 1100 AP Amsterdam. Tel. 020-6994320 of 020-6998996, noelhuis@yahoo.com

omhoogKleiklooster, Amsterdam

Een kleine, religieus georienteerde leefgemeenschap in Kleiburg, een flat in de Bijlmer, waar de deur altijd open staat voor een goed gesprek, een lekkere bak koffie of een lokaal gebrouwen biertje.

Het Kleiklooster werd in 2015 opgericht. Anno 2021wordt de vaste bewonersgroep gevormd door zo'n zestien mannen, vrouwen en kinderen, die elk een eigen ruimte bewonen, maar in de praktijk wordt vooral veel samen gedaan.
Voor mede-buurtbewoners worden koffieochtenden, gezamenlijke maaltijden en een avondgebed georganiseerd in de huiskapel.
In het klooster zijn drie gastenverblijven beschikbaar voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben.
En: het Kleiklooster runt een eigen bierbrouwerij.

Kleikoooster, Kleiburg
29A, 1104 EA Amsterdam. Tel. 06-45792862 (Johannes), info ( at ) kleiklooster.nl

omhoogSpringLevend Schaarsbergen

Leefgemeenschap Springlevend is een christelijk/biologische leefgemeenschap van jongeren. Aan de rand van de Veluwe is het dé plek om de verbinding met de natuur, jezelf en de ander te verdiepen. Persoonlijke en gemeenschappelijke groei zijn belangrijke inspiratiebronnen: ,,Door onze groene omgeving en jeugdige insteek voelen we ons Springlevend''.

Het initiatief startte met een leegstaande pastorie nabij het dorp Schaarsbergen. Een prachtige plek omringt door bomen, struiken en af en toe een ree. In de pastorie waar eerst dominees bezig waren een kerkgemeenschap te vormen, is nu ruimte om als gemeenschap het leven vorm te geven. Het gebouw is er nu voor de leefgemeenschap. Woonkamer, keuken en badkamer worden gedeeld en ieder heeft zijn eigen kamer. De bewoners wonen samen, eten vaak samen en besteden één avond per week bewust aan de binnenkant van de gemeenschap om te zoeken naar gemeenschapszin. Vaak ontstaan er ook spontane ontmoetingen.

Het samenleven is niet het doel op zich. De bewoners willen zich inzetten voor de maatschappij. Om te werken aan duurzame relaties. Ieder vult dit in naar zijn haar eigen behoeftes en vermogen. Vanuit het samenleven in de gemeenschap, wat hiervoor een mooie basis is.

SpringLevend Schaarsbergen, Kemperbergerweg 800, 6816 RX Arnhem: info ( at ) springlevend.nl

omhoog


Communitaire gemeenschap Oudezijds 100, Amsterdam

Leefgemeenschap Spe Gaudentes is de kern van een oecumenische bid-, leef- en werkgemeenschap aan de Oudezijds Achterburgwal 100, in het rosse hart van Amsterdam.

De leden van de communiteit Spe Gaudentes omschrijven zichzelf het liefst als een vrolijk open klooster van mannen en vrouwen, getrouwd en ongetrouwd uit verschillende hoeken van de kerk. Samen met anderen proberen zijbruggen te vormen tussen de kerk van morgen en die van gisteren, tussen de verschillende kerkafdelingen en tussen de theorie en de praktijk van het geloven. 'Geloven met handen en voeten' is hun lijfspreuk.

Extended family

De leden van de communiteit wonen in verschillende huizen op de Amsterdamse Wallen. Ze fungeren als een soort 'extended family', waarin ieder een eigen plaats heeft. Naast de vaste leden wonen er ook altijd andere mensen die er om verschillende redenen voor kiezen om een tijd in een gemeenschap te leven: studenten, mensen die vanuit een crisissituatie hun leven weer op orde proberen te krijgen, en mensen die via de leefgemeenschap hun eigen plek in de wereld willen ontdekken

Naast leefgemeenschap Spe Gaudentes bestaat Oudezijds 100 uit een Allemanskapel, het Vaderhuis, een crisis-interventiecentrum (het Gasthuis), een medisch-diakonale eerste hulppost (de Kruispost), een inloop-plek voor prostituees (de Kajuit), en een project voor begeleid wonen ('Onderdak'). Daarnaast beschikt de gemeenschap over een 'nooduitgang' op het Franse platteland, bestaande uit twee kleine boerderijen met bijgebouwen.

Oudezijds 100 heeft ruimte voor nieuwe (vaste) bewoners. Ook is er altijd behoefte aan mensen die op vrijwillige basis willen meewerken aan de verschillende projecten.

Spe Gaudentes/Oudezijds 100, O.Z. Achterburgwal 100, 1012 DS Amsterdam. 020 - 6266634, info@oudezijds100.nl

omhoog


Elthetokerk, Amsterdam

Begin 2012 startte in de Javastraat in Amsterdam (Indische buurt) een nieuwe leefgemeenschap, verbonden met de Elthetokerk.

Boven de Elthetokerk zijn vijftien woningen. De bewoners hiervan vormen een leefgemeenschap, verbonden aan de kerk. Net als het kerkgebouw zijn de huizen
grondig gerenoveerd. Met de oplevering in december 2011 is de gemeenschap van start gegaan, met als visie: ,,door samen te leven een kracht zijn voor de kerk en de buurt. Samen zoeken we God en
dienen we de buurt, door activiteiten uit te voeren en betrokken buurtbewoners te zijn. De leefgemeenschap maakt deel uit van de Elthetokerk”.

De bewoners vormen een gemeenschap, maar niet als doel op zich. De leden willen zich inzetten voor de buurt. Iedereen vult dit voor zich zelf in naar zijn of haar vermogen. Daarnaast geven ze vorm aan het samenleven door onder andere regelmatig samen te eten en het delen van goederen.

Contactpersoon: Gerritjan Huinink, e-mail: gerritjanhuinink@gmail.com. Web: www.elthetokerkamsterdam.nl

omhoog


De Bondgenoot, Barneveld

In het hartje van Barneveld, in de Gelderse vallei, ligt Leefgemeenschap De Bondgenoot. opgericht in 1987. Het is een plek van mensen die staan voor ontmoeting, vriendschap, spiritualiteit en activiteit.

De Bondgenoot is ontstaan vanuit het visioen een warme en positieve plek te creëren voor mensen die dit niet vinden in de maatschappij. De leefgemeenschap in Barneveld geeft hen de mogelijkheid om een nieuwe start te maken. Negen gezinnen maakten ruim 25 jaar geleden deze droom werkelijkheid. In 1987 werd een hofje met negen woningen voor de gezinnen gebouwd met daartussen twaalf appartementen. Ook kwam er een gemeenschappelijk huis met tuin voor dagelijkse ontmoetingen en activiteiten.

De Bondgenoot bestaat dankzij een mooie spiritualiteit; het maakt het leven sprankelend en vernieuwend. Een club levenslustige mensen, jong en oud en vanuit verschillende afkomst en achtergronden, geeft dagelijks glans aan het leven met elkaar. Ze kiezen ervoor om samen te leven. Het 'Grote Huis' is er voor iedereen; daarnaast heeft ieder een eigen appartement of gezinswoning. Een belangrijke doelstelling van De Bondgenoot is dat mensen een kans wordt gegeven op een nieuwe start in hun leven. Reden daarvoor kan zijn dat je in het leven bent vastgelopen, dat je je eenzaam voelt of dat je in de maatschappij geen plek kunt vinden.

Nader kennismaken
Wie eens een kijkje wil komen nemen is van harte welkom! Neem wel vooraf contact op, dan wordt gezorgd dat er een kopje een thee of koffie klaar staat. Op verzoek is een groepsbezoek mogelijk. De Bondgenoot geeft een paar keer een nieuwsbrief uit.
Kijk daarvoor op de website.
 
Leefgemeenschap De Bondgenoot, De Bondgenoot 22, 3772 BX, Barneveld. Contactpersonen: Esther van Lieshout, tel: 0342-492090, e-mail: info (at) bondgenoot.nl. Web: www.bondgenoot.nl

omhoog


De Ark-gemeenschappen

De Ark is een federatie van leefgemeenschappen waar mensen met en zonder verstandelijke handicap in eenvoud samen leven.

Een leefgemeenschap bestaat uit een of meer kleinschalige huizen in een buurt of stad. Meestal zijn aan zo'n gemeenschap werkplaatsen (ateliers) verbonden. De Ark (L'Arche) werkt vanuit een evangelische inspiratie. Wereldwijd zijn er zo'n 135 Ark-gemeenschappen, verspreid over alle continenten. Oprichter is de Canadees Jean Varnier, die in 1964 in Parijs de eerste Ark-gemeenschap startte. In Nederland is de Arkgemeenschap vooral bekend geworden via priester/schrijver Henri Nouwen.

In Nederland heeft de Arkgemeenschap twee huizen ('De Waterput' en 'Manna') en een atelier ('het Ateljee'). Beide zijn kleine oecumenische gemeenschappen die naast wonen ook dagactiviteiten bieden.

De Ark-Gouda, 0182-582581, ark.gouda@larchegouda.org

Huis De Waterput, Wethouder Venteweg 224, 2805 JV Gouda. 0182-548024.

Huis Manna, Gloucesterstraat 34, 2804 XZ Gouda. 0182 559509

Klik hier voor een overzicht van Ark gemeenschappen wereldwijd.

In de bibliotheek van Omslag is een video over de Ark-gemeenschappen aanwezig.

omhoog


Camphill in Nederland

Camphil is een wereldwijde beweging van gemeenschappen op antroposofische basis, waar kinderen met een handicap samen wonen, werken en leven in gemeenschapshuizen. Verspreid over de hele wereld zijn er meer dan 90 Camphillgemeenschappen, waarvan vijf in Nederland.

Camphillgemeenschappen zijn professionele instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap, waar volgens de 'Camphill idealen' gewerkt en geleefd wordt. Belangrijk hierbij zijn antroposofie, medemenselijkheid en leven en werken mét gehandicapten, in plaats van vóór gehandicapten. De Camphill-beweging dankt zijn naam aan het landgoed Camphill in Schotland. Dit landgoed werd door ouders van een gehandicapt kind aan de nieuwe beweging geschonken. De Oostenrijkse arts Karl Konig, in 1938 na de Anschluss gevlucht naar Schotland, nam daar in 1940 zijn intrek samen met zijn familie, een groep medevluchtelingen en een aantal gehandicapte kinderen. Zij woonden en werkten samen in Camphill House op basis van de antroposofie van Rudolf Steiner en legden hiermee de grondslag voor de ontwikkeling van de Camphillgemeenschap.

Nederland telt vijf Camphill gemeenschappen: Het Maartenhuis in De Koog (Texel); De Marsen in Het Twiske (Waterland, NH), GezinsKring ‘t Huys op Landgoed Tannenberg iin Bosch en Duin (Utr)  Noorderhoeve in Schoorl en Orion in Rotterdam. Elke gemeenschap wordt gevormd door een groep vaste bewoners die vaak verspreid over meerdere huizen wonen. Daarnaast komen er ook elke dag mensen meewerken als dagbesteding. Aan de gemeenschappen is vaak ook eigen onderwijs verbonden. De werkzaamheden zijn zeer divers: van land- en tuinbouw en veeteelt tot creatieve ateliers.

Camphill in Nederland en Camphill Internationaal

Een impressie van Camphill VS is opgenomen in de video Visions of Utopia.

Ervaringsverhaal (maart 2021) >>>

omhoogNabij Netwerk: Mooi Leven familiehuizen

Mooi Leven huizen zijn initiatieven van ouders van kinderen met een  
beperking en een intensieve zorgvraag is. Het gezin is uitgangspunt en de zorg past zich aan bij de behoefte die het gezin/netwerk heeft om Mooi Leven mogelijk te maken.

Het Nabij Netwerk werd in 2014 gestart door twee vaders van dochters met een stofwisselingsziekte: ,,Wij weten uit eigen ervaring dat zorg alleen niet voldoende is. Ons uitgangspunt: ik wil dat mijn kind een leven heeft zoals ik het voor mijzelf zou wensen. Dat wordt door NabijNetwerk vorm gegeven door alle alle betrokkenen te verbinden tot één team rond en met de bewoner. Samen voelen zij zich verantwoordelijk voor dat ideaal. Alleen zo ontstaat er Mooi Leven op maat voor iedere bewoner.biedt bezielde oudergroepen begeleiding van droom tot realisatie met het verwezelijken van hun droom''.

Het eerste Mooi Levenhuis werd in 2020 gerealiseerd in Bennekom. Daarnaast zijn er initiatieven in Heerde, Tubbergen, de Dommelstreek en Zuid-Limburg.   Naar de website >>>

Ecologische woon-zorggemeenschap Puur Natuur

In de regio Brabant/Gelderland loopt een pril inititatief (2022) voor het opzetten van woon-zorggemeenschap Puur Natuur met zo'n dertig bewoners. De droom is een ecologische gemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking, gebaseerd op de pijlers: inclusie & omgekeerde integratie, zorg voor elkaar, ecologie & duurzaamheid, stilte & reflectie en gemeenschapsvorming.

omhoog


Emmaus in Nederland

In 1966 werd in Nederland de eerste Emmaus woon-werkgemeenschap opgericht in Haarzuilens. Inmiddels zijn er 23 verschillende Emmaus- projecten.

Elke Emmausgroep is zelfstandig en vormt een eigen stichting, met een eigen identiteit. Kernactiviteit van alle groepen is het ophalen en verkopen van welvaartsresten, de meeste projecten runnen een winkel. Negen Emmausgroepen fungeren naast werk- ook als woongemeenschap. Deze groepen worden 'gedragen' door een kern van vaste bewoners en richten zich vooral op opvang van dak- en thuislozen of vluchtelingen. Vaste en tijdelijke bewoners voeren een gezamenlijk huishouden en zij werken samen met externe vrijwilligers in de kringloopbedrijvigheid.

Emmaus woon-werkgemeenschappen zijn te vinden in De Bilt (U), Den Haag, Eindhoven, Haarzuilens (U), Haren (NB), Langeweg (NB), Itteren (L), Tegelen, Utrecht-Leidsche Rijn en Swalmen/Roermond. Daarnaast zijn er Emmausgroepen die geen woongroep vormen in Amersfoort, Bilthoven, Breda, Eemsmond, Eestrum, Gouda, Koudum, Leeuwarden, Maastricht, Roermond, Utrecht en Wageningen. Emmaus-Nederland is aangesloten bij de internationale Emmaus-beweging.

Meer over wonen en/of werken bij Emmaus >>>

Secretariaat Stichting Emmaus Nederland, Gloriantdreef 403, 3562 KW Utrecht.Tel. 030-6668930.

omhoog


't Groene Sticht/Emmaus Parkwijk, Utrecht

Aan de Ab Harrewijnstraat in de Utrechtse Vinex-wijk Leidsche Rijn bevindt zich een bijzonder, groen en sociaal buurtje: 't Groene Sticht. Centraal in dit buurtje is de woon-werkgemeenschap Emmaus-Parkwijk.

Een groene woonbuurt, waar (ex-) daklozen en andere mensen met een zwakke positie in de samenleving wonen en werken. Nadrukkelijk wordt binnen de wijk gezocht naar een combinatie van wonen en buurtgericht werken. Het project wil aan (ex-)thuislozen en aan mensen die in een sociale buurt willen wonen - jong en oud - een groene woonbuurt bieden.

Het initiatief voor 't Groene Sticht kwam in 1999 voort uit een samenwerking tussen Emmaus Haarzuilens, Nachtopvang in Zelfbeheer (NoIZ), Stichting De Tussenvoorziening en werkgroep De Rafelrand. 'Startmotor' van 't Groene Sticht was de in 2002 overleden Ab Harrewijn, voormalig Tweede-Kamerlid voor GroenLinks en oprichter van De Rafelrand, een landelijke organisatie die voortkwam uit in- en aanloopcentra voor daklozen en eenzame buurtbewoners, en uit de kerkelijke anti-armoedebeweging.

Een gevarieerde buurt

Created
          with The GIMP Het hart van 't Groene Sticht wordt gevormd door een voormalige boerderij aan de Groene Dijk in Vleuten, die aan de slopershamer wist te ontkomen. Het erf van de boerderij en de omliggende grond hebben een gezamenlijke oppervlakte van zo'n anderhalve hectare. De boerderij is gastenverblijf geworden voor daklozen, er is een buurtrestaurant waar mensen met een verstandelijke handicap de maaltijden bereiden en er zijn vergaderruimten. De oude mestsilo werd een buurtwerkplaats en het erf biedt plaats aan een woon-werkgemeenschap van Emmaus, met huisvesting voor jongeren boven de winkel. Deze nieuwe Emmaus-vestiging, Emmaus Parkwijk, werd in het voorjaar van 2004 geopend.

Samen wonen, samen leven

De 32 appartementen in de sociale huursector liggen rond het erf en zijn voor de helft voor een- of tweepersoonshuishoudens; de andere zestien zijn seniorenwoningen. Het aanvankelijke plan om een woongroep van ouderen te realiseren, werd losgelaten, omdat de toekomstige bewoners toch graag meer privacy en zelfstandigheid hebben. De jongerenhuisvesting is wel meer in woongroepverband, met voor elke bewoner een eigen kamer. De buurt wordt gecompleteerd met negen koopwoningen. Zo ontstond een gevarieerde buurt van en voor mensen van alle leeftijden, die zich betrokken voelen bij hun buurt en bij elkaars leven.

Buurtgericht werken

Created with The GIMP Het actieve hart van 't Groene Sticht wordt gevormd door de kringloopbedrijvigheid van Emmaus: het ophalen van hergebruikgoederen met milieuvriendelijke electrowagens en het sorteren, verwerken en repareren daarvan. In de aangrenzende werkruimten kunnen een of meer deelnemers met hun vaardigheden aan de slag binnen een eigen bedrijf, zoals het 're-stylen' van tweedehands meubelen en een fietsenwerkplaats. In de winkel van Emmaus worden zowel tweedehands als 'second design'- goederen verkocht. Bij Emmaus zijn ook een wijkmilieupunt en een dienstenmakelaar te vinden. Dagbestedingsproject Reinaerde, een instelling voor verstandelijk gehandicapten, runt op het woonerf het restaurant De Hoge Weide. Er is ook zalenverhuur.

Woonvereniging

Het
          Groenee StichtAl begin 2003 werd een woonvereniging opgericht, die tot doel heeft om de integratie tussen de bewoners te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen. De vereniging kiest ook de toekomstige bewoners. Daarbij wordt vooral gelet op een goed evenwicht tussen meer en minder draagkrachtige bewoners en op heterogeniteit wat betreft leeftijd, inkomen, leefeenheid en sociaal-maatschappelijke positie. Natuurlijk wordt van iedere bewoner een bewuste keuze voor 't Groene Sticht verwacht en een actieve inzet om het sociale en groene karakter van de buurt mee op te bouwen en in stand te houden. Alle bewoners moeten ook lid worden van de woonvereniging. De tuingroep van de woonvereniging onderhoudt de ecologische tuin.

Plek voor nieuwe bewoners

Er is een wachtlijst, maar serieuze belangstellenden kunnen altijd contact opnemen. Emmaus Parkwijk zal uiteindelijk uit maximaal vijftien mensen bestaan, die in principe allemaal op of om het woonerf werken.

't Groene Sticht, Ab Harrewijnstraat, Utrecht-Leidsche Rijn. Projectleider: Nico Ooms. Tel. 030-2340819, nico.ooms@tussenvoorziening.nl.

Emmaus-Parkwijk, Ab Harrewijnstraat 18, 3544 AL Utrecht. Tel. 030-2342850 (Jan van Dam), info@emmaus-utrecht.nl

omhoog


Jongerenhuis, Eindhoven

'Het Jongerenhuis' bestaat uit twee panden in Eindhoven waar Nederlandse jongeren samenwonen en -leven met uit het buitenland gevluchte jongeren.

Het idee voor het Jongerenhuis ontstond in 1999, als experiment van enkele medewerkers van Emmaus Eindhoven. Anno 2004 had het huis zijn 'vorm' gevonden, en in 2008 kwam er een tweede huis met eenzelfde doelstelling. In elk van beide huizen (op korte afstand van elkaar) wonen enkele jonge Nederlanders (tussen de 19 en 28 jaar) en enkele jonge vluchtelingen van dezelfde leeftijd. De Nederlanders zijn studenten, jongeren met een baan of jongeren die een sabbathjaar doen via een organisatie (bv. 'Durf over je grens').

Vaste en tijdelijke bewoners
De vluchtelingen-jongeren komen via de organisatie Vluchtelingen in de Knel; zij kunnen maximaal een jaar in het huis wonen. De Nederlandse jongeren kunnen langer dan een jaar blijven. Het is de bedoeling om vluchtelingen voor een jaar een thuis te bieden, waar ze tot rust kunnen komen en zich kunnen voorbereiden op een zelfstandig bestaan elders (een kamer met werk in Eindhoven of naar eigen keus terug naar het eigen land, verblijfsvergunningen komen helaas niet vaak meer voor...). Soms begrijpen mensen niet waarom de beperking van een jaar alleen voor vluchtelingen geldt. De achterliggende reden hiervan is dat ze niet afhankelijk worden van hulp.

Het Jongerenhuis staat open voor alle Nederlandse jongeren, mits ze een 'thuis' voor vluchtelingen willen vormen. Veel vluchtelingen zijn actief in de Huiskamer

Lees hier meer >>>

Contacten met de Nederlandse jongeren lopen via e-mail: info@jongerenhuiseindhoven.nl

Contacten met de vluchtelingen gaan via de organisatie Vluchtelingen in de Knel.

omhoog


B'ulah-hoeve, De Bult (Steenwijk)

De woon-, werk- en geloofsgemeenschap B'ulah-hoeve is een communiteit waar mensen leren samen leven vanuit het besef 'dat Jezus betrokken wil zijn bij alle aspecten van het leven'.

Het begin van de B'ulah-hoeve ligt in 1970, in een rijtjeshuis in Den Haag. Bij het gezin van een kerkelijk werker liepen steeds meer mensen aan die op zoek waren naar doel en zin van hun leven. Omdat het huis op den duur te klein werd voor zoveel mensen, werd in 1973 een grote boerderij in Steenwijk gekocht. Na een grondige verbouwing, werd hier in 1980 de huidige B'ulah-hoeve in gebruik genomen. Het doel: een plek te zijn waar in een gezonde sfeer van rust en vrede, gedurende korte of langere tijd, mensen tot geestelijke ontspanning en ontplooiing kunnen komen. Er wonen zo'n twintig mensen van alle leeftijden op vaste basis. In de weekends en in de vakantie zijn er vaak gasten.
De bewoners voelen zich nauw verbonden met het Jodendom, maar de B'ulah-hoeve vertegenwoordigt niet een speciale religieuze richting. De gemeenschap organiseert eigen samenkomsten op basis van bijbels realisme waarbij ook anderen te gast zijn.

Bedrijvigheid
Naast de grote boerderij behoren tot Stichting B'ulah-hoeve ook enkele bedrijven: een gastenhuis/hotel. een grafisch bedrijf, drukkerij, een ecologisch gemengd bedrijf en een bedrijf dat houten speelgoed en meubels maakt. Ook ontstonden vanuit de B'ulah hoeve enkele scholen in de regio.

Eens per twee maanden is er van 10:00 - 16.00 uur  een open dag met rondleiding, voor iedereen die nader met de gemeenschap wil kennismaken. Vooraf aanmelden! Daarnaast zijn ook af en toe retraites mogelijk.

B'ulah-hoeve, Onderduikersweg 6, 8346 KP De Bult (Steenwijk). Tel. 0521-514792, fax 0521-516595. Contactpersoon is Elisabeth Heermans.

omhoog


Leefgemeenschap Elim, Doorn

Created with The GIMPElim startte in 1975 als een kleinschalige leefgemeenschap, werd vervolgens een officiële kerkelijke gemeente en richtte daarna een landelijk platform op. In het huis in Doorn woont nog steeds leefgemeenschap Elim.

 De eerste stappen werden gezet in 1975, toen twee echtparen aan de Bergweg 7 in Doorn kwamen wonen. Zonder het zelf zo te noemen vormden zij een leefgemeenschap. De leefgemeenschap Elim werd pas in 1981 officieel opgericht door drie echtparen. Zij wilden 'samenwonen in gemeenschap van goederen, samen werken, gastvrijheid en een open huis bieden'. Dit resulteerde erin dat Elim in 1985 een kerkelijke gemeente werd.

In 1989 nam de leefgemeenschap Elim het initiatief tot oprichting van een platform voor evangelische basisgemeenschappen: Stichting Elim. Anno 2004 zijn daarbij al zo'n 35 gemeenschappen aangesloten.

Leefgemeenschap Elim, Bergweg 7, 3941 RA Doorn. 0343-417064, e-mail: info@elim.nl


Stichting Elim

Created with The
         GIMP Elim is een platform van woon- en leefgemeenschappen op evangelische grondslag. De stichting kwam voort uit de leefgemeenschap Elim in Doorn.

Stichting Elim is uitgever van het magazine 'Samenleven', dat driemaal per jaar verschijnt.

Stichting Elim, Bergweg 7, 3941 RA Doorn. Tel. 0343-417064, info@elim.nl

omhoog


Timon leefgemeenschappen

Timon is een stichting voor hulpverlening en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. De stichting werkt vanuit een christelijke levensovertuiging.

  De missie van Timon is: jongeren en jongvolwassenen die dat nodig hebben, te helpen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Verspreid over het land beschikt de stichting over tien huizen, waar woongroepen zijn gevestigd waar jongeren tussen 18 en 30 jaar maximaal twee jaar kunnen wonen. Hiervoor komen jongeren in aanmerking die te maken hebben met psychische problemen in combinatie met sociale problematiek waardoor ze (tijdelijk) niet meer thuis of op kamers wonen. Er zijn woongroepen in Zwolle, Amersfoort, Zeist, Bunnik, Houten (3x), Culemborg, Rotterdam, Amsterdam (2x) en Enschede. In Utrecht Leidsche Rijn is een nieuwe woongroep in oprichting.
Timon helpt iedere jongere of jongvolwassene, iedere ouder of partner die een beroep op haar doet - ongeacht de eigen geloofs- of levensovertuiging van de hulpvrager.

Created with The
          GIMP Elke woongroep fungeert als een woon-leefverband waarin ruimte is voor jongvolwassenen en zogenaamde 'meewoners' die een sociaal netwerk en professionele begeleiding nodig hebben. Elke woongroep wordt permanent bewoond door 'kernbewoners'. Regelmatig worden er voor de verschillende woongroepen kernbewoners gezocht. Stichting Timon geeft een kwartaalblad uit: Timon Magazine.

Stichting Timon, Centraal Bureau, Couwenhoven 1002,Postbus 462, 3700 AL Zeist. Tel. 030-6940070.

omhoog


Scriptie: 'Tussen individualiteit en collectiviteit'

In het kader van zijn studie aan de Pedagogische Hogeschool in België schreef Roland Kums in 2002 een uitvoerige scriptie over het wonen in gemeenschappelijk verband: 'Tussen invidualiteit en collectiviteit'.

Klik hier voor de integrale tekst van deze zeer lezenswaardige studie!

Momenteel is Kums verbonden aan Samenhuizen vzw, vereniging voor woongemeenschappen in België.
Samenhuizen vzw produceerde een Startgids voor Samenhuizers, met veel praltische tips voor startende groepen. In 2006 verscheen van deze gids een geheel herziene editie. Ook erg bruikbaar in de Nederlandse situatie!

omhoog


Emmaus Internationaal

Bij de Emmausbeweging zijn zo'n 350 groepen in 35 landen aangesloten. De meeste Emmausgroepen zijn woon-werkgemeenschappen.

Emmaus International, 183 bis, Rue Vaillant Couturier, BP 91, F-94143 Alfortville, Frankrijk. 0033-148932950, aline.laloux@emmaus-international.org

omhoog


Kibbutz Wahat-al-Salam / Neve Shalom

Created with
          The GIMP Deze kibbutz in een experimentele woon- en werkgemeenschap in Israël met als doel: vreedzaam samenleven van Joden en Palestijnen in Israël. Het dorp Neve Shalom werd in 1972 gesticht in de buurt van Latrun, op een heuvel halverwege Jeruzalem en Tel Aviv.

Stichting vrienden van Neve Shalom / Wahat al-Salam, p/a Maaike Lok-Funcke, Kruisweg 1103, 2131 CV Hoofddorp. Tel. 023-5615104, lok-funcke@hetnet.nl

omhoog


Het Groene
        Sticht

WoonvormenKoepels en netwerken

Nederland

Rest van Europa

Koepels en netwerken (Europa)


Projecten per land (Europa)

België
Duitsland
 • Overzichten van politieke communes en woon(werk) projecten met zelfbestuur in Duitsland: Coforum en Contraste
 • klik hier voor overzicht evangelische leefgemeenschappen in Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Oostenrijk
Slowakije

Spanje
Zwitserland

Mondiaal

Koepels en netwerken (mondiaal)

Projecten per land (buiten Europa)

Israël
Verenigde Staten


     ^ © 2005 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295. | Deze site staat op de computer van dDH | Best viewed with Any Browser | | Eindredactie: Marta Resink