OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Omslag in tekst en beeld 2005


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

In 2005 - het twaalfde Omslagjaar - rondden we twee grotere projecten af, die in 2004 al een flinke voorzet kregen: het nieuwe Servicepunt Anders Wonen Anders Leven opende zijn deuren voor publiek en de zonnepanelen kregen een plek op een nieuwgebouwde pergola in de Omslag-tuin. Beide aanwinsten werden feestelijk in gebruik genomen tijdens een goedbezochte Open Dag op 22 mei.

Welkom bij Omslag! - Anders Wonen Anders Leven - Zonne-pergola - Zonnepanelen - Open Dag - Wereldmaaltijden - ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers - De Omslag-tuin - Regenwater opvangen - Bibliotheek - Vredesacties - Inspirerende ontmoetingen - Deelname aan acties - Kraampjes - Wereldvoedseldag - Niet-Winkeldag - Netwerken - Het Omslag-team

 ^  

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Welkom bij Omslag!

We beginnen het beeldverhaal over 2005 met een uitgebreide introductie van de locatie van Omslag. Een direct gevolg van de aanschaf van een digitale camera..

Omslag is gehuisvest aan de Hoogstraat 301a in Eindhoven - in de wijk Gestel.
De werkruimten van Omslag maken deel uit van een dynamisch kloostercomplex, waar nog acht andere maatschappelijke organisaties en verschillende woongroepen hun thuisbasis hebben.

Omslag heeft een eigen ingang, om de rechterhoek: 301a.
Tegenover de ingang ligt de grote Omslag-tuin, te bereiken via het 'paadje van puin'.

Later meer over de tuin. Nu eerst:.. welkom binnen bij Omslag!

De gang ademt bij binnenkomst nog de kloostersfeer, maar dan wel in het hedendaags maatschappelijk actieve jasje dat zo kenmerkend is voor deze bijzondere locatie...

Veel oorspronkelijke elementen zijn door het hele pand nog aanwezig: de oude tegelvloeren, de betegelde wanden in de gangen en in de keuken, houten paneeldeuren en overal hoge plafonds...

Ook in de ruime Omslag-keuken is de vroegere functie (bijkeuken van het klooster) nog zichtbaar.

 

De voormalige koelkasten zijn nu door Omslag in gebruik als voorraadkasten.

Veel van het dagelijkse werk bij Omslag vindt plaats in de grote, lichte werkruimte. Deze is flexibel ingericht, met een verplaatsbaar middenblok, zodat de inrichting eenvoudig is aan te passen aan een ander gebruik, bijvoorbeeld bij een lezing, een grote vergadering of als er veel mensen blijven mee-eten of slapen...


     

Grenzend aan de grote werkruimte is de Omslag-bibliotheek, die zo'n 2000 boeken, brochures en andere publicaties omvat. Hier is sinds 2005 ook het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven ondergebracht.

Daarnaast fungeert de bibliotheek als extra (stille) werkplek voor medewerkers of voor kleine besprekingen.

Zowel vanuit de grote werkruimte als vanuit de bibliotheek is er uitzicht op de Omslag-tuin.

In 2005 werd het Omslag-werk gedaan door een vast team van zes mensen, met hulp van vele anderen. Het Omslag-team bestaat uit (v.l.n.r.): Anita Hermens, Annemarie Opmeer, Dick Verheul, Marian Keereweer, Marta Resink en Ronnie van den Bogaart. Met support van poes Pippi. ^  

Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

In de eerste maanden van 2005 voltooiden we de voorbereidingen voor het nieuwe Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Het bezoekersgedeelte is ondergebracht in de bibliotheek van Omslag.

De bijbehorende website, waarmee we in 2004 al begonnen, kreeg een nieuwe lay-out, omdat we het belangrijk vonden om bij de vele projectbeschrijvingen ook foto's te plaatsen.
Op 1 maart 2005 lanceerden we de nieuwe website van het Servicepunt, met uitgebreide informatie en beschrijvingen van 'anders wonen'-initiatieven in binnen- en buitenland. De nieuwe website werd direct goed ontvangen en trekt dagelijks vele tientallen bezoekers. Ook komen er allerlei reacties en suggesties binnen. De informatie wordt elke week bijgewerkt.

Het 'papieren' deel van het Servicepunt werd in gebruik genomen tijdens de feestelijke Open Dag, op zondag 22 mei en is sindsdien elke week op vaste uren open voor bezoekers. Zij kunnen uitgebreid de tijd nemen om zich zelfstandig te oriënteren in de vele aanwezige boeken, bladen, folders en knipsels. Ter plekke kunnen ook video's en dvd's worden bekeken. En de website natuurlijk.

Vooral in de zomermaanden fungeert ook de nieuwe zonnepergola als praat- en ontmoetingsplek voor bezoekers van het Servicepunt. Ze kunnen er rustig wat informatie doornemen en er vinden regelmatig interessante ontmoetingen en gesprekken plaats. Dan 'vergeten' we soms even dat de bibliotheek eigenlijk om 17:00 uur sluit... ^  

Zonne-pergola als extra tuinkamer!

Op 7 mei begonnen we - met extra hulp van Theo, Evert, Annemarie, Paul, Richard en Jacques - in de Omslag-tuin met de bouw van een ruime, overdekte pergola met een oppervlakte van 24 vierkante meter. Voor het nieuwe hout gebruikten we FSC-gecertificeerd (hard)hout en overigens pasten we zoveel mogelijk hergebruikmaterialen toe.
De bouw verliep met deskundige begeleiding. Er werden lange dagen gemaakt en soms werd er ook 's nachts doorgewerkt. Want er was een deadline: ... op 13 mei kwamen de zonnepanelen!

De pergola kwam aan de achterzijde van de fietsenstalling in de Omslag-tuin, pal op het zuiden.
De bouw begon met opmeten, uitlijnen en gaten graven voor de fundering. Daarna volgde het storten van de betonnen poeren, en veel zagen, timmeren, boren, nog meer meten, profielen stellen... Tussendoor kreeg het nieuwe hout alvast twee lagen milieuvriendelijke impregneerolie (Auro) en gingen we op zoek naar bruikbaar tweedehands bouwmateriaal.

's Nachts doorwerken en beton storten. Paul zaagt (en buigt!) bruikbaar ijzerafval op maat in de werkplaats van onze buren (Emmaus) voor gebruik als betonijzer.

Annemarie leert de waterpas steeds perfecter te gebruiken. De ruwbouw vordert. Na een intensieve week is de bouwploeg moe maar voldaan. De eerste fase zit erop!

Ter voorbereiding van de komst van de zonnepanelen was al eerder een leidingbuis aangelegd, om de stroomkabels van de panelen naar de meterkast te leiden. Omslag-medewerkers Dick Verheul en Annemarie Opmeer klaarden deze klus: 60 cm onder de grond, dwars door de voortuin en onder het tegelpad door...

Alle voorbereidingen en de pergola-constructie waren op 12 mei klaar. Precies op tijd, want op 13 mei arriveerden de zonnepanelen!

 ^  

Zonnepanelen voor Omslag

Uit de inhoud van het Zonnefonds, in 2004 ingesteld ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Omslag, konden we vier multikristallijne zonnepanelen aanschaffen, elk met een maximum vermogen van 160 Watt. Het is een netgekoppeld systeem, wat betekent dat de stroom wordt teruggeleverd aan het reguliere stroomnet.

De panelen werden geleverd en gemonteerd door SolarNRG.

Op 13 mei werden de zo lang gewenste zonnepanelen geleverd, geplaatst en direct aangesloten. Terwijl installateur Marco bezig ging met het monteren van de omvormers in de grote meterkast in de gang van Omslag, legden Evert en Dick nog de laatste hand aan de draagconstructie voor de zonnepanelen op het dak van de pergola-in-aanbouw. Om elf uur kon de vlag in top: het hoogste punt was bereikt.

In de gang kwam een mooie display, waarop we direct kunnen aflezen hoeveel zonnestroom er wordt opgewekt; hoeveel zonne-energie er in totaal al is opgewekt, en hoeveel CO2-uitstoot daarmee werd bespaard.

Het monteren en aansluiten van de zonnepanelen was daarna voor vakman Marco een fluitje van een cent...

 

Direct nadat de panelen waren aangesloten en de display was ingesteld, begon de energiemeter ietsje minder snel te lopen. Sinds dat moment kunnen we elke zeven seconden zien hoeveel zonne-energie er wordt opgewekt. Aan het eind van de dag geeft het display de dagopbrengst weer. Daaronder staan de in totaal opgewekte Kilowatturen en het onderste cijfer toont de bespaarde kilo's CO2-uitstoot.

De foto rechts geeft de stand weer op 7 augustus 2005 om 15:56. Het was toen vrijwel onbewolkt weer en de zonnepanelen leverden op dat moment gezamenlijk 575 Watt. Het totaal voor die dag was op dat moment 1,1 Kilowatt en de totale energie-opbrengst sedert 13 mei bedroeg 108 Kilowatt. Op 7 augustus hadden we zo'n 61 kilo CO2-uitstoot bespaard; eind december 2005 was dat al 129 kg.

Na de installatie van de zonnepanelen gingen we verder met de afwerking van de pergola, die vanaf dat moment de 'zonnepergola' heette. Er kwam een dak op van tweedehands kunststof golfplaten en al het hout kreeg twee lagen groene buitenbeits.
Tenslotte kwam er nog een vloer in van tweedehands grindtegels.
Ook het terras van 24 m2 werd uiterst professioneel gelegd. 

Over het eindresultaat zijn we dubbeldik tevreden!

Voor de inrichting van de nieuwe tuinkamer gingen we shoppen bij onze buren: de hergebruikmarkt van Emmaus. En verder zorgde de natuur voor de groene aankleding. De jasmijn en de druiven hadden de verbouwing wonderwel overleefd en groeiden de hele zomer tegen de klippen op. In de vrijgehouden borders plantten we nog extra kruiden, blauwe windes en tomaten. ^  

Open Dag: zondag 22 mei

Zonne-energie en 'anders' wonen en leven waren de thema's van de feestelijke Open Dag op 22 mei. Het was een fantastische dag, waar de zon zich voor het eerst sinds weken weer volop liet zien! De dag trok een paar honderd bezoekers. De Omslagtuin vormde het middelpunt van veel ontmoetingen.

Om 12:00 uur werden onder grote belangstelling de zonnepanelen 'officieel' onthuld door de jongste en de oudste aanwezige donateurs van Omslag. De zonnepanelen zijn immers een cadeau van honderden donateurs, die ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Omslag in 2004, extra donaties overmaakten in het Zonnefonds. De onthulling vond onder luid applaus plaats, door het verwijderen van een groot spandoek met de teksten: 'Stop nuclear power' en 'Don't nuke the climate'.

De VPRO-radio maakte een reportage van de Open Dag, die enkele dagen later werd uitgezonden in 'De Ochtenden' op Radio 1. Klik hier om te luisteren!

In de Omslag-tuin stonden de hele dag kraampjes van de organisaties die tijdens de dag een workshop verzorgden. De biologisch-vegetarische catering werd verzorgd vanuit een grote kleurige tipi; in de zijtuin speelde het Reizende Narrentheater poppenkast en op de parkeerplaats werd de hele dag vers biologisch brood gebakken door mobiele bakkerij Wieteke.

Verspreid over de dag waren er workshops over verschillende aspecten van 'anders' wonen. Hiervoor mochten we ook enkele ruimten van onze buren gebruiken. ^  

Wereldmaaltijden in 2005

Sinds Omslag en Stichting WereldDelen in 2003 het nieuwe Wereldmaaltijdinformatiepakket presenteerden, vinden er in het hele land steeds meer Wereldmaaltijden plaats. In een Wereldmaaltijd worden per persoon niet meer ingrediënten gebruikt dan beschikbaar zijn bij een eerlijke wereldvoedselverdeling. Honderden groepen hebben inmiddels al op een smakelijke wijze ondervonden dat de aarde voedsel genoeg biedt voor iedereen zolang we maar eerlijk delen. Vooral de vastentijd, wereldvoedseldag (16 oktober) en de kersttijd blijken favoriete perioden om een Wereldmaaltijd te organiseren. Maar het kan natuurlijk iedere dag!

Klik hier voor verslagen van Wereldmaaltijden die in 2005 her en der in het land plaatsvonden.

Leuk was, dat de afdeling Eindhoven van GroenLinks - die elders in het kloostercomplex hun kantoorruimte heeft - in juli een wereldmaaltijd bereidde in de Omslag-keuken. Deze smakelijke maaltijd werd in de Omslag-tuin opgediend. Ook Omslag-medewerkers mochten een vorkje meeprikken. ^  

ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers

Natuurlijk produceerden we weer zes inspirerende nummers van ons tweemaandelijks tijdschrift ZOZ. Na elf jaargangen met het vrolijke 'cocktail'-papier als kaft, moesten we dit jaar een nieuwe papiersoort kiezen. Desondanks blijft ZOZ gedrukt worden op 100% kringlooppapier, in de fraaie regenboog kleurstelling.

Al vanaf het allereerste nummer gaan we eens per twee maanden naar Drukkerij Pasklaar in Sittard om daar mee te werken met het 'afwerken' van ZOZ. Het is leuk om dan zelf de vergaar-, vouw-, niet- en snijmachines te kunnen bedienen. Pasklaar-drukkers Sjef en Ludy bedienen de drukpersen.

Elk nummer van ZOZ wordt verzonden aan een groot aantal abonnees en belangstellenden. Het wikkelen van ZOZ is een gezellig collectief gebeuren, waarbij we meestal met zo'n tien mensen rond de tafel zitten. Natuurlijk wordt ook dit werk afgewisseld met een gezamenlijke lunch. Eind oktober konden we zelfs nog buiten eten! De hele oplage van ZOZ gaat vervolgens per fietskar naar het postkantoor. En twee dagen later wordt de nieuwste ZOZ bezorgd.

Elke nummer van ZOZ bevat een receptenrubriek, waarin we bij voorkeur een vegetarisch kookboek bespreken. Daarvoor duikt het redactieteam eerst zelf de keuken in om de recepten uit te testen. Steevast een gezellig gebeuren

Zo mogelijk eten we zowel uit als in in de tuin.... ^  

De Omslag-tuin

De nieuwe zonnepergola was een grote aanwinst in de tuin. De druiven en de jasmijnstruik bleven gespaard, evenals de kapucijners die we al gezaaid hadden, zodat de nieuwe tuinkamer de hele zomer uitbundig groen was. In de uitgespaarde borders onder de pergola plantten we extra tomaten, rozemarijn, basilicum en tijm. En ook die hadden het erg naar hun zin. Later in het seizoen begonnen de blauwe windes te klimmen. Tot ver in oktober konden we dagelijks genieten van een uitbundige blauwe bloemenpracht.

Hieronder zomaar wat impressies van de Omslag-tuin, dwars door het jaar heen.


 ^  

Regenwater opvangen

De Omslag-tuin ligt pal op het zuiden. Omdat de grond vrij arm, zanderig en vrij droog is - en ook nog eens wat hoger ligt (Hoogstraat!) - hebben de planten regelmatig extra water nodig. Het regenwater van het dak van de pergola vangen we nu op via en goot, die afwatert in een serie regentonnen. Zo hebben we een flinke watervoorraad, waarmee we de tuin (gedeeltelijk) kunnen besproeien. In ZOZ 68 beschreven we de aanleg van het regenwatersysteem. Het werkt perfect!

Niet alleen het Omslag-team geniet van de nieuwe tuinkamer. De 24 vierkante meter is ruim genoeg voor een flinke groep. Bijvoorbeeld om te vergaderen. Of op woensdagochtend, als we met alle werkers van de verschillende organisaties in het kloostercomplex samen koffie drinken.

 ^  

Database bibliotheek

Het invoeren van alle gegevens over de pakweg 2000 boeken in de Omslag-bibliotheek vordert gestaag. Vooral met de komst van Ronnie van den Bogaart kreeg dit werk een stevige impuls.
Als eerste werden alle boeken rond het thema 'anders' bouwen en wonen ingevoerd. Daarnaast werk(t)en we gestaag door aan de andere rubrieken. Klik hier voor een kijkje in de database van het Sercvicepunt Anders Wonen Anders Leven.
In de loop van 2006 zal de database van de hele Omslag-bibliotheek via de website van Omslag toegankelijk worden, zodat iedereen van huis uit kan kijken welke publicaties er zoal bij Omslag in de kasten staan. 

 ^  

Vredesacties Volkel

In het kader van Hiroshima-dag 2005 - zestig jaar na de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki - werd op 6 augustus een burgerinspectie uitgevoerd op vliegbasis Volkel, waar nog steeds twintig Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen. Omslag fungeerde ook nu weer als voorverzamel- en overnachtingsplek. In de vroege ochtend van 6 augustus werden op de vliegbasis druiven en vijgen geplant - met een verwijzing naar de 'van zwaarden tot ploegscharen'-passage in de bijbel. Ook in andere landen vonden soortgelijke acties plaats.

Ofschoon iedereen zich had ingesteld op een mooie, korte actie, werden de actievoerders op vliegbasis Volkel gearresteerd en ongekend lang - bijna drie dagen en nachten - vastgehouden op het politiebureau. Voor de veganisten onder hen bleek geen diervrij voedsel aanwezig. Daarom maakte Omslag ontbijt- en lunchpakketjes klaar en eenpersoons porties veganistisch eten voor de eerste avond. Deze maaltijden werden, voorzien van anti-kernwapenstickers, en verpakt in de katoenen tasjes met de tekst 'All the arms we need', afgeleverd bij het politiebureau. De volgende dag nam een groepje mensen in Den Bosch deze vorm van arrestantenzorg over. Op 22 december was de rechtszaak. Hierbij ondersteunde Persbureau Omslag.

 ^  

Inspirerende ontmoetingen

Ondanks het overvolle jaarprogramma, was er toch nog tijd om af en toe op stap te gaan. Marta Resink nam begin september deel aan een kennismakingsdag van de Vereniging Ecodorp, die werd gehouden in Culemborg. De dag bood ondermeer een excursie naar het in aanbouw zijnde Werfhuis (derde foto van links) in de ecologische wijk EVA-Lanxmeer. Wat foto's van deze inspirerende wijk, een paradepaardje van integraal ecologisch bouwen op basis van permacultuur-principes.

De bijeenkomst leverde allerlei nieuwe contacten op, vooral ten behoeve van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. De website kon weer met nieuwe informatie worden uitgebreid. Een verslag staat in ZOZ 70.

Begin november ging Marta op een tweedaagse excursie langs strobalenhuizen in Nederland, een initiatief van de Werkgroep Strobouw van de VIBA. Ook dit werden dagen vol inspirerende ontmoetingen en informatie-uitwisseling. Haar verslag staat in ZOZ 71. ^  

Deelname aan demonstraties en acties


Op 24 september namen Dick Verheul en Ronnie van den Bogaart deel aan de landelijke demonstratie Keer Het Tij in Den Haag. Omslag is al vanaf het begin (2002) aangesloten bij het landelijk Platform Keer Het Tij.


In september deden Annemarie, Dick, Marta en Ronnie mee aan de derde Dag van Alternatieven in Utrecht, georganiseerd door de Projectgroep Voor de Verandering.

Tijdens dit soort manifestaties en studiedagen trekt de kraam van Omslag ook altijd veel belangstelling.


Op 17 november waren we present bij een herdenkingsbijeenkomst in Eindhoven voor de slachtoffers van de brand in het detentiecentrum op Schiphol-oost.

Voor dit soort initiatieven fungeert Omslag vaak als persbureau.
Klik hier voor een overzicht van doorgestuurde persberichten.

 ^  

Kraampjes in het land

Wat minder dan in voorgaande jaren trokken we met de Omslag-kraam het land in. De opvallende, kleurrijke kraam trekt altijd veel belangstelling. Daarnaast trekt Omslag's winkeltje op internet steeds meer bezoekers.

 ^  

Wereldvoedseldag 2005

In het kader van Wereldvoedseldag (16 oktober) worden er de laatste jaren steeds vaker Wereldmaaltijden georganiseerd.

In Eindhoven werd de maaltijd op straat gepromoot door sympathisanten in ober-kledij, die achtergronden en menu's van de Wereldmaaltijd uitdeelden.

In deze stad hadden enkele restaurants op Wereldvoedseldag een Wereldmaaltijd op het menu gezet. En ook leerlingen van horeca-opleidingen van De Rooipannen bereidden weer Wereldmaaltijden, in Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. 

Ontvangen verslagen van Wereldmaaltijden publiceren we op de Omslag-website.

 ^  


De Internationale Niet-Winkeldag op 26 november

Op 26 november werd voor de elfde keer in Nederland de Internationale Niet-Winkeldag gevierd.

Buy Nothing Day ontstond in 1992 in Canada en werd in 1995 door Omslag in Nederland geïntroduceerd als Niet-Winkeldag. 

Omslag ondersteunt de Nederlandse campagne met actiemateriaal, persberichten, en een  eigen website www.koopniets.nl

De straatacties zijn autonome initiatieven van lokale groepen, die elk jaar weer verrassend creatief uitpakken...

Ronduit verbluffend waren de ideeën van 25 studenten van de Rotterdamse Willem de Kooning (kunst) academie, die ieder een complete actie hadden uitgewerkt. Sommige daarvan werden ook op straat uitgevoerd.

Kijk voor uitgebreide achtergronden, verslagen, meer foto's en filmpjes op www.koopniets.nl

Klik hier om te zien hoe Buy Nothing Day in andere landen vorm kreeg.

 ^  

Netwerken

Veel van het dagelijkse Omslag-werk speelt zich 'achter (de) schermen' af. Veel meer tijd dan ons soms lief is, brengen we door achter de computer. Regelmatig terugkerende werkzaamheden betreffen ondermeer het bijwerken van de Aktie Agenda, onze functie als persbureau voor sympathieke initiatieven en organisaties, het bijhouden van de verschillende Omslag-websites en het posten of doorsturen van berichten naar allerlei mailinglijsten, zoals de mede door Omslag opgezette Aktielijst, de Vredeslijst en de Duurzaamlijst.Natuurlijk spreken we het hele jaar door ook tal van mensen persoonlijk. Bij sommige ontmoetingen nodigen we ook anderen uit. Bijvoorbeeld toen in april en oktober Caroline Meijers van de coöperaties van Longo Maï bij Omslag op bezoek was.
Tijdens deze gesprekken groeide het plan om in het voorjaar van 2006 samen een busreis vanuit Nederland te organiseren naar zes Longo Maï-coöperaties in Zwitserland en Frankrijk. 

Om dit plan breed bekend te maken ontwierp Omslag een informatieve website. Eind december 2005 waren er al zo'n dertig aanmeldingen, waardoor de kans groot is dat de reis zal doorgaan.

In november belegde Omslag een bijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende landelijke koepels die zich bezig houden met 'anders' wonen. Doel was om elkaar te informeren over ieders activiteiten en aanpak, en om te zoeken naar mogelijkheden tot (meer) samenwerking en wederzijdse ondersteuning. Dit initiatief werd door alle deelnemers erg gewaardeerd; het was een boeiende dag die in 2006 mogelijk een vervolg krijgt. We sloten ook deze bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd, die we met elkaar in de Omslag-keuken bereidden.

 ^  

Het Omslag-team in 2005

Als vaste medewerkers werkten in 2005 mee bij Omslag (v.l.n.r.): Anita Hermens, Annemarie Opmeer, Dick Verheul, Marian Keereweer, Marta Resink en Ronnie van de Bogaart. We kregen een poosje assistentie van Bas Smeets (geen foto beschikbaar). Met al twaalf jaar lang de coaching van Omslag-poes Pippi. ^  

Nieuwsgierig geworden, of enthousiast over Omslag?

Omslag organiseert regelmatig activiteiten op de eigen locatie of elders. Voor actueel nieuws en aankondigingen van Omslag-activiteiten kunt u de website raadplegen. En natuurlijk is ZOZ een onmisbare informatiebron.

Tijdens de openingsuren van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven kunt u altijd eens langs komen. Welkom!

Eind 2005 bestond de achterban van Omslag uit 2722 personen. Het aantal abonnees op het tijdschrift ZOZ groeide naar 1331. De oplage steeg van 1700 naar 1750.

Kent u ZOZ nog niet? Vraag een proefnummer!

Wie Omslag financieel wil steunen, kan een donatie overmaken.


1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


© 2006 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295