OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Omslag in tekst en beeld 2002


Het negende Omslag-jaar begon met het inhalen van werkachterstanden, als gevolg van onze inzet binnen het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'. De tuin werd flink onderhanden genomen, een nieuwe lezingencyclus ging van start. In het land kwamen steeds meer Wereldmaaltijden. We ondersteunden de petitie tegen aanschaf van Joint Strike Fighters en we sloten ons aan bij alweer een nieuw landelijk platform.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2 0 0 2

2002 was een jaar van relatieve rust. We waren allemaal erg moe van het overvolle jaar 2001 en de hectiek van de 'nieuwe oorlog'. In het reguliere Omslag-werk waren behoorlijke achterstanden ontstaan. In de zomer van 2001 was Omslag-medewerkster Lian Dekkers overleden aan slokdarm-kanker. Het tijdelijke contract met Peter van Overbeeke stopte omdat het subsidiegeld op was en ook Jan Vugts stopte om dezelfde reden in het voorjaar van 2002 met zijn werk voor Omslag. Maar er kwamen ook nieuwe medewerkers: Ellen Wokke en Roos Kras konden in het kader van de I/D-regeling bij Omslag in dienst treden. In september werd het Omslag-team opnieuw uitgebreid: Marian Keereweer kwam erbij. Roos was toen inmiddels weer gestopt.
In de loop van 2002 besloot Omslag-medewerker-van-het-eerste-uur Daniel van der Velde om definitief naar zijn geboorteland terug te keren. Eind 2002 vertrok hij met een positief gevoel, om in Argentinië een nieuw bestaan op te bouwen.


Roos Kras, met op de achtergrond
Daniel van der Velde.

Marian Keereweer

Ellen Wokke

De dinsdagmiddag werd bestempeld tot tuin-werkdag voor het hele Omslagteam. Hierdoor konden we een stevige impuls geven aan allerlei tuinwerkzaamheden. Inmiddels oogstten we al een poosje thee uit eigen (kruiden)tuin.

De kleur blauw rukte op in de tuin, vooral in het schilderwerk. Tegen het einde van de zomer konden we ruim 200 trosjes druiven plukken.


Lezingencyclus
In maart en april organiseerden we in eigen huis de lezingencyclus 'Arm en Rijk Wereldwijd': vier inspirerende en informatieve avonden, telkens met een andere gastspreker.


In 2002 was er slechts geringe belangstelling voor de Aanloopdagen. Slechts één Aanloopdag vond doorgang, over 'Anders Globaliseren'. Deze dag, met een inleiding door Kees Hudig van XminY en de video Zand in de machine, werd 'ouderwets goed' bezocht.


Website
De website van Omslag, die inmiddels door steeds meer mensen en organisaties - en door de landelijke media - was ontdekt, werd inmiddels vrijwel dagelijks bijgehouden. Veelbekeken pagina's zijn ondermeer 'Nieuws', 'Advertenties' en 'Werk'. Via het Internet-winkeltje van Omslag begonnen steeds meer bestellingen van producten en aanvragen voor een proefnummer van ZOZ binnen te komen.

Wereldmaaltijd
Samen met onze buren, organiseerden we in 2002 tweemaal een Wereldmaaltijd in eigen huis: op 7 maart en op 16 oktober (Wereldvoedseldag). Beide keren aten er zo'n tachtig mensen mee. Het informatiepakket dat we in 2001 vervaardigden sloeg landelijk goed aan; er werden zo'n 150 pakketten besteld en allerlei groepen begonnen zelf een Wereldmaaltijd te organiseren. Sommigen maakten hun eigen materiaal.


De uitnodiging voor de Wereldmaaltijd in Zwolle

De Zwolse organisatoren maakten zelf een placemat.

Omslag's hechtere samenwerking met Stichting Werelddelen resulteerde in een gezamenlijk project: het produceren van een nieuw, fraai vormgegeven informatiepakket voor het zelf organiseren van een Wereldmaaltijd. Het info-pakket van Omslag lag daaraan ten grondslag. Het nieuwe Wereldmaaltijd-pakket rolde in 2003 van de drukpers.


Nauwkeurig wegen...

... zoveel! ...

... geeft een heerlijke maaltijd.

Omslag sloot zich aan bij de protestacties tegen aanschaf van de Joint Strike Fighters, waarvoor het kabinet zeven miljard euro wilde uittrekken. Via de 'vredessite' konden mensen een petitie ondertekenen en persoonlijke reacties geven. Omslag-medewerker Dick Verheul nam dit onderdeel van de campagne onder zijn hoede.


Bush was er ook tijdens de manifestatie tegen de aanschaf van de JSF

Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'
In 2002 zetten we onze activiteiten binnen het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' noodgedwongen op een wat lager pitje. Omslag bleef actief binnen het mediateam van het Platform en Persbureau Omslag verzorgde de landelijke persberichten. Via een aparte selectie van de Aktie Agenda worden ook de activiteiten van de lokale Platforms breder landelijk bekend gemaakt. Belangrijkste grote activiteit van het landelijk Platform was een landelijke vredesdemonstratie op 26 oktober onder de leus 'Geen oorlog in Irak'.


Keer Het Tij
De moord op de politicus Fortuijn leidde ook bij de Omslag-medewerkers tot verbijstering. Op 6 mei, enkele uren na de moord, opende Omslag direct een speciale pagina op zijn website om ruimte te bieden aan reacties en opinies over de maatschappelijke gevolgen van de moord. Deze pagina bleek in een behoefte te voorzien. Omslag sloot zich direct aan bij het Platform Keer Het Tij, om een krachtige wal op te werpen tegen de opkomende verrechtsing. We bezochten enkele discussiebijeenkomsten en namen deel aan de landelijke manifestatie op Prinsjesdag in Den Haag.

De tuin
De Omslag-tuin ontwikkelde zich steeds verder. De natuur begon hoe langer hoe uitbundiger te genieten van de haar geboden vrijheid. De onderstaande foto's spreken voor zich.


Voorjaar in de Omslagtuin, met de brem in volle bloei.

De hop klom tot bovenin de coniferen


Kampeerweekend 'Werken aan de Wereld'
In de zomer van 2002 organiseerde Omslag een kampeerweekend in de eigen tuin, onder het motto 'Werken aan de Wereld'. Ondanks de stromende regen op de eerste dag, was de stemming onder de 36 deelnemers opperbest. Gespreksthema's waren ondermeer: de economie, sociale activiteiten op wijkniveau en andere vormen van onderwijs. De workshops werden verzorgd door de deelnemers zelf. 's Avonds brandde in de tuin een groot vuur.


Deelnemers aan het kampeerweekend 2002


De zondag werd besteed aan een wandeling door het op loopafstand van Omslag gelegen natuurgebied 'Groen Gennep', waar zich ondermeer een ekologische boerderij, een prachtige heemtuin en het historisch openluchtmuseum bevinden. Tussendoor beschilderden de deelnemers houten paneeltjes voor de JohannesBrug-manifestatie in Amsterdam, die een week later werd gehouden en waaraan Omslag ook meewerkte.


Geschilderd bij Omslag...

... siert het later de Johannesbrug

De Johannesbrug-manifestatie in Amsterdam

De No-Logo-parade, op weg naar de Johannesbrug


Niet-Winkeldag
Met veertien uitbundige acties verspreid over Nederland werd de achtste Niet-Winkeldag gevierd. De jaarlijkse consuminderdag kon zich verheugen in opvallend veel bijval van het winkelende publiek. De nieuwe website koopniets.nl werd erg veel bezocht en goed gewaardeerd; de duidelijke overzichten van lokale acties, met vermelding van de lokale contactpersonen, betekenden een substantiële verlichting voor het Omslag-team. Daardoor konden we meer tijd besteden aan het coördinerende (media)werk, en het opstellen - en vertalen - van de eindverslagen van de lokale groepen.

Lees het verslag van deze Niet-Winkeldag.


Een 'No-Logo-actie' in Nijmegen op Niet-Winkeldag

Zenta Claus in actie tijdens Buy Nothing Day in Japan

Koopzieke dames op een bakfiets in Utrecht


Eind 2002 had Omslag een achterban van 2328 personen verworven. Het tijdschrift ZOZ telde 1205 abonnees.

 

Vervolg >>

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


  © 2004 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295