OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Omslag in tekst en beeld 1997


1997 was niet alleen een juridisch-strijdbaar jaar, we organiseerden ook ons eerste kampeerweekend. Persbureau Omslag ontstond, we stonden aan de wieg van de eerste autoloze zondag 'nieuwe stijl' en richtten samen met anderen het samenwerkingsverband Akties Tegen Kernwapens op.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1 9 9 7

Rechtszaken tegen de sollicitatieplicht
Een flink deel van het jaar stond in het teken van acties tegen de sollicitatieplicht. Omdat Marta bleef weigeren naar ander werk op zoek te gaan, werd haar uitkering volledig stopgezet. Hierop spande ze een kort geding aan tegen de Gemeente Sint-Michielsgestel en later een bodemprocedure bij de rechtbank in Den Bosch. In die tijd was Marta een veelgevraagd spreekster tijdens debatten en symposia. Ze gaf tientallen interviews aan de landelijke media en was regelmatig op tv. Tientallen mensen stortten kleine en grotere bedragen in het speciaal opgerichte Solidariteitsfonds Bewuste Baanloosheid.


Kampeerweekend Anders wonen, werken en leven
Drie doendenkdagen stonden op het programma in 1997: Wereld-basisinkomen, Werken in Vrijheid en De Wereld een tuin.


Aanloopdag op De Es in Haaren (NB). Mariëlle Dubbeling verklaart de principes van permacultuur.

Naast de Doendenkdagen organiseerde Omslag begin augustus voor de eerste keer een kampeerweekend met zo'n dertig mensen. We nodigden sprekers uit over verschillende aspecten van 'Anders Wonen, werken en leven'. Als locatie mochten we de prachtige tuinen van De Cammingha Hof in het Friese Ferwerd gebruiken. Het weekend werd door alle deelnemers als bijzonder zinvol, inspirerend en gezellig ervaren.


Niet-Winkeldag
We hebben erg ons best gedaan om de Niet-Winkeldag/Buy Nothing Day zowel in als buiten Nederland te verbreden. We startten een internationale mailinglijst waardoor ook initiatieven van de grond kwamen in Belgie, Duitsland, Frankrijk, Noord-Ierland, Noorwegen, Polen en Slovenië. Voor Nederlandse activisten maakten we vier edities van Niet-Winkel Nieuws. De poster werd ontworpen door Len Munnik. In Nederland deden inmiddels groepen in dertien plaatsen mee. En er kwam een speciale website, waarvan nog steeds een archief is.


Actie in Seattle, Washington, VS

Straattheater in Leiden

Een-persoonsactie in Burlington

Persbureau Omslag
1997 betekende ook een doorbraak in onze contacten met de reguliere landelijke media. Grote trekkers waren de rechtszaken tegen de sollicitatieplicht en de Niet-Winkeldagacties. We begonnen met het aanleggen van perslijsten rond verschillende thema's. In deze tijd ontstond ook het idee om andere organisaties te laten mee-profiteren van onze media-contacten. 'Persbureau Omslag' ging van start!

Acties tegen kernwapens
In de VS werd het netwerk Abolition 2000 opgericht: een internationale inspanning om alle kernwapens voor het jaar 2000 de wereld uit te krijgen. Omslag sloot zich aan en zet zich sedertdien in om openheid te krijgen over de Amerikaanse kernwapens die al sinds begin jaren zestig op vliegbasis Volkel liggen. Omslag was mede-initiatiefnemer en actief lid van het Samenwerkingsverband Akties Tegen Kernwapens...

... en we ondersteunden (publicitair) acties in andere landen, waaronder enkele spectaculaire ontwapeningsacties in Schotland door leden van Trident Ploughshares 2000. Bijzonder was onze bemiddeling bij de totstandkoming van een live-interview op de VPRO-radio met Krista van Velzen vanuit de vrouwengevangenis in Schotland.


Krista van Velzen (links) in duikerspak, die samen met mede-activiste Katri Silvonen (rechts) naar een zwaarbeveiligd militair schip zwom met kernwapens aan boord, om het te ontwapenen.

Autovrije Zondag nieuwe stijl
In de loop van 1997 bracht Omslag twee onafhankelijke initiatieven voor her-invoering van autoloze zondagen met elkaar in contact. Het eerste verkennende overleg met de initiatiefnemers uit Rotterdam en Deventer leidde tot de oprichting van het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ). Het eerste jaar heeft Omslag flink meevergaderd en zich ingezet voor maatschappelijke verbreding van het LOAZ. Persbureau Omslag bewees hierbij ook goede diensten. Het LOAZ liet van het eerst van zich horen via een manifestatie op het Plein in Den Haag.Levend Land
In onze zoektocht naar een definitieve plek voor Omslag bezochten we verschillende locaties en we namen actief deel aan een initiatiefgroep die 'ergens in Nederland' een nieuw ecologisch woon-werkproject wilde starten: de projectgroep Levend Land. Uiteindelijk is dit initiatief niet doorgezet. Maar al dit soort contacten legden wel de basis voor onze latere activiteiten op het gebied van Anders Wonen-Anders Leven.

Eind 1997 had Omslag een achterban van 1562 personen verworven. Het tijdschrift ZOZ telde 834 abonnees.

Vervolg >>

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


  © 2004 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295