OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
Contact

Omslag in tekst en beeld 2015


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2015 was het tweeëntwintigste levensjaar van Omslag: bruisend en actief als altijd. We organiseerden twee drukbezochte Aanloopdagen, een reeks filmavonden en Theetuinen en startten een nieuwe maandelijkse activiteit: Vuur & Soep.  Natuurlijk verschenen er weer zes inspirerende nummers van ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers, en waren er tal van andere grote en kleine bijeenkomsten: de Dag van de Aarde en de Internationale Dag van de Vrede,  interessante excursies en natuurlijk tal van ontmoetingen met oude en nieuwe bekenden.  Daar tussendoor deden we het reguliere Omslag-werk, waarbij we versterking kregen van een nieuwe medewerkster. Beleef het Omslag-jaar 2015 mee  in foto-vlucht.

DSC01709.JPGdsc00140.jpg
DSC01829.JPG DSC01431.JPG
 


 ^  

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


Welkom bij Omslag!

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling werd opgericht in januari 1994 en is sinds 2000 gehuisvest in Eindhoven. De doelstelling van Omslag is: 'mensen bijeen brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit'. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving.  Meer over Omslag >>>.

Aan de Hoogstraat 301a zijn we een van de zeven maatschappelijke organisaties, die tezamen Vereniging Het Kloosterhof van Gestel vormen. In het grote (voormalige Klooster-) pand heeft Omslag de beschikking over twee werkruimten, een eigen keuken en een grote tuin die ecologisch wordt beheerd. Twee Omslag-medewerkers wonen ook ter plekke.
Meer foto's van deze multifunctionele locatie >>>.

De grote werkruimte van Omslag is multifunctioneel te gebruiken. Meestal ingericht als dagelijkse werkplek voor de medewerkers, kan de ruimte eenvoudig worden veranderd in een vergader- of workshopruimte, filmzaal of restaurantje.

DSC00393.JPG DSC04420.JPG  dsc00140.jpg
DSC03958.JPG DSC03956.JPG DSC03954.JPG DSC03992.JPG

In een aparte ruimte is de bibliotheek van Omslag ondergebracht; onderdeel daarvan is het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Deze ruimte wordt ook gebruikt als rustige werkplek en voor kleine vergaderingen.
Daarnaast hebben we de beschikking over een grote tuin, die ecologisch wordt beheerd, en waar we ook allerlei activiteiten organiseren.

DSC00882.JPG DSC00385.JPG DSC00379.JPG DSC04073.JPG DSC00469.JPG
DSC00383.JPG DSC03259.JPG DSC01709.JPG

In 2015 werd achterin de tuin een overkapping gebouwd om allerlei grote en kleine muziekinstrumenten droog te kunnen wegzetten. Er wordt steeds vaker muziek gemaakt tijdens activiteiten.
Ook de Weggeefkast, die  we in 2014 plaatsten tegen een buitengevel van ons deel van het pand, wordt het hele jaar door goed gebruikt,. Vrijwel wekelijks verandert de inhoud.

DSC01142.JPG DSC00887.JPG DSC01780.JPG DSC01782.JPG

Vele jaren sierde een prachtig schilderij van Jopke van Mersbergen de muur in de werkruimte van Omslag. Medio 2015 verruilde Jopke dat schilderij voor een nieuw (rechts).  Ook van dit nieuwe werk genieten we dagelijks.

DSC01753.JPG  DSC01755.JPG

 ^  


De mensen van Omslag

In 2015 kwam Marion van der Heijden het Omslag-team structureel versterken, zodat we nu een kernteam hebben van vier personen: Dick Verheul, Marta Resink, Anita Hermens en Marion van der Heijden. Nog steeds blijven we zoeken naar één of twee sterk gemotiveerde mensen die op structurele basis het Omslag-team willen komen versterken. Zie oproep >>> 

Het vaste Omslag-team in 2015: onze werkgever: de Aarde, Anita Hermens, Dick Verheul, Marta Resink en Marion van der Heijden

Verspreid over het jaar werken er gelukkig veel mensen mee op meer dan incidentele basis: tijdens Aanloop- en andere drukke dagen, bij het verwerken en verzenden van de vele bestellingen, in de tuin, bij drukkerij Pasklaar in Sittard, als mede-auteur of illustrator, met het verzendklaar maken van ZOZ en bij allerlei andere klussen en werkzaamheden. Zonder deze extra mensen zou Omslag niet kunnen functioneren zoals we nu doen:  Annelies, Annemiek, Annemieke,  Bart, Chris, Christine, Eerin, Eline, Frank, Hanneke, Jean-Paul, Jennifer, Joop, Joop, Laila, Liduine, Marjon, Patricia, Penny, Regina, Renske, Simon, Sjef, Sylvia, Toon, Truus en Willie. 

DSC00719.JPG DSC00963.JPG DSC00987.JPG DSC01469.JPG

 ^  


ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers

We produceerden zes nummer van ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers.
Al vanaf de start van Omslag in 1994 verschijnt elke twee maanden een vers nummer van het onafhankelijke en eigenwijze tijdschrift ZOZ: telkens 48 pagina's boordevol kort nieuws en artikelen over een veelheid van maatschappelijke thema's,  oproepen, boek- en filmrecensies, vegetarische recepten en nog veel meer informatie en inspiratie die je vrijwel nergens anders leest.

De uitgebreide inhoudsopgave van elk nummer van ZOZ verschijnt op de Omslag-website, voorzien van relevante links bij de artikelen, en soms een filmpje. Kijk hier >>>

Wie nader wil kennismaken met het tijdschrift ZOZ  kan een proefnummer aanvragen of abonnee worden. Klik hier >>>


DSC03243.JPG DSC03244.JPG DSC03245.JPG DSC03246.JPG DSC03247.JPG DSC03248.JPG

De daling van het aantal abonnees zette in 2015 helaas door. Voor het vijfde jaar op rij heeft Omslag - zoals vrijwel alle ideële organisaties - te maken met een terugloop van het aantal abonnees. De oplage van ZOZ bedroeg eind 2015: 1650 exemplaren per nummer. Het aantal abonnees op de maandelijkse elektroniche nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven steeg daarentegen fors.

  DSC01810.JPGDSC01811.JPGDSC01812.JPGDSC01467.JPG

  
ZOZ wordt al 22 jaar gedrukt bij drukkerij Pasklaar in Sittard.  Al ons stencilwerk wordt al even lang verzorgd door STIP Stencilwerk in Leeuwarden. Beide bedrijven komen voort uit de MEMO-beweging (Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen).

Tijdens het verzendklaar maken van ZOZ 130 kwam een team van het VPRO-programma De Hokjesman uitgebreide filmopnamen maken.
De resultaten waren op 20 mei 2016 te zien tijdens een uitzending over 'De Duurzamen', wat een stroom van nieuwe belangstellenden voor Omslag en ZOZ opleverde.Elke editie van ZOZ bevat twee receptenpagina's, waar we lekkere en gezonde biologisch-vegetarische recepten beschrijven. Als het even kan, maken en proeven we die recepten eerst zelf, met een uitgebreid redactieteam.

 ^  


Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

De belangstelling voor het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven  groeit met het jaar.  De website wordt heel veel geraadpleegd en we ontvangen daar  veel reacties op - ook van de media. 
Het fysieke servicepunt,
ondergebracht in de Omslag- bibliotheek, trekt op vrijdagmiddag steeds meer bezoekers en dat leidt meestal tot boeiende gesprekken. We merken een toenemende belangstelling voor het zelf opzetten van een kleinschalig  woongroep, en voor wonen in een Tiny House. Aanloopdagen rond 'anders' wonen lopen steevast vol.

Gesprekken met bezoekers gaan over een veelheid van onderwerpen, maar meestal is de algemene lijn: een plek of medestanders zoeken om 'anders' te wonen, leven en werken, samen met anderen, in het groen nabij een grote stad, met eigen groenteteelt, energie-opwekking en andere vormen van zelfvoorziening, in eenvoudige en betaalbare zelfgebouwde ecologische huizen, veel gemeenschappelijkheid, een activiteitenprogramma en zelfbedruipende bedrijvigheid. De lichte hype rond wonen in een ger/yurt lijkt te worden verdrongen door weer iets nieuws: wonen in een zeer klein huis ('Tiny House'). De plekken waar dat op legale wijze kan, zijn echter schaars.

DSC00379.JPG DSC04073.JPG DSC00469.JPG

De ontwikkelingen rond sociale woningbouw door woningbouwverenigingen leidden tot enkele mooie ontmoetingen. Het is verheugend te merken dat woningcorporaties steeds vaker actief participeren in basisinitiatieven voor een sociaal-ecologisch woonproject in de sociale huursector. Rond deze ontwikkelingen plaatsen we regelmatig artikelen in ZOZ.

Regelmatig komen er mensen met een gericht plan die daar graag feedback op willen en kritische vragen; anderen komen boeken of films bekijken en/of lenen. Leuk zijn ook gesprekken met studenten, stagiaires en journalisten of filmmakers, die op zoek zijn naar inspirerende voorbeelden van 'anders' wonen.  In 2015 kwamen er vaker groepjes mensen langs (van alle leeftijden) die samen een kleinschalige vorm van gemeenschappelijk wonen willen opzetten. We hebben enkele mooie contacten tot stand kunnen brengen. Af en toe komt er een vraag of Omslag actief  wil participeren in een nieuw initiatief; dat doen we niet.

De collectie boeken, folders en films rond 'anders' wonen en duurzaam bouwen werd in 2015 weer flink uitgebreid.  Kijk eens rond in de database van het Servicepunt >>>

De vraag naar de brochure 'Senior Samenhuizen', samengesteld door enkele Belgische organisaties hield aan. In deze zeer informatieve brochure doen zij verslag van bezoeken aan allerlei Gemeenschappelijk Wonen-projecten van ouderen in Nederland. Een zeer waardevol verslag, dat ook voor Nederland zeer bruikbaar is. In 2015 verscheen de geheel herziene 'Samenhuizen Startgids' (uitgave van Samenhuizen vwz). Ook deze brochure namen we direct in de wederverkoop.

           

Andere publicaties en films rond 'anders bouwen, wonen en leven'  die bij Omslag verkrijgbaar zijn: de film Moderner Strohballenbau' over actuele ontwikkelingen in Duitsland rond bouwen met strobalen.. Veel vraag blijft er naar de In 2014 geheel herziene uitgave van de Engelstalige gids Eurotopia met beschrijvingen van ruim 400 woon-werkprojecten, leefgemeenschappen, ecodorpen en andere vormen van samen wonen en leven in Europa.

Elf edities verschenen er van de maandelijkse elektronische nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven.
Op deze gratis service ontvangen we erg veel positieve reacties. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief groeide tot ruim 4.000 exemplaren per nummer eind 2015. 

Aan de lezers van de nieuwsbrief wordt een vrijwillige donatie gevraagd, die donaties stellen Omslag in staat om de activiteiten van het Servicepunt te blijven ontwikkelen. Ook donateur worden? >>>

De website van het Servicepunt wordt vrijwel wekelijks bijgewerkt.

Favoriete pagina's waren in 2015  actueel nieuws, meewerk- en meeleefplekken, ecowijken en -dorpen, ecologisch bouwen en de rubrieken 'Huis zoekt mensen' en 'Nieuw woon-initiatief beginnen' op de Omslag-website.


Cohousingreis naar Duitsland en Denemarken

Van 29 mei t/m 2 juni nam Marta Resink deel aan een vijfdaagse studiereis langs Cohousing-projecten in Duitsland en Denemarken. Met de reis, georganiseerd door de Vlaamse organisatie Samenhuizen vwz, gingen zo'n veertig mensen mee.
Bezocht werden tien zeer verschillende projecten: kleine en grote ver- en nieuwbouwprojecten in steden en op het platteland en drie ecodorpen.

DSC01198.JPGDSC01204.JPGDSC01214.JPGDSC01207.JPG
DSC01262.JPGDSC01307.JPGDSC01231.JPGDSC01267.JPG

Van deze bijzonder inspirerende reis is een uitgebreid verslag beschikbaar.

In 2016 organiseert Samenhuizen opnieuw een soortgelijke reis; dan naar midden-Engeland. Naar verwachting zullen er dan wat meer mensen vanuit Nederland deelnemen.  Ook Marta zal dan weer meegaan.

Daarnaast bracht Marta oriëntatiebezoeken aan onder meer de Bouwbeurs in Utrecht, en was ze aanwezig bij het feest t.g.v. het 40-jarig bestaan van Centraal Wonen De Heemshof in Heemskerk. Daar ontving ze ook een gesigneerd exemplaar van het jubileumboek 'Van groepstal naar woongroep', dat in de collectie van de bibliotheek werd opgenomen. Op uitnodiging van Emmaus Nederland bezocht ze de informatiebijeenkomst rond de nieuwbouw van de Emmaus woon-werkgemeenschap Perspectief in Swalmen (bij Roermond).. Het was een dag vol ontmoetingen met oude en nieuwe bekenden binnen de Nederlandse Emmaus-beweging. (foto's)

 DSC00956.JPGDSC00962.JPGDSC00825.JPGDSC00855.JPG

Op 7 mei verzorgde Marta een presentatie over de diversiteit van  'Anders Wonen Anders Leven, ter opening van een nieuw seizoen van VIBA cafés in Den Bosch.  Haar powerpoint is beschikbaar als pfd-bestand. Klik hier >>>
En op 30 mei bezocht ze de feestelijke opening van Strowijk IEWAN in Lent (bij Nijmegen. (foto's hieronder)

  DSC01329.JPG DSC01344.JPG DSC01348.JPG

Op 20 juni volgde een uitgebreid bezoek aan Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken (WM2)-project ' Heem in Den Bosch dat zijn 25-jarige bestaan vierde, en in september nam Marta deel aan de tweede Landelijke Woongroependag, dit jaar bij De Groene Gemeenschap in Amsterdam. Het was een geweldig inspirerende dag om te netwerken, en  nieuwe contacten te leggen. Verslag van deze dag >>>. 
In september nam ze deel aan een reünieweekend bij de internationale leefgemeenschap Vlierhof in Duitsland. Sommige van deze contacten zullen in 2016 een vervolg krijgen bij Omslag.

Vrijwel altijd verschijnt er een uitgebreid verslag van dit soort bezoeken en bijeenkomsten in ZOZ

 ^  


Omslag-bibliotheek

De collectie in de algemene bibliotheek van Omslag werd flink aangevuld. In ieder geval worden alle boeken en films die we in ZOZ recenseren toegevoegd, en ook alle films en boeken rond 'anders wonen anders leven'. Deze en zo mogelijk ook andere titels worden naar vermogen (qua tijd) ook ingevoerd in de database, te raadplegen via de Omslag-website.

In de bibliotheek is ook een flink aanbod van tijdschriften en nieuwsbrieven die je op andere plekken waarschijnlijk niet zo snel bij elkaar aantreft. Van elk periodiek bewaren we enkele jaargangen. Uitleen van boeken en films is in beperkte mate mogelijk; dat doen we meestal alleen na een persoonlijk bezoek. Ook de collectie films groeit - daaruit kiezen we er elke maand één voor de filmavond.

De bibliotheek is elke vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur open voor bezoekers, om ter plekke boeken en bladen in te zien; soms lenen we boeken en films uit voor een beperkte periode.

012-dsc03044.jpg.small.jpeg 023-dsc03056.jpg.small.jpeg 019-dsc03051.jpg.small.jpeg  
  

 ^


Aanloopdagen

Aanloopdagen bij Omslag zijn inhoudelijke ontmoetingsdagen van doeners, denkers en zoekers, die actief willen werken aan de wereld en die van gedachten willen wisselen met medestanders.
Elke dag heeft een specifiek thema, dat wordt ingeleid door een of meer betrokkenen vanuit de praktijk. De deelnemers komen vanuit het hele land en er is plek voor maximaal 50 mensen.


DSC00710.JPG DSC00714.JPG DSC00711.JPG DSC00980.JPG


Vooraf is er voor wie dat wil een biologisch-vegetarische lunch, en na afloop wordt gezamenlijk een lekkere warme maaltijd gekookt en genuttigd in de tot restaurantje ingerichte werkruimte van Omslag.

Vaak lopen Aanloopdagen helemaal vol. Mede daarom is het nodig dat deelnemers zich vooraf aanmelden.  Lees hier meer over AanloopdagenAanloopdag zaterdag 17 januari: permacultuur in je moestuin

Permaculturisten Maranke Spoor en Lucas Brouns vertaalden het boek 'Vegetable Gardener's Guide' naar het Nederlands en bewerkten dit zeer praktische boek naar de Nederlandse situatie. Ze werkten vele maanden aan 'Permacultuur in je moestuin', Tijdens een overvolle Aanloopdag bij Omslag, op 17 januari 2015 presenteerden ze het boek en gingen ze in op de inhoud. De nadruk lag daarbij vooral op de ontwerp-principes van permacultuur. De ruim vijftig deelnemers beleefden een inspirerende dag, vooral ook omdat veel voorbeelden kwamen vanuit eigen praktijkervaringen van de sprekers.Gewoontegetrouw was zowel voor- als achteraf een gezamenlijke biologisch-vegetarische maaltijd.
 

Bekijk hier het uitgebreide inhoudelijke verslag van deze Aanloopdag >>>


Aanloopdag zaterdag 21 maart: de filosofie van de eenvoud met Marius de Geus

Zo'n 25 mensen waren op 21 maart naar Eindhoven afgereisd om deel te nemen aan de Aanloopdag 'Filosofie van de Eenvoud', ingeleid door politiek filosoof  Marius de Geus. Ze beleefden met elkaar een bijzonder inspirerende dag. Aanleiding voor deze dag was het boek 'Filosofie van de Eenvoud' door Marius de Geus, dat rond deze datum verscheen.

Marius de Geus is als docent verbonden aan de vakgroep politieke filosofie van de Universiteit van Leiden. Hij houdt zich bezig met vraagstukken over een duurzame economie, filosofie en de politieke en de maatschappelijke betekenis hiervan. Hij verzorgde al eerder goedbezochte en interessante lezingen en een Aanloopdag bij Omslag, onder meer over Ecologische Utopieën en Het einde van overconsumptie. Op 21 maart was hij opnieuw bij Omslag te gast om te vertellen over zijn splinternieuwe nieuwe boek 'Filosofie van de Eenvoud' (uitgave Jan van Arkel).

De deelnemers aan deze dag beleefden een inspirerende en interactieve dag, waar een milieubewuste leefstijl en vrijwillige versobering centraal stonden. Dat valt niet altijd mee binnen een cultuur van toenemend individualisme, overconsumptie en materiële statussymbolen. Verreweg de meeste mensen in Nederland leven op veel te grote (ecologische) voet. De politieke dwang tot economische groei draagt daar zeker ook aan bij. Het moet anders, en het kán ook anders. Maar hoe?


Bekijk hier het uitgebreide verslag, met foto's en doorverwijzingen >>>

 ^  


Films bij Omslag

De maandelijkse filmavonden bij Omslag, op (bijna) elke laatste vrijdag van de maand, werden in 2015 overwegend zeer goed bezocht. We merken een lichte stijging van het aantal bezoekers. Vooral het nagesprek achteraf wordt door velen als een  grote meerwaarde genoemd.

Een groeiende groep mensen weet de filmavonden inmiddels te vinden - en te waarderen. Mensen geven het aan elkaar door en we sturen uitnodigingen naar een flinke groep geïnteresseerden. Tijdens de filmavonden is er plek voor maximaal 25 belangstellenden. De werkruimte van Omslag wordt dan ingericht als kleine filmzaal. Altijd is er na afloop van de film een boeiend kringgesprek; dan worden er vaak ook nieuwe contacten gelegd tussen de bezoekers.
Dit zijn de films die we in 2015 draaiden: Alles over Niets (over een non-duale kijk op het leven), Within Reach (fietstocht langs duurzame leefgemeenschappen in de VS), Cees Hamelink over de rol van de media, De kleine oorlog van boer Kok (gevecht tegen de landbouwbureaucratie), De wereld volgens Monsanto, Freedom Ahaed (op zoek naar de essentie van het begirp vrijheid), Pak de vrijheid (over vernieuwende vormen van bouwen en wonen in Nederland), De roep van de berg (over de Noorse filosoof Arne Naess en Deep Ecology ), One couch at a time (over couchsurfing wereldwijd), en twee films over wonen in kleine huizen ('Tiny Houses'). Op 8 oktober was er een extra filmavond met 'Cowspiracy'      Meer over de films die we in 2015 vertoonden  >>>

Bij de vertoning van de film 'Een kleine verandering' was ook filmmaker/onderzoeker Koen Derksen aanwezig om zijn productie nader toe te lichten. Het was een drukbezochte avond, waar ook enkele bouwers/bewoners van Tiny Houses aanwezig waren. Het werd een levendige avond met veel nieuwe ontmoetingen en onderlinge uitwisseling. Het thema 'Tiny Houses' zal ook in 2016 terugkomen in de activiteiten van Omslag

 DSC02233.JPG DSC02229.JPG DSC02238.JPG DSC02239.JPG DSC02103.JPG

Programma van de komende filmavonden >>>Vuur en Soep in de Omslag-tuin

In navolging van een soortgelijk initiatief in Utrecht, startte Omslag in 2015 met maandelijkse Vuur & Soep-maaltijden in de tuin, op elke eerste vrijdag van de maand. Het idee is simpel: om 17:00 uur maken we een groot vuur, met daarboven een pan met water. Iedereen die komt, neemt zelf iets mee om in de soep te doen. Zo ontstaat er telkens een verrassend lekkere soep. Die eten we op rond het vuur, onder het delen van verhalen, gedichten, en soms muziek. 
 
DSC01825.JPG DSC01947.JPG DSC01948.JPG DSC01827.JPG DSC01828.JPG DSC01829.JPG DSC01831.JPG DSC01832.JPG

Deze bijzonder geslaagde activiteit wordt in 2016 voortgezet.  Meer over Vuur & Soep >>>


 ^


De Omslag-tuin

De grote ecologische tuin is een grote rijkdom, zowel voor planten en dieren als voor mensen. De tuin vormt een verlengstuk van de Omslag-accommodatie en als het even kan, wordt de tuin bij activiteiten betrokken. We hebben bescheiden groenten- en kruidenbedden, met daarnaast veel inheemse wilde planten. Een kleine vijver, takkenrillen en 'rommelhoekjes' vormen een eldorado voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.

Groenten en kruiden gebruiken we in de maaltijden en we maken er thee van. De tuin biedt allerlei hoekjes en zitjes in zon en schaduw voor mensen. Het is een fantastische plek met heel veel mogelijkheden. Maar helaas ... de hele zomer werd de tuin opnieuw geteisterd door een slakken-invasie  Vrijwel alles wat we zaaiden en plantten en ook allerlei vaste planten werden tot aan de wortel opgegeten door naaktslakken, die zich 's nachts met duizenden tegelijk op al het eetbaars stortten. Natuurlijk deden we allerlei dier- en natuurvriendelijke experimenten, maar niets mocht baten. Uiteindelijk hebben we de 'strijd' opgegeven, met vrijwel leeggegraasde groentebedden als gevolg.  Wat we dit jaar nog wel konden oogsten waren aardbeien, bessen, druiven, wat tomaten, appels en heel veel vijgen.

Wie wel eens bij Omslag is geweest weet, dat de kleur blauw opvallend aanwezig is in de tuin. Het schilderwerk werd bijgewerkt, her en der in de moestuin verschenen creatieve elementen, en ook de sfeerplekjes kregen extra aandacht.

DSC01155.JPGDSC03178.JPGDSC03259.JPGDSC03148.JPGDSC03327.JPGDSC01146.JPGDSC01149.JPGDSC01125.JPGDSC04943.JPGDSC03180.JPGDSC00868.JPGDSC01136.JPG DSC00874.JPGDSC04243.JPGDSC01168.JPGDSC01171.JPGDSC01137.JPGDSC05506.JPGDSC03161.JPGDSC01484.JPGDSC01485.JPGDSC01774.JPG DSC01833.JPG DSC01835.JPGDSC01742.JPG DSC01837.JPG DSC01920.JPG

 ^  


Theetuin op vrijdag in mei

Gewoontegetrouw stelden we ook in 2015 op elke vrijdagmiddag in de maand mei de tuin open voor bezoekers als Theetuin. De aanloop was sterk wisselend; op sommige middagen kwam er niemand (regen en kou); op andere middagen was het een levendig gebeuren. Over het algemeen kwamen er meer bezoekers dan in voorgaande jaren.

Op deze middagen zetten we verschillende theemengsels van kruiden uit eigen tuin. Tussen de bezoekers vindt altijd spontaan een informele uitwisseling plaats - over Omslag of over andere onderwerpen van gemeenschappelijke interesse. Soms wordt er samen muziek gemaakt. Voor mensen die voor het eerst bij Omslag zijn, is er een korte rondleiding met algemene uitleg.


   DSC01155.JPG DSC01161.JPG DSC01160.JPG DSC01159.JPG DSC01166.JPG DSC01167.JPG DSC01318.JPG DSC01103.JPG DSC01322.JPG
DSC01098.JPG DSC01102.JPG DSC01321.JPG

Op deze middagen is ook het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven geopend voor bezoekers. Op de laatste vrijdag ging de theetuin, via een gezamenlijke maaltijd, over in de maandelijkse filmavond; een leuke combinatie!


Omslag helpt Nepal

Direct na de aardbevingen in Nepal startte Omslag een geldinzamelingsactie voor Stichitng Veldwerk die al jarenlang samen met de Nepalese bevolking werkt aan de bouw van duurzame huizen, schooltjes, een weeshuis en zonne-energie.

Er bestaat al een lang contact tussen Omslag en Veldwerk. Het toeval wilde dat ook Omslag-medewerkster Marion van der Heijden persoonlijke contacten heeft met Stichting Veldwerk, waar ze tijdens een van haar wereldreizen ook op bezoek is geweest. De solidariteitsactie was snel geboren. Vooral tijdens de theetuinen vertelde Marion over Nepal. De opbrengst is via persoonlijke contacten rechtstreeks ter plekke afgeleverd. 
 
DSC01099.JPG DSC01097.JPG DSC01093.JPG


De Dag van de Aarde

De Dag van de Aarde werd op 26 april gevierd in de Omslag-tuin met een gevarieerd programma met kennismakingen, korte workshops voor jong en oud  en een gezamenlijke biologisch-vegetarische maaltijd. Vooraf was er een rondleiding door  Heemtuin Frater Simon Deltour (op korte loopafstand van Omslag), 's Middags waren er keuze-workshops: samen brood bakken, zaadbommen en insectenhotels maken, creatief met aarde, klei, leem en andere natuurlijke materialen, en vrij tekenen en schilderen. Padoek verzorgde een percussie-workshop.

De hele dag werden er in de tuin biologische pannenkoeken gebakken en er waren twee muzikale optredens, door Lady en de Vagebond en de Eindhovense wereldmuziekgroep Laúla.  Imker Marcel Beart nam ons mee in de wondere wereld van de bijen en er was een informatiekraam aanwezig van Vereniging VELT. Tot laat in de avond brandde er een groot vuur in de tuin.

We organiseerden de Dag van de Aarde samen met onze naaste buren, de Hoogstraatgemeenschap, en VELT-lesgeefster Bertie van den Bogaard.Internationale Dag van de Vrede

In het kader van de Internationale Dag van de Vrede - 21 september - onderhoudt  Omslag een speciale webpagina met algemene informatie,  tips en suggesties voor eigen activiteiten.  Zie hier >>>

Omslag-medewerker Dick Verheul stelde een lijst met vredesliedjes samen op YouTube. De verzameling biedt voor elk wat wils: Nederlands- en Engelstalig repertoire, oud ('de Wapens neer', 1890) en nieuw ('Brave of Our Hearts', 2014), liedjes uit 1945, de jaren zestig en later. Droevig en hoopgevend, kritisch en strijdbaar.  Meer over dit overzicht >>>

Gedurende het hele jaar is Omslag een van de weinige verkooppunten van de internationale vredesvlag; er zijn ook kleine vredesvlaggetjes verkrijgbaar, voor op de fiets, kinderwagen of andere geschikte plekken.

 ^  


Activiteiten door anderen bij Omslag

In het weekend van 7 en 8 februari was bij Omslag de zeer geslaagde  cursus 'Humisme - een gezond bodemleven', verzorgd door Mark en Daniel Siepman (Gevoel voor Humus). Met pot-luck. In december gevolgd door een try-out van de nieuwe weekendcursus 'Vitale Bodem'.

DSC00888.JPG DSC02250.JPG DSC00875.JPG 

Op 10 april verzorgde Jens van Tricht ('Emanciopator') in de werkruimte van Omslag een boeiende informatie-en uitwisselingsavond avond over de rol van mannen in het emancipatieproces.

DSC01072.JPG DSC01080.JPG DSC01075.JPG DSC01079.JPG

Op 8 oktober organiseerde Omslag samen met Eindhovense Vegans een informatiebijeenkomst over veganistisch leven. We draaiden de film Cowspiracy, gevolgd door een uitgebreid nagesprek. En er waren lekkere  veganistische hapjes.

DSC01967.JPG DSC01969.JPG DSC00881.JPG


Internationale Vluchtelingendag

De grote tuin wordt soms gebruikt voor activiteiten van andere organisaties in het pand: De Combinatie houdt er hun jaarlijkse barbecue, Vluchtelingen in de Knel gebruikt de tuin soms voor lunches,   kleinschalige groepsactiviteiten en hun jaarlijkse vrijwilligersfeest.  Op 20 juni was er een spectaculaire avond met muziek, vuur, dansen en heel veel mensen in het kader van Internationale Vluchtelingendag. Mensen uit verschillende culturen maakten samen muziek zonder elkaar ooit eerder ontmoet te hebben.

 DSC01423.JPGDSC01426.JPGDSC01431.JPGDSC01434.JPGDSC01437.JPGDSC01442.JPGDSC01447.JPGDSC01459.JPGDSC01465.JPG

Vereniging Het Kloosterhof van Gestel

Het grote pand waar ook Omslag werk- en woonruimten huurt, wordt gedragen door een vereniging van zelfstandige huurders: Het Kloosterhof van Gestel.
Voor de onderlinge cohesie zijn er een paar keer per jaar gezamenlijke activiteiten: een algemene ledenvergadering,  een nieuwjaarsborrel in januari, en op 27 september een open dag, afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, deze keer in de ontmoetingsruimte van de Orthodoxe kerk.
 Daarnaast is er twee keer per jaar een uitgebreide rondleiding voor nieuwe medewerkers en huurders. Elke woensdagochtend drinken we samen koffie met alle mensen die er dan zijn en er tijd voor hebben.

DSC00699.JPGDSC00703.JPGDSC00707.JPG
DSC01922.JPGDSC01923.JPGDSC01928.JPGDSC01929.JPGDSC01930.JPG 

In 2015 organiseerde Omslag samen met de naaste buren, de Hoogstraatgemeenschap, een bijeenkomst op de Dag van de Aarde.

Meer over de organisaties in het Kloosterhof van Gestel >>>.  

 ^


Andere bank en @nder geld

Als vervolg op de Aanloopdag over 'Een @nder soort geld' (oktober 2014) sloot Omslag zich aan bij het Social Trade Circuit Nederland, ontworpen door pioniersorganisatie STRO (voorheen Aktie  Strohalm). We openden er een eigen rekening, waarmee onder meer een abonnement op ZOZ kan worden betaald, deelname aan Omslag-activiteiten en aanschaf van producten uit het Omslag-winkeltje.


De in 2014 ingezette overschakeling naar de Triodosbank verliep voorspoedig. Met het gebruik van onze nieuwe bankrekening  (NL66 TRIO 0784 8731 86) stopte ook het gebruik van acceptgirokaarten.  Naast een betaalrekening bij de Triodosbank, heeft Omslag ook een spaarrekening bij de ASN Bank.

 

Het werk van Omslag wordt in belangrijke mate financieel mogelijk gemaakt door een grote groep donateurs. Daarnaast verwerft Omslag inkomsten uit abonnementen op ZOZ, vrijwillige bijdragen voor de nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven, bijdragen van deelnemers aan activiteiten, een gedeeltelijke loonkostensubsidie, incidentele giften, renteschenkingen van mensen die bankieren bij de Triodosbank, en uit de verkoop van producten.

 ^


Het winkeltje van Omslag (ook op internet)

Het aanbod in het winkeltje van Omslag werd in 2015 uitgebreid met enkele bijzondere boeken: Permacultuur in je moestuin (inmiddels uitverkocht), de geheel herziene 'Samenhuizen Startgids' (uitgave van Samenhuizen vwz), handgemaakte tuinbordjes 'Deze tuin is Gentechvrj, patentvrij en gifvrij', en de de zeer informatieve DVD-box From Seed to Seed (4 dvd's met in totaal 436 min. over het zelf winnen van zaden).

  

Het overige aanbod in het winkeltje bestond uit:  brochure Senior Samenhuizen,  boek De Mythe van de groene economie, cursusmap over Permacultuur, boek Tuinen van Overvloed, boek Holzer's Permacultuur
de brochure De wet van de zaden (door Vandana Shiva),  het Transitie Handboek en de Basishandleiding Transition Towns.

Ook:  ansichtkaarten met de tekst 'All the arms we need', de grote zevenkleurige vredesvlag, en het kleinere formaat fietsvlaggetje, stickers 'Kernenergie, Nee bedankt!,
  We hebben nog een paar exemplaren van het boek De Slag om de Schinveldse Bossen (over acties van GroenFront) en over de coöperaties van Longo mai.

 

Films die bij Omslag kunnen worden besteld zijn: de inspirerende film Mother Earth (over de herovering van kleinschalige landbouw door vrouwen  in India), Permacultuur in Nederland, Freedom Ahead (filosofisch getinte film over vrijheid en voedselafhankelijkheid). In Transition 2 0 (over de praktijk van Transition Towns wereldwijd), Moderner Strohballenbau (de nieuwste strobouwtechnieken), Voices of Transition, en  A New We (over tien ecologische leefgemeenschappen in Europa).
Enkele producten raakten in de loop van 2015 uitverkocht en werden niet bijbesteld, zoals het boek Kleinschaligheid als alternatief, het boek STRO en de films The Economics of Happiness en A New We.


       

Als extra service is bij Omslag ook kringlooppapier te koop pak a 500 vel A4) - alleen persoonlijk op te halen.
En Omslag fungeert als ophaal- en inleverpunt van het boek Een @nder soort geld.

 ^


Netwerken

Een belangrijk onderdeel van het dagelijkse Omslag-werk - netwerken - is lastig in foto's te vangen. Naast talloze persoonlijke gesprekken, hebben ook de websites die Omslag onderhoudt een belangrijke functie om mensen snel te informeren en met elkaar in contact te brengen. Naast de algemene website van Omslag, zijn dat de Aktie Agenda, het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, en de website rond internationale Niet-Winkeldag: Koop Niets!.


Naast websites, zijn er ook allerlei mailinglijsten waarlangs Omslag regelmatig nieuws en oproepen verspreidt en ontvangt. En Omslag is actief op Facebook.

Belangrijke schakels in ons netwerk zijn onder meer de mede door Omslag opgezette mailinglijsten: Aktielijst, Vredeslijst en Duurzaamlijst. Andere belangrijke nieuws- en uitwisselingsplatforms zijn de (besloten) Anti-Kernenergielijst, Duurzaamnieuws, De Wereld Morgen, de permacultuur-discussiegroep en de interne mailinglijst TT Lokaal (voor en door actief betrokkenen bij Transition Towns).

Veel geraadpleegde bronnen op de Omslag-website  zijn: de nieuwsrubriek en de advertenties en oproepen, de maandelijkse elektronische nieuwsbrief van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven en de pagina met actueel nieuws rond 'anders' wonen.

De persbureau-functie die Omslag vele jaren voor andere kleine organisaties verzorgde, werd in 2014 afgebouwd en stopte in 2015.

 ^


Overige activiteiten, acties en excursies

Enkele medewerkers van Omslag zijn op persoonlijke titel mede-eiser in het proces tegen de staat van Urgenda over het falende klimaatbeleid.
Op 24 september bekeken we bij Omslag met een groepje mensen op groot scherm het debat in de Tweede Kamer n.a.v. de uitspraak van de rechtbank.

Dick Verheul was op 28 februari met de informatiekraam van Omslag aanwezig tijdens de Reclaim The Seeds-beurs  in Driebergen. Tijdens deze beurs vroeg hij ook aandacht voor wereldwijde zadensoevereiniteit en de Europese wetgeving daaromtrent. En hij presenteerde daar het boekje 'De wet van de zaden', waarin de Indiase activiste Vandana Shiva de problematiek in heldere taal uitlegt.
Dit boekje is ook bij Omslag te bestellen >>>

   


Tot ziens bij Omslag!

Dit foto-jaarverslag biedt slechts een greep uit het veelzijdige Omslag-werk. Voor meer informatie, achtergronden, actueel nieuws en aankondigingen van Omslag-activiteiten kunt u de website raadplegen.  Of bezoek (en 'like') Omslag op Facebook

En natuurlijk is ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers een onmisbare informatiebron. Kent u ZOZ nog niet?  Vraag dan een kennismakingsnummer aan!

Tijdens de openingsuren van de bibliotheek en het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven kunt u altijd eens langskomen voor een persoonlijk gesprek: op vrijdagmiddag van 14:00-17:00 uur. Welkom!

Het werk van Omslag wordt financieel mogelijk gemaakt door honderden donateurs. Wie Omslag financieel wil steunen, kan een donatie overmaken.
(Omslag heeft een ANBI-status).Omslag bestond in 2015 tweeëntwintig jaar.  We hopen dat ook u blijft meedoen.

Werk ook mee aan een duurzame en solidaire wereld!  Tot ziens in 2016!


1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016  2017 2018 2019

 © 2016 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295 - Contact