OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
Contact


Omslag in tekst en beeld 2017


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2017 was het vierentwintigste levensjaar van Omslag: druk, actief, creatief en ook muzikaal! We organiseerden twee inspirerende Aanloopdagen, een reeks filmavonden, Vuur & Soep-maaltijden, vijf Theetuinen en we produceerden een nieuwe poster. Natuurlijk verschenen er weer zes inspirerende nummers van ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers.
De tuin werd heringericht en we gingen wat vaker op stap. Er waren mooie bijeenkomsten, zoals de Dag van de Aarde en interessante excursies.
Omslag trekt steeds meer bezoekers, We
kregen nieuwe buren, en: we ontvingen alweer een prijs!
Daar tussendoor deden we het reguliere Omslag-werk. Beleef het Omslag-jaar 2017 mee in foto-vlucht.

dsc04277.jpg dscf3591.jpg pic_3411.jpg dsc03850.jpg
dsc04279.jpg dsc04114.jpg dsc04130.jpg

Welkom bij Omslag: de plek - de mensen van Omslag - ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers - Servicepunt Anders Wonen Anders Leven - Bibliotheek - Aanloopdagen - Filmavonden - Vuur en Soep -
de Omslag-tuin - Theetuinen in mei - de Dag van de Aarde - Poster gezond eten met ecovoeding - Prijs van De Twaalf Ambachten - Vereniging Het Kloosterhof van Gestel -
het Omslag-winkeltje - netwerken en samenwerkingen - acties en excurises - en ook nog... - Tot ziens bij Omslag!
Welkom bij Omslag - onze plek

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling werd opgericht in januari 1994 en is sinds 2000 gehuisvest in Eindhoven. De doelstelling van Omslag is: 'mensen bijeen brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit'.
Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving.
 
Meer over Omslag: wat doen we zoal? >>>.


Aan de Hoogstraat 301a zijn we een van de zeven maatschappelijke organisaties, die tezamen Vereniging Het Kloosterhof van Gestel vormen. In het grote (voormalige Klooster) pand heeft Omslag de beschikking over twee werkruimten, een eigen keuken en een grote tuin die ecologisch wordt beheerd. Twee Omslag-medewerkers wonen ter plekke.

Meer foto's van deze multifunctionele locatie >>>.

PIC_3177.JPG DSC01113.JPG DSC02315.JPG dsc04365.jpg

dsc04410.jpg dsc04400.jpg bvof-2017_0526_jq---omslag.jpg dsc03805.jpg

De grote werkruimte van Omslag is multifunctioneel te gebruiken. Meestal ingericht als dagelijkse werkplek voor de medewerkers, kan de ruimte eenvoudig worden veranderd in een vergader- of workshopruimte, filmzaal of restaurantje.

dsc04413.jpg DSC04420.JPG dsc04408.jpg DSC02887.JPG dsc04369.jpg

In een aparte ruimte is de bibliotheek van Omslag ondergebracht; onderdeel daarvan is het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Deze ruimte wordt ook gebruikt als rustige werkplek en voor kleine vergaderingen.

Daarnaast hebben we de beschikking over een grote tuin, die ecologisch wordt beheerd, en waar we ook allerlei activiteiten organiseren.

DSC00385.JPG DSC00379.JPG DSC04073.JPG DSC00383.JPG

dsc04279.jpg DSC03259.JPG DSC01709.JPG pic_3237.jpg dsc04129.jpg

 ^


De mensen van Omslag

Het kernteam van Omslag bestond in 2017 uit vier personen: Dick Verheul, Marta Resink, Anita Hermens en Marion van der Heijden.
Nog steeds blijven we zoeken naar één of twee sterk gemotiveerde mensen die op structurele basis het Omslag-team willen komen versterken. Zie oproep >>>

 

Het vaste Omslag-team in 2017: onze werkgever: de Aarde, Anita Hermens, Marion van der Heijden, Marta Resink en Dick Verheul,

Verspreid over het jaar werken er gelukkig veel mensen mee op meer dan incidentele basis: tijdens Aanloop- en andere drukke dagen, bij het verwerken en verzenden van de vele bestellingen, in de tuin, bij drukkerij Pasklaar in Sittard, als mede-auteur of illustrator, met het verzendklaar maken van ZOZ en bij allerlei andere klussen en werkzaamheden. Zonder deze extra mensen zou Omslag niet kunnen functioneren zoals we nu doen: Ad, Annemiek, Bart, Ben, Bernadette, Christine, Eerin, Frank, Inez, Joep, Joop, Joop, Laila, Liduine, Marjon, Mieke, Niels, Patricia, Penny, Simon, Sjef, Sylvia, Terry, Truus en Willie.

 ^


ZOZ tijdschrift voor doen-denkers

Er verschenen weer zes interessante nummers van het eigenzinnige magazine ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers: telkens 48 pagina's boordevol nieuws, informatie en achtergronden over onderwerpen waar je elders weinig over leest.
Elk nummer bevat ook boek- en filmrecensies, vegetarische recepten, oproepen en een uitgebreide Aktie Agenda.

Lees hier de inhoudsopgaven van ZOZ >>>

Een jaarabonnement op ZOZ kost slechts € 17,50 voor zes nummers (geen automatische verlenging!). Eerst maat eens kennismaken? Vraag dan een proefnummer >>> Of geef iemand een abonnement cadeau >>>

DSC01467.JPG


Eens per twee maanden verzamelt zich eenflink groep mensen in de werkruimte van Omslag om gezamenlijk, handmatig, elk nummer van ZOZ van een wikkel te voorzien.
Steevast een nuttig en gezellig samenzijn. Ook een keer meedoen? >>>


ZOZ wordt al 22 jaar gedrukt bij drukkerij Pasklaar in Sittard. Al ons stencilwerk wordt al even lang verzorgd door STIP Stencilwerk in Leeuwarden. Beide bedrijven komen voort uit de MEMO-beweging (Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen).

 ^


Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

De werkzaamheden van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven nemen jaar na jaar toe. De website en de nieuwsbrieven worden zeer frequent geraadpleegd en gewaardeerd, en steeds vaker komen op vrijdagmiddag mensen langs om hun woonwensen te bespreken met een van de medewerkers. We merken de toenemende belangstelling voor vormen van gemeenschappelijk wonen en ook wonen in een (zeer) klein huis groeit in populariteit.

Elf edities verschenen er van de maandelijkse elektronische nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven.
Op deze gratis service ontvangen we erg veel positieve reacties. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief groeide tot ruim 4.300 exemplaren per nummer eind 2017.

Aan de lezers van de nieuwsbrief wordt een vrijwillige donatie gevraagd, die donaties stellen Omslag in staat om de activiteiten van het Servicepunt te blijven ontwikkelen. Ook donateur worden? >>>

De website van het Servicepunt wordt vrijwel wekelijks bijgewerkt.

Ook de collectie boeken, tijdschriften, folders en films over aspecten van 'anders' wonen en duurzaam bouwen, ondergebracht in de bibliotheek van Omslag, breidt uit. Raadpleeg de database >>>


 ^


De Omslag-bibliotheek

In de loop van zijn bestaan heeft Omslag een paar duizend boeken, brochures, video's en dvd's verzameld over de thema's milieu, economie, wonen en werken, solidariteit, vrede, voeding en gezondheid. Daarnaast zijn er ook jeugdboeken, romans, kookboeken en gedichtenbundels, en enkele educatieve spellen. Veel van deze uitgaven zijn elders niet zo makkelijk (meer) te vinden. Een groot deel van alle publicaties in de Omslag-bibliotheek is te raadplegen via een zoeksysteem. We werken er voortdurend aan om nieuwe boeken toe te voegen.

Naast boeken is er ook een uitgebreide collectie tijdschriften rond de thema's waar Omslag aan werkt en desgewenst kunt u ter plekke ook films uit de collectie bekijken.
Een aparte hoek van de bibliotheek is ingeruimd voor het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Hier is een collectie boeken, tijdschriften, folders en films verzameld over allerlei vormen van gemeenschappelijk en duurzaam wonen, werken en leven: in een woongroep, leefgemeenschap, woon-werkpand, ecowijk of -dorp, gekraakt of mobiel. Ook zijn er naslagwerken rond duurzaam bouwen en wonen.
De bibliotheek is elke vrijdag geopend. Bezoekers kunnen (behalve in juli) van 14:00-17:00 uur terecht om zelfstandig wat rond te kijken of om een onderwerp te bespreken. De bibliotheek is ook geopend tijdens Aanloopdagen en andere activiteiten van Omslag.

DSC00383.JPG DSC04073.JPG

 ^


De grote Omslag-tuin

Na een paar jaar slakkeninvasie in de tuin, was in 2017 het natuurlijk evenwicht weer dermate hersteld, dat de tuin floreerde als nooit tevoren. We oogstten allerlei groenten - bonen, kool, courgette, tomaten, veel bessen en een recordoogst aan vijgen. Ook de bloemenborders stonden er het hele jaar prachtig bij; een eldorado voor bijen, vlinders. insecten, vogels en kleine zoogdieren, zoals egels en eekhoorns. In de vijver wonen groene kikkers en een pad. 

dsc04423.jpg dsc04446.jpg dsc04156.jpg dsc04219.jpg
DSC03712.JPG dsc04129.jpg dsc04057.jpg dsc04123.jpg
dsc04248.jpg dsc04227.jpg dsc04230.jpg dsc04232.jpg
dsc04235.jpg dsc04245.jpg dsc04319.jpg dsc04251.jpg
dsc03903.jpg dsc04249.jpg dsc04311.jpg dsc04250.jpg
dsc04267.jpg dsc04345.jpg dsc04344.jpg dsc03925.jpg
dsc03856.jpg dsc04204.jpg dsc03855.jpg dsc03899.jpg
dsc04058.jpg dsc03989.jpg dsc04125.jpg dsc04053.jpg
dsc04327.jpg dsc04308.jpg dsc04127.jpg dsc04387.jpg
dsc04268.jpg dsc04278.jpg dsc03987.jpg

In het voorjaar werden we opgeschrikt door het plotselinge omvallen van een boom: de hoge hemelboom (' ) bleek aangetast door een onzichtbare schimmel ('honingzwam') en brak als een luciferhoutje na een flinke stormvlaag. In allerrijl moest de boom worden verzaagd. Dat leverde een flinke hoeveelheid stamdelen en takken op, die we her en der in de tuin een plek geven.

DSC03703.JPG DSC03708.JPG DSC03713.JPG
DSC03717.JPG DSC03721.JPG DSC03727.JPG DSC03729.JPG
dsc03762.jpg dsc03764.jpg dsc03767.jpg dsc03785.jpg

Er kwamen nieuwe paden en takkenrillen, en op de leeggekomen plek plantten we nieuwe struiken en een paar fruitbomen. Ook het moestuintje kon worden uitgebreid; er komt nu meer licht.

dsc03794.jpg dsc03796.jpg dsc03798.jpg dsc03834.jpg
dsc03990.jpg dsc03908.jpg dsc03795.jpg dsc03994.jpg
dsc04074.jpg dsc03991.jpg dsc03992.jpg dsc04130.jpg

Een paar maanden later had dit 'nieuwe' stuk tuin al een evenwicht hervonden.

Een compost wc

In een afgeschermd hoekje achterin de tuin, kwam een urine-gescheiden compost-wc; de fecaliën worden afgedekt met stro en opgevangen in een afbreekbare plastic zak; de urine wordt via een lange flexibele slang afgevoerd naar de
achterliggende takkenril, waar het zich met regenwater kan vermengen.

    dsc04213.jpg   

Aanloopdagen

Aanloopdagen zijn ontmoetingsdagen van doeners, denkers en zoekers, die actief willen werken aan de wereld en die van gedachten willen wisselen met medestanders. Elke dag heeft een specifiek thema, dat wordt ingeleid door een of meer betrokkenen vanuit de praktijk. Soms wordt er een film gedraaid, of gebruiken we speelse vormen. In 2017 organiseerden we twee Aanloopdagen.

- Zaterdag 25 maart: De wooncoöperatie: een nieuwe vorm van zelfbeheer

Een wooncoöperatie is vorm van wonen waarin de zeggenschap en zelforganisatie van de bewoners voorop staat. Deze nieuwe vorm van (huur)wonen is in Nederland nog vrij nieuw, en er is nog veel kennis en ervaring nodig om de wooncoöperatie ook in ons land tot een succes te maken. De boeiende dag werd ingeleid door Bernard Smits, directeur van Woningbouwvereniging Gelderland en mede-initiatiefnemer van CoopLink. Zowel voor- als achteraf was er een gezamenlijke maaltijd.

PIC_3180.JPG PIC_3182.JPG PIC_3184.JPG

PIC_3189.JPG PIC_3198.JPG PIC_3199.JPG

PIC_3213.JPG PIC_3188.JPG DSC03711.JPG DSC03709.JPG

Bekijk hier het uitgebreide inhoudelijke verslag, met uitgebreide bijlage en foto's >>>


- Zaterdag 11 november: Lokaal ecologisch voedsel

Tijdens deze dag stond de nieuwe Omslag-poster 'Gezond eten met Ecovoeding' centraal, met negen aandachtspunten rond ecologisch voedsel.
Dick Verheul (Omslag) vertelde over de totstandkoming van deze poster,
Alex Schreiner van CSA permacultuurtuinderij De Voedselketen vertelde over het bedrijf dat zij samen met Linder van den Heerik runt. En Andreas Heijdendael deed verslag van zijn deelname aan uitdaging 'Tien dagen lokaal' in Den Bosch. En dag dus vol theorie en praktijk.

dsc04367.jpg dsc04368.jpg dsc04369.jpg dsc04370.jpg

dsc04371.jpg dsc04383.jpg dsc04381.jpg

Bekijk hier het uitgebreide verslag van deze Aanloopdag, met foto's >>>

 ^


Maandelijkse filmavonden

De filmavonden op elke laatste vrijdag van de maand, trekken steeds meer bezoekers. Ook het nagesprek na afloop van de vertoning wordt door velen op prijs gesteld. Soms vertonen we enkele korte films over eenzelfde thema; op andere dagen een lange film om documentairen. In 2017 vertoonden we films rond de thema's: Ecotribe Teuge, voedselteelt in eigen hand (in Brazilie, voedselbossen en dorpstuin Hurdegaryp), duurzaam wonen in Oss, de wereld volgens Monsanto, Youtopia, ecologisch bouwen met natuurlijke materialen, anders wonen en zelfvoorzienend leven (ecodorpen Bergen en Boekel en Levend Bouwen), Stranger in paradise, Tiny houses en Nederland en woongemeenschap Eikpunt in Lent, en Wij oogsten hier geluk (over CSA landbouw in Nederland).
Uitgebreide beschrijvingen van deze films >>>     Bekijk het programma voor de komende tijd >>>

 ^


Vuur & Soep

De maandelijkse Vuur & Soep-bijeenkomsten in de tuin van Omslag, elke eerste vrijdag van de maand, blijken zeer aan te slaan. Telkens verzamelt zich weer een gemeleerd gezelschap rond het vuur, en iedereen neemt iets mee (biologisch/vegetarisch) om in de soeppan te stoppen. Er zijn ook vaak salades, brood, lekker beleg en/of fruit. Samen snijden we de groenten en bereiden we de maaltijd voor.
Rond het vuur ontspinnen zich sponaan gesprekken, en steeds vaker wordt er ook levende muziek gemaakt. De collectie instrumenten die Omslag in de loop der jaren heeft verzameld, komt daarbij goed van pas.

bvof-2017_0602_mt---omslag.jpg dsc03841.jpg dscf3545.jpg dscf3552.jpg dscf3572.jpg
DSC01829.JPG DSC01831.JPG dsc03846.jpg dsc03849.jpg
bvof-2017_0602_nq---omslag.jpg dsc03847.jpg dscf3585.jpg dscf3584.jpg
Meer over Vuur & Soep >>>

Wie in eigen omgeving een Vuur & Soep bijeenkomst wil organiseren (en dat gebeurt steeds vaker!), kan bij Omslag een fleurige poster bestellen om de activiteit aan te kondigen.

 ^


  Poster over ecologische voeding

Op verzoek van Omslag ontwierp Ellen Karis een prachtige, educatieve kleurenposter over de uitgangspunten van ecologsche voeding. Sindsdien prijkt de poster in tal van keukens en restaurants. De poster op A3-formaat kan ook worden gebruikt als educatieve placemat.

We gebruiken de poster zelf bij informatiebijeenkomsten over voedsel (zoals op 11 november tijdens de Aanloopdag over lokaal voedsel).

dsc04460.jpg dsc04459.jpg dsc04461.jpg

De poster kan worden besteld in drie formaten: A4, A3 en A2. Meer over deze poster >>>

 ^


Welkom op de thee!

Op alle vrijdagmiddagen in de maand mei was er Theetuin in de grote Omslag--tuin. We zetten thee van kruiden uit eigen tuin, en bezoekers zijn welkom voor informele ontmoetingen. Rond 15:00 verzorgt een Omslag-medewerker een korte rondleiding, met uitleg over de werkzaamheden van Omslag. De opkomst tijdens de theetuinen is sterk weersafhankelijk, maar het zijn steevast mooie ontmoetingen. Ook de Omslag-biliotheek en het servicepunt Anders Wonen Anders Leven zijn op deze middagen geopend.

DSC02734.JPG DSC02732.JPG DSC02730.JPG DSC02731.JPG dsc03853.jpg

bvof-2017_0526_ip---omslag---theetuin.jpg bvof-2017_0526_fz---omslag---theetuin.jpg DSC04243.JPG DSC02873.JPG

 ^


Dag van de Aarde

Op 22 april vierden we de Dag van de Aarde in de Omslag-tuin, met een uitbundig programma met presentaties, workshops, zang en veel muziek. Hoogtepunt was het planten van een notenboom.

pic_3239.jpg dscf3601.jpg dscf3607.jpg pic_3237.jpg pic_3244.jpg pic_3247.jpg pic_3249.jpg pic_3250.jpg dsc03818.jpg pic_3251.jpg pic_3252.jpg dsc03814.jpg dsc03820.jpg dsc03824.jpg


Speciaal ter gelegenheid van deze Dag van de Aarde schreef Wendy Lina het lied ‘Aarde’.
Zij zingt het met begeleiding van The Moonlight Heroes: Fried Manders en Makko Coster.

Tekst en muziek © 2017 Wendy Lina, arrangement © 2017 Fried Manders.

Het is hier te beluisteren >>>

 ^


Het Omslag-winkeltje (ook op internet)

In het winkeltje van Omslag verschenen in 2017 enkele nieuwe producten, maar sommige artikelen raakten uitverkocht en bestelden we niet meer bij. Dit was het aanbod in 2017.
Het aanbod in het winkeltje van Omslag werd in 2017 uitgebreid met de poster over ecologische voeding, de poster Vuur & Soep, het boek 'De wereld achter ons voedsel' (van Stichtng Werelddelen) en het boek 'Anders Wonen' (door Marleen Hartog). Nieuw is ook de sticker 'Groene stroom ja graag!' (uitgegeven door WISE). En omdat er het hele jaar door veel vraag is naar de zevenkleurige vredesvlag, bestelden we die in ruime mate bij.

Het overige aanbod in het winkeltje bestond in 2017 uit: de geheel herziene 'Samenhuizen Startgids' (uitgave van Samenhuizen vwz), handgemaakte tuinbordjes 'Deze tuin is Gentechvrj, patentvrij en gifvrij', en de de zeer informatieve DVD-box From Seed to Seed (4 dvd's met in totaal 436 min. over het zelf winnen van zaden), brochure Senior Samenhuizen, en de brochure De wet van de zaden (door Vandana Shiva),

Ook: ansichtkaarten met de tekst 'All the arms we need', de grote zevenkleurige vredesvlag, en het kleinere formaat fietsvlaggetje, stickers 'Kernenergie, Nee bedankt!


Films die bij Omslag kunnen worden besteld zijn: de inspirerende film Mother Earth (over de herovering van kleinschalige landbouw door vrouwen in India), Freedom Ahead (filosofisch getinte film over vrijheid en voedselafhankelijkheid), en Voices of Transition en In Transition 2.0 (over de praktijk van Transition Towns wereldwijd).Als extra service is bij Omslag ook kringlooppapier te koop pak a 500 vel A4) - alleen persoonlijk op te halen. En Omslag fungeert als ophaal- en inleverpunt van het boek Een @nder soort geld.

 ^


Het Kloosterhof van Gestel

Het grote pand waar ook Omslag werk- en woonruimten huurt, wordt gedragen door een vereniging van zeven zelfstandige huurders: Het Kloosterhof van Gestel. Voor de onderlinge cohesie zijn er een paar keer per jaar gezamenlijke activiteiten: een algemene ledenvergadering, een nieuwjaarsborrel in januari. Daarnaast is er twee keer per jaar een uitgebreide rondleiding voor nieuwe medewerkers en huurders. En elke woensdagochtend drinken we samen koffie met alle mensen die er dan zijn en er tijd voor hebben. Meer over de organisaties in het Kloosterhof van Gestel >>>.

In januari hielden we onze traditionele nieuwjaarsreceptie.

 dsc03590.jpg dsc03591.jpg dsc03593.jpg dsc03594.jpg

In januari 2017 namen we afscheid van de 'oude' Hoogstraatgemeenschap van de vier zusters, die het oude klooster in 1983 een nieuwe bestemming gaven. Ze gaven het kaarsje door aan de bewoners van de 'nieuwe' Hoogstraatgemeenschap, de naaste buren van Omslag.

dsc03640.jpg dsc03636.jpg dsc03642.jpg dsc03639.jpg

In de zomer organiseerde buur-organisatie Vluchtelingen in de Knel in de tuin van Omslag en feestelijke vrijwilligersdag.

dsc03984.jpg dsc03983.jpg dsc03985.jpg dsc03986.jpg

Prijs van De Twaalf Ambachten

Bijzonder verrast werden we in september we toen Sietz Leeflang, oprichter van milieucentrum De Twaalf Ambachten, ons belde met de mededeling dat Omslag de Aanmoedingsprjs 2017 zou onvangen. Op 22 september werd de prijs tijdens een feestje in de tuin van Omslag uitgereikt door Frans Wildenborg aan drie Omslag-medewerkers: Marion van der Heijden, Marta Resink en Dick Verheul.
De middag werd muzikaal omlijst door Wendy Lina & The Moonlight Heroes.


Lees hier de tien redenen waarom juist Omslag deze prijs kreeg >>>

 ^


Netwerken en samenwerkingen

Een belangrijk onderdeel van het dagelijkse Omslag-werk - netwerken - is lastig in foto's te vangen. Naast talloze persoonlijke gesprekken, hebben ook de websites die Omslag onderhoudt een belangrijke functie om mensen snel te informeren en met elkaar in contact te brengen. Naast de algemene website van Omslag, zijn dat de Aktie Agenda, het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, en de website rond internationale Niet-Winkeldag: Koop Niets!.


Naast websites, zijn er ook allerlei mailinglijsten waarlangs Omslag regelmatig nieuws en oproepen verspreidt en ontvangt. En Omslag is actief op Facebook.

Belangrijke schakels in ons netwerk zijn onder meer de mede door Omslag opgezette mailinglijsten: Aktielijst, Vredeslijst en Duurzaamlijst. Andere belangrijke nieuws- en uitwisselingsplatforms zijn de (besloten) Anti-Kernenergielijst en Duurzaamnieuws.

Veel geraadpleegde bronnen op de Omslag-website zijn: de nieuwsrubriek en de advertenties en oproepen, de maandelijkse elektronische nieuwsbrief van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven en de pagina met actueel nieuws rond 'anders' wonen.

Omslag is mede-eiser in het klimaatproces van Urgenda tegen de Nedelandse Staat

Interessante netwerkbijeenkomsten in 2017 waren ondermeer: de eerste bijeenkomst van CoopLink in UtrechtCooplink is het platform van en voor initiatieven voor zelfbeheer en wooncoöperaties. Tijdens de Tiny House Jamboree in Almere werden veel persoonlijke contacten aangehaald, evenals tijdens een bezoek aan de woon-werkgemeenschap van Emmaus Feniks in Tegelen
Deze en andere contacten worden de komende jaren zeker verder uitgewerkt.

  dsc03597.jpg dsc03596.jpg dsc03595.jpg dsc04355.jpg    

Voor een interview over 'levend bouwen' in ZOZ 140, brachten Marta en Marion een bezoek aan Bob en Cathalijne Radstake in Dalfssen, tevens de organisatoren van het Living Village Festival.

dsc03971.jpg dsc03973.jpg dsc03974.jpg dsc03977.jpg

 ^Acties en excursies

Marta nam deel aan de menselijke protestketen tussen de kerncentrales in Doel en Thiange (Be), bezocht de tentoonstelling 'Eten in oorlogstijd' in het Verzetsmuseum Amsterdam. En ze bezocht een informatiemiddag over Ecodorp Boekel.

dsc04020.jpg dsc04009.jpg

 ^


En ook nog...

De Weggeefkast die we in 2014 plaatsen tegen de buitenmuur van Omslag, wordt heel goed gebruikt en verandert wekelijks van inhoud. Omdat de kast in weer en wind staat, verandert het uiterlijk van kast ook af en toe.

    

Bij Omslag wordt steeds vaker muziek gemaakt!. We kregen een accordeon cadeau, en van Dirk Jansen kregen we een door hem zelf gemaakte mandala tankdrum.
We hebben inmiddels een imposante verzameling instrumenten: djembe's en andere grote en kleine trommels, gitaren, fluiten, tamboerijnen en een ruim assortiment percussie-instrumentjes. Kom er maar mee spelen!

dsc04116.jpg dsc04114.jpg dsc04115.jpg  


Afhaalpunt voor De Voedselketen

Omslag is het Eindhovens afhaalpunt voor de wekelijkse groente-abonnementen van CSA permacultuurtuinderij De Voedselketen in Sint-Oedenrode. We kennen de tuinders Linder van den Heerik en Alex Schreiner al heel veel jaren en helpen graag mee om hun jonge bedrijf een mooie start te geven. Natuurlijk namen we zelf ook een groente-abonnement. Er is ruimte voor nog een paar klanten.

Daarnaast is Omslag vaste klant bij onder meer Natuurvoedingswinkel Balance, Wereldwinkel Eindhoven, biologische stadsboerderij/kaasmakerij De Genneper Hoeve en VoKo Burgers.


Steun Omslag als donateur

Veel mensen vragen zich af hoe Omslag aan inkomsten komt. Het antwoord is eenvoudig: er zijn enkele honderden mensen die af en toe een tientje of meer overmaken op IBAN NL66 TRIO 0784 8731 86 van Omslag in Eindhoven.

Donateurs zijn een onmisbare steun, want Omslag is een onafhankelijk niet-gesubsidieerd initiatief, dat steunt op de bijdragen van medestanders en sympathisanten. Zij maken het financieel mogelijk dat Omslag kan bestaan en bezig kan zijn met het dagelijks werken aan een mooiere wereld.

Mogen we ook op u rekenen? Bijdragen voor Omslag kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL66 TRIO 0784 8731 86 t.n.v. Omslag in Eindhoven. Vermeld svp 'donatie'.


Als vervolg op de Aanloopdag over 'Een @nder soort geld' (oktober 2014) sloot Omslag zich aan bij het Social Trade Circuit Nederland, ontworpen door pioniersorganisatie STRO (voorheen Aktie Strohalm).

We hebben een eigen account, waarmee onder meer een abonnement op ZOZ kan worden betaald, deelname aan Omslag-activiteiten en aanschaf van producten uit het Omslag-winkeltje.

 ^


Tot ziens bij Omslag!

Dit foto-jaarverslag biedt slechts een greep uit het veelzijdige Omslag-werk. Voor meer informatie, achtergronden, actueel nieuws en aankondigingen van Omslag-activiteiten kunt u de website raadplegen. Of bezoek (en 'like') Omslag op Facebook

En natuurlijk is ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers een onmisbare informatiebron. Kent u ZOZ nog niet? Vraag dan een kennismakingsnummer aan!

Tijdens de openingsuren van de bibliotheek en het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven kunt u altijd eens langskomen voor een persoonlijk gesprek: op vrijdagmiddag van 14:00-17:00 uur. Welkom!

Het werk van Omslag wordt financieel mogelijk gemaakt door honderden donateurs. Wie Omslag financieel wil steunen, kan een donatie overmaken .

Omslag bestond in 2017 vierentwintig jaar. We hopen dat ook u blijft meedoen.

Werk ook mee aan een duurzame en solidaire wereld! Tot ziens in 2018!1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

© 2017 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - Contact