OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
Contact

Omslag in tekst en beeld 2009


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009: het zestiende Omslagjaar was super-druk voor het kleine Omslag-team. Bijna alles dit jaar was 'veel': de honderden mensen die op bezoek kwamen tijdens overvolle Aanloopdagen en andere activiteiten; de extra tijd die we besteedden aan de opstart van Transition Towns in Nederland. De maandelijkse filmavonden slaan aan, we maakten zes bruisende nummers van ZOZ, het abonnee-aantal groeide, er was een forse toename van het aantal bestellingen, en er gebeurde nog zoveel meer...
Lees en kijk mee in het Omslag-jaar 2009 in foto-vlucht.Welkom bij Omslag: de plek - de mensen van Omslag - ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers - Servicepunt Anders Wonen Anders Leven - Omslag-bibliotheek - Transition Towns - Permacultuur en regionalisering - Aanloopdagen - extra groepsactiviteiten - Omslag-tuin - Theetuin in mei - Films op Vrijdag - Internationale Niet-Winkeldag - Wereldburgerprijs - Extra ontmoetingen, uitstapjes, kraampjes en symposia - Netwerken - 125 jaar kloostercomplex - Omslag-winkeltje - Tot ziens!

 ^  

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Welkom bij Omslag!

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling werd opgericht in januari 1994 en is sinds 2000 gehuisvest in Eindhoven. De doelstelling van Omslag is: 'mensen bijeen brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit'. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving. In 2000 betrok Omslag eigen werkruimten in een voormalig klooster aan de Hoogstraat 301a in Eindhoven. Meer foto's van deze multifunctionele locatie >>>.


Het merendeel van het Omslagwerk vindt plaats vanuit deze locatie. Hier hebben we de beschikking over een grote werkruimte, een bibliotheek, een keuken en een grote tuin. De inrichting van de werkruimte verandert mee met de aard van de activiteiten die er plaatsvinden.
Doorgaans staat er in het midden een grote werktafel, maar er zijn ook andere opstellingen mogelijk, bij Aanloopdagen, lezingen, workshops, vergaderingen, presentaties, films en open dagen, of als restaurantje.Tijdens drukbezochte Aanloopdagen maken we gebruik van een lokaal elders in het pand


en als het even kan maken we gebruik van de grote, zonnige tuin, waar soms ook wordt gekampeerd.


 ^


De mensen van Omslag

Het Omslag-team bestond in 2009 uit een kleine basisbezetting: Dick Verheul, Marta Resink, Anita Hermens en Annemieke Buter (tot juli).
In september begon Samira Behri aan een jaarstage bij Omslag in het kader van haar opleiding Sociaal Cultureel Werk. Al snel werd duidelijk dat zij graag aan een 'eigen' project wil werken: solidariteit tussen generaties. Vanaf september werkte Hans Koers elke woensdag mee; hij pakte vooral technische en praktische klussen aan.

 

(v.l.n.r. Dick Verheul, Marta Resink, Anita Hermens, Annemieke Buter, Samira Behri)

Naast deze wekelijkse bezetting, werkten er in 2009 veel mensen mee met allerlei eenmalige klussen, zoals de tekstcorrecties en het verzendklaar maken van ZOZ, meehelpen tijdens Aanloopdagen, filmavonden en bij tuinonderhoud: Arjan, Bart, Bertie, Edward, Corrie, Eline, Guido, Hilde, Jan, Jelle, Joop, Ka, Laila, Lieske, Ludy, Marian, Mariette, Marjon, Mieke, Neeltje, Pieter-Paul, Regina, Ronnie, Sjef en Toon.


 ^


ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers

Zes nummers van ZOZ verschenen in 2009, boordevol informatie en inspiratie die je elders niet snel tegenkomt. Onderwerpen die veel reacties opriepen waren ondermeer Transition Towns, de ontwikkeling van permacultuur in Nederland, een beschouwing over zelfvoorzienend leven, zelfdragende constructies, en de keuze voor ASN of Triodos.
In het voorjaar van 2009 werd de opmaak van ZOZ gedigitaliseerd en kwam er een einde aan het ambachtelijke knip- en plakwerk. ZOZ wordt voortaan gemaakt met behulp van Scribus, een open sourceprogramma dat onder Linux draait. Dit was voor het redactieteam een flinke omschakeling. Een voordeel van de digitalisering is dat er nu makkelijker foto's in ZOZ kunnen worden afgedrukt. Ook onze huisdrukker Pasklaar in Sittard was er blij mee.

Eens per twee maanden gaan Dick en Toon naar Sittard, om bij de drukkerij zelf de vergaar-, niet- en snijmachines te bedienen. En twee dagen nadat de hele oplage van ZOZ in Eindhoven is gearriveerd, worden de tijdschriften stuk voor stuk met de hand ingepakt voor de abonnees: een gezellig gebeuren waar we telkens met een fink ploegje mensen een hele dag aan werken.

Zes keer bereidden we met een groepje Omslag-medewerkers de recepten die we in ZOZ bespreken. Ook dat zijn steevast gezellige - en meestal verrassend smakelijke - etentjes.

 

Het abonnee-aantal steeg flink dit jaar; we hebben er geen duidelijke verklaring voor. We vermoeden dat veel mensen Omslag en ZOZ ontdekken via hun betrokkenheid bij Transition Towns. De oplage van ZOZ steeg in 2009 naar 2000 exemplaren per nummer. Kennismaken met ZOZ >>>

 ^


Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

De belangstelling voor het aanbod en de activiteiten van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven bleef onverminderd groot. Vooral de website wordt vele tientallen keren per dag bezocht door belangstellenden die vaak meerdere pagina's bekijken. De website wordt vrijwel wekelijks geactualiseerd. Favoriete pagina's bleken Woongroepen, Meewerk- en meeleefplekken en het actuele nieuws, en de advertentierubrieken Mensen zoeken Huis, Huis zoekt mensen en Nieuw woon-initiatief beginnen.

Telkens merken we dat vanaf het voorjaar de belangstelling voor meewerk- en meeleefplekken flink toeneemt. Regelmatig ontvangen we enthousiaste berichten van mensen en projecten die elkaar via het Servicepunt hebben gevonden.
Op vaste uren konden bezoekers langskomen om zich te oriënteren in het aanwezige aanbod. Dit leidde vaak tot boeiende gesprekken, waarin over en weer informatie wordt uitgewisseld.
De aanloop in het Service
punt is in de zomer het grootst en de vrijdagmiddag is favoriet.
In het kader van de (eerste) landelijke dag rond Gemeen
schappelijk Wonen in Nederland, op zaterdag 16 mei, was ook het Servicepunt een extra dag geopend.


Het 'Anders Wonen'-assortiment van het Servicepunt, onderdeel van de Omslag-bibliotheek, werd weer flink uitgebreid. Wegens ruimtegebrek worden we steeds kritischer met het opnemen van nieuwe publicaties. Ook voegden we weer verschillende films toe aan het aanbod, zoals: Visions of Utopia (over leefgemeenschappen wereldwijd), La Comune di Bagnaia (politieke commune/ecodorp in Italie), Straight from the Heart (over Findhorn Ecovillage in Schotland), The dream of the Devine (over ecovillage Auroville in India), Garbage Warrior (over het bouwen van earthships), Permacultuur in Nederland, Permacultuur op Yggdrasil (Be), films over strobalenbouw: Stroh im Kopf en de Skotse Trije (in Warns, Fr.), en allerlei films in het kader van de thema's van Transition Towns, zoals de dvd 'In Transition', First Earth - Uncompromising Ecological Architecture en City Repair (Transforming Space into Place).

      
Ons enthousiasme over de film First Earth (over ecologische architectuur wereldwijd) leidde tot de totstandkoming van een Nederlandse ondertiteling (door Marc Siepman). In overleg met regisseur David Sheen zal Omslag deze versie in 2010 in de verkoop nemen en breder in Nederland introduceren.

Een overzicht van alle aanwezige boeken en films rond 'bouwen en wonen' is te raadplegen via dedatabase van de omslag-bibliotheek. De meeste materialen zijn voor korte tijd te leen - wel tijdig reserveren!

Maandelijkse elektronische nieuwsbrief
De maandelijkse elektronische nieuwsbrief van het Servicepunt verscheen ook in 2009 weer elf keer, telkens rond de 15de van de maand. Elke nieuwsbrief bevat een uitgebreid overzicht van nieuws en oproepen, nieuwe wooninitiatieven, mogelijkheden tot kennismaken met projecten, een rubriek 'inspiratie' en ontwikkelingen rond duurzaam bouwen. Ook is er telkens een kijkje over de grens. In elke nieuwsbrief vermelden we bovendien de nieuwste aanwinsten in de Omslag-bibliotheek: boeken, brochures, tijdschriften, folders en films. 
Een abonnement op de nieuwsbrief is gratis. Eind 2009 ging de nieuwsbrief naar zo'n 2800 personen. Lees hier de laatste nieuwsbrief >>>

Om deze service financieel in stand te kunnen houden vragen we alle abonnees eenmaal per jaar om een vrijwilige donatie, waaruit we o.a. nieuwe boeken en films kunnen aanschaffen.
Bekijk de donateurslijst.

 ^


Omslag-bibliotheek

De boekenkasten in de Omslag-biblioltheek puilen inmiddels uit. Het is telkens weer lastig om te kiezen welke boeken we verwijderen om plaats te maken voor nieuwe titels. De klimaatconferentie in Kopenhagen leidde tot een stroom nieuwe boeken die we zeker een plekje wilden geven, zoals de publicaties in de serie Hitte van uitgeverij Jan van Arkel, evenals titels rond de thema's Transition Towns, permacultuur en aspecten van zelfvoorzienend leven.

Ook alle boeken en films die we recenseren in ZOZ worden in de bibliotheek opgenomen. De meeste nieuwe aanwinsten zijn gerubriceerd in de database - helaas kwamen we er in 2009 niet aan toe ook oudere titels in de database te zetten. We hopen nog steeds dat zich hiervoor een nieuwe medewerker zal melden. Raadpleeg hier de database van de bibliotheek >>>Het bezoek aan de bibliotheek nam in 2009 licht toe; ook was er meer uitleen van materialen. Sommige mensen uit (de regio) Eindhoven zijn inmiddels regelmatige bezoekers. Ook tijdens activiteiten wordt de bibliotheek flink geraadpleegd. We merken steeds weer de verbazing over het aanbod: 'waarom vind je dit niet ook gewoon bij de bibliotheek?'

Naast boeken, neemt ook de hoeveelheid fims in de Omslag-bibliotheek toe. Belangrijke films die we aanschaften waren onder andere The Story of Stuff, The Age of Stupid, HOME en In Transition. Daarnaast kregen we van een sympathisant kopieën van ruim twintig Engelstalige films rond allerlei aspecten van permacultuur. Uit het filmaanbod maken we elke maand een keuze voor de Omslag-bios, elke laatste vrijdag van de maand.

 ^


Transition Towns

Heel veel extra tijd staken we in 2009 in het mee-opzetten en uitbouwen van een structuur voor Transition Towns in Nederland. Sinds dit nieuwe fenomeen eind 2008 op ons pad kwam, zijn we enthousiast over de enorme potentie van dit concept om ook in Nederland te werken aan veranderingen op lokaal niveau om de samenleving meer olie-onafhankelijk te maken.

Omslag is actief binnen de landelijke initiatiefgroep. Onze belangrijkste activiteiten in het kader van TT waren in 2009: deelname aan de landelijke vergaderingen, het organiseren van vijf landelijke informatiedagen (in de vorm van Aanlopdagen), mede-organisatie en administratie van vier meerdaagse Transitie Trainingen, (mede-)opzet en onderhoud van de landelijke website en het plaatsen van actueel nieuws, wegwijs maken van nieuwkomers binnen het Nederlandse TT-netwerk en het bijhouden van het overzicht van lokale groepen en contactpersonen. In elk nummer van ZOZ beschreven we de ontwikkelingen.

Na een over-ingetekende landelijke informatiedag in november 2008, volgden in 2009 nog vier van dergelijke dagen bij Omslag. Ook die dagen waren telkens tot de laatste stoel bezet. De dagen werden inhoudelijk verzorgd door Paul Hendriksen (TT Deventer en TT-NL), met - op onderdelen - aanvulling door medewerkers van Omslag. Van alle dagen zijn uitgebreide inhoudelijke (foto)verslagen beschikbaar.
Bekijk ze hier: 17 januari  -  31 januari  -  14 maart  -   12 december

Na iedere Aanloopdag meldden zich nieuwe lokale contactpersonen om een TT-initiatief in hun woonplaats te starten.Omdat veel aspecten van het Omslag-werk raakvlakken hebben met Transition Towns, is het vaak logisch dat Omslag daarmee aan de slag gaat. We zetten graag onze contacten, netwerken en infrastructuur in. Maar door de enorme groei van de TT-beweging werd het allemaal wel heel erg veel werk. In ons enthousiasme namen we regelmatig teveel hooi op onze vork - wat ten koste ging van andere Omslag-werkzaamheden. In 2010 zullen we onze activiteiten in het kader van Transition Towns dan ook fors moeten terugbrengen, in de hoop dat anderen het stokje zullen overnemen.Basistraining Transition Towns

In 2009 was Omslag mede-initiatiefnemer van de eerste Transition Trainingen. In 2009 waren er vier van deze intensieve weekends, telkens in groepenverblijf De Elegast in Beek-Ubbergen.

Aan de eerste training, van 13 t/m 15 februari, namen ook Dick Verheul en Marta Resink deel; bij de overige trainingen verzorgde Omslag de organisatie en deelnemersadministratie; Marta verleende bij de trainingen in april en augustus ook inhoudelijke assistentie; vanaf november werd die rol door anderen overgenomen. Van alle trainingen zijn verslagen beschikbaar: 13 t/m 15 februari, 24 t/m 26 april, 21 t/m 23 augustus en  6 t/m 8 november.
Impressie van Transition Trainingen, bij de Elegast in Beek-Ubbergen:Transitie Handboek en film

In de loop van 2009 verschenen Nederlandse vertalingen van het Transition Handbook en de Basishandleiding voor Transitie-initiatieven. Voor het Handboek schreef Marta Resink een samenvatting van de start en ontwikkelingen van Transition Towns in Nederland. 
Omslag heeft beide publicaties in de verkoop genomen, naast het Engelstalige Handbook. Vrijwel wekelijks vonden sindsdien tientallen exemplaren hun weg naar nieuwe geinteresseerden in het land.

In 2009 verscheen ook de voorlopig versie van de film 'In Transition'- over de wereldwijde prakrijk van Transition Towns. We organiseerden een sneak preview. Deze film zal in 2010 ook met een Nederlandse onderttieling beschikbaar komen. Omslag neemt 'm dan in de verkoop.

 ^


Permacultuur en regionaliseing

In het kielzog van Transition Towns kwam er ook een opleving van de belangstelling voor permacultuur.

De film 'In harmonie met de natuur' - over permacultuur in Nederland, beleefde op verzoek van de makers op 4 april zijn première bij Omslag, tijdens een overvolle Aanloopdag.En we zochten contact met een oude bekende: Fransje de Waard, schrijfster van het boek 'Tuinen in overvloed', dat al in 1996 was uitgekomen. Zij bleek nog een voorraad van dit boek op zolder te hebben liggen. Omslag nam ook dit boek in de verkoop; er werden een paar honderd exemplaren van verkocht, waardoor het nu echt bijna uitverkocht is.

Ook naar de cursusmap 'Permacultuur - Ontwerpen met de natuur' (door Douwe Beerda), bleef veel vraag.

En er kwamen meer bestellingen van de brochure 'Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering' van de werkgroep Voor de Verandering.

 ^


Aanloopdagen

Vier van de vijf Aanlooppdagen die we in 2009 organiseerden stonden in het teken van Transition Towns.
Op 4 april was er een speciale Aanloopdag rond het thema permacultuur - met de premiere van de film 'In harmonie met de natuur' - over permacultuur in Nederland. Alle Aanloopdagen in 2009 waren ruim over-ingetekend.Tijdens de Aanloopdag op 17 januari maakte een team van Vroege Vogels tv opnamen. Het item werd uitgezonden in het programma van 24 maart. De uitzending leverde veel leuke reacties op.

Van alle Aanloopdagen zijn uitgebreide inhoudelijke (foto)verslagen beschikbaar. Bekijk ze hier: 17 januari  -  31 januari  -  14 maart   -  4 apil  -  12 december

 ^


Extra groepsactiviteiten

Op zaterdag 16 mei was het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven een extra dag geopend in het kader van de landelijke Gemeenschappelijk Wonen-dag. We hadden boeiende gesprekken, en we vertoonden de film 'Voices of Co-Housing' - over Centraal Wonen in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Deze film is ook bij Omslag te koop.


Op verzoek van Transition Town Eindhoven, verzorgde Samira - samen met Omslag-vrijwilliger Arjan de Vries - een workshop voor leerlingen van de Augustianum Lyceum in het kader van een maatschappelijke stage. Samira en Arjan begeleidden twee spellen: het Kleurrijke Wereld-spel (ontwikkeld door Omslag, niet meer verkrijgbaar) en het Groene Voeten Spel (van uitgeverij Atalanta).

In het kader van de Internationale Dag van de Vrede, op 21 september, werd bij Omslag de film Peace One Day vertoond. In het nagesprek werd gebrainstormd over mogelijkheden om deze dag voortaan ook in Eindhoven wat prominenter aandacht te geven. Deze bijeenkomst  werd georganiseerd in samenwerking met het Vredesburo Eindhoven en het Vredescentrum van de TUE.
         

 ^


Omslag-tuin

Weinig tijd bleef er dit jaar over voor de grote tuin. Wel kregen we regelmatig hulp van Jelle Karremans, die ook een nieuw pad naar de pergola aanlegde. We pleegden vooral het noodzakelijke onderhoud. Het voorjaar begon al in januari, toen de eerste sneeuwklokjes, krokussen en blauwe druifjes begonnen te bloeien. Als snel gevolgd door de bonte kleurenpracht van de (biologische) tulpen en hyacinthen. De stek van de Eeuwige Moes die we vorig jaar kregen, had de winter goed doorstaan; we konden dit jaar zelf veel stekken weggeven.Theetuin in mei

Het is een traditie aan het worden: de theetuin op alle vrijdagmiddagen in mei. Dit jaar voor het derde achtereenvolgende jaar. Het zijn altijd weer leuke ontmoetingen in de Omslag-tuin, waarbij we verse thee van kruiden uit de tuin serveren. Gesprekken tussen de bezoekers komen spontaan op gang en telkens blijkt weer dat er altijd gemeenschappelijke interesses zijn. Soms is een gesprek zo geanimeerd dat we de tijd vergeten.
De laatste theetuin ging spontaan over in de filmavond - tussendoor kookten we samen een maaltijd.

Mede-gebruik van de tuin

Verschillende groepen gebruikten de Omslag-tuin voor hun eigen activiteiten: op 25 juli organiseerde Omslag-vrijwilligster Marjon Beukering er de 'Dag buiten de tijd', en onze buur-organisaties Vluchtelingen in de Knel en de Combinatie hielden in de Omslag-tuin respectievelijk hun jaarlijkse vrijwilligersdag en een zomer-barbebcue. 
 ^


Films op vrijdag

Na een enigszins aarzelend begin in 2008, hebben nu ook de maandelijkse filmavonden op de laatste vrijdag van de maand hun vorm gevonden. Bij sommige films zat de werkruimte propvol met zo'n 25 belangstellenden. De films worden niet openbaar aangekondigd, we versturen uitnodigingen aan mensen die hebben aangegeven dat op prijs te stellen. Na afloop wordt er naar aanleiding van een film vaak nog even in een kring nagepraat; veel mensen stellen dat erg op prijs.
In 2009 hadden we verschillende premieres: In Transition en First Earth, maar we draaiden ook de klassieker Kooyanisqatsi. De films die we in 2009 vertoonden waren:

Bekijk de uitgebreide beschrijvingen van deze films. De vertoonde films zijn ook bij Omslag te leen.

Ons enthousiasme over de film First Earth, leidde tot rechtstreeks contact met de regisseur, David Sheen en tot een Nederlandse ondertiteling bij deze film. Deze versie zal in 2010 beschikbaar komen. Op de Internationale Dag voor de Vrede, 21 september, draaiden we de film 'Peace One Day', met een nagesprek over de vormgeving van deze Vredesdag in Eindhoven.
Deze bijeenkomst was een samenwerking met het Vredesburo Eindhoven en het Vredescentrum van de TUE.

 ^


Internationale Niet-Winkeldag

Op de laatste zaterdag van de maand november was het voor de achttiende keer Internationale Niet-Winkeldag / Buy Nothing Day. Deze internationale protestdag tegen de Westerse consumptiecultuur werd in 1995 door Omslag in Nederland geintroduceerd. De dag krijgrt meestal vorm op straat, tijdens opvallende publieksacties. Op 28 november 2009 gaven groepen in Den Haag, Bussum, Tilburg, Utrecht, Wageningen, Vlissingen/Zoutelande en Zeist, op een actieve manier acte de presance. De acties trekken ook altijd veel mediabelangsteling - zo haalde de actie van Jongeren Milieu Actief in Wageningen het Jeugdjournaal.
De Niet-Winkeldag wordt door Omslag begeleid met posters en folders en een informatieve website: Koop Niets!
 

 ^


De Wereldburgerprijs

In oktober ontvingen we bericht dat COS-Eindhoven de jaarlijkse Wereldburgerprijs wilde uitreiken aan Omslag-medewerkster Marta Resink. Maar die wilde de prijs niet als persoon ontvangen. Haar suggestie om de prijs aan het hele Omslag-team te geven, werd overgenomen. Zodoende toog er op 9 oktober een groepje van tien Omslag-medewerkers naar het stadhuis om daar de prijs gezamenlijk in ontvangst te nemen. Het werd een gezellige boel: de muziek van de Ghanese percussiegroep Yama Yama was zo aanstekelijk dat de raadszaal spontaan veranderde in een dansvloer.De Wereldburgerprijs bestond uit een beeldje, een oorkonde, enkele cd's met wereldmuziek en een grote doos vol biologische bloembollen.


Extra ontmoetingen, uitstapjes, kraampjes en symposia

Samira gaf een gefilmd interview over 'verdraagzaamheid' - het werd op groot scherm vertoond tijdens de jaarlijkse Fakkeltocht op kerstavond in Eindhoven. Ook verleende ze haar medewerking aan een promotiefilmpje voor deze tocht.
Natuurlijk vinden er het hele jaar door talloze ontmoetingen plaats bij Omslag. Maar soms trekken we er zelf op uit.

In april was er een 'terugkomdag' van mensen die een Transition Training hadden gevolgd. Die dag vond plaats op De Hof van Twello. Marta en Dick gingen erheen en kregen er meteen een uitgebreide rondleiding.


Eind maart verzorgde Dick een presentatie over Omslag en Transition Towns tijdens een vriendendag in Zutphen van Centre Lothlorien (in Frankrijk).
Samen met Samira verzorgde hij een workshop over Transition Towns tijdens de actieve ledendag van Milieudefensie in Amsterdam. Dick en Samira namen in november deel aan de vijfde Dag van Alternatieven in Tilburg. In april was er een uitwisselingsdag voor lokaal actieve TT-ers, in Utrecht. Dick was erbij. Marta bezocht de opening van de Duurzame Weekmarkt in Eindhoven.

       

De zomervakantie gaf tijd voor wat langere bezoeken, en vooral Marta ging op stap: na een meewerkweek bij leefgemeenschap De Hobbitstee in Drenthe, nam ze een kijke in het earthship in Zwolle. Ze maakte op een actieve manier kennis met Centre Lothlorien in Frankrijk (waar ze ook deelnam aan een djembe-weekje), en samen met een groepje mensen van Transition Town Eindhoven ging ze op excursie bij de permacultuur-zelfoogsttuin Plukrijp in Belgie. Van al deze belevenissen deed ze uitgebreid verslag in ZOZ.

 

Tussen alle drukte door was er ook nog tijd om acte de presance te geven met de fleurige Omslag-kraam: tijdens de feestmarkt van Emmaus Eindhoven, op de jaarlijkse anarchistische  Pinksterlanddagen in Appelscha, bij de Dag van Alternatieven in Tilburg en tijdens de 'Genoeg-dag' van zuinigheid met Stijl in Oisterwijk. De kraam trekt altijd veel belangstellenden en meestal komen er ook altijd wel een paar abonnees van ZOZ even een praatje maken.

    


Netwerken

Een belangrijk onderdeel van het dagelijkse Omslag-werk - netwerken - is lastig in foto's te vangen .Dat vindt vooral plaats achter de computer, aan de telefoon en tijdens talloze geplande en onverwachte ontmoetingen. De websites die Omslag onderhoudt vervullen een belangrijke functie om mensen snel te informeren en met elkaar in contact te brengen. Naast de algemene website van Omslag, zijn dat de Aktie Agenda, het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, de Wereldmaaltijd en de website rond de internationale Niet-Winkeldag: Koop Niets!  Die vragen allemaal onderhoud. In 2009 stopten we ook veel tijd in het bijhouden van de website van Transition Towns Nederland.

 

Dagelijks ontvangen we talloze e-mails, persberichten en nieuwsbrieven rond uiteenlopende onderwerpen. En: Omslag is zelf ook actief als Persbureau: een gratis service aan sympathieke groepen en initiatieven.

Naast websites, zijn er allerlei interactieve mailinglijsten waarlangs Omslag regelmatig nieuws en oproepen verspreidt en ontvangt. Belangrijke schakels in dit netwerk zijn ondermeer de mede door Omslag opgezette aktielijst, vredeslijst en duurzaamlijst. Andere belangrijke nieuws- en uitwisselingsplatforms zijn wereldcrisis, INSnet, de feminismelijs, de (besloten) lijst Anti-kernenergie, en de in 2008 opgezette specifieke lijsten rond de kredietcrisis en klimaat & energie. Veel nieuws wordt ook uitgewisseld via de googlegroepen over Permacultuur en Transition Towns.

Vrijwel dagelijks werken we de Aktie Agenda bij: een uitgebreid overzicht van maatschappelijke activiteiten, acties, manifestaties, lezingen, open dagen etc. De Aktie Agenda is opgenomen en/of gelinkt op en groot aantal andere websites; wekelijks en maandelijks wordt een agenda voor de komende periode verstuurd naar abonnees en allerlei media.

Elke maand komen er ruim honderd papieren tijdschriften en nieuwsbrieven binnen - we proberen die zo goed mogelijk door te nemen om te weten waar anderen zoal mee bezig zijn.

Veel geraadpleegde plekken op de websites van Omslag zijn: de advertenties en oproepen en de nieuwsrubriek.

De websites van Omslag draaien onder Linux, en zijn ondergebracht op de energiezuinige server 'LESS' van Digitaal Den Haag


125 jaar kloostercomplex

In september vierden we - samen met de zeven andere organisaties in het grote woon-werkpand 'Het Kloosterhof van Gestel' het 125-jarig bestaan van het (voormalige) klooster. Op de markt van Emmaus was het de hele middag gezellig druk. Medewerkers van alle organisaties in het gebouw waren aanwezig, en ook vrijwel alle bewoners. Er waren verschillende toespraken, sketches, een quiz en een ideeenwand. En natuurlijk werd er samen gegeten.Meer foto's van dit feest >>>

Het Omslag-winkeltje

Erg druk was het dit jaar in het digitale winkeltje van Omslag. Steeds meer mensen blijken deze bijzondere webshop te ontdekken. Na lang wachten (papierleverancier) konden we weer nieuwe hergebruiketiketten laten drukken, en we voegden weer verschillende nieuwe producten toe, zoals het Transitie Handboek, de Basishandleiding Transitie-initiatieven, het boek Tuinen van Overvloed, de Permacultuurfilm 'In harmonie met de natuur' en de nieuwste (Duitstalige) editie van het boek Eurotopia.Daarnaast bestaat het aanbod uit: tassen en ansichtkaarten met de tekst  'All the arms we need', de zevenkleurige vredesvlag, fietsstickers met de tekst 'Een auto minder' en 'One less car', het Wereldmaaltijd- en het Wereldburger informatiepakket en de overbekende stickers 'Kernenergie, Nee bedankt'. En verder de Startgids voor Samenhuizers, de brochure Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering en het boek Longo Mai: opstand en utopia na '68'. We hebben nog een paar exemplaren van het Engelstalige Transition Handboek, en van de Engelstalige editie van Eurotopia (uit 2005).


Films die bij Omslag kunnen worden besteld zijn:  Ecovillage Pioneers, Reis door Centraal Wonen en de inspirerende fim Mother Earth (over kleinschalige landbouw in India).
En sinds 2009 ook bij Omslag te bestellen: kringlooppapier (pak a 500 vel A4).Tot ziens bij Omslag!

Omslag organiseert regelmatig activiteiten op de eigen locatie, soms elders. Voor actueel nieuws en aankondigingen van Omslag-activiteiten kunt u de website raadplegen. Ook in 2010 kunt u tijdens een nieuwe serie interessante Aanloopdagen nader kennismaken met Omslag, en met andere inspirerende doen-denkers! En natuurlijk is ZOZ een onmisbare informatiebron. Kent u ZOZ nog niet? Vraag dan gratis een kennismakingsnummer aan!

Tijdens de openingsuren van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven kunt u altijd eens langskomen. Welkom!

 Werk ook mee aan een duurzame en solidaire wereld!

Het werk van Omslag wordt financieel mogelijk gemaakt door honderden donateurs. Wie Omslag financieel wil steunen, kan een donatie overmaken.

Alle donateurs ontvangen een inhoudelijk jaarverslag met financiële verantwoording.
Omslag is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling.

Omslag bestond in 2009 vijftien jaar. 
We hopen dat u blijft meedoen: tot ziens!1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


  © 2009 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - Contact