OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Omslag in tekst en beeld 1998


In het vijfde Omslag-jaar kwam eindelijk de rechtszaak tegen de sollicitatieplicht. We organiseerden een groot landelijk festijn: Utopia! De eerste Konsuminderkrant verscheen en werd een doorslaand succes, en we organiseerden de eerste openlijke burgerinspectie naar de illegale kernwapens op Volkel.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1 9 9 8

Rechtszaak tegen de sollicitatieplicht
In mei 1998 kwam eindelijk de rechtszaak van Marta tegen de haar opgelegde sollicitatieplicht voor de rechter. Zij hield een uitgebreid pleidooi De uitspraak, die veel landelijke publiciteit trok, was teleurstellend: Marta moest gaan solliciteren, en dat deed ze op haar eigen manier, maar niet op banen die tegen haar geweten indruisen.


De rechter velt het oordeel...

... en direct daarna wordt Marta belaagd door de verzamelde pers.

Omdat deze houding door de gemeente Sint-Michielsgestel niet werd geaccepteerd, werd Marta's uitkering opnieuw stopgezet. Marta was moegestreden en besloot serieus op zoek te gaan naar woonruimte in een andere gemeente. En omdat Omslag nog steeds bij Marta 'inwoonde', ging ook Omslag serieus op zoek naar een zelfstandige locatie.


Medestanders bespreken de uitspraak voor de deur van de rechtbank.


Personeel in loondienst
De onverwachte toekenning van subsidie voor de Niet-Winkeldagcampagne bracht enige speelruimte: Omslag-initiatiefnemers Marta Resink en Dick Verheul konden voor bepaalde tijd in loondienst treden bij Omslag.

Utopia in Driebergen
Op zondag 17 mei organiseerde Omslag voor het eerst een groot landelijk festijn: Utopia. We huurden het terrein en enkele gebouwen van landgoed De Kraaijbeekerhof in Driebergen en nodigden zo'n veertig ideële organisaties uit om zich te presenteren aan een groot publiek. De hele dag door waren er lezingen, workshops en doe-activiteiten, er was levende muziek en ook voor kinderen was er van alles te doen. Het was een bijzonder geslaagde dag met stralend mooi weer en er kwamen ruim vijfhonderd bezoekers.

Niet-Winkeldag
De Niet-Winkeldagcampagne pakte dit jaar grootser uit dan ooit. We produceerden de eerste Konsuminderkrant, die in een oplage van 16.000 exemplaren landelijk werd verspreid via de openbare bibliotheken. Dankzij de ruime mediabelangstelling ontstond er een ware run op de krant. Binnen een week waren alle kranten overal 'op'.Niet-Winkeldagactie in Rotterdam. De reclame heeft de koopslaaf aan een touwtje.

Voor de onderlinge uitwisseling tussen Nederlandse Niet-Winkeldagactivisten startten we een speciale mailinglijst; de actiehandleiding werd herschreven op basis van ervaringen in voorgaande jaren. In Nederland waren er op 27 november Niet-Winkeldagacties in 21 plaatsen; de internationale campagne had zich inmiddels uitgebreid tot vijftien landen. Verslagen uit binnen- en buitenland zijn nog te vinden in het archief van de Niet-Winkeldag-website.


Kuddedieren in de Kalverstrat in Amsterdam.

Acties tegen kernwapens
Gevolg gevend aan de oproep van het Abolition 2000-netwerk, waarbij Omslag zich in 1997 aansloot, organiseerde Omslag op 1 oktober 1998 de eerste openlijke burgerinspectie van vliegbasis Volkel: tientallen vredesactivisten betraden de vliegbasis om zelf op zoek te gaan naar de kernwapens die daar illegaal liggen opgeslagen. Marie-José Godding kwam hiervoor het Omslag-team versterken. De actie werd ondersteund door een breed comité van aanbeveling; de ondertekenaars van de steunbetuiging werden door Omslag aangezocht. Deze eerste grote burgerinspectie trok veel aandacht van de landelijke media.


Omslag-medewerkster Marta Resink (blauw shirt) vraagt toegang tot de basis, voor een burgerinspectie.

Samen met het anti-militaristisch onderzoekscollectief AMOK stelden we een fact-sheet op met de harde feiten over kernwapens in Nederland. De burgerinspectie vormde de opmaat tot een hele serie onaangekondigde inspecties door anderen. Bij de andere acties was Omslag vaak als persbureau betrokken.


Met vereende krachten wordt het hek rond kerwapenbasis Volkel beklommen.

Een vredesactivist wordt gearresteerd.

Bewakers volgen de actie nauwlettend vanaf het dak.

Op de vredessite is meer informatie te vinden over deze actie.

Workshops
Vanuit onze toenemende contacten met de media en als logisch vervolg van onze functie als persbureau voor andere organisaties, ontstond de vraag aan Omslag om 'media-workshops' te verzorgen. Omslag-medewerker Dick Verheul, journalist en bladenmaker van beroep, ontwikkelde een speelse workshop met o.a. het 'interview-spel'. Deze workshop hebben we in latere jaren vaker gegeven. Een andere workshop die we ontwikkelden en uittestten heeft betrekking op effectief netwerken. Ook deze workshop zit nog steeds in het Omslag-aanbod.

Elektronisch netwerken
Op het gebied van netwerken zette Omslag in samenwerking met Socia Media in 1998 een nieuwe elektronische mailinglijst op voor uitwisseling rond vredesactie: De Vredeslijst. Deze lijst kwam naast de al langer bestaande Aktielijst. In 1999 zou daar nog de 'Duurzaamlijst' bij komen. Belangstellenden kunnen zich gratis op deze lijsten abonneren. Thema-selecties uit de Aktie Agenda worden door Omslag ook op deze lijsten gepost.

Eind 1998 had Omslag een achterban van 1784 personen verworven. Het tijdschrift ZOZ telde 988 abonnees.

Vervolg >>

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


  © 2004 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295