OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
Contact

Omslag in tekst en beeld 2008


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008: het vijftiende Omslagjaar bruiste van de activiteiten. Er kwamen heel veel mensen op bezoek. Hoogtepunt was het optreden van Comedia Mundi in de Omslag-tuin. We experimenteerden met de theetuin-op-vrijdag, startten met maandelijkse filmavonden en moesten verschillende keren een aanmeld-stop instellen bij Aanloopdagen. Het Kloosterhof van Gestel werd een feit. En in het najaar raakten we actief betrokken bij een nieuw fenomeen: Transition Towns... Hieronder het Omslag-jaar 2008 in foto-vlucht.

img041.jpeg img090.jpeg img312.jpeg img323.jpeg

img373.jpeg img108.jpeg img276.jpeg img048.jpeg img364.jpeg

img063.jpeg img189.jpeg img192.jpeg img302.jpeg

Welkom bij Omslag: de plek - de mensen van Omslag - ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers - Servicepunt Anders Wonen Anders Leven - Bibliotheek - Omslag-tuin - Jubileum Lopend Vuurtje - Open Huis/het Kloosterhof van Gestel - Theetuin in mei - Film op Vrijdag - Omslag-winkeltje - Uitstapjes, ontmoetingen, kraampjes en symposia - Aanloopdagen - Longo Maï en Comedia Mundi  - Internationale Niet-Winkeldag  - Transition Towns - Tot ziens!


Twee lange interviews over het veelzijdige werk van Omslag zijn tot medio 2009 te beluisteren via de website van het programma Masterclass op Radio Helmond.

 ^  

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

img156.jpegWelkom bij Omslag!

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling bestaat sinds januari 1994 en is sedert begin 2000 gevestigd in Eindhoven, aan de Hoogstraat 301a. Bekijk de foto's

De doelstelling van Omslag is: 'mensen bijeen brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving'.
In 2008 kwam die doelstelling in alle opzichten tot zijn recht!


Het merendeel van het Omslagwerk vindt plaats vanuit de locatie in Eindhoven. Hier hebben we ondermeer de beschikking over een grote werkruimte, een bibliotheek, een keuken en een grote tuin.

img261.jpeg

img322.jpeg

img115.jpeg
 
De grote werkruimte is multifunctioneel. Doorgaans staat er in het midden een grote werktafel, maar er zijn ook andere opstellingen mogelijk, bij Aanloopdagen, lezingen, presentaties, films, open dagen of als restaurant.....

img336.jpeg img181.jpeg

img324.jpeg img026.jpeg img321.jpeg img328.jpeg

Tijdens drukbezochte Aanloopdagen maken we gebruik van een lokaal elders in het pand

img038.jpeg img185.jpeg img179.jpeg img039.jpeg

img032.jpeg img112.jpeg img327.jpeg img325.jpeg

img307.jpeg img326.jpeg img312.jpeg

Maar als het even kan maken we gebruik van de grote, zonnige tuin, waar soms ook wordt gekampeerd.

img031.jpeg img035.jpeg img041.jpeg img073.jpeg

img103.jpeg img102.jpeg img183.jpeg img178.jpeg

img190.jpeg img195.jpeg img196.jpeg img205.jpeg

Toch vindt het meeste dagelijkse werk binnen plaats - en heel veel achter de computer en aan de telefoon.
Een belangrijk onderdeel van het dagelijkse Omslag-werk - netwerken - is lastig in foto's te vangen.

Behalve talloze persoonlijke gesprekken, hebben ook de websites die Omslag onderhoudt een belangrijke functie om mensen snel te informeren en met elkaar in contact te brengen. Naast de algemene website van Omslag, zijn dat de Aktie Agenda, het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, de Wereldmaaltijd en de website rond de internationale Niet-Winkeldag: Koop Niets!  Die vragen allemaal onderhoud.

Naast websites, zijn er allerlei interactieve mailinglijsten waarlangs Omslag regelmatig nieuws en oproepen verspreidt en ontvangt. Belangrijke schakels in dit netwerk zijn ondermeer de mede door Omslag opgezette aktielijst, vredeslijst en duurzaamlijst. Andere belangrijke nieuws- en uitwisselingsplatforms zijn wereldcrisis, INSnet en de feminismelijst, en de in 2008 opgezette specifieke lijsten rond de kredietcrisis en klimaat & energie. Veel nieuws wordt ook uitgewisseld via de googlegroepen over Permacultuur en Transition Towns.

Dagelijks ontvangen we talloze e-mails, persberichten en nieuwsbrieven rond uiteenlopende onderwerpen.
En: Omslag is zelf ook actief als Persbureau: een gratis service aan sympathieke groepen en initiatieven.

Vrijwel dagelijks werken we de Aktie Agenda bij: een uitgebreid overzicht van maatschappelijke activiteiten, acties, manifestaties, lezingen, open dagen etc.

Elke maand komen er ruim honderd papieren tijdschriften en nieuwsbrieven binnen - we proberen die zo goed mogelijk door te nemen om te weten waar anderen zoal mee bezig zijn.

Veel geraadpleegde plekken op de websites van Omslag zijn: de advertenties en oproepen en de nieuwsrubriek.

De websites van Omslag zijn ondergebracht op de server van Digitaal Den Haag. Eind 2008 dachten we mee over een goede naam voor een nieuwe, super-energiezuinige server. Het werd 'LESS'.

 ^  

De mensen van Omslag

Begon het vaste Omslag-team in 2008 met een wat krappe bezetting, in de loop van het jaar kwam daar gelukkig verandering in. 

Van maart t/m mei liep Rick Aalbers stage bij Omslag, Rick, vierdejaars student Journalistiek aan Hogeschool Windesheim, had Omslag uitgekozen als stageplek vanwege zijn affiniteit met een 'alternatieve economie'. Rick schreef o.a. artikelen voor ZOZ en maakte nieuwsberichten voor de
Omslag-website.

In september kwam Annemieke Buter het Omslag-team versterken. Ze kent Omslag al vele jaren en werkte al een poosje mee op drukke dagen. Maar nu werkt ze mee op structurele basis, op maandag en woensdag.
En poes Pippi is al vijftien jaar aaibaar aanwezig.

In 2008 werd het Omslag-team gevormd door (v.l.n.r.): Anita Hermens, Annemieke Buter, Dick Verheul, Marta Resink en Rick Aalbers:

img010.jpeg

Verspreid over het jaar werken er ook veel andere mensen mee op meer dan incidentele basis, tijdens Aanloop- en andere drukke dagen, bij het verwerken en verzenden van de vele bestellingen, in de tuin, bij drukkerij
Pasklaar in Sittard, als auteur of (strip)tekenaar, met het verzendklaar maken van ZOZ en bij allerlei andere klussen en werkzaamheden.
Zonder al deze extra mensen zou Omslag niet kunnen functioneren zoals we nu doen: Edward, Edward, Eline, Guido, Hilde, Jelle, Joop, Ka, Laila, Ludy, Marian, Mariëtte, Marjon, Pieter-Paul, Regina, Sjef en Toon.

img201.jpeg img006.jpeg

Het tweemaandelijks verzendklaar maken van ZOZ, wanneer we met een flinke groep zijn, is altijd wel aanleiding voor een of twee nieuwe mensen om op een praktisch-actieve manier nader kennis te maken met Omslag.
Ook een keertje meedoen?

 ^  

ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers

Zes nieuwe nummers van ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers rolder van de persen van Drukkerij Pasklaar in Sittard, al vijftien jaar de 'huisdrukker' van Omslag. De zes thema's die we binnen het Omslag-werk willen verbinden, komen in elk nummer van ZOZ terug - telkens weer in andere variaties en combinaties: milieu, vrede, economie, werk, cultuur en solidariteit. Bekijk de inhoudsopgaven van 2008

Aan elke editie van ZOZ werken weer andere mensen mee. Naast het vaste redactieteam zijn er ook altijd externe auteurs, en soms bieden mensen spontaan eigen artikelen aan. Al vele jaren wordt de strip op pagina 1 van elke ZOZ gemaakt door 'Ka'.

img003.jpeg img001.jpeg img002.jpeg img004.jpeg

img008.jpeg img336.jpeg img006.jpeg img007.jpeg

De oplage van ZOZ steeg in 2008 van1900 naar 1950 exemplaren per nummer. Een kritische grens... want zo'n oplage past niet meer in de fietskar en wordt nu - verzameld in een rolcontainer - opgehaald door TNT Post. 

img024.jpeg img127.jpeg img009.jpeg


Kent u ZOZ nog niet? Vraag dan een proefnummer ter nadere kennismaking.

 ^  

Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

De collectie boeken, tijdschriften, films en folders in het Servicepunt breidde ook in 2008 weer fors uit. In 2009 zullen we een extra kast moeten gaan inrichten om de collectie overzichtelijk te kunnen blijven presenteren.

img122.jpeg img121.jpeg img120.jpeg

img123.jpeg img302.jpeg img124.jpeg img376.jpeg

img146.jpegElke week kunnen bezoekers op vaste uren bij het Servicepunt, ondergebracht in de Omslag-bibliotheek, terecht om zich te oriënteren in het aanwezige materiaal. Soms worden er ook films bekeken en vaak zijn er boeiende gesprekken die bij mooi weer in de zonnige tuin worden voortgezet.

Aan de collectie films voegden we enkele waardevolle exemplaren toe, zoals over de ecodorpen Findhorn (Schotland), Auroville (India) en Bagnaia (Italië), en de nieuwe film Voices of Cohousing, over Centraal Wonen in verschillende Europese landen. Ook erg blij zijn we met de film Garbage Warrior: een portret van earthship-ontwerper Michael Reynolds. De nieuwste aanwinsten in de bibliotheek worden altijd gemeld in de maandelijkse elektronische nieuwsbrief 'Anders Wonen Anders Leven'.

img144.jpeg img353.jpeg img352.jpeg img365.jpeg img145.jpeg

Omdat er telkens erg veel nieuws en ontwikkelingen rond 'anders' wonen en leven te melden is, startten we in januari 2006 met deze nieuwsbrief, die elke maand rond de 15de twordt oegestuurd aan abonnees in het hele land (en ook daarbuiten).
Eind 2008 bedroeg het aantal abonnees 2537. Een abonnement is gratis.

Om wat extra financiën voor het Servicepunt te verwerven, startten we in oktober 2008 met het gericht werven van donateurs. Het initiatief bleef niet zonder resultaat! Bekijk de donateurslijst.

Het bezoekers-informatiepunt trok in 2008 weer meer bezoekers dan in voorgaande jaren en ook de uitleen van materialen nam toe. De website Anders Wonen Anders Leven wordt dagelijks door vele tientallen mensen bezocht en we ontvangen het hele jaar door talloze positieve reacties. Ook de media weten inmiddels de weg naar deze unieke website te vinden; we worden regelmatig gebeld, meestal met algemene vragen, soms voor een interview. Meesttal wijzen we hen door naar anderen die beter in een specifiek onderwerp thuis zijn.

Steeds meer organisaties nemen links op naar de website van het Servicepunt, waardoor deze op veel trefwoorden hoog scoort bij google. De informatie op de website wordt vrijwel wekelijks bijgewerkt. De pagina 'meewerk- en meeleefplekken' wordt het vaakst bekeken, maar ook de actuele nieuwsberichten en de prikborden Mensen zoeken huis en Huis zoekt mensen trekken veel bezoekers. In 2008 was er ook een toename van mensen en (woon)groepen die gebruik maken van de mogelijkheid om een (gratis) advertentie op de website te plaatsen.

 ^  

De bibliotheek

Ook de algemene collectie in de Omslag-bibliotheek werd in 2008 fors uitgebreid. Enerzijds worden alle boeken en films die in ZOZ worden gerecenseerd, opgenomen in de bibliotheek; daarnaast zijn er ook voortdurend andere nieuwe aanwinsten. Vanwege onze betrokkenheid bij Transition Towns Nederland, hebben we in de rubrieken 'energie' en 'klimaat' wat extra titels aangeschaft.

img317.jpegOndanks dat nog lang niet alle boeken in de bibliotheek zijn gerubriceerd, besloten we toch om in 2008 de database van de bibliotheek online toegankelijk te maken, zodat iedereen van-huis-uit kan zien wat er in Eindhoven zoal in de kasten staat. We hopen nog steeds dat zich een nieuwe medewerker zal melden die het leuk vindt om boeken kort te beschrijven in de database. Desgewenst in combinatie met andere werkzaamheden. 

Ook de sectie van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven werd flink uitgebreid, ondermeer met films over verschillende aansprekende ecodorpen en met recente publicaties over gemeenschappelijk wonen, duurzaam bouwen en verschillende actuele publicaties over duurzame energie en zelfvoorzienend leven.

img301.jpeg img126.jpeg img374.jpeg img345.jpeg

img375.jpeg

Als gevolg van de toenemende aanloop van mensen uit de regio, is de uitleen van boeken, bladen en films uit de bibliotheek in 2008 flink toegenomen. Daar zijn we blij mee, want boeken kunnen beter gelezen worden en ook de films verdienen een breder publiek.

Eens per maand kiezen we een film uit onze collectie om te vertonen tijdens de filmavond bij Omslag, elke laatste vrijdag van de maand.

 ^  

img213.jpegDe tuin

Door alle drukte is het algemene tuinonderhoud er in 2008 een beetje bij ingeschoten. Dat is niet zo heel erg, want de tuin heeft inmiddels voldoende evenwicht ontwikkeld om haar eigen gang te gaan. Maar snoeien, compost opbrengen, zaaien en al te uitbundige woekeraars wat inperken is af en toe toch wel nodig. En het is ook fijn om in de tuin te werken! Helaas kwam dat er te weinig van, daarom oogde de tuin dit jaar wat rommelig.

img000.jpeg img023.jpeg img063.jpeg

Toch bood de groene stadsoase veel mensen - en dieren - enorm veel plezier! Nieuwe tuingasten in 2008 waren een groene specht en een reiger - die hadden we nog niet eerder gesignaleerd. De twee eekhoorns, al jaren schuchtere gasten, lieten zich dit jaar veel vaker zien. En de vleermuizen vliegen 's zomers hun dagelijkse rondjes.

img136.jpeg img292.jpeg img053.jpeg img052.jpeg
  
img284.jpeg img059.jpeg img064.jpeg img056.jpeg

img118.jpeg img042.jpeg img067.jpeg img228.jpeg

Dit jaar zaten er voor het eerst rijpe vruchten aan de vijgenboom die we in 2005 plantten. De vogels hebben er heerlijk van gesmuld. Eind november oogstten we voor de eerste keer en maaltje pastinaken - die gaan we volgend jaar weer zaaien, want ze zijn zo lekker! Verder oogstten we pompoenen en courgettes, frambozen, rode-, kruis- en vlierbessen en in het najaar flinke trossen sappige druiven.

img283.jpeg img281.jpeg

Maar de Omslag-tuin is geen productietuin. Het is vooral een heerlijke kijk-, geniet-, pluk- en ontmoetingsplek met hier en daar verborgen hoekjes voor dieren en mensen.

img138.jpeg img139.jpeg img132.jpeg img115.jpeg img358.jpeg img348.jpeg img294.jpeg img356.jpeg img293.jpeg img147.jpeg img156.jpeg img085.jpeg img225.jpeg img291.jpeg img296.jpeg img212.jpeg img295.jpeg img349.jpeg

Hoe graag we andere mensen ook willen laten meegenieten van de tuin - soms willen we er ook gewoon
even 'niet' zijn voor anderen - om zelf even in stilte van al het moois te genieten...

img141.jpeg img142.jpeg img155.jpeg img131.jpeg

Ter begeleiding van het Theetuin-initiatief maakten we een foto-serie van de tuin, met mooie achtergrondmuziek.

 ^  

Jubileum Lopend Vuurtje

Twee drukbezochte publieksactiviteiten vonden plaats op 25 mei en 21 september. Op 25 mei vierde het Eindhovens actiekoor Lopend Vuurtje zijn 25 jarig bestaan in de Omslag-tuin. We stelden de tuin graag beschikbaar, omdat het koor al 25 jaar zingt over onderwerpen waarmee Omslag ook bezig is. En: Lopend Vuurtje hield in 1973 zijn eerste repetities in het klooster aan de Hoogstraat! Ze horen er dus helemaal bij. De dag trok zo'n 200 enthousiaste bezoekers, waaronder ook veel oud-koorleden - die lustig meezongen. Na afloop van de optredens was er een Wereldmaaltijd in de vorm van een lopend buffet.  Bekijk meer foto's van deze dag.

img092.jpeg
Open Huis in het Kloosterhof van Gestel

Ook een heel drukke dag was zondag 21 september. Op deze Internationale Dag van de Vrede - tevens Autovrije Zondag - hielden de zeven organisaties die tezamen Het Kloosterhof van Gestel vormen, een open dag voor belangstellenden. En die kwamen in grote getalen.

Niet alleen bij Omslag was het de hele dag in- en uitlopen - ook bij de zes andere organisaties onder hetzelfde dak: de Hoogstraatgemeenschap, Emmaus, Vluchtelingen in de Knel, De Combinatie Jeugdzorg, de Grieks-Orthodoxe kerk en het kantoor van GroenLinks-Eindhoven. Bekijk de fotoserie van de Open Dag - die bevat een uitgebreide rondgang met toelichting langs alle organisaties, met unieke kijkjes in keukens, werkruimten en tuinen.

img247.jpeg img245.jpeg img243.jpeg img260.jpeg

img250.jpeg img252.jpeg img242.jpeg img251.jpeg

img262.jpeg img266.jpeg img259.jpeg img255.jpeg
Tijdens de Open Dag werd ook de nieuwe naam van het voormalige klooster onthuld: Het Kloosterhof van Gestel. Ook van dit moment, muzikaal omlijst door Lopend Vuurtje, is een fotoserie beschikbaar (met muziek).De Open Dag werd afgesloten met een maaltijd, waarbij veel Kloosterhof-bewoners en -werkers aanschoven. Als symbolisch cadeautje voor de vier zusters, die in 1983 de aanzet gaven tot het huidige veelkleurige gebruik van het klooster, was er een treintje - dat voortaan door een locomotief van zeven organisaties zal worden 'getrokken'.

 ^  

Theetuin op vrijdag

Omdat de Omslag-tuin steeds mooier wordt, besloten we de tuin op de vijf vrijdagmiddagen in de maand mei open te stellen als theetuin. Vanaf 14:00 stond er thee van kruiden uit eigen tuin klaar voor bezoekers, onder de zonne-pergola.
Om 15:00 uur gaf een van de Omslag-medewerkers een korte rondleiding en vertelde over de activiteiten van Omslag. 

Het was de eerste keer dat we tuin op deze manier open stelden voor bezoekers.


img044.jpeg img068.jpeg img137.jpeg

De eerste vrijdag werd het drukst bezocht, door mensen vanuit verschillende plaatsen in het land en er kwam een levendig gesprek op gang. De andere dagen werden maar matig bezocht, waarschijnlijk mede doordat het veel regende. Wat zeker ook meespeelde is, dat we de Theetuin bewust niet openbaar hadden aangekondigd. We hoopten dat bezoekers van het Servicepunt juist op die vrijdagmiddagen op bezoek zouden komen. Dat gebeurde nog niet.

In 2009 gaan we zeker weer theetuinen organiseren, dan in een iets andere opzet.

 ^  

Het Kloosterhof van Gestel

In september 2008 werd de overdracht van het voormalige klooster van de Zusters van Liefde aan de nieuwe stichting De Hoogstrater een feit. Tijdens een receptie voor genodigden, in september, vond de overdracht symbolisch plaats.

Foto's onder: ingang aan de Hoogstraat 301a - het bestuur van Stichting De Hoogstrater - het bestuur van de congregatie van de Zusters van Liefde (5 x rechts), met middenvoor (v.l.n.r.) de zusters Bets, Albertha, Theofrieda en Veronique met daarachter het nieuwe bestuur - en: een toast op een mooie, gezamenlijke toekomst!
Een uitgebreid artikel over de overdracht van het pand - 'Van klooster tot solidaire broedplaats' - stond in ZOZ 83.   Meer over de overdracht

Om iedereen te laten kennismaken met het huidige gebruik van het grote pand, hielden alle bewoners en organisaties op 21 september een Open Dag. De zeven organisaties tezamen vormen de vereniging Het Kloosterhof van Gestel.
De vereniging heeft een gezamenlijke website met informatie en achtergronden. 

Iedere woensdagochtend drinken alle bewoners en medewerkers die dan aanwezig zijn samen koffie en thee. Meestal in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap, maar bij zonnig weer in de Omslag-tuin. Het zijn fijne gelegenheden om elkaar in een informele sfeer even te zien en te spreken.

 ^  

img364.jpegFilms op vrijdag

Een mooie nieuwe, kleinschalige activiteit in 2008 was het initiatief om eens per maand, op vrijdag, een filmavond te houden in de werkruimte van Omslag. We draaien telkens een film uit de collectie die bij Omslag aanwezig is. Na afloop is er gelegenheid om informeel na te praten over de film, bij mooi weer in de tuin. Vanaf 19:30 uur staat en koffie en thee klaar.

In 2008 waren er zeven filmavonden. Het aantal bezoekers per avond varieerde tussen acht en 25. Belangstellenden kunnen desgewenst zelf een keuze maken uit de database van de Omslag-bibliotheek.

Aangenaam gevolg van de filmavonden is, dat we nu vaker films uitlenen aan mensen die niet in de gelegenheid zijn een vertoning bij te wonen, of die een film die ze hebben gezien in eigen kring opnieuw willen bekijken. Halverwege het jaar verplaatsten we de filmavond van de tweede naar de laatste vrijdag van de maand. Bekijk de uitgebreide beschrijvingen van de films die we in 2008 draaiden.


 
Dit film-initiatief krijgt in 2009 zeker een vervolg. Aankondigingen van nieuwe filmavonden komen op de website.

 ^  

Het Omslag-winkeltje

In 2008 werden via Omslag's webwinkeltje weer ralloze artikelen besteld die elders moeilijk of niet verkrijgbaar zijn. Er kwamen enkele nieuwe producten bij, die meteen erg goed liepen, zoals de brochure Regionalisering, de Nederlandse vertaling van het boek over de geschiedenis van Longo Maï, de films Mother Earth en Voices of Cohousing (Reis door Centraal Wonen), het Transition Handbook en de Basishandleiding Transitie-initiatieven.

 

Naast deze nieuwe producten, blijft er ook nog steeds veel vraag naar de zevenkleurige vredesvlag, de cursus Permacultuur, tasjes en kaarten met de tekst  'All the arms we need', het boek Eurotopia en de Startgids voor Samenhuizers. Ook de film Ecovillage Pioneers blijft in trek.

Overige producten die bij Omslag te bestellen zijn, zijn: de fietsstickers 'Een auto minder' en 'Ons less car', hergebruiketiketten, het Wereldmaaltijd- en het Wereldburger informatiepakket en de overbekende stickers 'Kernenergie, Nee bedankt'. En we hebben nog een paar exemplaren van het boek Slag om Schinveld.

 ^  

Symposia, uitstapjes, kraampjes en andere ontmoetingen

Op 10 januari namen Dick en Marta deel aan de Nederlands-Vlaamse conferentie 'Een comfortabele waarheid', in Tilburg. Hier werd ook de 'Verklaring van Tilburg' gelanceerd, die Omslag mede ondertekende. Marta verzorgde op deze dag een inleiding tijdens de workshop 'Duurzaam consumeren'.

Op 12 april organiseerde de Projectgroep Voor de Verandering - alternatieven voor het neo-liberalisme, in Utrecht de 4e Dag van Alternatieven, met als thema 'Regionalisering'. Marta gaf hier een workshop over zelfvoorzienende woon- en werkgemeenschappen. Naar aanleiding van deze dag besloot Omslag de daar gepresenteerde brochure 'Regionalisering' in de verkoop te nemen. Op deze dag hoorden we ook voor de eerste keer over Transition Towns...

In maart waren Dick en Marta een dagje op bezoek bij Emmaus Parkwijk, onderdeel van het groene en sociale wijkje 't Groene Sticht in de Utrechtse nieuwbouw-wijk Leidsche Rijn. Ze werden er uitgebreid rondgeleid en bezochten verschillende projecten. In ZOZ 85 staat daarvan een verslag.


Begin juli nam Marta deel aan het Roots of Rhythm-festival op Centre Ecolonie in de Vogezen. Natuurlijk keek ze er ook uitgebreid rond en sprak ze met veel mensen. Een verslag staat in ZOZ 87.

img149.jpeg

Dick deed mee aan een zomerkamp 'Geweldloze Communicatie' in Emst. Zijn verslag van die week verscheen ook in ZOZ 87.


In het najaar nam Marta deel aan een Wolvierdaagse op zelfvoorzienersproject De Godin in Duitsland. Van deze actieve week, met kaarden, spinnen, vilten, weven en wol verven met planten, is een uitgebreide fotoserie beschikbaar. Een verslag van deze week, met een recept voor wol verven met uienschillen, kwam in ZOZ 88.

Begin september ging Marta op excursie naar verschillende biologische tuinen in Wageningen, een initiatief van VELT-Nederland. Haar verslag van die dag staat in ZOZ 88. 
Ze maakte ook hiervan een fotoserie.

img217.jpeg

De Omslag-kraam stond in 2008 op de feestmarkt van Emmaus-Eindhoven, aan de rand van het Jubileum van Lopend Vuurtje,
en op een open dag in de Walburg tuinen in Nuenen.

img107.jpeg img095.jpeg

 ^  

Aanloopdagen

Heel veel drukte was er dit jaar tijdens de Aanloopdagen. We organiseerden er zes en bijna allemaal waren ze over-ingetekend. Op de speciale webpagina leest u meer over de inhoud van deze bijzondere dagen, bedoeld om zoekers, denkers en doeners met elkaar in contact te brengen rond een specifiek thema. Op de website staan ook relevante links.

Op 29 maart was het thema Gewoon duurzaam leven. De dag werd ingeleid door Marta Resink, die haar visie over dit onderwerp beschreef in ZOZ 84. Daarin introduceerde ze ook het Human Scale Development-model van de Chileense econoom Manfred Max Neef.Lees het artikel 'Een visie op duurzaam consumeren'.

img110.jpeg img308.jpeg img179.jpeg

Op 26 mei waren André Jonkers (Vereniging Solidair) en Kees Brinkman (Bureau Raamwerk) de inleiders tijdens een Aanloopdag over Woon-werkpanden in zelfbeheer. De dag zat overvol.

img032.jpeg img035.jpeg img037.jpeg img038.jpeg

Ook voor de Aanloopdag over Centraal Wonen in Nederland, op 7 juni, moesten we een inschrijfstop instellen. Op deze dag beleefde de nieuwe film 'Voices of Cohousing' zijn Nederlandse première. Aansluitend gaf Flip Krabbendam van de Landelijke Verenging Centraal Wonen (LVCW) een toelichting op Centraal Wonen in Nederland. Over deze dag verscheen een leuk artikel in het blad GeWoon Anders van de LVCW.

img111.jpeg img112.jpeg img113.jpeg

De Aanloopdag over de Europese coöperaties van Longo Maï, op 23 augustus, werd inhoudelijk verzorgd door Caroline Meijers en René Lehnherr van Longo Maï.
De dag kreeg een muzikaal staartje...

img181.jpeg img185.jpeg img189.jpeg

Op 15 november organiseerden we de eerste landelijke informatiedag over Transition Towns in Nederland, in de vorm van een Aanloopdag. De dag was in no-time volgeboekt - het bleek de eerste dag in een hele reeks te worden! De dag werd inhoudelijk verzorgd door Paul Hendriksen van Transition Town Deventer. Na afloop van deze dag meldden zich lokale contactpersonen in negen verschillende plaatsen. Vanwege de enorme belangstelling komen er in 2009 extra informatiedagen over Transition Towns. Ook weer bij Omslag in Eindhoven.
Sinds september 2008 is Omslag betrokken bij de introductie van Transition Towns in Nederland.

img303.jpeg img309.jpeg

Op 13 december was er bij Omslag opnieuw een première, deze keer van het Groene Voeten Spel van uitgeverij Atalanta. Na een inleiding over de Mondiale Voetafdruk door Jan Juffermans, speelden we het nieuwe spel voor het eerst met een grote groep, begeleid door de maakster van het spel Rymke Wiersma. Het werd een speels-informatieve dag. Het Eindhovens Dagblad plaatste een leuk interview over dit spel.

img324.jpeg img325.jpeg img326.jpeg img323.jpeg

Blijf je een hapje mee-eten?

Het is inmiddels een goede gewoonte, dat bezoekers van een Aanloopdag vooraf kunnen aanschuiven aan de lunch. Ook achteraf kan worden meegegeten; de deelnemers bereiden dan zelf een biologisch-vegetarische maaltijd, die steevast meer dan voortreffelijk smaakt. Samen eten is een gezellige manier om nader kennis te maken, en na afloop wordt er meestal nog druk nagepraat over de inhoud van de dag. Zomers eten we aan lange tafels in de tuin; in het najaar wordt de werkruimte van Omslag omgebouwd tot een sfeervol restaurantje.img188.jpeg img314.jpeg img305.jpeg img328.jpeg


Extra aanloop

Het hele jaar door komen er allerlei mensen langs - bij voorkeur tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Maar soms maken we een speciale afspraak om wat langer tijd te hebben voor een uitgebreid gesprek, zoals met de bewoners van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg, of een initiatiefgroep die op zoek is naar een leegstaande klooster om een leefgemeenschap te starten.
Begin november waren er negentig mensen uit de Eindhovense wijk Gestel op bezoek om nader kennis te maken met de organisaties in het Kloosterhof van Gestel. Voor de meesten was dit een eerste bezoek aan het grote pand dat vrijwel iedereen wel kent.

img205.jpeg img321.jpeg

 ^  

Longo MaÏ en Comedia Mundi

De Aanloopdag over de Europese coöperaties van Longo Maï, op 23 augustus, was een heel bijzondere dag, met een feestelijk staartje. In de tuin was de hele dag een uitstalling van producten uit de verschillende coöperaties en binnen in de gang stond een foto-expositie over het wonen, werken, leven en actievoeren in de coöperaties. Overdag waren er zo'n zeventig mensen - vrijwel iedereen bleef mee-eten. 's Avonds werd het nog drukker ...


Om acht uur begon een uniek optreden van Longo Mai's muziekgezelschap Comedia Mundi, in de met fakkels en kaarsen verlichte Omslag-tuin. Daar werd ook de Nederlandse vertaling van het boek over Longo Maï gepresenteerd door de schrijfster, Beatriz Graf. Voor de liefhebbers was er echte biologische Longo Maï-wijn.

img191.jpeg

Het was een indrukwekkend en aanstekelijk optreden, waarbij het grasveld flink werd stuk gedanst. Het werd laat die avond... Zo'n 25 mensen bleven overnachten, waaronder alle mensen van Longo Maï.
 Bekijk de foto's van dit optreden voorzien van muziek van Comedia Mundi.

img192.jpeg

Er bestaat al vele jaren een persoonlijke band tussen medewerkers van Omslag en mensen van Longo Maï. Die band werd nog versterkt nadat we in 2006 met een gezelschap van dertig mensen een tiendaagse busreis maakten naar verschillende Longo Maï-coöperaties in Frankrijk. Meer over Longo Mai >>>

 ^  

Internationale Niet-Winkeldag 2008

Voor de zeventiende keer was het in 2009 Internationale Niet-Winkeldag / Buy Nothing Day, de jaarlijkse protestdag tegen de Westerse consumptiecultuur en de feestdag van bevrijde consumenten die niet allemaal spullen nodig hebben om zich goed te voelen. Elk jaar zijn er op de laatste zaterdag van november activiteiten in tientallen landen. Omslag introduceerde de Niet-Winkeldag in 1995 in Nederland.


 
Een overzicht van de acties is te vinden op de speciale Niet-Winkeldag website: KoopNiets.
Hieronder wat impressies van acties in Nederland.Omslag maakte landelijk publiciteit, wat onder andere resulteerde in een leuk item in het Jeugdjournaal. Dick Verheul gaf o.a. een interview aan het veelbeluisterde radiostation van Omroep Vlaardingen.
Over de internationale campagne zijn inmiddels erg veel filmpjes, uit allerlei landen, op internet te vinden. Een favoriet van het Omslag-team is nog altijd de al wat oudere promotiespot met het varkentje, gemaakt door Adbusters in Canada.

 ^  

Transition Towns

In september raakten we betrokken bij de introductie van een nieuw fenomeen in Nederland: Transition Towns. Een uitnodiging om deel te nemen aan een eerste verkennend overleg, leidde al direct tot het opzetten van een landelijke initiatiefgroep. Deze groep ging met een enorm enthousiasme en daadkracht aan de slag. En natuurlijk doet Omslag ook volop mee!


Binnen de initiatiefgroep nam Omslag verschillende taken op zich: het organiseren van landelijke bijeenkomsten, content leveren voor een landelijke website, publiciteit zoeken, netwerken en het mee-organiseren van de eerste Transition Trainingen. Voor de website schreven we in de opstartfase veel basisteksten en we 'adopteerden' de pagina's inspiratie, lokale contactpersonen en 'films'. Daarnaast geven we af en toe een interview en posten we regelmatig actueel nieuws om de site actueel te houden. Het belangrijkste nieuws komt natuurlijk ook in ZOZ.

Omdat het Transition Handbook van Rob Hopkins voor mensen zonder internet en creditcard lastig te bestellen bleek, besloten we dit boek in de verkoop te nemen. Het wordt heel erg veel besteld.

Zodra de Nederlandse vertaling van de 'Transition primer' beschikbaar was - te downloaden vanaf de website - besloten we ook deze Basishandleiding Transitie-initiatieven in geprinte vorm aan te bieden. Begin 2009 verschijnt deze vertaling als boekje van uitgeverij Jan van Arkel, in de serie Hitte.

Op 15 november 2008 organiseerde Omslag de eerste landelijke informatiedag over Transition Towns, in de vorm van een Aanloopdag. De dag was binnen anderhalve week helemaal volgeboekt. Begin 2009 komen er minstens drie extra Aanloopdagen over Transition Towns, ook weer bij Omslag.
Daarnaast is Omslag betrokken bij het organiseren van de eerste Transition Trainingen, in het voorjaar van 2009 bij De Elegast in Beek-Ubbergen.

Tijdens de maandelijkse filmavond op 30 november draaiden we de film The Power of Community - How Cuba Survived Peak Oil. Het is leuk om te merken dat deze film, die in december 2006 bij Omslag zijn Nederlandse première beleefde, inmiddels wereldwijd zijn weg vindt - steeds vaker ook in Nederland. Deze film wordt veel gebruikt als inspiratiebron voor Transition-initiatieven. De film is ook bij Omslag te leen.

Gezien het grote enthousiasme dat het Transition Towns-model overal ontmoet, verwachten we dat Omslag hier in 2009 ook flink bij betrokken zal blijven.

 

Tot ziens bij Omslag!

Omslag organiseert regelmatig activiteiten op de eigen locatie, soms elders. Voor actueel nieuws en aankondigingen van Omslag-activiteiten kunt u de website raadplegen. Ook in 2009 kunt u tijdens een nieuwe serie interessante Aanloopdagen nader kennismaken met Omslag, en met andere inspirerende doen-denkers! En natuurlijk is ZOZ een onmisbare informatiebron. Kent u ZOZ nog niet? Vraag dan gratis een kennismakingsnummer aan!

Tijdens de openingsuren van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven kunt u altijd eens langskomen:. Welkom!

 Werk ook mee aan een duurzame en solidaire wereld!

Het werk van Omslag wordt financieel mogelijk gemaakt door honderden donateurs. Wie Omslag financieel wil steunen, kan een donatie overmaken.
Alle donateurs ontvangen een inhoudelijk jaarverslag met financiële verantwoording.
Omslag is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling.

Omslag viert in 2009 zijn vijftienjarig bestaan.
We hopen dat u blijft meedoen: tot ziens!1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


 © 2008 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - Contact