OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Omslag in tekst en beeld 2001


'Idealen in Uitvoering' was het motto van het achtste Omslag-jaar. Met het inmiddels flink uitgebreide team organiseerden we voor de tweede keer het landelijke festijn Utopia. Omslag lanceerde een eigen website, we produceerden de krant Wereldnieuws en gingen met een bus vol mensen op EKO-tour door Nederland. We organiseerden de eerste Wereldmaaltijd... maar werden ook gedwongen in verzet te komen tegen de door de VS uitgeroepen 'nieuwe oorlog'.


1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2 0 0 1

Het jaar 2001 gaven we een speciaal motto mee: Idealen in Uitvoering! Omslag trok twee nieuwe medewerkers aan: Peter van Overbeeke en Jan Vugts. Intussen was ook Joop Ligthart het Omslag-team komen versterken. We werkten inmiddels met zes mensen! 2001 was een ontzettend actief en energiek jaar. Pas achteraf realiseerden we ons dat we wel heel erg veel hooi op onze vork hadden genomen.


Jan Vugts

Joop Ligthart

Peter van Overbeeke


www.omslag.nl
Na jarenlang te hebben meegelift op de website van Digitaal Den Haag (DdH), lanceerde Omslag in 2001 zijn eigen website: www.omslag.nl. De website werd ontwikkeld en gebouwd door Dick Verheul, die daarmee bij zichzelf een nieuwe passie aanboorde.


Krant Wereldnieuws
Het jaarmotto 'Idealen in uitvoering' werd geïntroduceerd met de krant 'Wereldnieuws': een gratis landelijk verspreide krant boordevol inspirerend nieuws van en over mensen die werken aan de uitvoering van hun idealen. Wereldnieuws werd via de openbare bibliotheken verspreid en werd gepresenteerd in de aanloop naar Utopia. Via een antwoordcoupon kon informatie over de vermelde initiatieven worden aangevraagd. Dit leidde tot een stroom van reacties.


Utopia
Op zondag 18 mei organiseerde Omslag voor de tweede maal Utopia, deze keer op onze eigen locatie. Ook onze buren, Emmaus en de zusters - stelden een deel van hun tuin en woon-werkruimten beschikbaar om ruimte te bieden aan de tientallen presentaties, workshops, lezingen en doe-activiteiten. In de tuinen stonden extra tenten en verpreid over het terrein stonden kraampjes, er was levende muziek, en in de tuinen van Omslag en Emmaus waren terrassen ingericht.


Heerlijk toeven in de tuin

Kramen en woonwagens rond de moestuin van Emmaus

Zelfvoorziening en mobiel wonen

Wereldmuziek van 'De Volle Maan'

Er was volop informatie te halen over de vele 'idealen in uitvoering', en de gezellige, informele sfeer leende zich uitstekend voor het leggen van allerlei nieuwe contacten. De catering werd verzocht door Kollektief Rampenplan en veganistisch collectief De Breedbekkikker verzorgde een kook-workshop in de kloosterkeuken.


Rampenplan zet de spullen klaar

Bezoekers maken een keuze uit het programma

Vertellen over tuinbouwprojecten in Congo

Praten, denken en doen gaan goed samen

Het was stralend mooi weer. Utopia trok ruim vijfhonderd enthousiaste bezoekers. De Eindhovense video-club maakte een impressie van Utopia, en Omslag-sympathisant Martin Kaarsgaren maakte een fantastische fotoserie.


EKO-tour door Nederland
Van 14-28 juli organiseerde Omslag de EKO-tour: een veertiendaagse busreis door Nederland langs zo'n dertig ekologische woon-werkprojecten, leefgemeenschappen en andere eko-pioniers. Er konden dertig mensen mee, en de rode autobus van Artimobiel zat propvol.


De EKO-tour staat op punt van vertrek.

Een boeiende uitwisseling op het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg


Onderweg werd gekampeerd of binnenshuis overnacht op de projecten waar we te gast waren. Op alle projecten kregen we uitgebreide informatie door de mensen die er wonen, werken en leven. De deelnemers aan de EkoTour maakten zelf een video-registratie en deelneemster Ellen Wokke produceerde een schitterende foto-reportage. 


Tussenstop bij natuurkunstproject Het Paradijs in Enschede

Moe en voldaan 's avonds bij het vuur.

De vraag naar herhaling van de EKO-tour was groot. Toch besloten we het (vooralsnog) bij deze ene tour te houden. Wel besloten we een boekje te maken met beschrijvingen van projecten, zodat iedereen een eigen EkoTour zou kunnen samenstellen. Dit boekje, met de titel Anders Wonen-Anders Leven, kwam in 2003 uit.

Aanloopdagen
We organiseerden zes goedbezochte Aanloopdagen. De thema's: een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid; De Alliantie Voor Inspiratie en Duurzaamheid (de 'DAVID-Alliantie'); Internet Anders; voettocht naar Santiago de Compostela; Zelfvoorzienend leven en Anders Wonen.

Wereldmaaltijd
In maart 2001 organiseerden we samen met onze directe buren, de Zusters van Liefde, voor de eerste keer een Wereldmaaltijd. Dit idee ontstond spontaan op een vraag van de zusters naar een 'andere vorm van vasten'. Omslag ging op zoek naar informatie over de wereldwijde voedselproductie en de verdeling daarvan en stelde op basis van de cijfers een menu samen. De smakelijke driegangen-maaltijd, bereid in eigen keuken, werd onderbroken met enkele inhoudelijke intermezzo's. De eerste maaltijd trok veertig gasten, en volop belangstelling van de media. Twee weken later werd de maaltijd herhaald voor mensen van de wachtlijst.


De woonkamer van de Zusters werd eventjes een restaurant


Vanwege het grote succes en omdat het concept redelijk eenvoudig is, besloten we onze eigen aanpak en ervaringen vast te leggen in een informatiepakket, aangevuld met recepten, boekentips en een voorbeeld-persbericht. We boden het pakket tegen kostprijs aan voor belangstellenden.


Lezingencyclus over globalisering
In 2001 startten we nog een nieuwe activiteit: een lezingencyclus rond het thema Globalisering. Deze avondbijeenkomsten vonden eens per veertien dagen in de grote werkruimte van Omslag. Deze activiteit trok vooral belangstellenden uit de regio Eindhoven. Bij de lezingen maakten we een uitgebreide reader. Begin 2002 kreeg deze cyclus een vervolg met een serie van vijf lezingen over Arm en rijk wereldwijd. Ook bij deze cyclus maakten we een reader.

De 'nieuwe oorlog'
De dramatische aanslagen op de Twin Towers in New York, gevolgd door George Bush's oproep tot een 'nieuwe oorlog' tegen het terrorisme, leidden tot de oprichting van het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'. Omslag was mede-oprichter en zag voor zichzelf een taak weggelegd in de landelijke publiciteit een de maatschappelijke verbreding. In nauw overleg met het Platform-secretariaat in Utrecht waren we wekenlang bijna dag en nacht in touw met de voorbereidingen van een grote landelijke vredesmanifestatie, op de Dam in Amsterdam. Op 30 september werd de grootste vredesdemonstratie sinds de jaren tachtig gehouden, onder het motto 'Stop de oorlog, Stop de geweldsspiraal!' Het landelijk Platform werd toen al gedragen door ruim tweehonderd organisaties.


Bij gebrek aan een landelijke website van het nieuw vredesplatform fungeerde de Omslag-website als landelijke informatieplek. Dit legde een grote extra druk op de medewerkers van Omslag, maar het was bijzonder nuttig en dankbaar werk: de website trok vele duizenden bezoekers. We hielden ondermeer overzichten bij van de tientallen lokale vredesgroepen en hun activiteiten, en we meldden het belangrijkste (internationale) vredesnieuws. Na enige tijd kreeg het Platform de eigen website Wereldcrisis.nl Vanaf dat moment ontstond een intensieve samenwerking tussen Omslag, de Vredessite en Wereldcrisis.Daarnaast zitten medewerkers van Omslag al vanaf de start van het Platform in het mediateam, en Omslag fungeert als persbureau voor het landelijk Platform.

Nog geen maand na de eerste grote vredesdemonstratie, kwam er een tweede: op 20 oktober. Het waren ook voor Omslag hectische tijden, waarin ook de reguliere activiteiten 'gewoon' doorgang moesten vinden.
Samen met het Vredesburo Eindhoven richtten we een Eindhovens vredesplatform op, we namen het initiatief voor een stille wake, en we regelden busvervoer naar beide landelijke vredesdemonstraties. In de Omslag-tuin wapperde maandenlang een witte vlag...

Niet-Winkeldag
Omdat we zoveel tijd en energie staken in (ondersteuning van) anti-oorlogsprotesten, bleef er weinig energie over voor een spetterende Niet-Winkeldag. Toch werd de jaarlijkse consuminderdag uitbundig gevierd met acties in acht steden in Nederland. Voor de Nederlandse Niet-Winkeldagcampagne had Omslag intussen een nieuwe, zelfstandige website gebouwd: www.koopniets.nl.
ZOZ-illustrator Olivier Rijcken ('Oli4') ontwiep een nieuw logo. We lieten posters en ballonnen drukken, en we actualiseerden de Actiehandleiding. Omslag-medewerkers verzorgden de landelijke mediawoordvoering.


De tuin
De Omslag-tuin blijkt een heerljke plek om te vertoeven. Als het even kan brengen we de koffie- en lunchpauzes in de tuin door. In het voorjaar zaaiden we een akkeronkruidenmengsel, het rhodondendron-perk verhuisde naar de Emmaus-tuin, we vergrootten de kruidentuin, legden een mini-vijvertje aan, en we zaaiden - en oogstten - radijsjes, worteltjes, sla, tomaten en capucijners, maar vooral veel courgettes en pompoenen. Omdat de tuin pal op het zuiden ligt, creëerden we schaduwplekken. Ook plantten we druiven, frambozen- en bessenstruiken en her en der clematissen. De blauwe winde bloeide uitbundig!

Eind 2001 had Omslag een achterban van 2206 personen verworven. Het tijdschrift ZOZ telde 1276 abonnees.

 

Vervolg >>

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


  © 2004 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295