OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Omslag in tekst en beeld 1996Mensen bij elkaar brengen opdat zij elkaar kunnen informeren en inspireren is een belangrijk doel van Omslag. In 1996 startten we met een nieuwe activiteit: Doendenkdagen. En we legden kiemen voor een nieuwe beweging van 'actieve baanlozen'.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1 9 9 6

Nooit Meer Tsjernobyl
Tien jaar na de grote ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl werd deze catastrofe wereldwijd herdacht. Nog steeds vallen er slachtoffers. Samen met Greenpeace, Cultural Express en anderen organiseerde Omslag een landelijke handtekeningenactie. Omslag produceerde een actiehandleiding met tips voor het organiseren van plaatselijke activiteiten en we hielden een overzicht bij van de stille wakes en fakkeltochten, die overal in het land op 26 april werden gehouden. Druk waren we ook met de organisatie van een grote landelijke manifestatie in het Oosterpark in Amsterdam.


Opland tekende het logo, Omslag liet posters zeefdrukken


Doendenkdagen
Mensen bij elkaar brengen opdat zij elkaar kunnen informeren en inspireren is een belangrijk doel van Omslag. In 1996 startten we met een nieuwe activiteit: Doendenkdagen. Elke twee maanden organiseerden we een dag rond een bepaald thema voor denkers, zoekers en doeners. Bij gebrek aan voldoende eigen ruimte zochten we voor elke Doendenkdag een toepasselijke locatie elders in het land.
De dagen bleken een groot succes, en elke keer bleek dat niet alleen de uitgenodigde inleiders, maar ook de deelnemers volop inspirerende verhalen en praktische tips meebrachten.
De thema's in 1996 waren: Werken aan een andere economie, Energie Anders, Permacultuur in de stad en Utopie - droom en daad. Van elke Doendenkdag maakten we een verslag dat ook door niet-deelnemers kon worden aangevraagd.


Aanloopdag op de Bikkershof in Utecht. Peter Peels geeft uitleg.

Verslagen van de Aanloopdagen

Bewuste baanloosheid
De Doendenkdag over een andere economie kreeg spontaan een vervolg. Een groep deelnemers aan die dag - allen 'actieve baanlozen' - besloot op eigen initiatief een landelijke bijeenkomst te organiseren voor mensen die buiten het betaalde circuit bezig zijn met maatschappelijk zinvol werk. Met de nieuwe Bijstandswet op komst was er nogal wat onrust over het voortbestaan van de mogelijkheid om te kunnen blijven werken met behoud van uitkering. De landelijke bijeenkomst vond op 9 mei plaats bij de Kargadoor in Utrecht. De opkomst was boven verwachting groot. De term 'bewuste baanloosheid' deed zijn intrede.

Poster
De zomer van 1996 inspireerde ons tot het maken van een fleurige poster: 'Naar een kleurrijke en duurzame wereld'. Het ontwerp was van Marta Resink.

Verzet tegen de sollicitatieplicht
In de loop van 1996 kreeg Omslag-medewerkster van het eerste uur Marta Resink te maken met het opvoeren van de sollicitatieplicht door de gemeente Sint-Michielsgestel. Marta werkte al die tijd full-time bij Omslag met behoud van uitkering. Plotseling vond de gemeente dat zij moest gaan solliciteren naar een 'echte' baan. Marta weigerde dat met het argument dat zij al werk had. Het leidde tot strafkortingen op haar uitkering, waartegen ze bezwaarschriftenprocedures startte. En ze zocht de landelijke publiciteit om een maatschappelijke discussie over zin en onzin van de sollicitatieplicht aan te zwengelen.

Niet-Winkeldag
Ons enthousiasme over het verloop van de eerste Niet-Winkeldag leidde ertoe dat we vroegtijdig begonnen met de voorbereidingen van de tweede Niet-Winkeldag. In overleg met initiatiefnemers in enkele andere landen, werd besloten tot een gezamenlijke datum: de laatste zaterdag van november. Omslag stopte veel energie in het verbreden van de Nederlandse campagne. En met succes! Op 30 november waren er straatacties in zeker tien plaatsen. De campagneposter werd ontworpen door Marieke van de Mortel. We begonnen adressen van potentiële initiatiefnemers in andere Europese landen te verzamelen, met het doel om de campagne in 1997 fors te verbreden.

Eind 1996 had Omslag een achterban van 1380 personen verworven. Het tijdschrift ZOZ telde 701 abonnees.

Vervolg >>

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


  © 2004 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295