OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
Contact


Omslag in tekst en beeld 2016


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 
2016 was het drieëntwintigste levensjaar van Omslag: bruisend, actief, vurig en een beetje muzikaal.  We organiseerden drie drukbezochte Aanloopdagen, een reeks filmavonden, Vuur & Soep-maaltijden, Theetuinen en een levendig en creatief kampeerweekend. Natuurlijk verschenen er weer zes inspirerende nummers van ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers, en waren er tal van andere grote en kleine bijeenkomsten: de Dag van de Vrede, een muzikale Kloosterhofdag en tal van ontmoetingen met oude en nieuwe bekenden.  We waren uitgebreid op tv en we wonnen een prijs... 
Daar tussendoor deden we het reguliere Omslag-werk. 
Beleef het Omslag-jaar 2016 mee  in foto-vlucht.

DSC01829.JPG DSC03467.JPG DSC03454.JPG DSC02481.JPG DSC02482.JPG DSC02483.JPG DSC02759.JPG
DSC01742.JPG DSC02486.JPG DSC02511.JPG DSC02919.JPG DSC02869.JPG


 ^  

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Welkom bij Omslag!

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling werd opgericht in januari 1994 en is sinds 2000 gehuisvest in Eindhoven. De doelstelling van Omslag is: 'mensen bijeen brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit'. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving.  Meer over Omslag >>>.

Aan de Hoogstraat 301a zijn we een van de zeven maatschappelijke organisaties, die tezamen Vereniging Het Kloosterhof van Gestel vormen. In het grote (voormalige Klooster) pand heeft Omslag de beschikking over twee werkruimten, een eigen keuken en een grote tuin die ecologisch wordt beheerd. Twee Omslag-medewerkers wonen ter plekke.
Meer foto's van deze multifunctionele locatie >>>.

De grote werkruimte van Omslag is multifunctioneel te gebruiken. Meestal ingericht als dagelijkse werkplek voor de medewerkers, kan de ruimte eenvoudig worden veranderd in een vergader- of workshopruimte, filmzaal of restaurantje. En in  de zomer van 2016 zelfs in een creatief atelier..

  DSC04420.JPG DSC02483.JPG DSC02519.JPG DSC02887.JPG DSC02919.JPG

In een aparte ruimte is de bibliotheek van Omslag ondergebracht; onderdeel daarvan is het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Deze ruimte wordt ook gebruikt als rustige werkplek en voor kleine vergaderingen.
Daarnaast hebben we de beschikking over een grote tuin, die ecologisch wordt beheerd, en waar we ook allerlei activiteiten organiseren.

 DSC00385.JPG DSC00379.JPG DSC04073.JPG DSC00383.JPG
 DSC03259.JPG DSC01709.JPG DSC02935.JPG DSC03454.JPG


 ^  


De mensen van Omslag

Het kernteam van Omslag bestond in 2016  uit vier personen: Dick Verheul, Marta Resink, Anita Hermens en Marion van der Heijden.
Nog steeds blijven we zoeken naar één of twee sterk gemotiveerde mensen die op structurele basis het Omslag-team willen komen versterken. Zie oproep >>>

    

Het vaste Omslag-team in 2016: onze werkgever: de Aarde, Anita Hermens, Marion van der Heijden, Marta Resink en Dick Verheul,

Verspreid over het jaar werken er gelukkig veel mensen mee op meer dan incidentele basis: tijdens Aanloop- en andere drukke dagen, bij het verwerken en verzenden van de vele bestellingen, in de tuin, bij drukkerij Pasklaar in Sittard, als mede-auteur of illustrator, met het verzendklaar maken van ZOZ en bij allerlei andere klussen en werkzaamheden. Zonder deze extra mensen zou Omslag niet kunnen functioneren zoals we nu doen:  Ad, Annelies, Annemiek, Annemieke, Bart, Ben, Bernadette, Christine, Dang, Eerin, Eline, Frank, Inez, Johan, Joep, Joop, Joop, Joyce, Laila, Liduine, Luisina, Marjon, Mieke, Niels, Patricia, Penny, Renske, Simon, Sjef, Sylvia, Toon, Truus en Willie. 

   DSC02848.JPG DSC02850.JPG  DSC02869.JPG

 ^  


ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers

We produceerden zes nummer van ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers. Al vanaf de start van Omslag in 1994 verschijnt elke twee maanden een vers nummer van het onafhankelijke en eigenwijze tijdschrift ZOZ: telkens 48 pagina's boordevol kort nieuws en artikelen over een veelheid van maatschappelijke thema's,  oproepen, boek- en filmrecensies, vegetarische recepten en nog veel meer informatie en inspiratie die je vrijwel nergens anders leest.

          DSC03459.JPG DSC03464.JPG DSC03463.JPG DSC03462.JPG DSC03461.JPG DSC03460.JPG 

De daling van het aantal abonnees werd in 2016 enigszins gestabiliseerd. Volgens ons als rechtstreeks gevolg van de aandacht voor Omslag en ZOZ in het tv-programma De Hokjesman, op 20 mei in een uitzending over 'De Duurzamen'. Deze uitzending werd later nog een paar keer herhaald, en is ook verkrijgbaar op dvd.

De oplage van ZOZ bedroeg eind 2016:  1500 exemplaren per nummer.

ZOZ wordt al 23 jaar gedrukt bij drukkerij Pasklaar in Sittard.  Al ons stencilwerk wordt al even lang verzorgd door STIP Stencilwerk in Leeuwarden. Beide bedrijven komen voort uit de MEMO-beweging (Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen).

Elke editie van ZOZ bevat twee receptenpagina's, waar we lekkere en gezonde biologisch-vegetartische recepten beschrijven. Als het even kan, maken en proeven we die recepten eerst zelf, met een uitgebreid redactieteam.

De uitgebreide inhoudsopgave van elk nummer van ZOZ verschijnt op de Omslag-website, voorzien van relevante links bij de artikelen, en soms een filmpje. Kijk hier >>>

Elk nummer van ZOZ wordt handmatig verzendklaar gemaakt; dat gebeurt steevast met een groepje van zo'n tien mensen die er met elkaar ook een gezellig gebeuren van maken.


Nader kennismaken met ZOZ? U kunt een proefnummer aanvragen of abonnee worden. Klik hier >>>
 

 ^  


Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

De belangstelling voor het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven  groeit met het jaar.  De website wordt heel veel geraadpleegd en we ontvangen daar  veel reacties op - ook van de media.
Het fysieke servicepunt,
ondergebracht in de Omslag- bibliotheek, trekt op vrijdagmiddag steeds meer bezoekers en dat leidt meestal tot boeiende gesprekken. Ook komen er steeds vaker studenten langs die willen afstuderen op een thema rond 'anders wonen'.
We merken een toenemende belangstelling voor het zelf opzetten van een kleinschalig  woongroep, en voor wonen in een Tiny House. 
Aanloopdagen rond 'anders' wonen lopen steevast vol.

Gesprekken met bezoekers gaan over een veelheid van onderwerpen, maar meestal is de algemene lijn: een plek of medestanders zoeken om 'anders' te wonen, leven en werken, samen met anderen, in het groen nabij een grote stad, met eigen groenteteelt, energie-opwekking en andere vormen van zelfvoorziening, in eenvoudige en betaalbare zelfgebouwde ecologische huizen, veel gemeenschappelijkheid, een activiteitenprogramma en zelfbedruipende bedrijvigheid. De lichte hype rond wonen in een ger/yurt lijkt te worden verdrongen door weer iets nieuws: wonen in een zeer klein huis ('Tiny House'). De plekken waar dat op legale wijze kan, zijn echter nog schaars.

DSC00379.JPG DSC04073.JPG  DSC02484.JPG DSC02523.JPG

De drie Aanloopdagen die Omslag in 2016 organiseerde hadden alle een aspect van 'anders' wonen en leven: wonen in een Tiny House, kleinschalig collectief wonen, en sociaal-ecologisch wonen met zelfbeheer.

Regelmatig komen er mensen met een gericht plan die daar graag feedback op willen en kritische vragen; anderen komen boeken of films bekijken en/of lenen. Leuk zijn ook gesprekken met studenten, stagiaires en journalisten of filmmakers, die op zoek zijn naar inspirerende voorbeelden van 'anders' wonen.  In 2016 hadden we opnieuw interessante gesprekken met (groepjes) mensen die samen een kleinschalige vorm van gemeenschappelijk wonen willen opzetten. We hebben enkele mooie contacten tot stand kunnen brengen. Af en toe komt er een vraag of Omslag actief  wil participeren in een nieuw initiatief; dat doen we niet. Wel ontvangen we regelmatig een bericht dat de rubriek 'Huis zoekt mensen' op de advertentiepagina van de Omslag-website leuke nieuwe huisgenoten heeft opgeleverd.

De collectie boeken, folders en films rond 'anders' wonen en duurzaam bouwen werd in 2016 weer flink uitgebreid. Kijk eens rond in de database van het Servicepunt >>>

Naar aanleiding van Marta's Cohousingreis naar Engeland besloten we de jubileum-editie van de gids Diggers and Dreamers in de verkoop te nemen - vooral ook om de hoge portokosrten vanuit GB uit te sparen.
De vraag naar de brochure 'Senior Samenhuizen', samengesteld door enkele Belgische organisaties hield aan. In deze zeer informatieve brochure doen zij verslag van bezoeken aan allerlei Gemeenschappelijk Wonen-projecten van ouderen in Nederland. Een zeer waardevol verslag, dat ook voor Nederland zeer bruikbaar is.


Andere publicaties en films rond 'anders bouwen, wonen en leven'  die bij Omslag verkrijgbaar waren in 2016 zijn: de film Moderner Strohballenbau' over actuele ontwikkelingen in Duitsland rond bouwen met strobalen.. Veel vraag blijft er naar de In 2014 geheel herziene uitgave van de Engelstalige gids Eurotopia met beschrijvingen van ruim 400 woon-werkprojecten, leefgemeenschappen, ecodorpen en andere vormen van samen wonen en leven in Europa.

Elf edities verschenen er van de maandelijkse elektronische nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven.
Op deze gratis service ontvangen we erg veel positieve reacties. Het aantal abonnees op de maandelijkse elektronische nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven steeg fors, met eind 2016 ruim 4300 abonnees.

Aan de lezers van de nieuwsbrief wordt een vrijwillige donatie gevraagd, die donaties stellen Omslag in staat om de activiteiten van het Servicepunt te blijven ontwikkelen. Ook donateur worden? >>>

De website van het Servicepunt wordt vrijwel wekelijks bijgewerkt.

Favoriete pagina's waren in 2016  actueel nieuws, meewerk- en meeleefplekken, 'Huis zoekt mensen' en 'Nieuw woon-initiatief beginnen' op de Omslag-website.Cohousingreis naar Midden-Engeland

Van 15 t/m 19 juni organiseerde Samenhuizen vzw - de Belgische koepel voor gemeenschappelijk wonen - een studiereis langs  cohousingprojecten in Midden-Engeland. Marta Resink ging mee op deze zeer informatieve en intensieve reis en bezocht zo'n tien heel verschillende projecten, waar ze werd rondgeleid door bewoners en korte persoonlijke gesprekken had met verschillende initiatiefnemers. Na eerdere soortgelijke reizen door Duitsland en Denemarken, bleek ook het Verenigd Koninkrijk een heel eigen cultuur en aanpak te hebben, zowel qua huisvestingsmogelijkheden (o.a. grote, oude landgoederen) en financiering via charity funds.
(Tijdens deze reis had Marta in Stroud een kort weerzien met Jaine Rose, initiatiefneemster van de campagne Wool Against Weapons, waarbij Omslag in 2014 nauw betrokken was).
In ZOZ 135 beschreef Marta iets van haar eigen ervaringen.


Van deze bijzonder inspirerende reis is een uitgebreid verslag beschikbaar.

 ^  


Omslag-bibliotheek

De collectie in de algemene bibliotheek van Omslag werd flink aangevuld. In ieder geval worden alle boeken en films die we in ZOZ recenseren toegevoegd, en ook alle films en boeken rond 'anders wonen anders leven'. Deze en zo mogelijk ook andere titels worden naar vermogen (qua tijd) ook ingevoerd in de database, te raadplegen via de Omslag-website.

In de bibliotheek is ook een flink aanbod van tijdschriften en nieuwsbrieven die je op andere plekken waarschijnlijk niet zo snel bij elkaar aantreft. Van elk periodiek bewaren we enkele jaargangen. Uitleen van boeken en films is in beperkte mate mogelijk; dat doen we meestal alleen na een persoonlijk bezoek. Ook de collectie films groeit - daaruit kiezen we er elke maand één voor de filmavond.

De bibliotheek is elke vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur open voor bezoekers, om ter plekke boeken en bladen in te zien; soms lenen we boeken en films uit voor een beperkte periode.

 023-dsc03056.jpg.small.jpeg 012-dsc03044.jpg.small.jpeg 019-dsc03051.jpg.small.jpeg
DSC02484.JPG DSC02522.JPG DSC02885.JPG
  

 ^


Aanloopdagen

Aanloopdagen bij Omslag zijn inhoudelijke ontmoetingsdagen van doeners, denkers en zoekers, die actief willen werken aan de wereld en die van gedachten willen wisselen met medestanders.
Elke dag heeft een specifiek thema, dat wordt ingeleid door een of meer betrokkenen vanuit de praktijk. De deelnemers komen vanuit het hele land en er is plek voor maximaal 50 mensen.


DSC00710.JPG DSC00714.JPG DSC00711.JPG DSC00980.JPG

Vooraf is er voor wie dat wil een biologisch-vegetarische lunch, en na afloop wordt gezamenlijk een lekkere warme maaltijd gekookt en genuttigd in de tot restaurantje ingerichte werkruimte van Omslag.

Vaak lopen Aanloopdagen helemaal vol. Mede daarom is het nodig dat deelnemers zich vooraf aanmelden. Van elke dag wordt een uitgebreid verslag gemaakt.  Lees hier meer over Aanloopdagen


Aanloopdag 'Wonen in een klein huis ('tiny house') in Nederland' (26 maart)

Een volle zaal mensen beleefde een interactieve dag met ervaringsdeskundigen rond wonen in (zeer) kleine huizen in Nederland, voor en door bouwers, bewoners, ontwerpers, pioniers en zelfvoorzieners en veel anderen die dromen over een eenvoudig leven.
 
We organiseerden deze dag in vervolg op de zeer levendige filmavond over wonen in (zeer) kleine huizen, met de film van Koen Derksen. Tijdens deze Aanloopdag stonden (zeer) kleine huizen centraal. Er waren korte presentaties door ontwerpers, bouwers en bewoners - vooral over hun motivaties en hoe zij hun wensen in de praktijk vormgeven. Aanwezig waren filmmaker Koen Derksen, toekomstig tiny housebewoonster en blogster Marjolein Jonker,  bouwer/ontwerper Jelte Glas (woonpioniers.nl), en Reinoud  Boland (ontwerper van het Waterlandhuisje). Veelgenoemde redenen om (zeer) klein te gaan wonen zijn: goedkoop, minder energieverbruik, minder ruimte en (dus) minder spullen, terug naar de basis, je ontdoen van materiële ballast, streven naar meer zelfvoorziening en mobiel kunnen zijn. Terwijl in de recreatieve sfeer veel mogelijk is, stelt de woningwet harde voorwaarden. Sommige gemeenten hanteren een  gedoogbeleid. Ook hierover werd tijdens deze Aanloopdag meer verteld. En natuurlijk draaiden we de documentaire 'Een kleine verandering' van Koen Derksen.

DSC02405.JPG DSC02404.JPG DSC02407.JPG
DSC02408.JPG DSC02414.JPG DSC02420.JPG DSC02421.JPG 

Lees hier het uitgebreide verlag van deze dag >>>


Aanloopdag 'Kleinschalig collectief wonen' (23 april)

Deze super-informatieve dag organiseerden we vooral voor (groepjes) mensen die overwegen om samen een kleinschalige collectieve woonvorm op te zetten, bijvoorbeeld in een groot bestaand pand. Wat komt daar zoal bij kijken? Hoe vorm je een groep, hoe maak je goede afspraken en waar vind je aansprekende voorbeelden? Ook: hoe vind je een geschikt pand en hoe ga je een en ander financieel en juridisch regelen? De dag werd ingeleid door twee ervaren deskundigen: Marieke Ouwerkerk en Anna Dijkhuis.
 
  DSC02482.JPG DSC02483.JPG  
DSC02493.JPG DSC02516.JPG DSC02519.JPG DSC02520.JPG

Lees hier het uitgebreide verslag van deze dag >>>


Aanloopdag  'een sociaal-ecologisch woonproject met zelfbeheer opzetten' (1 oktober)

Een topdag was ook de Aanloopdag met Hanneke Beld en Mare Nynke Zijlstra over het zelf opzetten van een sociaal-ecologisch woonproject met zelfbeheer. Beide vrouwen zijn vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van Strowijk Iewan in Lent (Nijmegen-Noord). Ze vertelden vanuit hun eigen ervaringen over de vele stappen en samenwerkingen die nodig waren om dit project - dat goeddeels door de bewoners zelf en heel veel vrijwilligers werd gebouwd - te realiseren.

Na de theepauze was de try-out van een heel praktische workshop voor startende groepen, verdeeld over vijf groepjes. Het was een bijzonder leerzame en inspirerende dag, met nog een lange nazit na het avondeten.

DSC03315.JPG DSC03379.JPG DSC03378.JPG DSC03356.JPG
DSC03386.JPGDSC03400.JPGDSC03406.JPGDSC03393.JPGDSC03394.JPGDSC03401.JPG
 
Lees hier het uitgebreide verslag van deze dag >>>


Kampeerweekend Idealen in Uitvoering

In het weekend van 24 t/m 26 juni was de grote Omslag-tuin de locatie voor een kampeerweekend onder met motto 'Idealen in Uitvoering'. Het programma werd door de deelnemers zelf samengesteld, en ook de verschillende workshops werden door hen begeleid. Zo ontrolde zich een prachtig weekend.

Er waren inhoudelijke workshops over permacultuur, kleinschalige biologische landbouw, de duurzame mens, verbondenheid en educatie, vrede in uitvoering,en 'anders' wonen. Afgewisseld met een creatieve samenwerkingsopdracht rond individu, samenwerking en verbinding, dansen van de steps of joy, en samen zingen en muziek maken rond een groot vuur in de tuin. De deelnemers bereidden samen de biologisch-vegetarische maaltijden.

DSC02868.JPGDSC02869.JPGDSC02928.JPGPIC_2852.JPGDSC02923.JPG

DSC02876.JPGDSC02882.JPGDSC02861.JPGPIC_2873.JPG

Bekijk hier het uitgebreide verslag,  met veel foto's >>>

 ^  


Films bij Omslag 

De maandelijkse filmavonden bij Omslag, op (bijna) elke laatste vrijdag van de maand, werden in 2016 overwegend zeer goed bezocht. We merken een lichte stijging van het aantal bezoekers. Vooral het nagesprek achteraf wordt door velen als een  grote meerwaarde genoemd.

Dit zijn de films en documentaires die we in 2016 vertoonden.   Bekijk de uitgebreide beschijvingen op de website >>>Vuur en Soep in de Omslag-tuin

In de zomer van 2015 startten we met maandelijkse Vuur & Soep-maaltijden in de tuin, op elke eerste vrijdag van de maand. Het aantal deelnemers groeide en wisselt per keer. Het blijkt een enorm leuke activiteit, die we ook in 2016 hebben voortgezet.  Het idee is simpel: om 17:00 uur maken we een groot vuur, met daarboven een pan met water. Iedereen die komt, neemt zelf iets mee om in de soep te doen. Zo ontstaat er telkens een verrassend lekkere soep. Die eten we op rond het vuur, onder het delen van verhalen, gedichten, en soms muziek. 
 
DSC01825.JPG DSC01947.JPG DSC01948.JPG DSC01827.JPG
  DSC01829.JPG DSC01831.JPG DSC03454.JPG DSC01828.JPG

Deze bijzonder geslaagde activiteit wordt in 2017 voortgezet.  Meer over Vuur & Soep >>>


 ^


De Omslag-tuin

De grote ecologische tuin is een grote rijkdom, zowel voor planten en dieren als voor mensen. De tuin vormt een verlengstuk van de Omslag-accommodatie en als het even kan, wordt de tuin bij activiteiten betrokken. We hebben bescheiden groenten- en kruidenbedden, met daarnaast veel inheemse wilde planten. Een kleine vijver, takkenrillen en 'rommelhoekjes' vormen een eldorado voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.

Groenten en kruiden gebruiken we in de maaltijden en we maken er thee van. De tuin biedt allerlei hoekjes en zitjes in zon en schaduw voor mensen. Het is een fantastische plek met heel veel mogelijkheden. Door een invasie van naaktslakken werden heel veel planten opgegeten. Wat we dit jaar nog wel konden oogsten waren aardbeien, bessen, druiven, wat tomaten, appels en heel veel vijgen.

Wie wel eens bij Omslag is geweest weet, dat de kleur blauw opvallend aanwezig is in de tuin. Het schilderwerk werd bijgewerkt, her en der in de moestuin verschenen creatieve elementen, en ook de sfeerplekjes kregen extra aandacht.

   DSC03327.JPG DSC02758.JPG DSC03148.JPG DSC03259.JPG DSC03178.JPG DSC03180.JPG DSC01137.JPG DSC01171.JPG DSC05506.JPG DSC01168.JPG DSC01149.JPG  DSC03161.JPG DSC01485.JPG DSC01484.JPG DSC01774.JPG DSC02536.JPG DSC02562.JPG DSC03047.JPG DSC02581.JPG DSC02928.JPG DSC01742.JPG DSC01835.JPG DSC02868.JPG

Met hulp van vrienden werden achterin de tuin ruime overkappingen gebouwd, uit afvalhout en bamboe, die doorlopen tot langs de vijver.
De constructie werd bevestigd tegen de stammen van de coniferen die een paar jaar geleden al waren afgezaagd.
Zo ontstond ook ruimte om tuinmeubilair, gereedschappen en muziekinstrumenten droog op te bergen.
En er ontstond een beschutte plek voor creatieve activiteiten, zoals schilderen, beeldhouwen, kleien,  etc.

 DSC03133.JPG DSC02598.JPG DSC02736.JPG DSC03042.JPG 
DSC03102.JPG DSC03034.JPG DSC03038.JPG DSC03014.JPG

 ^  


Theetuin op vrijdag in mei

Gewoontegetrouw stelden we ook in 2016 op elke vrijdagmiddag in de maand mei de tuin open voor bezoekers als Theetuin. De aanloop was sterk wisselend (want weersafhankelijk), maar over het algemeen kwamen er meer bezoekers dan in voorgaande jaren. En er werd ook vaker muziek gemaakt.

Op deze middagen zetten we verschillende theemengsels van kruiden uit eigen tuin. Tussen de bezoekers vindt altijd spontaan een informele uitwisseling plaats - over Omslag of over andere onderwerpen van gemeenschappelijke interesse. Soms wordt er samen muziek gemaakt. Voor mensen die voor het eerst bij Omslag zijn, is er een korte rondleiding met algemene uitleg.

Op deze middagen is ook het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven geopend voor bezoekers. Op de laatste vrijdag ging de theetuin, via een gezamenlijke maaltijd, over in de maandelijkse filmavond; een leuke combinatie!

Dag van de Vrede met Kees Koning-herdenking

In het kader van de Internationale Dag van de Vrede - 21 september - onderhoudt  Omslag een speciale webpagina met algemene informatie,  tips en suggesties voor eigen activiteiten.  Zie hier >>>

Omslag-medewerker Dick Verheul stelde een lijst met vredesliedjes samen op YouTube. De verzameling biedt voor elk wat wils: Nederlands- en Engelstalig repertoire, oud ('de Wapens neer', 1890) en nieuw ('Brave of Our Hearts', 2014), liedjes uit 1945, de jaren zestig en later. Droevig en hoopgevend, kritisch en strijdbaar.  Meer over dit overzicht >>>

Op 17 september 2016 organiseerden we samen met het Vredesburo en de zusters van de Hoogstraat (naaste buren) een bijeenkomst in de Omslag-tuin ter herdenking van vredesactivist Kees Koning, die in 1996 overleed en vele jaren bij Emmaus Eindhoven woonde. Er was een programma met uitwisseling, herinneringen, muziek en dialoog tussen 'oude' en 'jonge' vredesactivisten. En er was een premiere van een film over het leven van Kees Koning, gemaakt door Huib Schoonhoven.

Gedurende het hele jaar is Omslag een van de weinige verkooppunten van de internationale vredesvlag; er zijn ook kleine vredesvlaggetjes verkrijgbaar, voor op de fiets, kinderwagen of andere geschikte plekken.

 ^  


Ferdinand Domela Nieuwenhuis-penning

Zeer vereerd waren we met de toekenning van de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-penning. Een jaarlijkse prijs van het Domela Nieuwenhuis Fonds voor een persoon of instelling die zich inzet voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Op 20 november reisden enkele Omslag-medewerkers naar Heerenveen om de penning in ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. De jaarlijkse FDN-lezing werd bij deze gelegenheid gehouden door Jan Juffermans over 'footprint justice'.

  DSC03553.JPG DSC03551.JPG DSC03542.JPG


Vereniging Het Kloosterhof van Gestel

Het grote pand waar ook Omslag werk- en woonruimten huurt, wordt gedragen door een vereniging van zeven zelfstandige huurders: Het Kloosterhof van Gestel. Voor de onderlinge cohesie zijn er een paar keer per jaar gezamenlijke activiteiten: een algemene ledenvergadering, een nieuwjaarsborrel in januari. Daarnaast is er twee keer per jaar een uitgebreide rondleiding voor nieuwe medewerkers en huurders. En elke woensdagochtend drinken we samen koffie met alle mensen die er dan zijn en er tijd voor hebben.
Op 25 september 2016 was er in de tuin  van Emmaus een gezamenlijke Kloosterhofdag voor alle bewoners en medewerkers van de zeven organisaties, ter versteviging van de onderlinge contacten. Er waren enkele optredens met muziek en liedjes, en ieder had ook iets meegebracht voor de gezamenlijke maaltijd.   Meer over de organisaties in het Kloosterhof van Gestel >>>. 

 
dsc03259.jpgdsc03262.jpgdsc03263.jpgdsc03264.jpg 
dsc03267.jpgdsc03272.jpgdsc03275.jpgdsc03287.jpg


Op 22 november namen we afscheid van de vier zusters, die het leegstaande klooster in 1983 nieuw leven inbliezen: Veronique, Bets, Theofrieda en Albertha. Tezamen vormden zij de Hoogstraatgemeenschap, die fungeerde als het kloppende hart van het gezamenlijke pand. Vanwege hun vergevorderde leeftijden (van 80 tot 96 jaar) besloten zij zich terug te trekken om ruimte te maken voor een geheel nieuwe woongroep met jongere leden. Eind november verhuisden ze naar Schijndel, waar ze hun  leefgemeenschap op kleinere schaal voortzetten in een ruim woonhuis.

  DSC03573.JPG DSC03565.JPG DSC03581.JPG DSC03582.JPG 

Hun vertrek was uiteraard een zeer ontroerende gebeurtenis. We zullen elkaar nog vaak tegenkomen! Inmiddels wordt een nieuwe Hoogstraatgemeenschap gevormd, die wil voortgaan in de voetsporen van de vier zusters.

 ^


Andere bank en @nder geld

Als vervolg op de Aanloopdag over 'Een @nder soort geld' (oktober 2014) sloot Omslag zich aan bij het Social Trade Circuit Nederland, ontworpen door pioniersorganisatie STRO (voorheen Aktie  Strohalm). We openden er een eigen rekening, waarmee onder meer een abonnement op ZOZ kan worden betaald, deelname aan Omslag-activiteiten en aanschaf van producten uit het Omslag-winkeltje.


De in 2014 ingezette overschakeling naar de Triodosbank verliep voorspoedig. Met het gebruik van onze nieuwe bankrekening  (NL66 TRIO 0784 8731 86) stopte ook het gebruik van acceptgirokaarten.  Naast een betaalrekening bij de Triodosbank, heeft Omslag ook een spaarrekening bij de ASN Bank.

 

Het werk van Omslag wordt in belangrijke mate financieel mogelijk gemaakt door een grote groep donateurs. Daarnaast verwerft Omslag inkomsten uit abonnementen op ZOZ, vrijwillige bijdragen voor de nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven, bijdragen van deelnemers aan activiteiten, een gedeeltelijke loonkostensubsidie, incidentele giften, renteschenkingen van mensen die bankieren bij de Triodosbank, en uit de verkoop van producten.

 ^


Het winkeltje van Omslag (ook op internet)

In het Omslag-winkeltje - ook op internet - werden weer enkele nieuwe producten opgenomen, zoals de Engelstalige gids Diggers & Dreamers, het Kleine Voeten-spel van Atalanta, en het prachtige boek 'De wereld achter ons voedsel'. Er kwam weer een nieuwe voorraad PEACE-vlaggen, en om het organiseren van Vuur en soep-maaltijden te bevorderen werd een multifunctionele poster gemaakt.  Ook namen we de nieuwe sticker 'Groene Stroom? Ja Graag! in de verkoop.


Het overige aanbod in het winkeltje bestond in 2016 uit:  brochure Senior Samenhuizen,  boek De Mythe van de groene economie, cursusmap over Permacultuur, boek Tuinen van Overvloed, boek Holzer's Permacultuur
de brochure De wet van de zaden (door Vandana Shiva),  het Transitie Handboek en de Basishandleiding Transition Towns.

Ook:  ansichtkaarten met de tekst 'All the arms we need', de grote zevenkleurige vredesvlag, en het kleinere formaat fietsvlaggetje, stickers 'Kernenergie, Nee bedankt!, en de handgemaakte tuinbordjes 'Deze tuin is Gentechvrj, patentvrij en gifvrij', en
  We hebben nog een paar exemplaren van het boek De Slag om de Schinveldse Bossen (over acties van GroenFront) en over de coöperaties van Longo mai.

 
Films die in 2016 bij Omslag konden worden besteld zijn: de zeer informatieve DVD-box From Seed to Seed (4 dvd's met in totaal 436 min. over het zelf winnen van zaden), de inspirerende film Mother Earth (over de herovering van kleinschalige landbouw door vrouwen in India), Permacultuur in Nederland, Freedom Ahead (filosofisch getinte film over vrijheid en voedselafhankelijkheid), In Transition 2 0 (over de praktijk van Transition Towns wereldwijd), Moderner Strohballenbau (de nieuwste strobouwtechnieken),  en Voices of Transition.


Als extra service is bij Omslag ook kringlooppapier te koop pak a 500 vel A4) - alleen persoonlijk op te halen. En Omslag fungeert als ophaal- en inleverpunt van het boek Een @nder soort geld.

 ^


Netwerken

Een belangrijk onderdeel van het dagelijkse Omslag-werk - netwerken - is lastig in foto's te vangen. Naast talloze persoonlijke gesprekken, hebben ook de websites die Omslag onderhoudt een belangrijke functie om mensen snel te informeren en met elkaar in contact te brengen. Naast de algemene website van Omslag, zijn dat de Aktie Agenda, het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, en de website rond internationale Niet-Winkeldag: Koop Niets!.


Naast websites, zijn er ook allerlei mailinglijsten waarlangs Omslag regelmatig nieuws en oproepen verspreidt en ontvangt. En Omslag is actief op Facebook en sinds december 2014 op Seen.is

Belangrijke schakels in ons netwerk zijn onder meer de mede door Omslag opgezette mailinglijsten: Aktielijst, Vredeslijst en Duurzaamlijst. Andere belangrijke nieuws- en uitwisselingsplatforms zijn de (besloten) Anti-Kernenergielijst, Duurzaamnieuws, De Wereld Morgen, de permacultuur-discussiegroep en de interne mailinglijst TT Lokaal (voor en door actief betrokkenen bij Transition Towns).

Veel geraadpleegde bronnen op de Omslag-website  zijn: de nieuwsrubriek en de advertenties en oproepen, de maandelijkse elektronische nieuwsbrief van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven en de pagina met actueel nieuws rond 'anders' wonen.

 ^


Overige activiteiten, acties en excursies

Het hele jaar door bezoeken medewerkers bijeenkomsten van anderen en zijn we aanwezig bij Omslag-gerelateerde evenementen, zoals bijvoorbeeld en introductiebijeenkomst over het Mietshäuser Syndikat en Vrijcoop in Amsterdam, de zadenbeurs van Reclaim The Seeds in Wageningen, de opening van biologische bakkerij De Bakstee op De Hobbitstee in Wapserveen, en de leden-/excursiedag van Vereniging VELT in Maastricht. En we namen deel aan de grote demonstratie tegen Monsanto, in Wageningen. Daarnaast waren we actief - en mede-oproeper -  in de voorbereidingen van het internationale Tribunaal tegen Monsanto (in 2016/2017).

DSC02428.JPG

DSC03165.JPG

En we waren solidiair met anti-kernwapenjurist Mr. Meindert Stelling in zijn persoonlijke juridische strijd tegen de uitzetting uit zijn ambt.

DSC03517.JPG DSC03490.JPG DSC03491.JPG DSC03522.JPG DSC03494.JPG

Over onze betrokkenheid bij deze en andere acties en activiteiten verschenen verslagen in ZOZ. Soms leiden dit soort uitwisselingen tot mooie nieuwe initiatieven...


Afhaalpunt voor De Voedselketen

In 2016 werd Omslag het Eindhovens afhaalpunt  voor de wekelijkse groente-abonnementen van CSA permacultuurtuinderij De Voedselketen in Sint-Oedenrode. We kennen de tuinders Linder van den Heerik en Alex Schreiner al heel veel jaren en helpen graag mee om hun jonge bedrijf een mooie start te geven.  Natuurlijk namen we zelf ook een groente-abonnement. Er is ruimte voor nog een paar klanten.  

Daarnaast is Omslag vaste klant bij onder meer Natuurvoedingswinkel Balance, Wereldwinkel Eindhoven, biologische stadsboerderij/kaasmakerij De Genneper Hoeve en VoKo Burgers.

    


Steun Omslag als donateur

Veel mensen vragen zich af hoe Omslag aan inkomsten komt. Het antwoord is eenvoudig: er zijn enkele honderden mensen die af en toe een tientje of meer overmaken op IBAN NL66 TRIO 0784 8731 86 van Omslag in Eindhoven.
Donateurs zijn een onmisbare steun, want Omslag is een onafhankelijk niet-gesubsidieerd initiatief, dat steunt op de bijdragen van medestanders en sympathisanten. Zij maken het financieel mogelijk dat Omslag kan bestaan en bezig kan zijn met het dagelijks werken aan een mooiere wereld.

Mogen we ook op u rekenen? Bijdragen voor Omslag kunt u overmaken naar rekeningnummer:  NL66 TRIO 0784 8731 86  t.n.v. Omslag in Eindhoven.  Vermeld svp 'donatie'.

Periodieke giften
Soms willen mensen Omslag steunen via een periodieke gift. Ook dat kan. Als de donatie voor minimaal vijf jaar wordt vastgelegd in een contract, kan dat extra belastingvoordeel geven. Meer hierover >>>

Tijddonateurs
Minstens even belangrijk zijn de tijddonateurs. Dit zijn mensen die tijd geven om mee te werken aan praktische klussen. Door de inzet van tijd-donateurs kan Omslag met weinig geld veel voor elkaar krijgen. En dat is niet alleen een praktische keuze. Wij hebben gewoon liever dat het Omslag-werk gedaan wordt door mensen die daar achter staan, dan door mensen die voor Omslag werken omdat ze ervoor betaald krijgen.


Tot ziens bij Omslag!

Dit foto-jaarverslag biedt slechts een greep uit het veelzijdige Omslag-werk. Voor meer informatie, achtergronden, actueel nieuws en aankondigingen van Omslag-activiteiten kunt u de website raadplegen. Of bezoek (en 'like') Omslag op Facebook.

En natuurlijk is ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers een onmisbare informatiebron. Kent u ZOZ nog niet?  Vraag dan een kennismakingsnummer aan!

Tijdens de openingsuren van de bibliotheek en het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven kunt u altijd eens langskomen voor een persoonlijk gesprek: op vrijdagmiddag van 14:00-17:00 uur. Welkom!

Omslag bestond in 2016 drieëntwintig jaar.  We hopen dat ook u blijft meedoen.

Werk ook mee aan een duurzame en solidaire wereld!  Tot ziens in 2017!


1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 2019

 © 2016 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - Contact